ניסים אמון וסוד האושר הפנימי

45 %
55 %
Information about ניסים אמון וסוד האושר הפנימי
Spiritual

Published on March 14, 2014

Author: nissimamon

Source: slideshare.net

‫אמון‬ ‫ניסים‬ ZEN, ‫פסיכולוגיה‬ ‫וטרילותרפיה‬

"‫האושר‬ ‫סוד‬ ‫חידת‬ ‫את‬ ‫לפשט‬ ‫המסע‬ ‫עקרי‬ ‫את‬ ‫כאן‬ ‫לתמצת‬ ‫אנסה‬ ,"‫הפנימי‬ ‫בין‬ ‫ולתפור‬ ‫הסינית‬ ‫הרפואה‬ ‫לפי‬ ‫הבריאות‬ ‫של‬ ‫הפילוסופיה‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫ה‬ ‫דרך‬ ‫של‬ ‫הרוחני‬ ‫המסע‬ ‫ובין‬ ‫פסיכולוגיה‬ZEN. ,‫ישבן‬ ‫וגם‬ ‫יציבה‬ ‫לעמידה‬ ‫רגלים‬ ‫שתי‬ ‫שצריך‬ ‫למרות‬ ‫אחת‬ ‫רגל‬ ‫על‬ ‫התורה‬ .‫מדיטציה‬ ‫וכרית‬ ‫של‬ ‫מצגת‬22. ,‫ממהרים‬ ‫כשלא‬ ‫בנחת‬ ‫לקרוא‬ ‫דפים‬ .‫אמון‬ ‫ניסים‬

‫הפנימי‬ ‫האושר‬ ‫סוד‬ ‫ל‬ ‫שייך‬ ‫לא‬ ‫האושר‬‫מסויימת‬ ‫מחשבה‬ ‫הוא‬ ‫אושר‬‫תחושה‬ ‫אפשר‬" ‫להבין‬"‫מאושרים‬ ‫להיות‬ ‫לא‬ ‫ועדיין‬ ‫הכל‬ ‫במקום‬ ‫הפתרון‬ ‫את‬ ‫מחפשים‬ ‫אנחנו‬ ‫האם‬ ?‫הנכון‬ ... ‫פנימה‬ ‫הזרקור‬ ‫את‬ ‫נפנה‬ ‫בואו‬

‫שני‬ ‫בין‬ ‫בנתק‬ ‫מקורו‬ ,‫אושר‬ ‫היעדר‬ – ‫בתוכי‬ ‫שונים‬ ‫חלקים‬‫אני‬‫ועצמי‬ ‫אני‬‫את‬ ‫אוהב‬ ‫לא‬‫עצמי‬ ‫אני‬‫קשוב‬ ‫לא‬‫לעצמי‬ ‫אני‬‫על‬ ‫סומך‬ ‫לא‬‫עצמי‬ ‫אני‬‫עם‬ ‫קשה‬‫עצמי‬ ‫אני‬‫עם‬ ‫ביקורתי‬‫עצמי‬ ‫אני‬‫לשלוט‬ ‫נוטה‬‫בעצמי‬ ‫אני‬‫את‬ ‫מקבל‬ ‫לא‬‫עצמי‬ ‫אני‬‫סולח‬ ‫לא‬‫לעצמי‬ ‫אני‬‫את‬ ‫מעריך‬ ‫לא‬‫עצמי‬

‫זה‬ ‫מי‬‫אני‬? ‫זה‬ ‫ומי‬‫עצמי‬?

