advertisement

قوانين وزارة العدل و الحريات

100 %
0 %
advertisement
Information about قوانين وزارة العدل و الحريات

Published on February 17, 2014

Author: assoibrachid

Source: slideshare.net

Description

Loisministeredejustice
advertisement

^[ ^ _ ] l^膣]æ<Ù‚ÃÖ]<ì…]‡æ<°Þ]çÎ< <ÄÚ< <°Þ]çÏÖ]<˜ÃfÖ<Ðv×Ú< <íéÚçÛÃÖ]<íËé¾çÖ^e<íŞfi†¹] 20 2012 ­

1

< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <Ù‚ÃÖ]<†è‡æ<l^‘^’j}] <l^膣]æ 2

‫‪< < (2012†è^ßè<26)<1433<Ùæù]<Äée…<2<»<…^‘<2.12.17<ÜÎ…<Ý牆Ú‬‬ ‫‪l^膣]æ<Ù‚ÃÖ]<†è‡æ<l^‘^’j}^e<Ð×Ãjè‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ء‬ ‫1‬ ‫،‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫2102(‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫1102(‬ ‫أ‬ ‫:‬ ‫ر‬ ‫39‬ ‫ا‬ ‫ر، و‬ ‫ر 10.21.1 ا در‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫ءا‬ ‫7‬ ‫م ر 013.01.2 ا در‬ ‫وزارة ا ل،‬ ‫تو‬ ‫ا‬ ‫3341 )3‬ ‫9‬ ‫دى ا و‬ ‫2341 )11‬ ‫]¹^‪±æù]<ì‬‬ ‫ا‬ ‫رس ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫إ ا‬ ‫ما رإ أ‬ ‫ا‬ ‫1102(.‬ ‫)11 أ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫إ اد ا‬ ‫ذ ، ه‬ ‫و وة‬ ‫و ه،‬ ‫، وا‬ ‫لا‬ ‫ن وا ض‬ ‫و قا‬ ‫.‬ ‫ت وا ت ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا دار ا ز‬ ‫تا‬ ‫و أ ذ ، ث زارة ا ل وا‬ ‫ص ا آ ر.‬ ‫ا‬ ‫]¹^‪íéÞ^nÖ]<ì‬‬ ‫وا‬ ‫تا‬ ‫ت، ا‬ ‫، وز ا ل وا‬ ‫ا‬ ‫،و‬ ‫ا‬ ‫ص ا ري‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫دى ا و 2341‬ ‫7‬ ‫ر 013.01.2 ا در‬ ‫وز ا ل وا‬ ‫ا‬ ‫آ ةا‬ ‫دى ا و 2341 )11 أ‬ ‫إ‬ ‫ا‬ ‫-ا‬ ‫و‬ ‫ا ل وا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫7‬ ‫ة‬ ‫3‬ ‫2102(.‬ ‫2 ر ا ول 3341 )62‬ ‫ا ا آ ان.‬ ‫ء:‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫:‬ ‫وز ا ل وا‬ ‫ء:ا‬ ‫ا‬ ‫1‬ ‫ت‬ ‫ها ا‬ ‫م ا ي‬ ‫آ‬ ‫.‬ ‫ةا‬ ‫وز‬ ‫ت ا‬ ‫ا آ ر‬ ‫ما‬ ‫1102(.‬ ‫]¹^‪ínÖ^nÖ]<ì‬‬ ‫ع ا آ‬ ‫013.01.2 ا‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫ة‬ ‫د 8106 ا‬ ‫ت،‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫درة ر‬ ‫9ر‬ ‫ا ول 3341 )2‬ ‫ا 2102( ص 684.‬

< < < < < < < < < <<Üé¿ßiæ<l^‘^’j}] <Ù‚ÃÖ]<ì…]‡æ 4

‫‪< <(2011<Øè†e_<11) 1432<±æù]<ï^¶<7<»<…^‘<2.10.310<ÜÎ…<Ý牆Ú‬‬ ‫‪< <2Ù‚ÃÖ]<ì…]‡æ<Üé¿ßiæ<l^‘^’j}]<‚è‚vje‬‬ ‫ا ز ا ول،‬ ‫؛‬ ‫ا دة 36‬ ‫رو‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫ر 002.70.1 ا در 3 ال 8241 )51‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫ءا‬ ‫أ‬ ‫7002(‬ ‫أآ‬ ‫3991(‬ ‫م ر 44.39.2 ا در 7 ذي ا ة 3141 )92 أ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫زارات؛‬ ‫ا با‬ ‫نو‬ ‫7991(‬ ‫8141 )61‬ ‫01‬ ‫م ر 463.79.2 ا در‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ي ا دارة ا آ ؛‬ ‫ا‬ ‫ال 6241 )2 د‬ ‫92‬ ‫م ر 9631.50.2 ا در‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫آ ا داري؛‬ ‫ت ا زار وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫5002( ن‬ ‫5931 )03 د‬ ‫م ر 238.57.2 ا در 72 ذي ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫و‬ ‫ا زارات، آ و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫نا‬ ‫5791(‬ ‫م 6931 )91‬ ‫71‬ ‫م ر 468.57.2 ا در‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫او ا م ا‬ ‫ت ا‬ ‫م ا‬ ‫ن‬ ‫6791(‬ ‫ا زارات؛‬ ‫ر ا‬ ‫ر 72‬ ‫ا زاري ا‬ ‫ا‬ ‫وع‬ ‫و درا ا‬ ‫1102(،‬ ‫أ‬ ‫2341 )‬ ‫:‬ ‫ر‬ ‫]¹^‪< <±æù]<ì‬‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫2‬ ‫ا‬‫5‬ ‫ط زارة ا ل م إ اد و‬ ‫و‬ ‫ت ا‬ ‫رس وزارة ا ل ا‬ ‫:‬ ‫تا‬ ‫،‬ ‫ا ري ا‬ ‫زارة‬ ‫ت ا‬ ‫ا‬ ‫− ا‬ ‫ا‬ ‫ة، وا ا‬ ‫، و و ا‬ ‫ة ا‬ ‫، وا‬ ‫ا‬ ‫ا ا ؛‬ ‫ء، و ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اف‬ ‫، وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫− إ اد و‬ ‫ن؛‬ ‫قا‬ ‫ا ام و‬ ‫، وا‬ ‫وا‬ ‫ارد ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫− و‬ ‫ا آ و‬ ‫م‬ ‫ت، وذ‬ ‫وا‬ ‫زارة ا ل؛‬ ‫ا‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫ر ا‬ ‫−‬ ‫ةا‬ ‫د 0495 ر‬ ‫دى ا‬ ‫ان ا ا .‬ ‫ص ا‬ ‫م ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫، وا‬ ‫ات، وا‬ ‫ا ا ؛‬ ‫ة 2341 )5 ي 1102( ص 4742.‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ت،‬

‫− إ اد ر ا‬ ‫؛‬ ‫ا را ت ا‬ ‫− إ اد ر ا ت ا‬ ‫صا‬ ‫وزارة ا ل،‬ ‫آ ة.‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫لا‬ ‫ون ا و‬ ‫]¹^‪< <2<ì‬‬ ‫إ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت ا زارة، وإ ز‬ ‫ان ا‬ ‫ان وا‬ ‫.‬ ‫،‬ ‫ا‬ ‫إدارة‬ ‫آ‬ ‫]¹^‪< <3<ì‬‬ ‫ص‬ ‫وط ا‬ ‫ة ز ،و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫،‬ ‫ا‬ ‫رس ا‬ ‫ة 4731‬ ‫دى ا‬ ‫42‬ ‫ر 833.47.1 ا در‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫، م‬ ‫و‬ ‫،آ و‬ ‫ا‬ ‫4791( ن ا‬ ‫)51‬ ‫ه ا‬ ‫ه وأ ب أدا و ق إدار ، وا‬ ‫ا آ و‬ ‫دة‬ ‫و‬ ‫رس م ا‬ ‫، آ‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫، وا م‬ ‫زارة ا ل.‬ ‫ا‬ ‫آ وا‬ ‫]¹^‪< <4<ì‬‬ ‫ا‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫آ‬ ‫:‬ ‫دارة ا‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫ا ون ا‬ ‫وا ؛‬ ‫ا ون ا‬ ‫؛‬ ‫ا را ت وا ون وا‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫ا ارد ا‬ ‫ا ا وا ا ،‬ ‫ت.‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫]¹^‪< <5<ì‬‬ ‫ت ا‬ ‫ا م ا‬ ‫رس ا‬ ‫3991( ا‬ ‫7 ذي ا ة 3141 )92 أ‬ ‫ا در‬ ‫زارات.‬ ‫]¹^‪< <6<ì‬‬ ‫ا ما‬ ‫ا ون ا‬ ‫ط‬ ‫إ اد ر ا ا ا‬ ‫• ا ه‬ ‫،‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م ر 44.39.2‬ ‫ا ب ا‬ ‫:‬ ‫6‬ ‫ا‬ ‫،و‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫تا‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫وا‬ ‫ص ا‬ ‫ر ا‬ ‫إ اد‬ ‫ا ه‬ ‫وا ر وا دار و‬ ‫ا‬ ‫ا ن ا ص وا م ذي ا‬ ‫؛‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫ص،‬ ‫ا‬ ‫ةو‬ ‫ا‬ ‫ت وزارة ا ل‬ ‫ا‬ ‫إ اد ا ارات ا‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫ة وا‬ ‫و نا‬ ‫لا‬ ‫ده ا ن، وا‬ ‫ا د ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫وآ‬ ‫ا‬ ‫ة وا‬ ‫وا ري و ن ا‬ ‫لا‬ ‫ص؛‬ ‫ا‬ ‫، وآ ا ا ذ‬ ‫ا‬ ‫ر ا ت ا ون ا‬ ‫إ اد‬ ‫ا دل؛‬ ‫إ ر ا ون ا‬ ‫ا ا ا‬ ‫وا ري وا داري‬ ‫ا نا‬ ‫طا آ،‬ ‫اآ و‬ ‫و را ؛‬ ‫أ‬ ‫ة، وآ ا‬ ‫و نا‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫وا ري وا داري‬ ‫ا ان ا‬ ‫ا وى‬ ‫ا‬ ‫م؛‬ ‫ا‬ ‫ةو‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫و‬ ‫و ا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ر ا‬ ‫ا‬ ‫زارة ا ل؛‬ ‫ا‬ ‫تا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت وا ر ت ا‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫، وا دة‬ ‫إ اءات‬ ‫ت وا ذ‬ ‫ت وا‬ ‫درا ا‬ ‫ت زارة؛‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫آ‬ ‫إ ا ز .‬ ‫دوري‬ ‫ور‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫]¹^‪< <7<ì‬‬ ‫ط‬ ‫• ا‬ ‫ا‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫•‬ ‫• ا‬ ‫•‬ ‫7‬ ‫:‬ ‫ا ما‬ ‫وا‬ ‫ا ون ا‬ ‫وا‬ ‫صا‬ ‫إ اد ر ا‬ ‫ه‬ ‫ذات ا‬ ‫وا ا ا‬ ‫ةا‬ ‫وا‬ ‫؛‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و اآ ا‬ ‫ا ره ب، و‬ ‫،و‬ ‫دي وا‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫ا أة وا‬ ‫، وا‬ ‫اث ا‬ ‫ام؛‬ ‫ه ةا‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫ا وى ا ان ا‬ ‫ا ان ا‬ ‫ون ا‬ ‫ا ا ا‬ ‫ا‬ ‫دة ا‬ ‫،‬ ‫ا دة ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا رات، و‬ ‫؛‬ ‫ن‬ ‫؛‬ ‫ذات‬

