Захисник України: бібліографічний список літератури

40 %
60 %
Information about Захисник України: бібліографічний список літератури

Published on March 11, 2016

Author: Oks123

Source: slideshare.net

1. Відділ культури і туризму Черкаської райдержадміністрації КЗ «Районний організаційно―методичний центр бібліотечної та краєзнавчої роботи» Черкаської районної ради Бібліографічний список літератури Черкаси – 2016

2. Захисник України: бібліографічний список літератури / Комун. закл. «РОМЦ БКР» Черкас. райради; авт.-укладач Т.В. Крупченко. – Черкаси, 2016 [б.в.]. – 12 с. Доблесть і честь солдатів і офіцерів – в цьому справжня сила будь- якої армії. Українські військовослужбовці зберегли все це і примножили. Український воїн – надійний захисник, відданий патріот і людина, для якої честь, свобода і незалежність – це важніше за все. Сьогодні український воїн-захисник є найбільшою гордістю в українському суспільстві. Дане видання містить список рекомендованої літератури та розраховане на бібліотечних працівників, вчителів, учнівську та студентську молодь та на широке коло читачів. Автор-укладач Т.В. Крупченко Комп’ютерний набір Т.В. Крупченко Відповідальна за випуск В.М. Канюка Підписано до друку 15.02.2016 Тираж 35 Комунальний заклад «Черкаський районний організаційно- методичний центр бібліотечної та краєзнавчої роботи» Черкаської районної ради, 2016 2

3. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про військові формування в Україні», якою визначила: «підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на території України, Верховній Раді України; утворити Міністерство оборони України; Урядові України приступити до створення Збройних Сил України». Фактично цією постановою було покладено початок будівництва Збройних Сил України як важливого інституту держави і невід’ємного елемента її воєнної організації. Збройні Сили України організовуються і функціонують на основі Воєнної доктрини України, затвердженої Верховною Радою, і законів України «Про Збройні Сили України» та «Про оборону України». По суті і призначенню Збройні Сили України визначалися як військова державна структура, основна функція якої полягає в збройному захисті незалежності, територіальної цілісності і недоторканності України. Збройні Сили України створювалися і здійснювали діяльність на основі: демократії і гуманізму; верховенства закону; підзвітності конституційним органам законодавчої та виконавчої влади; єдиноначальності і колегіального вироблення рішень; загальний військовий обов'язок громадян України; добровільності вступу на кадрову військову службу дотримання військової дисципліни; гласності в діяльності Збройних Сил України та збереження державної та військової таємниці; позапартійності; гарантованого соціально- правового захисту військовослужбовців. Ці основи були соціально-політичними та організаційними принципами будівництва і функціонування Збройних Сил України. Вони відбивали їх соціальну природу і характер як армії правової демократичної держави. У вересні 2015 року було введено в дію нову редакцію Воєнної доктрини України, яка окреслила основні пріоритети воєнної політики. Вперше в своїй історії наша держава чітко визначила курс на європейську інтеграцію й наміри щодо вступу до Північноатлантичного Альянсу. Модель впровадження контрактної армії дуже поширена в країнах ЄС. Контрактна армія, означає армія професійна, тобто формується на професійній основі, а військова служба за контрактом для всього особового складу є професією і родом діяльності. У 2016 році пріоритетними завданнями для України визначено перехід Збройних Сил України на контрактну службу, а також становлення української армії де-факто частиною НАТО. 3

