дистанційний курст«як навчати дистанційно»

50 %
50 %
Information about дистанційний курст«як навчати дистанційно»

Published on March 12, 2014

Author: batsurovska

Source: slideshare.net

Дистанційний курс «Як навчати дистанційно» e-mail: samoylenko65@mail.ru Самойленко Олександр Миколайович Кандидат педагогічних наук, доцент

Адреса курсу: http://moodle.mnau.edu.ua/

Структура курсу «Як навчати дистанційно» Модуль 1. Методика подання навчального матеріалу Модуль 3. Методика підготовки та проведення семінарських занять засобами веб-ресурсу Модуль 4. Методика підготовки та проведення лабораторних робіт засобами веб-ресурсу Модуль 5. Методична підтримка студентів засобами веб- ресурсу Модуль 2. Методика підготовки та проведення практичних занять засобами веб- ресурсу Модуль 6. Методика здійснення контролю за навчальною діяльністю та оцінювання якості знань студентів засобами веб-ресурсу

Модуль 1. Методика подання навчального матеріалу:  Підготовка текстово-графічних навчальних матеріалів Види електронної текстової лекції. Урахування особливостей сприйняття текстових навчальних матеріалів з монітору.  Підготовка аудіовізуальних навчальних матеріалів Поняття та види аудіовізуальних навчальних матеріалів. Особливості розробки відеофрагментів для електронної лекції. Підготовки мультимедійної презентації навчальних матеріалів.  Методика подання навчального матеріалу: методика проведення он-лайн занять Інтернет-заняття як інноваційний метод навчання. Проведення вебінару.

Модуль 2. Методика підготовки та проведення практичних занять засобами веб-ресурсу  Підготовки завдань для виконання на практичних заняттях.  Підготовки контрольних питань до практичних занять.  Моніторингу та оцінювання звітності студентів по практичним заняттям засобами веб-ресурсу.

Модуль 3. Методика підготовки та проведення семінарських занять засобами веб-ресурсу  Подання методичних матеріалів для підготовки студентів до семінарських занять.  Проведення семінарського заняття шляхом обговорення поставлених питань у форумі веб-ресурсу.  Аналізу активності студентів на семінарських заняттях засобами веб- ресурсу.

Модуль 4. Методика підготовки та проведення лабораторних робіт засобами веб-ресурсу  Алгоритм виконання ЛР у текстовому вигляді.  Алгоритм виконання ЛР у вигляді мультимедійної презентації.  Алгоритм виконання ЛР у вигляді відеоуроків.  Моніторинг та оцінювання звітності студентів по ЛР засобами веб-ресурсу.

Модуль 5. Методична підтримка студентів засобами веб-ресурсу  надання online консультацій студентам.  надання offline консультацій студентам.  методика проведення планових консультації  проведення індивідуальних скайп- консультацій за окремим графіком

Модуль 6. Методика здійснення контролю за навчальною діяльністю та оцінювання якості знань студентів засобами веб-ресурсу  Підготовка тестових завдань.  Пересилка звітної документації.  Організація контрольних робіт.  Організація написання та захисту курсових робіт

Мета курсу: досконалий, апробований власний дистанційний курс з дисципліни

Вимоги до випускного власнорозробленого дистанційного курсу

1. Курс має включати електронні лекції з рефлексією між блоками навчального матеріалу

2. Супроводження розробки курсів презентаціями

3. Супроводження подання навчального матеріалу візуальними зображеннями

4. Супроводження навчального матеріалу аудіовізуальними матеріалами

5.Тестування

6. Завдання

7.Робота з комунікаціями у курсі

8. Апробація курсу з метою аналізу його ефективності

На допомогу учасникам дистанційного курсу створено групу у facebook Приєднуйтесь до групи «Куратор контенту»!

Дякую за увагу!  e-mail: samoylenko65@mail.ru Самойленко Олександр Миколайович Кандидат педагогічних наук, доцент

Add a comment