‫ا ا‬ ‫و‬ ‫• و‬ ‫؛‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫،‬ ‫ا ون‬ ‫ا‬ ‫ا اد ا‬ ‫ت‬ ‫ر ا‬ ‫• إ اد ودرا‬ ‫؛‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫أو ا اج ا ؛‬ ‫ت وا ا ت ا‬ ‫إ اد ت‬ ‫• ا‬ ‫؛‬ ‫• ا م را ت وإ ز أ ث ا دة ا‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫• ا م‬ ‫؛‬ ‫ا لا‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫ا رات ا‬ ‫• ا‬ ‫، وا دة‬ ‫إ اءات‬ ‫ت وا ذ‬ ‫ت وا‬ ‫• درا ا‬ ‫ت زارة؛‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫آ‬ ‫إ ا ز .‬ ‫دوري‬ ‫ور‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫•‬ ‫]¹^‪< <8<ì‬‬ ‫ط‬ ‫• ا‬ ‫ا‬ ‫•‬ ‫ا را‬ ‫ه‬ ‫إ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ء ا‬ ‫و ا‬ ‫:‬ ‫ا ما‬ ‫ت وا ون وا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫صا‬ ‫إ اد ر ا ا وا‬ ‫؛‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫،‬ ‫وإ اد‬ ‫ل ا ون ا و ا داري وا‬ ‫ا زارة‬ ‫ه ا ا ل؛‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫ت وا‬ ‫دة ا ات‬ ‫ز ا ا ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫؛‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل إ اد‬ ‫آ‬ ‫ط ا م‬ ‫ت ا‬ ‫ر؛‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ت ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ة و‬ ‫ر ا‬ ‫• إ اد درا‬ ‫ا آ وو‬ ‫• إ اد ا‬ ‫إ‬ ‫و آ‬ ‫•‬ ‫ت؛‬ ‫و ه؛‬ ‫وا‬ ‫تا‬ ‫آ ةا‬ ‫•‬ ‫؛‬ ‫ا ه ات ا‬ ‫•‬ ‫؛‬ ‫ا دارة ا‬ ‫ق‬ ‫•‬ ‫ا‬ ‫ت ا‬ ‫ي و ر و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫• إ اد و‬ ‫ف ا دارة ا آ وا آ ؛‬ ‫ت‬ ‫لا‬ ‫؛‬ ‫و‬ ‫ا ء ا ات ا‬ ‫• ا‬ ‫دارة‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫• ه وإ دة ه ا‬ ‫ا آ وا آ ؛‬ ‫ا زارة؛‬ ‫آ و‬ ‫ا ا ا‬ ‫• إ اد و‬ ‫8‬

‫وا ص‬ ‫نا صا ا ا‬ ‫•‬ ‫ص ه ا ا ل؛‬ ‫وا ام ق ا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫• ا م‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫آ؛‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫•‬ ‫ءو‬ ‫ا‬ ‫وا ا‬ ‫ا ا‬ ‫ا ا‬ ‫•‬ ‫دوري‬ ‫ور‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫•‬ ‫]¹^‪< <9<ì‬‬ ‫ط‬ ‫ر‬ ‫• إ اد‬ ‫ا زارة،‬ ‫• درا ا ا ا‬ ‫ا‬ ‫• إ اء ا‬ ‫• إ اء ا‬ ‫ا زارة؛‬ ‫• إ اء ا‬ ‫ت؛‬ ‫وا‬ ‫إ‬ ‫• ا ه‬ ‫وزارات أ ى؛‬ ‫ثا‬ ‫• إ زا‬ ‫ص‬ ‫ا‬ ‫•‬ ‫؛‬ ‫وإ اده‬ ‫صا‬ ‫ا‬ ‫•‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫•‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫• إ‬ ‫ا‬ ‫• ا‬ ‫• ا‬ ‫•‬ ‫9‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫؛‬ ‫؛‬ ‫إ ا ز .‬ ‫:‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ص ا‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫اد و‬ ‫تا‬ ‫ر و‬ ‫ر ا‬ ‫ا‬ ‫اد‬ ‫ا‬ ‫تا‬ ‫،‬ ‫ون ا‬ ‫ل إ ا زارة؛‬ ‫تا ا ا‬ ‫ل إ‬ ‫ت وا ه ات ا و ا‬ ‫ا زارة‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫ان ا‬ ‫ا‬ ‫ت ا‬ ‫؛‬ ‫د ا‬ ‫ر‬ ‫ص‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫ذات ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫ا‬ ‫ور‬ ‫]¹^‪< <10<ì‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫آت‬ ‫اد وا‬ ‫ص ا‬ ‫؛‬ ‫ت ا‬ ‫ت‬ ‫دوري‬ ‫ص وزارة ا ل‬ ‫؛‬ ‫إ ا ز .‬ ‫:‬ ‫ا ما‬ ‫ا ارد ا‬ ‫ان ا ارد ا‬ ‫زارة‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اد ا‬ ‫؛‬ ‫اءات وا ا ا‬ ‫؛‬ ‫ا ارد ا‬ ‫ل‬ ‫ث‬ ‫را ت وا‬ ‫م‬ ‫ا داري ا‬ ‫ا ة ا دار ، وا م‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫ا ر ت‬ ‫آ ة؛‬ ‫ا‬ ‫ا آ وا دارة ا آ وا‬ ‫، و‬ ‫؛‬ ‫ا‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫تا‬ ‫ا طا‬ ‫ا ا دار و‬ ‫ا م‬ ‫ان ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا ي ا ا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫وو‬ ‫ء؛‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫ا داري ا‬ ‫ا م‬ ‫ا ارد ا‬ ‫ت ا دة ا‬ ‫إ اد‬ ‫آ ة زارة؛‬ ‫ا‬ ‫ت وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫نذ ؛‬ ‫وا ا‬ ‫اءات ا‬ ‫ت وا ذ ا‬ ‫ت وا‬ ‫درا ا‬ ‫ت زارة؛‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫آ‬ ‫ا زارة‬ ‫ا ز تا‬ ‫درا و‬ ‫إ‬ ‫دوري‬ ‫ور‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫]¹^‪< <11<ì‬‬ ‫ط‬ ‫• ا‬ ‫• إ‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫• إ‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫• إ‬ ‫• ا‬ ‫• إ‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫01‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ا ا وا ا ا م ا‬ ‫ا ا ا‬ ‫و‬ ‫رآ‬ ‫ا‬ ‫ا ا ا‬ ‫اد و‬ ‫؛‬ ‫ا ىا‬ ‫ا ا وآ ا ا‬ ‫و و‬ ‫ر‬ ‫با‬ ‫و ا ا‬ ‫ت و أدا‬ ‫ا ا ت‬ ‫اد و‬ ‫ا‬ ‫دات إ ا‬ ‫ا‬ ‫آ ة‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا و‬ ‫ا‬ ‫دة‬ ‫ت‬ ‫اد‬ ‫زارة؛‬ ‫ا‬ ‫ت وا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ب ا داري؛‬ ‫اد ا‬ ‫د ا آ؛‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫ا و‬ ‫ا ا ا‬ ‫ر ا‬ ‫ا ا‬ ‫ي؛‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ىا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫؛‬ ‫زارة،‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ارد ا‬ ‫ا‬ ‫، وا‬ ‫دة‬ ‫؛‬ ‫ا ز .‬ ‫:‬ ‫دة ا ات؛‬ ‫زارة ا ل وو‬ ‫أ‬ ‫؛‬ ‫إ ر‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫؛‬ ‫؛‬ ‫ف؛‬ ‫ا ا‬ ‫ت وا‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫وا‬ ‫آ‬ ‫؛‬ ‫آ ة‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫؛‬ ‫لا‬ ‫؛‬

