ไอซีทีไทย ยังอนาคตสดใส เติบโตได้ ด้วยปัจจัยความพร้อมรอบด้าน

100 %
0 %
Information about ไอซีทีไทย ยังอนาคตสดใส เติบโตได้ ด้วยปัจจัยความพร้อมรอบด้าน
Marketing

Published on February 19, 2014

Author: mckansys

Source: slideshare.net

Description

IT Consumerization จากผลการสำรวจพบว่า 2 ใน 3 ของผู้ใช้งาน Smart Device จะมีมากกว่า 1 เครื่อง ในเวลาเดียวกัน การที่เทคโนโลยีสนับสนุนให้เกิดการแชร์แบบ Multi-platform และการแตกแขนงของตัวอุปกรณืออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ ตามการใช้งาน และความสะดวก (Digital Device Proliferation) ตลอดจนการสนับสนุนให้พนักงานนำเอาอุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวมาใช้ในงาน (BYOD - Bring Your Own Device) ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ผลักดันให้เกิด IT Consumerization ซึ่งนับวันมีอิทธิพลมากขึ้น ไปยังทุกภาคส่วนใน IT Value Chain

TELECOM JOURNAL Circulation: 120,000 Ad Rate: 1,200 Section: First Section/World Innovation วันที่: เสาร์ 1 - เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ปีที่: 22 ฉบับที่: 978 หน้า: 14(บน) Col.Inch: 107.30 Ad Value: 128,760 PRValue (x3): 386,280 คลิป: สี่สี คอลัมน์: MCKANSYS: ไอซีทีไทย ยังอนาคตสดใส เติบโตได้ ด้วยปัจจัยความพร้อมรอบด้าน รหัสข่าว: C-140201029031(4 ก.พ. 57/11:19) หน้า: 1/2

TELECOM JOURNAL Circulation: 120,000 Ad Rate: 1,200 Section: First Section/World Innovation วันที่: เสาร์ 1 - เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ปีที่: 22 ฉบับที่: 978 หน้า: 14(บน) Col.Inch: 107.30 Ad Value: 128,760 PRValue (x3): 386,280 คลิป: สี่สี คอลัมน์: MCKANSYS: ไอซีทีไทย ยังอนาคตสดใส เติบโตได้ ด้วยปัจจัยความพร้อมรอบด้าน รหัสข่าว: C-140201029031(4 ก.พ. 57/11:19) หน้า: 2/2

Add a comment

Related presentations

Brands are more invested today than ever before on curating and distributing paid,...

Marketers need to be creating and publishing original content across many differen...

As content marketing continues to increase in popularity in every industry, more m...

Il Direct Email Marketing (DEM) è una tipologia di marketing diretto che usa la po...

This presentation contains all 120 rules from Part 1 of the 2nd edition of "Email ...

Olá, somos o Paulo Bernardes e o Pedro Silvestre, temos uma ambição em comum de me...

Related pages

เรื่องเด่น Archives - Econnews

ตั้ง’กองทุนวิสาหกิจเริ่มต้น’ ดันกลุ่มธุรกิจ’Start Up ...
Read more

pantip.com

กล้อง กล้องถ่ายรูป กล้อง DSLR กล้องวิดีโอ เทคนิคการถ่าย ...
Read more