Условне реченице

57 %
43 %
Information about Условне реченице
Entertainment

Published on March 12, 2014

Author: vericaarula

Source: authorstream.com

УСЛОВНЕ РЕЧЕНИЦЕ: УСЛОВНЕ РЕЧЕНИЦЕ Анализа примера: Ако буде желео, помоћи ћу му. Уколико научиш, поправићеш оцену. Све би било у реду, кад би они то знали. Да није њега, лако бисмо.   : Анализа примера: Ако буде желео , помоћи ћу му. Уколико научиш , поправићеш оцену. Све би било у реду, кад би они то знали . Да није њега , лако бисмо.   Све подвучене реченице су УСЛОВНЕ, казују услове вршења радње из главне реченице. Могу казивати могући или неостварљив услов. Имају прилошкоодредбену функцију, а везници су кад, ако, уколико, да: Све подвучене реченице су УСЛОВНЕ, казују услове вршења радње из главне реченице. М огу казивати могући или неостварљив услов. Имају прилошкоодредбену функцију, а везници су кад, ако, уколико, да 1. Условне реченице су: - зависне -независне 2. Везници који се начешће употребљавају код условних реченица су: - и, у, да, не - ако, кад, да ли, уколико 3.Обележи тачно написану условну реченицу: А)Ако будем тренирао постаћу бољи. Б)Ако не урадим домаћи задатак, добићу јединицу. В)Ако тачно одговорим на ово питање, ићи ћу на следеће. : 1. Условне реченице су: - зависне -независне 2. Везници који се начешће употребљавају код условних реченица су: - и, у, да, не - ако, кад, да ли, уколико 3.Обележи тачно написану условну реченицу: А)Ако будем тренирао постаћу бо љ и. Б)Ако не урадим домаћи задатак, добићу јединицу. В)Ако тачно одговорим на ово пита њ е, ићи ћу на следеће.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Условне реченице или претеће реченице | какоЈЕЦАкаже

Условне реченице су врста зависних реченица којима се означава УСЛОВ за реализовање ...
Read more

условне реченице | какоЈЕЦАкаже

Условне реченице су врста зависних реченица којима се означава УСЛОВ за реализовање ...
Read more

Зависне реченице by Svetlana Ćaćić on Prezi

ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА разликују се према: значењу функцини Према ...
Read more

Зависне реченице - Вавилонска кула-српски језик

Изричне реченице - Њима се казује садржај глагола говорења, мишљења, ...
Read more

ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ | Gramatika i knjige

То су реченице које нису самосталне и улазе у ... временске, узрочне, условне ...
Read more

Uslovne ili pogobedne rečenice - skopalic.edu.rs

... За условне реченице карактеристичне су везници: АКО, УКОЛИКО, ДА, КАД и речца ЛИ.
Read more

Srpski jezik i jezička kultura by Zavod za udžbenike (page ...

Условне реченице. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Допусне ...
Read more

З А В И С Н Е Р Е Ч Е Н И Ц Е by Milena Macura on Prezi

Зависне реченице су оне реченице које не могу да стоје самостално, већ су део друге ...
Read more

Презентације - Учионица српског

Условне реченице. Мост на ...
Read more

Conditionals - My English Classes

Conditionals Условне реченице Click here. Conditional sentences. ... Conditionals-explanations and help. Create a free website. Powered by.
Read more