‫ع؛‬ ‫ا أدوات ا‬ ‫•‬ ‫ىا آ ؛‬ ‫و ا‬ ‫تا‬ ‫•‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫وق ا‬ ‫و ر‬ ‫ا‬ ‫•‬ ‫؛‬ ‫ةا‬ ‫دات ا‬ ‫و ا‬ ‫•‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫•‬ ‫ء؛‬ ‫ا‬ ‫ى وا‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا آء ا‬ ‫ت ا زارة‬ ‫•‬ ‫؛‬ ‫وا‬ ‫اءات ا‬ ‫ت وا ذ ا‬ ‫ت وا‬ ‫• درا ا‬ ‫ت زارة؛‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫آ‬ ‫زارة ا ل ور‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫•‬ ‫إ ا ز .‬ ‫]¹^‪< <12<ì‬‬ ‫ط‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫11‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫، وا‬ ‫دة‬ ‫دوري‬ ‫:‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫تا ما‬ ‫دة ا ات‬ ‫ا آ وا دارة ا‬ ‫وا‬ ‫ت وا‬ ‫وا‬ ‫آ‬ ‫ات‬ ‫وإ اد‬ ‫ن‬ ‫ور‬ ‫ا‬ ‫آ ة؛‬ ‫ا‬ ‫ا آ رة؛‬ ‫تا‬ ‫ا ر ا‬ ‫إ اد و‬ ‫ات؛‬ ‫ز ا ت وا‬ ‫ا ا تا‬ ‫و‬ ‫و ا ؛‬ ‫و‬ ‫وا ر وا‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫ت؛‬ ‫لا‬ ‫ل وا‬ ‫إ ز وا‬ ‫ا و‬ ‫ا ت؛‬ ‫و‬ ‫إ ا‬ ‫و‬ ‫ل ا ت وا‬ ‫ت وا‬ ‫ت ا دة ا‬ ‫إ اد‬ ‫ت؛‬ ‫ا‬ ‫ت؛‬ ‫ت وا‬ ‫ا‬ ‫إ اد و‬ ‫ا ت ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫آ ة ودرا‬ ‫ا‬ ‫ت ا‬ ‫د‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ر ا ء وا‬ ‫ز‬ ‫اءات ا اآ‬ ‫درا ا‬ ‫ه و ا ؛‬ ‫آ ةو‬ ‫ا‬ ‫فا‬ ‫ت؛‬ ‫ص ا ام‬ ‫ا ا وا ا‬ ‫ا‬ ‫إ ا ز .‬ ‫دوري‬ ‫ور‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬

‫]¹^‪< <13<ì‬‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫د‬ ‫وا‬ ‫م وا‬ ‫ا‬ ‫ا ل،‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫زارة ا ل.‬ ‫تا آ‬ ‫]¹^‪< <14<ì‬‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ث‬ ‫آ ةو‬ ‫ن ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫تا‬ ‫دا‬ ‫ا‬ ‫،‬ ‫و‬ ‫د وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ار ز‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا ل،‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫]¹^‪< <15<ì‬‬ ‫82‬ ‫م ر 583.89.2 ا در‬ ‫م، أ م ا‬ ‫ها ا‬ ‫وزارة ا ل.‬ ‫تو‬ ‫ا‬ ‫8991(‬ ‫9141 )32‬ ‫دى ا و 0141‬ ‫21‬ ‫ت ا ار ر 09.615 ا در‬ ‫أن‬ ‫ت ا ار ر 09.144‬ ‫، و‬ ‫إ‬ ‫ت‬ ‫اث‬ ‫9891(‬ ‫)2 د‬ ‫آ ت‬ ‫تو‬ ‫ا‬ ‫7891(‬ ‫م 8041 )7‬ ‫ا در 21‬ ‫ا ارات‬ ‫لإ‬ ‫ر ا‬ ‫ىا آ‬ ‫ا‬ ‫وآ ت ا‬ ‫ا‬ ‫آ ة زارة ا ل.‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫تو‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ء،‬ ‫ا‬ ‫ور ا ن ا‬ ‫وإ‬ ‫ا‬ ‫آ أ ،و‬ ‫ة ز ا ل، و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫ن ر 764.47.1 ا در‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت ا دة 07‬ ‫ء، آ‬ ‫لا‬ ‫4791( ن ا م ا‬ ‫ال 4931 )11‬ ‫62‬ ‫.‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫]¹^‪< <16<ì‬‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫هاا‬ ‫وا ز‬ ‫د وا‬ ‫قا‬ ‫ةا‬ ‫ا‬ ‫م، ا ي‬ ‫ا ب ى ا ز ا ول ا‬ ‫ر‬ ‫ط‬ ‫7‬ ‫دى ا و‬ ‫ا‬ ‫:‬ ‫و‬ ‫وز ا ل،‬ ‫ي.‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ء:‬ ‫ا‬ ‫،‬ ‫د وا‬ ‫وز ا‬ ‫ا وار.‬ ‫حا‬ ‫ء:‬ ‫ا‬ ‫ا ز ا ب ى ا ز ا ول ا‬ ‫،‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ء:‬ ‫ا‬ ‫21‬ ‫،إ‬ ‫.‬ ‫و‬ ‫< <‬ ‫وز‬ ‫ا‬ ‫ا ل ووز‬ ‫،‬ ‫تا‬ ‫2341 )11 أ‬ ‫ء:‬ ‫سا‬ ‫1102(.‬ ‫.‬

<< << << << << < <<Ý^ŠÎù]<Üé¿ßi<æ<l^‘^’j}] < <<íÃe^jÖ]<Ã^’¹]æ <Ù‚ÃÖ]<ì…]‡çÖ<íèˆÒ†¹]<l^è†è‚Û×Ö 13

‫‪(2011<Øè†e_<11) 1432<±æù]<ï^¶<7<»<…^‘ 1939.10<ÜÎ…<Ù‚ÃÖ]<†è‡çÖ<…]†Î‬‬ ‫‪< <<íÃe^jÖ]<Ã^’¹]<æ<Ý^ŠÎù]<Üé¿ßi<æ<l^‘^’j}]<‚è‚ <á`Že‬‬ ‫3‬ ‫‪.Ù‚ÃÖ]<ì…]‡çÖ<íèˆÒ†¹]<l^è†è‚Û×Ö‬‬ ‫وز ا ل،‬ ‫ال 6241 )2‬ ‫92‬ ‫م ر 9631.50.2 ا در‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫آ ا داري ؛‬ ‫ت ا زار وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫5002( ن‬ ‫د‬ ‫دى ا و 2341 )11‬ ‫7‬ ‫م ر 013.01.2 ا در‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫وزارة ا ل ؛‬ ‫تو‬ ‫ا‬ ‫1102(‬ ‫أ‬ ‫5931 )03‬ ‫م ر 238.57.2 ا در ر 72 ذي ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا زارات، آ و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫نا‬ ‫5791(‬ ‫د‬ ‫؛‬ ‫و‬ ‫م 6931 )91‬ ‫م ر 468.57.2 ا در 71‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫او ا م ا‬ ‫ت ا‬ ‫م ا‬ ‫6791( ن‬ ‫ا زارات؛‬ ‫:‬ ‫ر‬ ‫]¹^‪< <±æù]<ì‬‬ ‫:‬ ‫ا ون ا‬ ‫،و ن :‬ ‫ا ون ا‬ ‫1.‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫•‬ ‫ا ري؛‬ ‫ا ر وا‬ ‫ا‬ ‫•‬ ‫ا دار ؛‬ ‫ا‬ ‫•‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫•‬ ‫ء ا ب.‬ ‫•‬ ‫،و ن :‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫2.‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫•‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫•‬ ‫و يا ه و ن :‬ ‫ة وا‬ ‫ءا‬ ‫3.‬ ‫ة؛‬ ‫ا‬ ‫•‬ ‫و يا ه .‬ ‫ا‬ ‫•‬ ‫،و ن :‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ء وا‬ ‫يا‬ ‫4.‬ ‫ة؛‬ ‫ا‬ ‫•‬ ‫3‬ ‫ةا‬ ‫ا‬‫41‬ ‫د 9495 ا‬ ‫درة ر‬ ‫3ر‬ ‫2341 )6‬ ‫1102( ص 3772.‬