‫שבין‬ ‫היחסים‬ ‫מערכת‬ - ‫המפתח‬‫הראש‬ ‫והרגש‬ ,‫האנשים‬ ‫מרבית‬ ‫אצל‬ ,‫בחיים‬ ‫מסויים‬ ‫בשלב‬ ‫מצוקה‬ ‫בעקבות‬ - ‫גדולה‬ ‫רגשית‬‫הראש‬ ‫פיקוד‬ ‫לקחת‬ ‫החליט‬ ‫ולהדחיק‬‫הרגשות‬ ‫את‬ .‫פנימה‬ ‫את‬ ‫ולנעול‬ ‫לכלוא‬ ‫במתקן‬ ‫הרגשות‬ ‫פנימי‬ ‫כליאה‬

‫הראש‬‫לקח‬‫אחריות‬‫ו‬‫הפך‬ ‫הבוס‬ ‫להיות‬ ‫האם‬‫הראש‬‫שלך‬‫מרשה‬‫לרגש‬‫שלך‬‫להתבטא‬ ?‫בחופשיות‬ ‫לרקוד‬ ,‫לבכות‬ ‫לשיר‬ ‫זרים‬ ‫עם‬ ‫שיחה‬ ‫ליזום‬ ‫להתאהב‬ ‫ליצור‬ ‫להנות‬

‫כשהראש‬‫צעיר‬ ‫מגיל‬ ‫בך‬ ‫שולט‬ :‫להיות‬ ‫הופך‬ ‫אתה‬ . , , ,‫והגיוני‬ ‫מסור‬ ‫עקרונות‬ ‫בעל‬ ‫רציני‬ ‫אחראי‬ ‫גם‬ ‫אבל‬ , , , , , ,‫מלחיץ‬ ‫דואג‬ ‫חשדן‬ ‫מגביל‬ ‫ביקורתי‬ ‫דעתן‬ , , , , ,‫רוקד‬ ‫לא‬ ‫סגור‬ ‫וכחן‬ ‫נוקשה‬ ‫ספונטאני‬ ‫לא‬ , , , , , ,‫עצור‬ ‫מרוחק‬ ‫קורבני‬ ‫מאשים‬ ‫מתנשא‬ ‫שתלטן‬ . , ,‫מאושר‬ ‫באמת‬ ‫ולא‬ ‫מבוגר‬ ‫עצוב‬ ‫כבד‬

‫כדי‬‫לשלוט‬‫ברגש‬–‫הראש‬‫מפעיל‬ ‫שליטה‬ ‫טכניקות‬: ‫חרדות‬-‫הרגש‬ ‫בגן‬ ‫חרדות‬ ‫של‬ ‫זרעים‬ ‫נוטע‬ ‫אשמה‬–‫הלא‬ ‫הדברים‬ ‫בכל‬ ‫הרגש‬ ‫את‬ ‫מאשים‬ ‫שקורים‬ ‫טובים‬ ‫הקטנה‬–‫מחמירה‬ ‫עצמית‬ ‫ביקורת‬ ‫התעלמות‬, –‫מגלה‬ ‫לא‬ ‫מחמאות‬ ‫נותן‬ ‫לא‬ ‫אהבה‬ ‫ו‬ ‫משוגע‬ ‫שהוא‬ ‫לרגש‬ ‫אומר‬‫תרופות‬ ‫צריך‬ ‫בלבול‬–‫באמת‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ‫לשכוח‬ ‫לרגש‬ ‫גורם‬ ‫רוצה‬

‫הרגש‬‫עצמו‬ ‫מוצא‬ ‫המתוסכל‬ . ,‫נאסר‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫מבין‬ ‫לא‬ ‫בכלא‬ ...‫ואז‬ ‫זעם‬ ‫התפרצויות‬ ‫עצב‬ ‫דיכאון‬ ‫ייאוש‬ ,‫שלא‬ ‫אותו‬ ‫אוהבים‬ ‫שלא‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫שקורה‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ‫כי‬ , , ,‫בו‬ ‫ששולטים‬ ‫אותו‬ ‫שמגבילים‬ ‫עליו‬ ‫סומכים‬ . .‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫לבוא‬ ‫ממנו‬ ‫שמונעים‬ ‫אותו‬ ‫שמענישים‬ .‫מהעולם‬ ‫אותו‬ ‫שמבודדים‬

