ניסים אמון וסוד האושר הפנימי

45 %
55 %
Information about ניסים אמון וסוד האושר הפנימי
Spiritual

Published on March 14, 2014

Author: nissimamon

Source: slideshare.net

‫אמון‬ ‫ניסים‬ ZEN, ‫פסיכולוגיה‬ ‫וטרילותרפיה‬

"‫האושר‬ ‫סוד‬ ‫חידת‬ ‫את‬ ‫לפשט‬ ‫המסע‬ ‫עקרי‬ ‫את‬ ‫כאן‬ ‫לתמצת‬ ‫אנסה‬ ,"‫הפנימי‬ ‫בין‬ ‫ולתפור‬ ‫הסינית‬ ‫הרפואה‬ ‫לפי‬ ‫הבריאות‬ ‫של‬ ‫הפילוסופיה‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫ה‬ ‫דרך‬ ‫של‬ ‫הרוחני‬ ‫המסע‬ ‫ובין‬ ‫פסיכולוגיה‬ZEN. ,‫ישבן‬ ‫וגם‬ ‫יציבה‬ ‫לעמידה‬ ‫רגלים‬ ‫שתי‬ ‫שצריך‬ ‫למרות‬ ‫אחת‬ ‫רגל‬ ‫על‬ ‫התורה‬ .‫מדיטציה‬ ‫וכרית‬ ‫של‬ ‫מצגת‬22. ,‫ממהרים‬ ‫כשלא‬ ‫בנחת‬ ‫לקרוא‬ ‫דפים‬ .‫אמון‬ ‫ניסים‬

‫הפנימי‬ ‫האושר‬ ‫סוד‬ ‫ל‬ ‫שייך‬ ‫לא‬ ‫האושר‬‫מסויימת‬ ‫מחשבה‬ ‫הוא‬ ‫אושר‬‫תחושה‬ ‫אפשר‬" ‫להבין‬"‫מאושרים‬ ‫להיות‬ ‫לא‬ ‫ועדיין‬ ‫הכל‬ ‫במקום‬ ‫הפתרון‬ ‫את‬ ‫מחפשים‬ ‫אנחנו‬ ‫האם‬ ?‫הנכון‬ ... ‫פנימה‬ ‫הזרקור‬ ‫את‬ ‫נפנה‬ ‫בואו‬

‫שני‬ ‫בין‬ ‫בנתק‬ ‫מקורו‬ ,‫אושר‬ ‫היעדר‬ – ‫בתוכי‬ ‫שונים‬ ‫חלקים‬‫אני‬‫ועצמי‬ ‫אני‬‫את‬ ‫אוהב‬ ‫לא‬‫עצמי‬ ‫אני‬‫קשוב‬ ‫לא‬‫לעצמי‬ ‫אני‬‫על‬ ‫סומך‬ ‫לא‬‫עצמי‬ ‫אני‬‫עם‬ ‫קשה‬‫עצמי‬ ‫אני‬‫עם‬ ‫ביקורתי‬‫עצמי‬ ‫אני‬‫לשלוט‬ ‫נוטה‬‫בעצמי‬ ‫אני‬‫את‬ ‫מקבל‬ ‫לא‬‫עצמי‬ ‫אני‬‫סולח‬ ‫לא‬‫לעצמי‬ ‫אני‬‫את‬ ‫מעריך‬ ‫לא‬‫עצמי‬

‫זה‬ ‫מי‬‫אני‬? ‫זה‬ ‫ומי‬‫עצמי‬?

