Масова частка речовини в розчині

0 %
100 %
Information about Масова частка речовини в розчині

Published on October 13, 2016

Author: olenameskova

Source: slideshare.net

1. Способи вираження складу розчинів Масова частка (процентна концентрація) Молярна концентрація

2.  Масова частка розчиненої речовини – це відношення маси розчиненої речовини до маси розчину %100 )( )( )(  розчинуm речовиниm речовини )( )( )( розчинуm речовиниm речовини  ω = 0-100% ω < 1

3. Наприклад,  ω = 5% - 5г речовини міститься в 100г розчину  ω = 0,7 – 70г речовини міститься в 100г розчину

4. Розрахуйте масову частку 1. В розчині масою 200г міститься 30г солі 2. В розчині масою 50г міститься 15г солі 3. В розчині масою 500г міститься 5г солі

5. Молярна концентрація  Молярна концентрація – це величина, що дорівнює відношенню кількості розчиненої речовини до об’єму розчину )( )( розчинуV речовини СМ   моль/л

6. Розв’язати задачі  Знайти масову частку натрій карбонату в розчині, утвореному при розчиненні 5г солі в 100г води  Скільки грамів барій хлориду і води необхідно взяти для приготування 200г 1%-вого розчину?  До 400г 95%-вого розчину сульфатної кислоти додали 600г води. Знайдіть масову частку кислоти в новоутвореному розчині

7. Розв’язати задачу  Знайти молярну концентрацію розчину в 200мл якого міститься 8г натрій гідроксиду

8. Домашнє завдання  Прочитати §6  Тренувальні вправи  С.6-7 № 1-4 – письм.

Add a comment