‫ש‬ ‫שפשוט‬ ‫רגשית‬ ‫מערכת‬ ‫יש‬‫וק‬‫עת‬ ‫לדיכאון‬‫ויש‬‫שנלחמת‬‫חזרה‬ ‫בהתנהגות‬‫כפייתית‬:‫מחאה‬ ‫מתוך‬ ‫אכילה‬‫הרעבה‬ ‫או‬ ‫מוגזמת‬ ‫עישון‬‫הפסקה‬ ‫ללא‬ ‫סיגריות‬ ‫אלכוהול‬‫התמכרות‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫שופינג‬) –‫לבזבז‬‫לו‬(‫הכסף‬ ‫את‬ ‫חמורים‬ ‫ממש‬ ‫במקרים‬–‫בגוף‬ ‫פגיעה‬‫וניסיון‬ ‫התאבדות‬ ‫או‬...

:‫מאפשר‬ ‫הראש‬ ‫ואז‬ ‫התחשבות‬ ‫מהעבודה‬ ‫חופש‬ ‫מהסביבה‬ ‫אמפתיה‬ , ,‫מותר‬ ‫היום‬ ‫באמצע‬ ‫לנוח‬ ‫מותר‬ ‫לבכות‬ ‫מותר‬ ...‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫לקבל‬

‫גבוה‬ ‫הוא‬ ‫המחיר‬ ‫אבל‬ ‫מזה‬ ‫למות‬ ‫אפשר‬ ‫כי‬

‫בין‬ ‫האיזון‬ ‫חוסר‬‫הראש‬‫והרגש‬:‫פיזי‬ ‫בחולי‬ ‫מתבטא‬ ‫לאיברים‬ ‫מתחלקים‬ ‫בגוף‬ ‫האיברים‬ ‫הסינית‬ ‫הרפואה‬ ‫לפי‬ ‫של‬‫ראש‬‫ושל‬ (‫)יאנג‬‫רגש‬(‫)יין‬ ‫ראש‬‫)נקראים‬ .‫ואיפוק‬ ‫למשמעת‬ ‫גם‬ ‫הקשורים‬ ‫איברים‬ – :("‫החלולים‬ ‫"האיברים‬ ‫המערבית‬ ‫ברפואה‬ ,‫עצמות‬ ,‫השתן‬ ‫שלפוחית‬ ,‫קיבה‬ ,‫גס‬ ‫מעי‬ ,‫דק‬ ‫מעי‬ .‫הדם‬ ‫וכלי‬ ‫הלימפה‬ ‫מערכת‬ ,‫עור‬ ,‫ערמונית‬ ‫מעידה‬ ‫האלה‬ ‫באיברים‬ ‫בעייה‬‫שהראש‬‫מעומס‬ ‫סובל‬ ,‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫דואג‬ ‫הוא‬ ‫שאולי‬ ,‫אחריות‬ .‫עזרה‬ ‫צריך‬ ‫ושהוא‬ ‫לו‬ ‫שקשה‬ ,‫קורס‬ ‫שהוא‬

‫של‬ ‫האיברים‬‫הרגש‬: ‫איברים‬ ,‫העצם‬ ‫מח‬ ,‫דם‬ ,‫טחול‬ ,‫לבלב‬ ,‫כבד‬ ,‫כליות‬ ,‫לב‬ .‫נשיים‬ ‫קריסה‬ ‫על‬ ‫מעידה‬ ‫אלה‬ ‫באיברים‬ ‫בעיה‬‫רגשית‬‫ברובד‬ .‫ההיגיון‬ ‫של‬ ‫לרדאר‬ ‫מתחת‬ ‫שהוא‬ ‫עמוק‬ ‫מכאב‬ ‫והתעלמות‬ ‫הדחקה‬ ,‫חסימה‬ ,‫רגשית‬ ‫מצוקה‬ .‫טופל‬ ‫שלא‬ ‫את‬ ‫יודע‬ ‫ילד‬ ‫כל‬ .‫לבכות‬ ‫פשוט‬ ‫הוא‬ ‫לדוגמא‬ ‫נהדר‬ ‫טיפול‬ ,‫זה‬‫)אבל‬‫הראש‬‫שאם‬ ‫חושב‬ ‫הוא‬ .‫חולשה‬ ‫זו‬ ‫בעיניו‬ ‫כי‬ ‫מרשה‬ ‫לא‬ (.‫לבד‬ ‫יעבור‬ ‫זה‬ ‫אז‬ ‫נתעלם‬