‫؛‬ ‫ا‬ ‫ا ول وا‬ ‫ا ةا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ون ا‬ ‫ت وا‬ ‫ا‬ ‫ت.‬ ‫ا‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫5.‬ ‫6.‬ ‫7.‬ ‫ا‬ ‫1.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫وا‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ا‬ ‫2.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ا‬ ‫3.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫4.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫5.‬ ‫6.‬ ‫51‬ ‫د‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫دل ا دة ا‬ ‫وا‬ ‫ت وا‬ ‫ا‬ ‫ى.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫م؛‬ ‫]¹^‪< <2<ì‬‬ ‫:‬ ‫وا‬ ‫ا ون ا‬ ‫،و ن :‬ ‫ءا‬ ‫؛‬ ‫ىا‬ ‫ا ا‬ ‫ا م؛‬ ‫وا‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫ا ؛‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬ ‫و ا‬ ‫ز رات ا‬ ‫؛‬ ‫لا‬ ‫ام؛‬ ‫ه ةا‬ ‫ر‬ ‫ت.‬ ‫ا‬ ‫،و ن :‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫د وا‬ ‫ا ا ا‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫ا ره ب وا‬ ‫؛‬ ‫ات ا‬ ‫ا رات وا‬ ‫؛‬ ‫ا أة وا‬ ‫ن؛‬ ‫ءو قا‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ا را ت وأ ث ا‬ ‫وا اج ا ، و ن :‬ ‫ا ؛‬ ‫ا اج ا .‬ ‫،و ن :‬ ‫ا دة ا‬ ‫ا ا ا‬ ‫؛‬ ‫تا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫ا تا‬ ‫؛‬ ‫ا رات ا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫وا‬ ‫ت وا‬ ‫ت وا‬ ‫ا‬ ‫ا ون وا ا .‬ ‫ا‬

‫ا‬ ‫1.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ا‬ ‫2.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ا‬ ‫3.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ا‬ ‫4.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ا‬ ‫5.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ا‬ ‫1.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫2.‬ ‫61‬ ‫]¹^‪< <3<ì‬‬ ‫ا را ت وا ون وا‬ ‫را ت، و ن :‬ ‫ا را ت ا ا ؛‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫ا را ت ا‬ ‫ت؛‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ت وا‬ ‫ا‬ ‫،و ن‬ ‫ون ا داري وا‬ ‫؛‬ ‫ا ون ا‬ ‫ت وا‬ ‫ا ون ا‬ ‫.‬ ‫وا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫،و ن :‬ ‫وا‬ ‫؛‬ ‫ا دارة ا‬ ‫؛‬ ‫ا ا‬ ‫إدارة و‬ ‫تا‬ ‫و دة ا‬ ‫ا‬ ‫ةا‬ ‫و‬ ‫اآ ا‬ ‫ا‬ ‫لا‬ ‫ت وا‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫لا‬ ‫ا‬ ‫ا دا‬ ‫ا ءو‬ ‫و ا ا ا‬ ‫.‬ ‫ةا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا ،و ن :‬ ‫وا ا ت؛‬ ‫ا‬ ‫م؛‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫تا‬ ‫وا‬ ‫ا ا‬ ‫ا ا‬ ‫]¹^‪< <4<ì‬‬ ‫:‬ ‫ا‬ ‫،و ن :‬ ‫را ت ا‬ ‫ا ن ا ص؛‬ ‫ا ن ا م؛‬ ‫ت وا ه ات.‬ ‫ا‬ ‫،و‬ ‫صا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫تا و‬ ‫؛‬ ‫وا‬ ‫؛‬ ‫.‬ ‫،و‬ ‫؛‬ ‫آ؛‬ ‫.‬ ‫ن‬ ‫:‬ ‫ن‬ ‫:‬

‫ا‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫3.‬ ‫و‬ ‫وا ز .‬ ‫ت.‬ ‫صا‬ ‫؛‬ ‫]¹^‪< <5<ì‬‬ ‫:‬ ‫ا‬ ‫1.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ا‬ ‫2.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ا‬ ‫3.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ا‬ ‫4.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫5.‬ ‫6.‬ ‫7.‬ ‫1.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫71‬ ‫ا ارد ا‬ ‫ة، و ن :‬ ‫ة؛‬ ‫ا دار‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫ا ر ت وا‬ ‫ة.‬ ‫آ ا‬ ‫و ن :‬ ‫؛‬ ‫ر ا‬ ‫وا‬ ‫آ با‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫تا‬ ‫ت وا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫وا ءات؛‬ ‫اد ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ة ا دار .‬ ‫ا وا د ، و ن :‬ ‫؛‬ ‫ا طا‬ ‫ا ا و‬ ‫؛‬ ‫ا ار ا‬ ‫ا د ؛‬ ‫ت.‬ ‫ا‬ ‫،و ن :‬ ‫وا‬ ‫وا‬ ‫وا ار ؛‬ ‫تا‬ ‫إ اد ا‬ ‫.‬ ‫ا ا ا‬ ‫و‬ ‫وا‬ ‫وا‬ ‫ت وا‬ ‫ت وا‬ ‫ا‬ ‫ا ز ت.‬ ‫.‬ ‫ا ا‬ ‫]¹^‪< <6<ì‬‬ ‫:‬ ‫ا ا وا ا‬ ‫،و ن :‬ ‫ا ا وا‬ ‫؛‬ ‫ا ا وا‬ ‫داء؛‬ ‫ا وا‬ ‫؛‬ ‫ر‬ ‫با‬ ‫ا‬ ‫آ ؛‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫.‬

‫•‬ ‫2.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫3.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫4.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫5.‬ ‫1.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫2.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫3.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫4.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫81‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫يا‬ ‫ء وا‬ ‫ا ا ،و‬ ‫د ا آ؛‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ع؛‬ ‫زات وأدوات ا‬ ‫ا ا‬ ‫ي.‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫وا‬ ‫ر ا‬ ‫ا ا‬ ‫،و ن :‬ ‫ا‬ ‫تا آ ؛‬ ‫و آ ةو‬ ‫ا ري؛‬ ‫ا ا ت و ارد ا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫وق ا‬ ‫ا‬ ‫،و ن :‬ ‫وا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ا ا ؛‬ ‫و و‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫أ ا‬ ‫ا ارد وا‬ ‫و و‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ا ا‬ ‫ت.‬ ‫ت وا‬ ‫ا‬ ‫]¹^‪< <7<ì‬‬ ‫:‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا ري، و ن :‬ ‫ا‬ ‫ا تو‬ ‫ه؛‬ ‫تو‬ ‫ا ءا‬ ‫؛‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ت؛‬ ‫ا را ت ا‬ ‫إ ز ا وراش.‬ ‫وا ات، و ن :‬ ‫ا‬ ‫وا ات؛‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫د تا‬ ‫،‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ت، و ن :‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ت.‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ا ا‬ ‫]¹^‪< <8<ì‬‬ ‫ة ز‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫و ا ا‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫ا را ت ا‬ ‫ا ا ا ا .‬ ‫ت.‬ ‫:‬ ‫:‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل؛‬ ‫]¹^‪< <9<ì‬‬ ‫تا‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫:‬ ‫ز‬ ‫؛‬ ‫.‬ ‫]¹^‪< <10<ì‬‬ ‫دى ا و 0141‬ ‫ت ا ار ر 09.615 ا در 21‬ ‫ت ا ار ر‬ ‫، و‬ ‫إ‬ ‫ت‬ ‫اث‬ ‫9891(‬ ‫)21 د‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫7891(‬ ‫م 8041 )7‬ ‫09.144 ا در 21‬ ‫ل، إ‬ ‫ىا آ ر ا‬ ‫ا‬ ‫وآ ت ا‬ ‫آ تا‬ ‫و‬ ‫آ ة زارة‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫تو‬ ‫ا‬ ‫ا ارات ا‬ ‫ا ل.‬ ‫]¹^‪< <11<ì‬‬ ‫.‬ ‫ةا‬ ‫ه ا ا ار ا‬ ‫1102(.‬ ‫دى ا و 2341 )11 أ‬ ‫ط 7‬ ‫و ر‬ ‫ا‬ ‫< <‬ ‫91‬ ‫ء:‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ي.‬

<< << << << << < <<¼f–Ö]<l^e^jÒ<Üé¿ßiæ<l^‘^’j}] <ÜÒ^ ^e<íÚ^ÃÖ]<íe^éßÖ]<l^e^jÒæ 20