‫שבין‬ ‫היחסים‬ ‫מערכת‬ - ‫המפתח‬‫הראש‬ ‫והרגש‬ ,‫האנשים‬ ‫מרבית‬ ‫אצל‬ ,‫בחיים‬ ‫מסויים‬ ‫בשלב‬ ‫מצוקה‬ ‫בעקבות‬ - ‫גדולה‬ ‫רגשית‬‫הראש‬ ‫פיקוד‬ ‫לקחת‬ ‫החליט‬ ‫ולהדחיק‬‫הרגשות‬ ‫את‬ .‫פנימה‬ ‫את‬ ‫ולנעול‬ ‫לכלוא‬ ‫במתקן‬ ‫הרגשות‬ ‫פנימי‬ ‫כליאה‬

‫הראש‬‫לקח‬‫אחריות‬‫ו‬‫הפך‬ ‫הבוס‬ ‫להיות‬ ‫האם‬‫הראש‬‫שלך‬‫מרשה‬‫לרגש‬‫שלך‬‫להתבטא‬ ?‫בחופשיות‬ ‫לרקוד‬ ,‫לבכות‬ ‫לשיר‬ ‫זרים‬ ‫עם‬ ‫שיחה‬ ‫ליזום‬ ‫להתאהב‬ ‫ליצור‬ ‫להנות‬

‫כשהראש‬‫צעיר‬ ‫מגיל‬ ‫בך‬ ‫שולט‬ :‫להיות‬ ‫הופך‬ ‫אתה‬ . , , ,‫והגיוני‬ ‫מסור‬ ‫עקרונות‬ ‫בעל‬ ‫רציני‬ ‫אחראי‬ ‫גם‬ ‫אבל‬ , , , , , ,‫מלחיץ‬ ‫דואג‬ ‫חשדן‬ ‫מגביל‬ ‫ביקורתי‬ ‫דעתן‬ , , , , ,‫רוקד‬ ‫לא‬ ‫סגור‬ ‫וכחן‬ ‫נוקשה‬ ‫ספונטאני‬ ‫לא‬ , , , , , ,‫עצור‬ ‫מרוחק‬ ‫קורבני‬ ‫מאשים‬ ‫מתנשא‬ ‫שתלטן‬ . , ,‫מאושר‬ ‫באמת‬ ‫ולא‬ ‫מבוגר‬ ‫עצוב‬ ‫כבד‬

‫כדי‬‫לשלוט‬‫ברגש‬–‫הראש‬‫מפעיל‬ ‫שליטה‬ ‫טכניקות‬: ‫חרדות‬-‫הרגש‬ ‫בגן‬ ‫חרדות‬ ‫של‬ ‫זרעים‬ ‫נוטע‬ ‫אשמה‬–‫הלא‬ ‫הדברים‬ ‫בכל‬ ‫הרגש‬ ‫את‬ ‫מאשים‬ ‫שקורים‬ ‫טובים‬ ‫הקטנה‬–‫מחמירה‬ ‫עצמית‬ ‫ביקורת‬ ‫התעלמות‬, –‫מגלה‬ ‫לא‬ ‫מחמאות‬ ‫נותן‬ ‫לא‬ ‫אהבה‬ ‫ו‬ ‫משוגע‬ ‫שהוא‬ ‫לרגש‬ ‫אומר‬‫תרופות‬ ‫צריך‬ ‫בלבול‬–‫באמת‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ‫לשכוח‬ ‫לרגש‬ ‫גורם‬ ‫רוצה‬

‫הרגש‬‫עצמו‬ ‫מוצא‬ ‫המתוסכל‬ . ,‫נאסר‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫מבין‬ ‫לא‬ ‫בכלא‬ ...‫ואז‬ ‫זעם‬ ‫התפרצויות‬ ‫עצב‬ ‫דיכאון‬ ‫ייאוש‬ ,‫שלא‬ ‫אותו‬ ‫אוהבים‬ ‫שלא‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫שקורה‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ‫כי‬ , , ,‫בו‬ ‫ששולטים‬ ‫אותו‬ ‫שמגבילים‬ ‫עליו‬ ‫סומכים‬ . .‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫לבוא‬ ‫ממנו‬ ‫שמונעים‬ ‫אותו‬ ‫שמענישים‬ .‫מהעולם‬ ‫אותו‬ ‫שמבודדים‬