‫הפנימי‬ ‫לנתק‬ ‫קשורות‬ ‫מחלות‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫של‬ ‫ולמצוקה‬‫הראש‬‫והרגש‬‫גם‬ ‫אלא‬ , :‫כמו‬ ‫פסיכולוגיות‬ ‫מצוקות‬ ,‫אכילה‬ ‫הפרעות‬ ,‫דיכאון‬ ,‫שקט‬ ‫חוסר‬ ,‫כפייתית‬ ‫התנהגות‬ ,‫פריון‬ ‫בעיות‬ ‫והתקפי‬ ‫נמוך‬ ‫עצמי‬ ‫ערך‬ , ‫התמכרויות‬ .‫חרדה‬ ‫של‬ ‫חיצוניים‬ ‫סמפטומים‬ ‫רק‬ ‫הן‬ ‫אלה‬ ‫שצרות‬ ‫לזכור‬ ‫חשוב‬ ‫שבין‬ ‫היחסים‬ ‫במערכת‬ ‫יותר‬ ‫בסיסית‬ ‫מצוקה‬‫הראש‬ ‫והרגש‬‫של‬ ‫מהעדרו‬ ‫כמובן‬ ‫וגם‬ .‫הפנימי‬ ‫ההורה‬.

‫טרילותרפיה‬-‫ראשון‬ ‫שלב‬ ‫והרגש‬ ‫הראש‬ ‫בין‬ ‫גישור‬ ‫שיחת‬ ‫ליצור‬ ‫השני‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫להבין‬ ‫להם‬ ‫לעזור‬ ‫שלהם‬ ‫הקושי‬ ‫את‬ ‫להביע‬ ‫מהשני‬ ‫אחד‬ ‫עזרה‬ ‫לבקש‬ ‫להם‬ ‫לעזור‬ ‫ולאהוב‬ ‫לסלוח‬ ‫במטרה‬

‫טרילותרפיה‬–‫שני‬ ‫שלב‬ ‫להעיר‬ , ,‫הבית‬ ‫בעל‬ ‫הפנימי‬ ‫ההורה‬ ‫את‬ ‫האני‬.‫האמיתי‬ ‫את‬ ‫שנושא‬ ‫זה‬‫הראש‬‫והרגש‬‫לכל‬ ‫מקום‬ ‫גם‬ ‫ששיש‬ ‫וההבנה‬ ‫המודעות‬ ‫התעוררות‬ ‫הוא‬ ‫השני‬ ‫השלב‬ ,‫אותי‬

‫סדר‬ ‫לעשות‬ ‫הזמן‬ ‫הגיע‬ :‫כריות‬ ‫שלוש‬ ‫בין‬ ‫עוברים‬ ‫הטרילותרפיה‬ ‫בשיטת‬ - ‫הימנית‬‫הראש‬ - ‫השמאלית‬‫הרגש‬ – ‫והאמצעית‬‫הפנימי‬ ‫ההורה‬ .‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫שרוי‬ ‫היה‬ ‫בו‬ ‫הפאסיווי‬ ‫מהמצב‬ ‫להתעורר‬ ‫שעליו‬ "‫"הארה‬ ‫לזה‬ ‫קוראים‬ ‫בבודהיזם‬ ‫שחושבים‬ ‫כמו‬ ‫מסובך‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫וזה‬

‫מאשר‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫הטרילותרפיה‬ ‫שיטת‬ ‫שחוו‬ ‫האנשים‬ ‫מאות‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫ויעידו‬ ,‫מדהימה‬ .‫אותה‬ .‫רבה‬ ‫בטבעיות‬ ‫זורם‬ ‫הכריות‬ ‫בין‬ ‫המעבר‬ ‫שבין‬ ‫הגישור‬ ‫בשיחת‬‫הראש‬‫והרגש‬‫נפתרות‬ ‫חוסר‬ ‫בגלל‬ ‫רק‬ ‫שם‬ ‫שנתקעו‬ ‫בעיות‬ ‫מאוד‬ ‫הרבה‬ .‫תקשורת‬ ‫הכרית‬ ‫על‬ ‫בישיבה‬‫האמצעית‬‫הייתי‬ ‫שלא‬ ‫מבינים‬ , ‫ושאפשרתי‬ ‫מספיק‬ ‫ער‬‫לראש‬‫ולרגש‬‫שלי‬‫להוביל‬ ‫במקום‬ ‫אותי‬‫שאני‬.‫אותם‬ ‫אוביל‬

‫מדויק‬ ‫ובאופן‬ ‫קצר‬ ‫בזמן‬ ‫משיגים‬ ‫טרילותרפיה‬ ‫בטיפול‬ ‫ביו‬ ‫פנימי‬ ‫איזון‬‫הראש‬‫והרגש‬‫השלום‬ ‫את‬ ‫מחזירים‬ . ‫את‬ ‫מעירים‬ .‫בינהם‬ ‫והאהבה‬‫האני‬‫ומלמדים‬ ‫האותנטי‬ .‫מנהיגות‬ ‫אותו‬ ‫ה‬ ‫תורת‬ ‫סוד‬ ,‫פסיכולוגיה‬ZEN‫ואושר‬ All BECOME ONE

; ‫סדנאות‬ ‫על‬ ‫לפרטים‬(‫ביוון‬ ‫טאוס‬ ‫או‬ ,‫בחודש‬ ‫פעם‬ ‫אורן‬ ‫)בית‬ ‫מטפלת‬ ‫או‬ ‫מטפל‬ ‫לבחירת‬‫של‬ ‫לסדרה‬10‫מפגשים‬ ‫מטפלים‬ ‫הכשרת‬ ‫לקורס‬‫סבא‬ ‫בפר‬ ‫בשבוע‬ ‫יום‬ www.Trilotherapy.com

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

‫ניסים אמון - סוד האושר הפנימי ...

ניסים אמון - סוד האושר הפנימי, ... ניסים אמון - סוד האושר הפנימי - הארה - Duration: 2:36.
Read more

‫ניסים אמון - סוד האושר הפנימי ...

ניסים אמון - סוד האושר הפנימי - בודהה matrix00xirtam. ... ניסים אמון - סוד האושר הפנימי, ...
Read more

סוד האושר הפנימי | ניסים אמון

סוד האושר הפנימי. ₪70.00. רוחניות ופסיכולוגיה ... מאמרים מאת ניסים אמון; מורים ...
Read more

סוד האושר הפנימי - אמון ניסים ...

סוד האושר הפנימי. אמון ... ניסים אמון. מחיר קטלוגי: 62 ...
Read more

סדנת "סוד האושר הפנימי" עם ניסים ...

לגשר ביניהם, להעיר את האני האמיתי שבתוכנו ולגלות את האושר הפנימי, ... ניסים אמון ...
Read more

‫סוד האושר הפנימי - בהנחיית ...

סוד האושר הפנימי ... בהנחיית ניסים אמון. ... ונבין את הפסיכולוגיה של האושר בדרך ...
Read more

ניסים אמון - סוד האושר הפנימי ...

ניסים אמון - סוד האושר הפנימי, הרדיו הגדול, ... ניסים אמון - סוד האושר הפנימי - ...
Read more

סוד האושר הפנימי (הספר) - אמון ...

סוד האושר הפנימי, אמון ניסים, ספרים באינטרנט זה סטימצקי, ... אמון ניסים: דירוג גולשים :
Read more

סוד האושר הפנימי - סדנת סופשבוע ...

... רוחניות ואהבה סוד האושר הפנימי - סדנת סופשבוע עם ניסים אמון ...
Read more

‫סוד האושר הפנימי - סדנת הדגל של ...

סוד האושר הפנימי - סדנת הדגל של ניסים אמון. Interested Going. Invite. Public · Hosted by Nissim Amon. Guests. 38 ...
Read more