ไอซีทีไทย ยังอนาคตสดใส เติบโตได้ ด้วยปัจจัยความพร้อมรอบด้าน

100 %
0 %
Information about ไอซีทีไทย ยังอนาคตสดใส เติบโตได้ ด้วยปัจจัยความพร้อมรอบด้าน
Marketing

Published on February 19, 2014

Author: mckansys

Source: slideshare.net

Description

IT Consumerization จากผลการสำรวจพบว่า 2 ใน 3 ของผู้ใช้งาน Smart Device จะมีมากกว่า 1 เครื่อง ในเวลาเดียวกัน การที่เทคโนโลยีสนับสนุนให้เกิดการแชร์แบบ Multi-platform และการแตกแขนงของตัวอุปกรณืออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ ตามการใช้งาน และความสะดวก (Digital Device Proliferation) ตลอดจนการสนับสนุนให้พนักงานนำเอาอุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวมาใช้ในงาน (BYOD - Bring Your Own Device) ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ผลักดันให้เกิด IT Consumerization ซึ่งนับวันมีอิทธิพลมากขึ้น ไปยังทุกภาคส่วนใน IT Value Chain

TELECOM JOURNAL Circulation: 120,000 Ad Rate: 1,200 Section: First Section/World Innovation วันที่: เสาร์ 1 - เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ปีที่: 22 ฉบับที่: 978 หน้า: 14(บน) Col.Inch: 107.30 Ad Value: 128,760 PRValue (x3): 386,280 คลิป: สี่สี คอลัมน์: MCKANSYS: ไอซีทีไทย ยังอนาคตสดใส เติบโตได้ ด้วยปัจจัยความพร้อมรอบด้าน รหัสข่าว: C-140201029031(4 ก.พ. 57/11:19) หน้า: 1/2

TELECOM JOURNAL Circulation: 120,000 Ad Rate: 1,200 Section: First Section/World Innovation วันที่: เสาร์ 1 - เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ปีที่: 22 ฉบับที่: 978 หน้า: 14(บน) Col.Inch: 107.30 Ad Value: 128,760 PRValue (x3): 386,280 คลิป: สี่สี คอลัมน์: MCKANSYS: ไอซีทีไทย ยังอนาคตสดใส เติบโตได้ ด้วยปัจจัยความพร้อมรอบด้าน รหัสข่าว: C-140201029031(4 ก.พ. 57/11:19) หน้า: 2/2

Add a comment

Related presentations

Related pages

เรื่องเด่น Archives - Econnews

ตั้ง’กองทุนวิสาหกิจเริ่มต้น’ ดันกลุ่มธุรกิจ’Start Up ...
Read more

pantip.com

กล้อง กล้องถ่ายรูป กล้อง DSLR กล้องวิดีโอ เทคนิคการถ่าย ...
Read more