‫ש‬ ‫שפשוט‬ ‫רגשית‬ ‫מערכת‬ ‫יש‬‫וק‬‫עת‬ ‫לדיכאון‬‫ויש‬‫שנלחמת‬‫חזרה‬ ‫בהתנהגות‬‫כפייתית‬:‫מחאה‬ ‫מתוך‬ ‫אכילה‬‫הרעבה‬ ‫או‬ ‫מוגזמת‬ ‫עישון‬‫הפסקה‬ ‫ללא‬ ‫סיגריות‬ ‫אלכוהול‬‫התמכרות‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫שופינג‬) –‫לבזבז‬‫לו‬(‫הכסף‬ ‫את‬ ‫חמורים‬ ‫ממש‬ ‫במקרים‬–‫בגוף‬ ‫פגיעה‬‫וניסיון‬ ‫התאבדות‬ ‫או‬...

:‫מאפשר‬ ‫הראש‬ ‫ואז‬ ‫התחשבות‬ ‫מהעבודה‬ ‫חופש‬ ‫מהסביבה‬ ‫אמפתיה‬ , ,‫מותר‬ ‫היום‬ ‫באמצע‬ ‫לנוח‬ ‫מותר‬ ‫לבכות‬ ‫מותר‬ ...‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫לקבל‬

‫גבוה‬ ‫הוא‬ ‫המחיר‬ ‫אבל‬ ‫מזה‬ ‫למות‬ ‫אפשר‬ ‫כי‬

‫בין‬ ‫האיזון‬ ‫חוסר‬‫הראש‬‫והרגש‬:‫פיזי‬ ‫בחולי‬ ‫מתבטא‬ ‫לאיברים‬ ‫מתחלקים‬ ‫בגוף‬ ‫האיברים‬ ‫הסינית‬ ‫הרפואה‬ ‫לפי‬ ‫של‬‫ראש‬‫ושל‬ (‫)יאנג‬‫רגש‬(‫)יין‬ ‫ראש‬‫)נקראים‬ .‫ואיפוק‬ ‫למשמעת‬ ‫גם‬ ‫הקשורים‬ ‫איברים‬ – :("‫החלולים‬ ‫"האיברים‬ ‫המערבית‬ ‫ברפואה‬ ,‫עצמות‬ ,‫השתן‬ ‫שלפוחית‬ ,‫קיבה‬ ,‫גס‬ ‫מעי‬ ,‫דק‬ ‫מעי‬ .‫הדם‬ ‫וכלי‬ ‫הלימפה‬ ‫מערכת‬ ,‫עור‬ ,‫ערמונית‬ ‫מעידה‬ ‫האלה‬ ‫באיברים‬ ‫בעייה‬‫שהראש‬‫מעומס‬ ‫סובל‬ ,‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫דואג‬ ‫הוא‬ ‫שאולי‬ ,‫אחריות‬ .‫עזרה‬ ‫צריך‬ ‫ושהוא‬ ‫לו‬ ‫שקשה‬ ,‫קורס‬ ‫שהוא‬

‫של‬ ‫האיברים‬‫הרגש‬: ‫איברים‬ ,‫העצם‬ ‫מח‬ ,‫דם‬ ,‫טחול‬ ,‫לבלב‬ ,‫כבד‬ ,‫כליות‬ ,‫לב‬ .‫נשיים‬ ‫קריסה‬ ‫על‬ ‫מעידה‬ ‫אלה‬ ‫באיברים‬ ‫בעיה‬‫רגשית‬‫ברובד‬ .‫ההיגיון‬ ‫של‬ ‫לרדאר‬ ‫מתחת‬ ‫שהוא‬ ‫עמוק‬ ‫מכאב‬ ‫והתעלמות‬ ‫הדחקה‬ ,‫חסימה‬ ,‫רגשית‬ ‫מצוקה‬ .‫טופל‬ ‫שלא‬ ‫את‬ ‫יודע‬ ‫ילד‬ ‫כל‬ .‫לבכות‬ ‫פשוט‬ ‫הוא‬ ‫לדוגמא‬ ‫נהדר‬ ‫טיפול‬ ,‫זה‬‫)אבל‬‫הראש‬‫שאם‬ ‫חושב‬ ‫הוא‬ .‫חולשה‬ ‫זו‬ ‫בעיניו‬ ‫כי‬ ‫מרשה‬ ‫לא‬ (.‫לבד‬ ‫יעבור‬ ‫זה‬ ‫אז‬ ‫נתעלם‬