‫‪< <(1987< Ûjf‰<7)<1408<݆¦<àÚ<12<»<…^‘<441.90<ÜÎ…<Ù‚ÃÖ]<†è‡çÖ<…]†Î‬‬ ‫4‬ ‫‪.ÜÒ^ ^e<íÚ^ÃÖ]<íe^éßÖ]<l^e^jÒæ<¼f–Ö]<l^e^jÒ<Üé¿ßiæ<l^‘^’j}]<‚è‚vje‬‬ ‫وز ا ل،‬ ‫دى‬ ‫ن ر 833.47.1 ر 42‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫4791( ا‬ ‫ة 4931 )51‬ ‫ا‬ ‫8041 )82‬ ‫م ر 134.78.2 ا در 51 ذي ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ة 4931‬ ‫دى ا‬ ‫م ر 894.47.2 ر 52‬ ‫8891( ا‬ ‫ن ا‬ ‫ا‬ ‫م ا‬ ‫4791( ا در‬ ‫)61‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫ة 6041 )12‬ ‫دى ا‬ ‫م ر 965.38.2 ر 11‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫زارة ا ل ؛‬ ‫ا دارة ا آ‬ ‫ا 6891( ا‬ ‫5931 )03 د‬ ‫م ر 238.57.2 ر 72 ذي ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫زارات،‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫5791( ن ا‬ ‫م 6931 )91‬ ‫م ر 468.57.2 ر 71‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا زارات ،‬ ‫او ا م ا‬ ‫تا‬ ‫6791( ن م ا‬ ‫:‬ ‫ر‬ ‫5‬ ‫]¹^‪±æù] ì‬‬ ‫ا ف و‬ ‫ر و‬ ‫ا ا و‬ ‫ن ى آ‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫وآ‬ ‫،آ‬ ‫ا‬ ‫ف ر و‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫إدار آ‬ ‫ن ىآ‬ ‫]¹^‪< <íéÞ^nÖ]<ì‬‬ ‫ر‬ ‫و أ‬ ‫ا‬ ‫وآ ا‬ ‫لآ ا‬ ‫ا آ‬ ‫م‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ور‬ ‫ا‬ ‫4 -‬ ‫5 -‬ ‫0991( ص 257؛‬ ‫د 3404 ر 92 ر ن 0141 )52 أ‬ ‫ةا‬ ‫ر‬ ‫01 ر ن 9141 )92 د‬ ‫وا ل ار ز ا ل ر 89.6432 ا در‬ ‫ا‬ ‫8991(، ج ر د 3764 ر 62 ذي ا ة 9141 )51 رس 9991( ص 965؛‬ ‫0002(،‬ ‫م 1241 )82 أ‬ ‫وا ل ار ز ا ل ر 00.369 ا در 32‬ ‫ا‬ ‫0002( ص 0152؛‬ ‫ج ر د 6384 ر 7 ر 1241 )5 أآ‬ ‫1002(، ج ر د‬ ‫ا ل ار ز ا ل ر 10.439 ا در 4 ذي ا ة 1241 )92‬ ‫1002( ص 8751؛‬ ‫0194 ر 82 ر ا ول 2241 )12‬ ‫8991؛ و ت‬ ‫92 د‬ ‫ار ز ا ل ر 89.6432 ا در‬ ‫دة ا و‬ ‫ت‬ ‫أ .‬ ‫0002 ، ا ر إ‬ ‫ار ز ا ل ر 00.369 ا در 82 أ‬ ‫دة ا و‬ ‫12‬

‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫]¹^‪< <ínÖ^nÖ]<ì‬‬ ‫لا‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫وآ ا‬ ‫آ ا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫أو ا‬ ‫]¹^‪< <íÃe]†Ö]<ì‬‬ ‫وا ا‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫وآ ت ا‬ ‫إ رؤ ء آ ت ا‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫أو ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫أ لآ تا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫]¹^‪< <íŠÚ^¤]<ì‬‬ ‫ا‬ ‫وآ ت ا‬ ‫آ تا‬ ‫ا م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ول ا‬ ‫ا دارة ا آ وذ و‬ ‫أ مو‬ ‫آ‬ ‫ار.‬ ‫]¹^‪< <퉁^ŠÖ]<ì‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫وآ ت ا‬ ‫رؤ ء آ ت ا‬ ‫نا‬ ‫ذي‬ ‫72‬ ‫م ر 238.57.2 ا رخ‬ ‫ا‬ ‫ص‬ ‫م ا‬ ‫5791(.‬ ‫5931 )03 د‬ ‫6‬ ‫]¹^‪íÃe^ŠÖ] ì‬‬ ‫آ ا ا وا آ‬ ‫ا‬ ‫وآ ا‬ ‫رؤ ء آ ا‬ ‫ورؤ ء‬ ‫ا‬ ‫فا ر و‬ ‫فو آ ا‬ ‫ر و آ ا‬ ‫ص‬ ‫ا م ا‬ ‫ا‬ ‫آ ا دار‬ ‫ا‬ ‫6791(‬ ‫م 6931 )91‬ ‫م ر 468.57.2 ا رخ 71‬ ‫.‬ ‫ول ا‬ ‫]¹^‪< <íßÚ^nÖ]<ì‬‬ ‫.‬ ‫ةا‬ ‫ر‬ ‫ا ا ار ا اء‬ ‫7891(.‬ ‫م 8041 )7‬ ‫ط 21‬ ‫و ر‬ ‫ء:‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ي.‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫6 -‬ ‫دة ا و‬ ‫ت‬ ‫دة ا و‬ ‫22‬ ‫*‬ ‫ار ز ا ل ر 89.6432 ا در‬ ‫ار ز ا ل ر 00.369 ا در 82 أ‬ ‫92 د‬ ‫0002 ، ا‬ ‫8991؛ و‬ ‫أ‬ ‫رإ‬ ‫ت‬ ‫.‬

‫7< <‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ط.‬ ‫ار ا‬ ‫ا‬ ‫أو آ‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫ف س.‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫دارة ا‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫س.‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫اآ .‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫ء.‬ ‫ا‬ ‫فا‬ ‫ر‬ ‫ار ا‬ ‫ا‬ ‫فا‬ ‫ر‬ ‫س.‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫فا‬ ‫ر‬ ‫اآ .‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫ا آ ا‬ ‫وا ار ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ء و اآ .‬ ‫ا‬ ‫ء.‬ ‫طو سو‬ ‫س‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫آ ا دار .‬ ‫دارة‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫آ ا‬ ‫ف وا‬ ‫آ ا‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫7‬ ‫آ‬ ‫آ ا‬ ‫ر .‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫8991؛ و‬ ‫ار ز ا ل ر 89.6432 در 92 د‬ ‫دة ا و‬ ‫‬‫دة ا و‬ ‫0002؛ و‬ ‫82 أ‬ ‫ار ز ا ل ر 00.369 ا در‬ ‫ا و‬ ‫1002، ا ر إ أ .‬ ‫ار ز ا ل ر 10.439 ا در 92‬ ‫32‬ ‫دة‬

<< << << << < <<ì…]þÖ<íÃe^i<íéÛé×Îc<íé†Ê<l^è†è‚Ú < <<^ãi^‘^’j}]<‚è‚ æ<°Ë¾ç¹]æ<íÚ^ÃÖ] <^âƒçËÞ<†ñ]ææ<^ãÛé¿ßiæ 24

‫‪< <<1410<±æù]<ï^¶<àÚ<12<»<…^‘<516.90<ÜÎ…<Ù‚ÃÖ]<†è‡çÖ<…]†Î‬‬ ‫)21<‪< <<ì…]þÖ<íÃe^i<íéÛé×Îc<íé†Ê<l^è†è‚Ú<p]‚u^e<(1989< ÛŠè‬‬ ‫8‬ ‫]‪< <J ^âƒçËÞ<†ñ]ææ<^ãÛé¿ßiæ<^ãi^‘^’j}]<‚è‚ æ<°Ë¾ç¹]æ<íÚ^ÃÖ‬‬ ‫وز ا ل،‬ ‫دى‬ ‫ن ر 833.47.1 ر 42‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫4791(‬ ‫ة 4931 )51‬ ‫ا‬ ‫ة 4931‬ ‫دى ا‬ ‫م ر 894.47.2 ا در 52‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن ا‬ ‫ا‬ ‫م ا‬ ‫4791(‬ ‫)61‬ ‫م ر 134.78.2 ا در ر 31 ذي ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫8891(؛‬ ‫8041 )82‬ ‫ة 6041‬ ‫دى ا‬ ‫م ر 965.38.2 ا در 11‬ ‫ا‬ ‫و ء‬ ‫ا‬ ‫زارة ا ل و‬ ‫ا دارة ا آ‬ ‫)12 ا 6891(‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫5931 )03 د‬ ‫م ر 238.57.2 ر 72 ذي ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫زارات،‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫نا‬ ‫5791(‬ ‫م 6931 )91‬ ‫م ر 468.57.2 ر 71‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫او ا م ا‬ ‫ت ا‬ ‫م ا‬ ‫ن‬ ‫6791(‬ ‫ا زارات،‬ ‫:‬ ‫ر‬ ‫]¹^‪< <±æù]<ì‬‬ ‫ث‬ ‫فو‬ ‫ا‬ ‫ما‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫8‬ ‫-ا‬ ‫52‬ ‫ةا‬ ‫إ‬ ‫ود دا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا دارة ا‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬ ‫وإ اد ت ا‬ ‫ا‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫إ اد ا را ت و‬ ‫ا دارة ا‬ ‫آ‬ ‫وا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫]¹^‪< <íéÞ^nÖ]<ì‬‬ ‫ما‬ ‫ود ا ا ة ا‬ ‫ون ا دار‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫تا‬ ‫ا دار وا‬ ‫ا‬ ‫ةو‬ ‫؛‬ ‫و ادث ا‬ ‫إ اده‬ ‫ات ا آ وا‬ ‫ت و‬ ‫ه؛‬ ‫ن‬ ‫ور‬ ‫؛‬ ‫ا وا‬ ‫ا تا‬ ‫ا‬ ‫د 8404 ر‬ ‫:‬ ‫5 ذي ا‬ ‫ة 0141 )03 ي 0991( ص 458.‬