4. Закони України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: прийнятий 20 грудня 1991 року № 2011-XII // Черкаський край. – 1992. – 10 січня. – С. 3. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: прийнятий 21 жовтня 1993 року № 3543-XII // Голос України. – 1993. – 12 листопада. – С.4. Про загальний військовий обов'язок і військову службу: прийнятий 18 червня 1999 р. // Вісник Верховної Ради України. – 1999. – № 33. – С.270. Про оборону України: прийнятий 5 жовтня 2000 року № 2020-ІІІ // Урядовий кур’єр. – 2000. – 27 грудня. – С.1-7. Про Збройні Сили України: прийнятий в редакції від 5 жовтня 2000 року // Вісник Верховної Ради України. – 2000. – № 48. – С. 410. Про внесення змін до Закону України Про військовий обов’язок і військову службу щодо уточнення строків військової служби за контрактом: прийнятий 6 жовтня 29015 року № 711-VIII // Урядовий кур’єр. – 2015. – 28 жовтня (№ 200). – С.7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства: прийнятий 06 жовтня 2015 року № 716-VIII // Офіційний вісник України. – 2015. – № 88. – С. 11-19. Укази Президента України Про часткову мобілізацію: указ Президента України від 6 травня 2014 року № 454/2014 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 38. – С. 36. Про посилення контролю за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань: указ Президента України від 14 лютого 2015 року № 84/2015 // Офіційний вісник Президента України. – 2015. – № 5. – С.27. Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції: указ Президента України від 18 березня 2015 року № 150/ 2015 // Урядовий кур’єр. – 2015. – 21 березня (№ 52.) – С. 8. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року Про нову редакцію Воєнної доктрини України: указ 4

5. Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015 // Урядовий кур’єр. – 2015. – 26 вересня (№ 178). – С. 8-9. Постанови Кабінету Міністрів Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення: постанова Кабінету Міністрів від 20 серпня 2014 року № 413 // Урядовий кур’єр. – 2014. – 10 вересня (№ 165). – С. 14. Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян: постанова Кабінету Міністрів від 2 вересня 2015 року № 728 // Урядовий кур’єр. – 2015. – 23 вересня (№ 175). – С.10. Про заходи з увінчання пам’яті захисників України на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 998-р // Урядовий кур’єр. – 2015. − 21 жовтня (№ 195). – С. 10-11. Статті з періодичних видань 1.Антонюк, А. Перший заступник міністра оборони України Володимир Можаровський: «Збройні Сили України повинні відповідати сучасним вимогам» / Анатолій Антонюк // Військо України. – 2012. – № 1- 2. – С. 6-11. 2. Аскаров, В. «Реформа Збройних сил вимагає мобілізації всіх ресурсів» / Володимитр Аскаров // Урядовий кур’єр. – 2013. – 15 січня (№ 8). – С. 8-9. 3. Бараш, Ю. Принципи побудови сектору оборони нейтральних держав. Досвід для України / Юрій Наумович Бараш, Олена Іванівна Куплевацька // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 4. – С. 136-143. 4. Басараб, С. Захист для захисників / Сергій Басараб // Військо України. – 2015. – № 1. – С. 20-23. 5. Безвозюк, Н. «Ішов на війну – споряджали волонтери, потрапив у госпіталь – і тут виручають» / Н. Безвозюк // День. – 2015. − 6-7 лютого (№ 19-20). – С. 13. 6. Білєтов, В. Єдина воєнна організація України та воєнно-стратегічні аспекти її побудови / Валерій Білєтов // Військо України. – 2008. – № 3. – С. 4-6. 5