‫הפנימי‬ ‫לנתק‬ ‫קשורות‬ ‫מחלות‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫של‬ ‫ולמצוקה‬‫הראש‬‫והרגש‬‫גם‬ ‫אלא‬ , :‫כמו‬ ‫פסיכולוגיות‬ ‫מצוקות‬ ,‫אכילה‬ ‫הפרעות‬ ,‫דיכאון‬ ,‫שקט‬ ‫חוסר‬ ,‫כפייתית‬ ‫התנהגות‬ ,‫פריון‬ ‫בעיות‬ ‫והתקפי‬ ‫נמוך‬ ‫עצמי‬ ‫ערך‬ , ‫התמכרויות‬ .‫חרדה‬ ‫של‬ ‫חיצוניים‬ ‫סמפטומים‬ ‫רק‬ ‫הן‬ ‫אלה‬ ‫שצרות‬ ‫לזכור‬ ‫חשוב‬ ‫שבין‬ ‫היחסים‬ ‫במערכת‬ ‫יותר‬ ‫בסיסית‬ ‫מצוקה‬‫הראש‬ ‫והרגש‬‫של‬ ‫מהעדרו‬ ‫כמובן‬ ‫וגם‬ .‫הפנימי‬ ‫ההורה‬.

‫טרילותרפיה‬-‫ראשון‬ ‫שלב‬ ‫והרגש‬ ‫הראש‬ ‫בין‬ ‫גישור‬ ‫שיחת‬ ‫ליצור‬ ‫השני‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫להבין‬ ‫להם‬ ‫לעזור‬ ‫שלהם‬ ‫הקושי‬ ‫את‬ ‫להביע‬ ‫מהשני‬ ‫אחד‬ ‫עזרה‬ ‫לבקש‬ ‫להם‬ ‫לעזור‬ ‫ולאהוב‬ ‫לסלוח‬ ‫במטרה‬

‫טרילותרפיה‬–‫שני‬ ‫שלב‬ ‫להעיר‬ , ,‫הבית‬ ‫בעל‬ ‫הפנימי‬ ‫ההורה‬ ‫את‬ ‫האני‬.‫האמיתי‬ ‫את‬ ‫שנושא‬ ‫זה‬‫הראש‬‫והרגש‬‫לכל‬ ‫מקום‬ ‫גם‬ ‫ששיש‬ ‫וההבנה‬ ‫המודעות‬ ‫התעוררות‬ ‫הוא‬ ‫השני‬ ‫השלב‬ ,‫אותי‬

‫סדר‬ ‫לעשות‬ ‫הזמן‬ ‫הגיע‬ :‫כריות‬ ‫שלוש‬ ‫בין‬ ‫עוברים‬ ‫הטרילותרפיה‬ ‫בשיטת‬ - ‫הימנית‬‫הראש‬ - ‫השמאלית‬‫הרגש‬ – ‫והאמצעית‬‫הפנימי‬ ‫ההורה‬ .‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫שרוי‬ ‫היה‬ ‫בו‬ ‫הפאסיווי‬ ‫מהמצב‬ ‫להתעורר‬ ‫שעליו‬ "‫"הארה‬ ‫לזה‬ ‫קוראים‬ ‫בבודהיזם‬ ‫שחושבים‬ ‫כמו‬ ‫מסובך‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫וזה‬

‫מאשר‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫הטרילותרפיה‬ ‫שיטת‬ ‫שחוו‬ ‫האנשים‬ ‫מאות‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫ויעידו‬ ,‫מדהימה‬ .‫אותה‬ .‫רבה‬ ‫בטבעיות‬ ‫זורם‬ ‫הכריות‬ ‫בין‬ ‫המעבר‬ ‫שבין‬ ‫הגישור‬ ‫בשיחת‬‫הראש‬‫והרגש‬‫נפתרות‬ ‫חוסר‬ ‫בגלל‬ ‫רק‬ ‫שם‬ ‫שנתקעו‬ ‫בעיות‬ ‫מאוד‬ ‫הרבה‬ .‫תקשורת‬ ‫הכרית‬ ‫על‬ ‫בישיבה‬‫האמצעית‬‫הייתי‬ ‫שלא‬ ‫מבינים‬ , ‫ושאפשרתי‬ ‫מספיק‬ ‫ער‬‫לראש‬‫ולרגש‬‫שלי‬‫להוביל‬ ‫במקום‬ ‫אותי‬‫שאני‬.‫אותם‬ ‫אוביל‬

‫מדויק‬ ‫ובאופן‬ ‫קצר‬ ‫בזמן‬ ‫משיגים‬ ‫טרילותרפיה‬ ‫בטיפול‬ ‫ביו‬ ‫פנימי‬ ‫איזון‬‫הראש‬‫והרגש‬‫השלום‬ ‫את‬ ‫מחזירים‬ . ‫את‬ ‫מעירים‬ .‫בינהם‬ ‫והאהבה‬‫האני‬‫ומלמדים‬ ‫האותנטי‬ .‫מנהיגות‬ ‫אותו‬ ‫ה‬ ‫תורת‬ ‫סוד‬ ,‫פסיכולוגיה‬ZEN‫ואושר‬ All BECOME ONE

; ‫סדנאות‬ ‫על‬ ‫לפרטים‬(‫ביוון‬ ‫טאוס‬ ‫או‬ ,‫בחודש‬ ‫פעם‬ ‫אורן‬ ‫)בית‬ ‫מטפלת‬ ‫או‬ ‫מטפל‬ ‫לבחירת‬‫של‬ ‫לסדרה‬10‫מפגשים‬ ‫מטפלים‬ ‫הכשרת‬ ‫לקורס‬‫סבא‬ ‫בפר‬ ‫בשבוע‬ ‫יום‬ www.Trilotherapy.com

Add a comment

Related presentations

Related pages

‫ניסים אמון - סוד האושר הפנימי ...

ניסים אמון - סוד האושר הפנימי, ... ניסים אמון - סוד האושר הפנימי - הארה - Duration: 2:36.
Read more

‫ניסים אמון - סוד האושר הפנימי ...

ניסים אמון - סוד האושר הפנימי - בודהה matrix00xirtam. ... ניסים אמון - סוד האושר הפנימי, ...
Read more

סוד האושר הפנימי | ניסים אמון

סוד האושר הפנימי. ₪70.00. רוחניות ופסיכולוגיה ... מאמרים מאת ניסים אמון; מורים ...
Read more

סוד האושר הפנימי - אמון ניסים ...

סוד האושר הפנימי. אמון ... ניסים אמון. מחיר קטלוגי: 62 ...
Read more

סדנת "סוד האושר הפנימי" עם ניסים ...

לגשר ביניהם, להעיר את האני האמיתי שבתוכנו ולגלות את האושר הפנימי, ... ניסים אמון ...
Read more

‫סוד האושר הפנימי - בהנחיית ...

סוד האושר הפנימי ... בהנחיית ניסים אמון. ... ונבין את הפסיכולוגיה של האושר בדרך ...
Read more

ניסים אמון - סוד האושר הפנימי ...

ניסים אמון - סוד האושר הפנימי, הרדיו הגדול, ... ניסים אמון - סוד האושר הפנימי - ...
Read more

סוד האושר הפנימי (הספר) - אמון ...

סוד האושר הפנימי, אמון ניסים, ספרים באינטרנט זה סטימצקי, ... אמון ניסים: דירוג גולשים :
Read more

סוד האושר הפנימי - סדנת סופשבוע ...

... רוחניות ואהבה סוד האושר הפנימי - סדנת סופשבוע עם ניסים אמון ...
Read more

‫סוד האושר הפנימי - סדנת הדגל של ...

סוד האושר הפנימי - סדנת הדגל של ניסים אמון. Interested Going. Invite. Public · Hosted by Nissim Amon. Guests. 38 ...
Read more