‫ف ا‬ ‫دق‬ ‫−‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫دات ا‬ ‫.‬ ‫ود ا ا‬ ‫ه‬ ‫]¹^‪< <ínÖ^nÖ]<ì‬‬ ‫رس ا‬ ‫ا‬ ‫ا ول‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ون ا‬ ‫ا‬ ‫م ر 238.57.2 ا‬ ‫رإ أ .‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ف وا آ ا م‬ ‫ا‬ ‫دة‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫ا دارة ا‬ ‫]¹^‪< <íÃe]†Ö]<ì‬‬ ‫ن ا‬ ‫رخ 72‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ذي ا‬ ‫ود‬ ‫ذه‬ ‫آ‬ ‫دا ة‬ ‫.‬ ‫ص‬ ‫وط ا‬ ‫5931 )03 د‬ ‫5791(‬ ‫]¹^‪< <íŠÚ^¤]<ì‬‬ ‫ا ما‬ ‫ن ا‬ ‫م 6931 )91‬ ‫21‬ ‫دارة ا‬ ‫م ورؤ ء ا‬ ‫نا‬ ‫ون ا‬ ‫ا‬ ‫م ر 468.57.2 ا رخ‬ ‫ا‬ ‫ح ؤ ءا‬ ‫وا‬ ‫ا رإ أ‬ ‫ا ا ار.‬ ‫ا‬ ‫ول ا‬ ‫]¹^‪< <퉁^ŠÖ]<ì‬‬ ‫ا ا ار ا اء‬ ‫ط 21‬ ‫و ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫<<‬ ‫آ ا‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ف س‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫آ ا‬ ‫62‬ ‫ار ا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫اآ‬ ‫ف‬ ‫.‬ ‫ةا‬ ‫دى ا و 0141 )21 د‬ ‫ي‬ ‫ء:‬ ‫ث‬ ‫6791(‬ ‫آ‬ ‫9891(.‬ ‫ا ي.‬ ‫<]¢{‚‪<Ð{{v{×{¹]<Ùæ‬‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫دارة ا‬ ‫إ‬ ‫ء آ‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫دارة ا‬ ‫آ‬ ‫م‬