6. 7. Біттнер, О. Є така професія – захищати Батьківщину / Олександр Біттнер // Урядовий кур’єр. – 2011. – 6 грудня (№ 227). – С. 1-2. 8. Біттнер, О. Реформа Збройних сил вимагає мобілізації всіх ресурсів / Олександр Біттнер // Урядовий кур’єр . –2013. – 15 січня (№ 8). – С. 8-9. 9. Біттнер, О. Контрактній армії немає альтернативи / Олександр Біттнер // Урядовий кур'єр. – 2013. − 20 червня (№110). – С. 3. 10. Біттнер, О. Профі завжди в ціні / Олександр Біттнер // Урядовий кур'єр. – 2013. − 6 листопада (№ 204). – С. 8, 17. 11. Біттнер, О. Служити за контрактом – вигідно / Олександр Біттнер // Урядовий кур'єр. – 2011. –9 червня (№ 104). – С. 7. 12. Бодня, Т. Національна гвардія: на перших рубежах / Тетяна Бодня // Урядовий кур’єр. – 2015. – 26 березня (№ 55). – С. 4. 13. Бутусов, Ю. Хто зриває мобілізацію в Україні? / Юрій Бутусов // Дзеркало тижня. – 2015. − 31 січня (№ 3). – С. 1,2. 14. Вауліна, О. Мобілізація триває / Ольга Вауліна // Голос України. – 2015. – 3 квітня (№ 60). – С. 1, 5. 15. Вауліна, О. Наша армія відзначає справжнє повноліття / Ольга Вауліна // Голос України. – 2012. – 6 грудня (№ 224). – С. 5. 16. Вауліна, О. Цієї осені юнаки востаннє віддадуть армії обов’язок… громадянський / Ольга Вауліна // Голос України. – 2013. – 31 серпня (№ 161). – С. 1, 5. 17. Вауліна, О. Цілісний «портрет» нашої армії / Ольга Вауліна // Голос України. – 2011. – 6 грудня (№ 229). – С. 1, 4. 18. Військова служба за контрактом // Поради юриста. – 2016. – № 2. – С. 8-9. 19. Данилов, В. Особливості формування іміджу Збройних сил України / Володимир Данилов // Політичний менеджмент. – 2009. – № 5. – С. 88-95. 20. Грабовський, С. Чи є кому захистити українську незалежність? / Сергій Грабовський // День. – 2013. − 4 вересня (№ 157). – С. 5. 6

7. 21. Гриневецький, С. Стан і напрями професіоналізації Збройних Сил України: позиції політиків і фахівців / Сергій Гриневецький // Національна безпека і оборона. – 2008. – № 5. – С. 51-59. 22. Дацюк, Л. За кожен день перебування в бою – тисяча гривень / Лариса Дацюк // Урядовий кур'єр. – 2015. − 3 лютого (№19). – С. 2. 23. Дубровін, С. Начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Григорій Педченко: «Збройні Сили України готові виконувати своє конституційне завдання» / Сергій Дубровін // Віче. – 2012. – № 3. – С. 32-35. 24. Є всі передумови для створення високопрофесійної армії // Голос України. – 2012. – 11 вересня (№ 169). – С. 2. 25. Збройні сили України на захисті Вітчизни (добірка статей) // Завуч. – 2010. – № 26. – С. 9-33. 26. Кабаненко, І. Трикутник обороноздатності: озброєння і техніка, бойова підготовка та мотивація військовослужбовця / І. Кабаненко // Голос України. – 2012. – 25 грудня (№ 245). – С. 12. 27. Капсамун, І. Грошей немає. Є почуття / І. Капсамун // День. – 2011. – 6 грудня (№ 222). – С. 4. 28. Кивлюк, В. Резервісти: український шлях / Віктор Кивлюк // Військо України. – 2012. – № 5. – С. 8-11. 29. Кириченко, С. Збройні Сили України – гарант національної безпеки держави: сучасні аспекти реформування / Сергій Кириченко // Україна-НАТО. – 2008. – № 2. – С. 13-22. 30. Кириченко, С. Пріоритетні напрями розвитку військового співробітництва Збройних Сил України з країнами НАТО та Європейського Союзу / Сергій Кириченко // Україна-НАТО. – 2009. – № 1. – С. 5-17. 31. Коваленко, С. Замість мобілізації – контрактна армія / Сергій Коваленко // Голос України. – 2016. – 12 лютого (№ 26). – С. 3. 32. Коваль, Л. Хто і як може отримати статус учасника бойових дій / Любомира Коваль // Урядовий кур'єр. – 2015. − 6 лютого (№ 22). – С. 5. 33. Коваль, Л. Хто потрапить на територію АТО / Любомира Коваль // Урядовий кур'єр. – 2015. − 27 січня (№ 14) – С. 1, 4. 7