 • << << << << < <”^¤]<ê‰^‰ù]<Ý^¿ßÖ] <¼f–Ö]<íe^jÒ<íòéãe< 27
 • ‫‪Ûjf‰<14)<1432<Ù]ç<àÚ<15<»<…^‘<2J11J473<ÜÎ…<Ý牆Ú‬‬ ‫<1102(< <‬ ‫‪< <9¼f–Ö]<íe^jÒ<íòéãe<”^¤]<ê‰^‰ù]<Ý^¿ßÖ]<á`Že‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫،‬ ‫ن 7731 )42‬ ‫ر 800.85.1 ا در 4‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫،‬ ‫ا‬ ‫ا م‬ ‫ا ما‬ ‫ا 8591(‬ ‫3691(‬ ‫3831 )8‬ ‫51‬ ‫م ر 443.26.2 ا در‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫وا ر ،‬ ‫ا‬ ‫ا و‬ ‫ر و وط‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫و‬ ‫8831 )71 ي 8691(‬ ‫ر 26.86 ا در 91‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫،‬ ‫دارات ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت ا‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫و‬ ‫3791(‬ ‫3931 )13 د‬ ‫م ر 227.37.2 ا در 6 ذي ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫دارات ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا و و‬ ‫و‬ ‫3791(‬ ‫3931 )13 د‬ ‫م ر 327.37.2 ا در 6 ذي ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫أ ة‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫ت ا‬ ‫ا و وا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا و ت، آ و‬ ‫را‬ ‫ا ا ا‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫و‬ ‫ال 6241 )2 د‬ ‫92‬ ‫م ر 7631.50.2 ا در‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫ا دارات ا‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫5002(‬ ‫3991(‬ ‫7 ذي ا ة 3141 )92 أ‬ ‫م ر 132.29.2 ا در‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫أ ا و ؛‬ ‫إ ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫طا‬ ‫ءا‬ ‫دى ا و 3241 )7‬ ‫72‬ ‫م ر 943.20.2 ا در‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫أ ك ودر ت ا دارات‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫2002(‬ ‫أ‬ ‫؛‬ ‫تا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫م ر 32.40.2 ا در 41 ر ا ول 5241 )4 ي 4002(‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫در ت وأ ا دارات ا‬ ‫ج‬ ‫ا دات ا‬ ‫ت‬ ‫ر ن 2341 )2 أ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و ا او‬ ‫1102( ،‬ ‫ر‬ ‫9‬ ‫ةا‬ ‫ا‬‫82‬ ‫د 1895 ر‬ ‫72‬ ‫ال 2341 ) 62‬ ‫1102( ص 0674.‬
 • ‫]‪< <Ùæù]<h^fÖ‬‬ ‫‪< <íè‚éã³<l^é–jÏÚ‬‬ ‫]¹^‪< <<±æù]<ì‬‬ ‫ثه‬ ‫زارة ا ل.‬ ‫ا‬ ‫]¹^‪< <<2<ì‬‬ ‫ا‬ ‫آ ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫آ‬ ‫ن‬ ‫ن ا‬ ‫ا آ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ري‬ ‫وا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫آ ة زارة ا ل.‬ ‫م‬ ‫ل ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫.‬ ‫]¹^‪< <<3<ì‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫آ‬ ‫نا‬ ‫رس ا‬ ‫ا‬ ‫لا‬ ‫.‬ ‫أداء ر‬ ‫ء‬ ‫ون ا‬ ‫،و‬ ‫إ ا م ا آ رة أ‬ ‫ار ز ا ل.‬ ‫آ ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫وا‬ ‫،‬ ‫صا‬ ‫،‬ ‫ى‬ ‫مأ‬ ‫ا دارة، ا‬ ‫ا ري‬ ‫أ‬ ‫إ ر‬ ‫]¹^‪< <<4<ì‬‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫وأ‬ ‫ه‬ ‫دي‬ ‫ا‬ ‫أ ما‬ ‫ا‬ ‫أن أ م‬ ‫ا‬ ‫"أ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫أن د ه ا ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫:‬ ‫ء وإ‬ ‫ه‬ ‫− إ‬ ‫− إ‬ ‫− إ‬ ‫92‬ ‫ا‬ ‫ص، وأن أ‬ ‫ا‬ ‫".‬ ‫ا‬ ‫]¹^‪< <<5<ì‬‬ ‫آ با‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫ر ا‬ ‫را‬ ‫.‬ ‫رآ با‬ ‫وع‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫؛‬ ‫:‬ ‫ة‬ ‫أو أآ .‬ ‫ا‬ ‫م‬
 • ‫]‪< <Ùæù]<ņËÖ‬‬ ‫‪< <°éñ^–ÏÖ]<°e‚jß¹]<…^ c‬‬ ‫]¹^‪< <<6<ì‬‬ ‫ا‬ ‫إ را‬ ‫ب‬ ‫−‬ ‫ب‬ ‫−‬ ‫ب‬ ‫−‬ ‫ب‬ ‫−‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫03‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫أر در ت:‬ ‫؛‬ ‫ر ا‬ ‫؛‬ ‫ر ا‬ ‫ر ا و ؛‬ ‫ر ا زة؛‬ ‫م.‬ ‫ب‬ ‫]¹^‪< <<7<ì‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫ا ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫د ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫ة، ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫وا ر م ا‬ ‫ا‬ ‫ا ر ا‬ ‫....................................... 572 ؛‬ ‫....................................... 003 ؛‬ ‫........................................ 623 ؛‬ ‫...................................... 153 ؛‬ ‫..................................... 773 ؛‬ ‫..................................... 204 ؛‬ ‫...................................... 824 ؛‬ ‫....................................... 654 ؛‬ ‫...................................... 484 ؛‬ ‫..................................... 215 ؛‬ ‫................................... 465.‬ ‫ا‬ ‫]¹^‪< <<8<ì‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫ا ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫د ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫وا ر م ا‬ ‫ا‬ ‫ا ر ا‬ ‫....................................... 633 ؛‬ ‫....................................... 963 ؛‬ ‫........................................ 304 ؛‬ ‫...................................... 634 ؛‬ ‫..................................... 274 ؛‬ ‫..................................... 905 ؛‬ ‫...................................... 245 ؛‬ ‫....................................... 475 ؛‬ ‫:‬ ‫:‬
 • ‫− ا‬ ‫− ا‬ ‫− ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫...................................... 606 ؛‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫..................................... 936 ؛‬ ‫ا‬ ‫ة، ا‬ ‫.................................. 407.‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫]¹^‪< <<9<ì‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫ا ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫د ،ا‬ ‫ا‬ ‫وا ر م ا‬ ‫ا ر ا و ا‬ ‫....................................... 407 ؛‬ ‫....................................... 647 ؛‬ ‫........................................ 977 ؛‬ ‫...................................... 218 ؛‬ ‫..................................... 048 ؛‬ ‫..................................... 078.‬ ‫]¹^‪< <10<ì‬‬ ‫ا‬ ‫وا ر م ا‬ ‫ا ر ا زة ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫....................................... 078 ؛‬ ‫ا‬ ‫ا و ،ا‬ ‫− ا‬ ‫....................................... 009 ؛‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫− ا‬ ‫........................................ 039 ؛‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫− ا‬ ‫...................................... 069 ؛‬ ‫ا‬ ‫ا ا ،ا‬ ‫− ا‬ ‫..................................... 099 .‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫− ا‬ ‫]‪< <êÞ^nÖ]<ņËÖ‬‬ ‫‪]<…^ c‬‬ ‫†…‪< <°éñ^–ÏÖ]<àè‬‬ ‫]¹^‪< <11<ì‬‬ ‫إ را‬ ‫ر‬ ‫−‬ ‫ر‬ ‫−‬ ‫ر‬ ‫−‬ ‫ر‬ ‫−‬ ‫ر‬ ‫−‬ ‫13‬ ‫ر‬ ‫در ت :‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا و‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫؛‬ ‫؛‬ ‫؛‬ ‫زة.‬ ‫:‬ ‫:‬
 • ‫]¹^‪< <<12<ì‬‬ ‫ر‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫23‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫ا ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫د ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫ة، ا‬ ‫وا ر م ا‬ ‫ا ر ا ا ا‬ ‫.......................................702 ؛‬ ‫....................................... 422 ؛‬ ‫........................................ 142 ؛‬ ‫...................................... 952 ؛‬ ‫..................................... 672 ؛‬ ‫..................................... 392 ؛‬ ‫...................................... 113 ؛‬ ‫....................................... 233 ؛‬ ‫...................................... 353 ؛‬ ‫...................................... 373.‬ ‫]¹^‪< <<13<ì‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫ا ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫د ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫ة، ا‬ ‫ا‬ ‫وا ر م ا‬ ‫ا‬ ‫ا ر ا‬ ‫...................................... 532 ؛‬ ‫....................................... 352 ؛‬ ‫........................................ 472 ؛‬ ‫...................................... 692 ؛‬ ‫..................................... 713 ؛‬ ‫..................................... 933 ؛‬ ‫...................................... 163 ؛‬ ‫....................................... 283 ؛‬ ‫...................................... 404 ؛‬ ‫..................................... 834 ؛‬ ‫]¹^‪< <<14<ì‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫ا ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫د ،ا‬ ‫ا‬ ‫وا ر م ا‬ ‫ا‬ ‫ا ر ا‬ ‫....................................... 572 ؛‬ ‫....................................... 003 ؛‬ ‫........................................ 623 ؛‬ ‫...................................... 153 ؛‬ ‫..................................... 773 ؛‬ ‫..................................... 204 ؛‬ ‫:‬ ‫ا‬ ‫:‬ ‫:‬
 • ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫33‬ ‫........................................ 824 ؛‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫....................................... 654 ؛‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫...................................... 484 ؛‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫..................................... 215 ؛‬ ‫ا‬ ‫ة، ا‬ ‫................................... 465.‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫]¹^‪< <<15<ì‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫وا ر م ا‬ ‫ا ر ا و ا‬ ‫ر‬ ‫...................................... 633 ؛‬ ‫ا‬ ‫و ،ا‬ ‫....................................... 963 ؛‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫....................................... 304 ؛‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫...................................... 634 ؛‬ ‫ا‬ ‫ا ،ا‬ ‫..................................... 274 ؛‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫..................................... 905 ؛‬ ‫ا‬ ‫د ،ا‬ ‫...................................... 245 ؛‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫....................................... 475 ؛‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫...................................... 606 ؛‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫..................................... 936 ؛‬ ‫ا‬ ‫ة، ا‬ ‫............................... 576 ؛‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫د‬ ‫................................ 096 ؛‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫................................. 407.‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫]¹^‪< <<16<ì‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫ا ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫د ،ا‬ ‫وا ر م ا‬ ‫ا ر ا زة ا‬ ‫....................................... 407 ؛‬ ‫........................................ 647 ؛‬ ‫........................................ 977 ؛‬ ‫....................................... 218 ؛‬ ‫..................................... 048 ؛‬ ‫..................................... 078 ؛‬ ‫:‬ ‫ا‬ ‫:‬
 • ‫]‪< <oÖ^nÖ]<ņËÖ‬‬ ‫‪< <¼f–Ö]<h^jÒ<…^ c‬‬ ‫]¹^‪< <17<ì‬‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫إ‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫رآ با‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫43‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫در ت:‬ ‫ا ؛‬ ‫؛‬ ‫؛‬ ‫و ؛‬ ‫زة.‬ ‫]¹^‪< <18<ì‬‬ ‫آ ا‬ ‫ا‬ ‫و ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫ا ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫د ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫ة، ا‬ ‫ا‬ ‫وا ر م ا‬ ‫ا ر ا ا ا‬ ‫...................................... 731 ؛‬ ‫....................................... 141 ؛‬ ‫........................................ 051 ؛‬ ‫...................................... 751 ؛‬ ‫..................................... 561 ؛‬ ‫..................................... 471 ؛‬ ‫...................................... 381 ؛‬ ‫....................................... 291 ؛‬ ‫...................................... 102 ؛‬ ‫..................................... 022.‬ ‫]¹^‪< <<19<ì‬‬ ‫آ ا‬ ‫ا‬ ‫و ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫ا ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫د ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫وا ر م ا‬ ‫ا‬ ‫ا ر ا‬ ‫....................................... 151 ؛‬ ‫....................................... 161 ؛‬ ‫........................................ 371 ؛‬ ‫...................................... 581 ؛‬ ‫..................................... 791 ؛‬ ‫..................................... 902 ؛‬ ‫...................................... 222 ؛‬ ‫....................................... 632 ؛‬ ‫..................................... 942 ؛‬ ‫:‬ ‫:‬
 • ‫ا‬ ‫− ا‬ ‫ر‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫آ ا‬ ‫ا‬ ‫و ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫ا ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫د ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫ة، ا‬ ‫ا‬ ‫وا ر م ا‬ ‫ا‬ ‫ا ر ا‬ ‫....................................... 702 ؛‬ ‫....................................... 422 ؛‬ ‫........................................ 142 ؛‬ ‫...................................... 952 ؛‬ ‫..................................... 672 ؛‬ ‫..................................... 392 ؛‬ ‫...................................... 113 ؛‬ ‫....................................... 233 ؛‬ ‫...................................... 353 ؛‬ ‫...................................... 373.‬ ‫]¹^‪< <<21<ì‬‬ ‫آ ا‬ ‫ا‬ ‫و ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫ا ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫د ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫ة، ا‬ ‫ا‬ ‫وا ر م ا‬ ‫ا ر ا و ا‬ ‫...................................... 532 ؛‬ ‫....................................... 352 ؛‬ ‫........................................ 472 ؛‬ ‫...................................... 692 ؛‬ ‫..................................... 713 ؛‬ ‫..................................... 933 ؛‬ ‫...................................... 163 ؛‬ ‫....................................... 283 ؛‬ ‫...................................... 404 ؛‬ ‫..................................... 834.‬ ‫]¹^‪< <<22<ì‬‬ ‫ر آ ا‬ ‫ا‬ ‫ا و ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا ،ا‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫53‬ ‫ة، ا‬ ‫ا‬ ‫..................................... 262.‬ ‫]¹^‪< <<20<ì‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫وا ر م ا‬ ‫ا ر ا زة ا‬ ‫...................................... 572 ؛‬ ‫....................................... 003 ؛‬ ‫........................................ 623 ؛‬ ‫...................................... 153 ؛‬ ‫..................................... 773 ؛‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫:‬
 • ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫..................................... 204 ؛‬ ‫ا‬ ‫ا د ،ا‬ ‫...................................... 824 ؛‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫....................................... 654 ؛‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫...................................... 484 ؛‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫....................................... 215؛‬ ‫ا‬ ‫ة، ا‬ ‫ا‬ ‫.................................... 465.‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫]‪< <êÞ^nÖ]<h^fÖ‬‬ ‫]‪< <íéÎ Ö]æ<Ìé¾çjÖ‬‬ ‫]‪< <Ùæù]<ņËÖ‬‬ ‫]‪< <Ìé¾çjÖ‬‬ ‫‪< <°éñ^–ÏÖ]<°e‚jß¹]<…^ c‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫]¹^‪< <23<ì‬‬ ‫ا‬ ‫1-‬ ‫2-‬ ‫نا‬ ‫ا‬ ‫− ا‬ ‫ا‬ ‫−‬ ‫ا‬ ‫− إ‬ ‫ا‬ ‫ا ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫دارة.‬ ‫ا‬ ‫و ا‬ ‫راة‬ ‫ح‬ ‫ا م‬ ‫أو ا زة ا‬ ‫ا را ت ا‬ ‫زة أو ا زة‬ ‫؛‬ ‫أو ا‬ ‫أو ا‬ ‫د أو ا‬ ‫أو ا‬ ‫ا‬ ‫فا‬ ‫ا‬ ‫ا ون ا‬ ‫دة‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫ت ا دة‬ ‫ى ا دات أو ا‬ ‫م ر 32.40.2 ا در‬ ‫تا‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫41 ر ا ول 5241 )4 ي 4002( ا ر إ أ .‬ ‫]¹^‪< <<24<ì‬‬ ‫نا‬ ‫1-‬ ‫ن‬ ‫ا ر‬ ‫ا‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫− ا‬ ‫− ا‬ ‫2- ا‬ ‫− د‬ ‫ا‬ ‫−‬ ‫ا‬ ‫63‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫:‬ ‫ا داري‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫م ا‬ ‫ما‬ ‫دة ا‬ ‫ا داري‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫دارة.‬ ‫و ا‬ ‫راة‬ ‫أو د م‬ ‫ا‬ ‫را ت ا‬ ‫د أو ا‬ ‫أو ا‬ ‫ا‬ ‫أو ا‬ ‫؛‬ ‫أو ا‬ ‫أو ا‬ ‫دارة ؛‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫:‬ ‫ا‬ ‫ا را ت ا‬ ‫أو ا‬ ‫أو ا‬ ‫أو ا‬ ‫ا ما‬ ‫؛‬ ‫د أو‬
 • ‫ا‬ ‫ار‬ ‫ت ا دة‬ ‫− إ ى ا دات أو ا‬ ‫م ر 32.40.2 ا‬ ‫تا‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫41 ر ا ول 5241 )4 ي 4002( ا ر إ أ .‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫]¹^‪< <<25<ì‬‬ ‫أن‬ ‫ا زة ا‬ ‫د ا‬ ‫01%‬ ‫ا زة.‬ ‫و ا‬ ‫ا ،و ن‬ ‫ا ء أ‬ ‫ا‬ ‫وط ا‬ ‫و‬ ‫ر 9241 )9‬ ‫ب‬ ‫ا6‬ ‫ا‬ ‫ات‬ ‫ا ة‬ ‫م، ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫نا‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا ر‬ ‫ن‬ ‫وذ‬ ‫ود‬ ‫ا ر‬ ‫رة‬ ‫اءات ا‬ ‫وز ا ل و‬ ‫اح‬ ‫.‬ ‫ه اا‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫1102،‬ ‫13 د‬ ‫،إ‬ ‫ه ا دة،‬ ‫ما ةا و‬ ‫ا ر ا و ،‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫م ر 17.80.2 ا در 5‬ ‫ا‬ ‫ا دة 03‬ ‫ص‬ ‫.‬ ‫ه آ ا‬ ‫ا ص‬ ‫8002( ن ا م ا‬ ‫‪]<…^ c‬‬ ‫ا‬ ‫†…‪< <°éñ^–ÏÖ]<àè‬‬ ‫]¹^‪< <26<ì‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫73‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫رون ا‬ ‫:‬ ‫ا ر‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫راة‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫أو د م ا را ت ا‬ ‫ا‬ ‫− د م ا را ت ا‬ ‫.‬ ‫أو ا‬ ‫أو ا‬ ‫د أو ا‬ ‫أو ا‬ ‫ا ما‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت ا‬ ‫ف إ ى‬ ‫ا‬ ‫دة ا‬ ‫−‬ ‫دى ا و 7041 )9‬ ‫م ر 523.68.2 ر 8‬ ‫ت‬ ‫إ ى ا‬ ‫ا‬ ‫ت ا‬ ‫م م‬ ‫7891(‬ ‫ا دة ار ز ا ل.‬ ‫مه آ ا‬ ‫ذات ا‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫فا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫دة‬ ‫−‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫ت ا دة‬ ‫− إ ى ا دات أو ا‬ ‫م ر 32.40.2 ا در‬ ‫تا‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫41 ر ا ول 5241 )4 ي 4002( ا ر إ أ .‬
 • ‫]¹^‪< <<27<ì‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫رون ا‬ ‫ا‬ ‫ا ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫راة‬ ‫:‬ ‫ا‬ ‫7041 )9‬ ‫تا‬ ‫دى ا و‬ ‫،‬ ‫ا‬ ‫ا دة ار‬ ‫فإ ى‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫دة ا‬ ‫م ر 523.68.2 ر 8‬ ‫ت ا‬ ‫م م‬ ‫7891(‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫م ه آ‬ ‫ت ذات ا‬ ‫ل.‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫ت ا دة‬ ‫ى ا دات أو ا‬ ‫م ر 32.40.2 ا در‬ ‫تا‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫41 ر ا ول 5241 )4 ي 4002( ا ر إ أ .‬ ‫−‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫− إ‬ ‫‪< <¼f–Ö]<h^jÒ<…^ c‬‬ ‫]¹^‪< <28<ì‬‬ ‫آ ب ا‬ ‫ا‬ ‫ا ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫راة‬ ‫:‬ ‫دة‬ ‫دة ا ه‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫يا ه‬ ‫؛‬ ‫ف إ ى‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م ر 523.68.2 ر 8‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫تا‬ ‫م م‬ ‫7891(‬ ‫ار‬ ‫ت ا دة‬ ‫− إ ى ا دات أو ا‬ ‫تا‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫41 ر ا ول 5241 )4 ي 4002( ا‬ ‫ا‬ ‫7041 )9‬ ‫ت ا‬ ‫دى ا و‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م ر 32.40.2 ا‬ ‫رإ أ .‬ ‫در‬ ‫]¹^‪< <29<ì‬‬ ‫آ ب ا‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫32.40.2 ا‬ ‫83‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫41‬ ‫راة‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا ر ا‬ ‫ا دة‬ ‫دة ا آ ر أو إ ى ا دات ا د‬ ‫مر‬ ‫تا‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫ر ا ول 5241 )4 ي 4002( ا ر إ أ .‬
 • ‫]¹^‪< <<30<ì‬‬ ‫ا‬ ‫و92 أ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا ل د‬ ‫،‬ ‫ا ر تا‬ ‫ر ت‬ ‫ا ح‬ ‫إ ى ا دات ا‬ ‫ا‬ ‫،‬ ‫ا راة ا‬ ‫ا رى‬ ‫دا‬ ‫ا اد 32 و 42 و 62 و 72‬ ‫ا‬ ‫ه آ‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫ا ر ت ا رى‬ ‫، ار ز‬ ‫تا‬ ‫ذ‬ ‫.‬ ‫]‪< <êÞ^nÖ]<ņËÖ‬‬ ‫]‪Ö‬‬ ‫‪< <íéÎ‬‬ ‫]¹^‪< <31<ì‬‬ ‫ا‬ ‫ا ر إ ا ر‬ ‫ا‬ ‫ا ح ا ن ا ءة ا‬ ‫1-‬ ‫6‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر،‬ ‫ا‬ ‫2-‬ ‫ا‬ ‫دا‬ ‫.‬ ‫در‬ ‫ر ا‬ ‫وا‬ ‫ا ر ا‬ ‫ا‬ ‫أن ا‬ ‫ا‬ ‫ر،‬ ‫ا‬ ‫إ ا ر ا ا‬ ‫ا و ،‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ود % 63‬ ‫،‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫5 ات ا‬ ‫ا ر ا زة‬ ‫ب‬ ‫إ در‬ ‫و ا‬ ‫ا‬ ‫دا‬ ‫ود % 63‬ ‫،‬ ‫ول ا‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫6 ات ا‬ ‫ا و ا‬ ‫ا نا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫وا‬ ‫ا ر ، ا دإ‬ ‫ر أي إ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫،‬ ‫ول ا‬ ‫ا‬ ‫ر،‬ ‫ا‬ ‫3-‬ ‫ا‬ ‫إ ى اول ا‬ ‫ةا ا‬ ‫ه‬ ‫ا دة ) ة 2(.‬ ‫93‬ ‫ر:‬ ‫ا‬ ‫ا دا‬ ‫دا‬ ‫ود % 81‬ ‫،‬ ‫؛‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫ات ا‬ ‫ود % 81‬ ‫،‬ ‫ول ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ات‬ ‫01‬ ‫ا ر‬ ‫ول‬ ‫ر؛‬ ‫ا ر‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ءة ا‬ ‫ة‬ ‫أو‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫رإ‬ ‫ه‬
 • ‫]¹^‪< <32<ì‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫:‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫1إ‬ ‫2إ‬ ‫3إ‬ ‫4إ‬ ‫5إ‬ ‫6إ‬ ‫7إ‬ ‫8إ‬ ‫9إ‬ ‫ا‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫01‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫نو‬ ‫نو‬ ‫نو‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫ةإ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫3 ات‬ ‫3 ات و‬ ‫3 ات و‬ ‫4 ات‬ ‫4 ات‬ ‫4 ات‬ ‫4 ات‬ ‫ات‬ ‫ات‬ ‫ات‬ ‫ات‬ ‫ا د‬ ‫إ ا‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫و ا‬ ‫ا‬ ‫،و‬ ‫ا‬ ‫إ ا‬ ‫.‬ ‫ةآ‬ ‫ا ر ا و‬ ‫ا‬ ‫ر،‬ ‫ا‬ ‫،‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬

 • Add a comment

  Related pages

  النصوص القانونية - وزارة العدل

  لوزارة العدل و الحريات بالمملكة المغربية مديرية الدراسات و التعاون و ... الحريات ...
  Read more

  المملكة المغربية: وزارة العدل و الحريات

  ... وزارة العدل و الحريات. ... تقارير و منجزات إصدارات ومناشير أوراق مرجعية مشاريع قوانين.
  Read more

  وزارة العدل - البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل ...

  لوزارة العدل و الحريات ... يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين ... وزارة العدل و الحريات; وزارة ...
  Read more

  المملكة المغربية: وزارة العدل و الحريات

  ... وزارة العدل و الحريات. ... مرجعية مشاريع قوانين. ... وتنظيم وزارة العدل ...
  Read more

  قوانين وزارة العدل و الحريات | القانون المغربي بالعربية

  وزارة العدل والحريات: مباراة لتوظيف 524 محرر قضائي من الدرجة الرابعة تخصص العلوم ...
  Read more

  موقع قوانين السودان على الأنترنيت - التشريع ـ وزارة العدل.

  التشريع ـ وزارة العدل. ... ( يمس بأي من الحريات والحرمات والحقوق الدستورية أو ... و 13 (ب ...
  Read more

  منتدى التشريع بوزارة العدل والحريات

  وزارة العدل ... الالكتروني لوزارة العدل والحريات[[5]] و من خلال هذا ... قوانين وهي عبارة ...
  Read more

  المملكة المغربية - وزارة العدل و الحريات

  تشريعات و قوانين : كتابة ... شارع محمد السادس و ... وزارة العدل:
  Read more