8. 34. Косенко, В. Фронтові бонуси / Володимир Косенко // Військо України. – 2015. – № 2. – С. 22-24. 35. Куди крокує професіоналізація Збройних Сил України? // Національна безпека і оборона. – 2008. – № 5. – С. 2-50. 36. Кузьмук, О. Думати про майбутнє України та її Збройних сил, а не про вибори / О. Кузьмук // Урядовий кур'єр. – 2012. – 19 червня (№ 108). – С. 6. 37. Кулеха, І. Лицарі «голубих шоломів» / І. Кулеха // Урядовий кур'єр. – 2011. – 6 вересня (№ 162). – С. 11. 38. Кущ, П. Важка дорога додому / П. Кущ //Урядовий кур'єр. – 2015. − 3 лютого (№ 19). – С. 5. 39. Лавренюк, Б. Ротація у Збройних силах: юридичні аспекти / Богдан Лавренюк // Голос України. – 2015. − 28 січня (№ 14). – С. 6. 40. Лебедев, П. «Нова українська армія – мета реальна і економічно вигідна» / Павло Лебедев // Урядовий кур'єр. – 2013. − 30 серпня (№ 156). – С. 8-9. 41. Леонов, І. Поголять одного з сотні: [Розпочалася остання призовна кампанія на строкову військову службу] / І. Леонов // Україна молода. – 2013. – 2 жовтня (№ 142). – С. 2. 42. Мацегора, К. Статус учасника бойових дій матимуть лише воїни / Катерина Мацегора // Урядовий кур'єр. – 2015. − 5 лютого (№ 21). – С. 1-2. 43. Мацегора, К. Яким бути українському війську / Катерина Мацегора // Урядовий кур'єр. – 2012. – 21 квітня (№ 73). – С. 3. 44. Медуниця, Ю. Війську потрібні професіонали / Юрій Медуниця // Урядовий кур’єр. – 2016. – 13 лютого (№ 29). – С. 2. 45. Медуниця, Ю. Військо стає потрібним нашому суспільству / Юрій Медуниця // Урядовий кур’єр. – 2015. – 25 березня (№ 54). – С. 3. 46. Медуниця, Ю. Припинення вогню призупиняє мобілізацію / Юрій Медуниця // Урядовий кур’єр. – 2015. − 16 вересня (№ 170). – С. 2. 47. Мельник, О. Професійна армія: від ідеї до втілення / Олексій Мельник // Військо України. – 2008. – № 9. – С. 16-19. 8

9. 48. Мельник, О. Професійна армія: від ідеї до втілення / Олексій Мельник // Військо України. – 2008. – № 10. – С. 10-13. 49. Міністр оборони України Дмитро Саламатін: «Перспектива розвитку армії – в її переозброєнні і нових розробках ОПК» // Військо України. – 2012. – № 5. – С. 2-3. 50. Науменко, А. «Перепустка в зону АТО не дає права безперешкодного проїзду» / А. Науменко // Урядовий кур'єр. – 2015. − 6 лютого (№ 22). – С. 10. 51. Пилипенко, Г-Г. Учасник місії «Чорний тюльпан» Юрій Коваленко: «Не можна, щоб бійці бачили непохованих побратимів» / Г-Г. Пилипенко // Урядовий кур'єр. – 2015. − 25 липня (№ 134). – С. 8. 52. Пільги для бійців АТО: як їх отримати // Голос України. – 2015. − 4 лютого (№ 19). – С. 6. 53. Поляков, С. Етапи реформування законодавства України про Збройні Сили / Сергій Поляков // Юридична Україна. – 2013. – № 3. – С. 16-20. 54. Прокопенко, О. Військових проконтролюють цивільні / Ольга Прокопенко // Урядовий кур’єр. – 2016. – 12 лютого (№ 28). – С.3. 55. Прокопенко, О. Не така страшна мобілізація, як чутки про неї / Ольга Прокопенко // Урядовий кур'єр. – 2015. − 10 січня (№ 3). – С. 3. 56. Прокопенко, О. Шість програм соцзахисту учасників АТО / Ольга Прокопенко // Урядовий кур'єр. – 2015. − 18 вересня (№ 172). – С. 1, 4. 57. Процишин, В. На переозброєння підуть мільярди / В. Процишин // Урядовий кур'єр. – 2013. – 5 квітня (№ 64). – С. 3. 58. Рада надала соцгарантії військовим // Урядовий кур’єр. – 2014. – 7 травня (№ 81). – С. 2. 59. Рахманін, С. Дим Вітчизни / С. Рахманін // Дзеркало тижня. – 2014. − 22 листопада (№ 44). – С. 1, 4. 60. Ринажевський, Б. Військова дисципліна, законність і правопорядок – необхідні умови забезпечення військової служби / Богдан Ринажевський // Віче. – 2010. – № 18. – С. 29-32. 61.Рижков, В. «Зв’язок з рідними» / В. Рижков // День. – 2015. − № 16. – С. 2. 9

10. 62. Ромашкіна, О. Кожного з героїв, який віддав життя за незалежність і територіальну цілісність, ми пам’ятаємо / О. Ромашкіна // Голос України. – 2015. − 20 січня (№ 8). – С. 1-3. 63. Семенік, О. «Нам Україна – вище над усе» / О. Семенік // Хрещатик. – 2014. − 27 листопада (№ 175). – С.9: фото. 64. Сержант, як становий хребет українського війська // Військо України. – 2011. − №3. – С. 12. 65. Сищук, О. Збройним Силам прописали реформи / О. Сищук // Віче. – 2012. – № 13. – С. 6-9. 66. Титаренко, Н. Які пільги має учасник АТО? [Юридична консультація] / Н. Титаренко // Голос України. – 2015. − 16 вересня (№ 171). – С. 6. 67. Троцько, В. Політичні аспекти професіоналізації Збройних Сил України / Володимир Троцько, Василь Терещук, Лариса Троцько // Політичний менеджмент. – 2008. – № 1. – С. 111-116. 68. Українську армію очікують радикальні зміни // Урядовий кур'єр. – 2011. – 7 грудня (№ 228). – С. 2. 69. Хоменко, В. Солоний присмак ювілею… / Віктор Хоменко // Слово Просвіти. – 2012. – 19-25 квітня (№ 16). – С. 2. 70. Цандер, К. Концепція кадрової політики Збройних Сил України: реформування вдосконалення – виклики / Карл Цандер // Національна безпека і оборона. – 2008. – № 5. – С. 67-71. 71. Чікалін, В. Ключова посада в армії / В. Чікалін // Урядовий кур'єр. – 2007. – 17 жовтня (№ 191). – С. 8. 72. Чікалін, В. Військові стандарти: у нас і в НАТО / В. Чікалін // Урядовий кур'єр. – 2007. – 5 липня (№ 120). – С. 10. 73. Шахов, С. Волонтерський рух став міцним тилом фронту // Україна молода. – 2015. − 10 лютого (№ 19). – С. 4. 74. Шуляк, С. «Спецназ грошима не міряють» / С. Шуляк // Урядовий кур'єр. – 2013. – 26 березня (№ 56). – С. 10. 75. Щекун, Л. На вірність Україні / Людмила Щекун // Урядовий кур’єр. – 2013. − 9 квітня (№ 66). – С. 1, 7. 10

11. Допомога учасникам АТО та їх родинам на Черкащині 1. Веженкова, Л. Із турботою про захисників / Людмила Веженкова // Сільські обрії. – 2015. – 20 листопада (№ 46). – С. 13. 2. Вівчарик, Н. На Черкащині створили асоціацію учасників АТО / Назарій Вівчарик // Вечірні Черкаси. – 2015. – 23 грудня (№ 51). –С. 3. 3. Вовкодав, Ю. Черкаський регіональний психологічний кризовий центр допомагає учасникам АТО і членам їхніх родин / Юлія Вовкодав // Нова Доба. – 2016. – 4 лютого (№ 5). – С. 6. 4. З району – на схід: [Черкаський район] // Сільські обрії. – 2015. – 10 липня (№ 27). – С. 3. 5. Калюжна, С. Атовці отримають землю в Думанцях і Худяках / Сніжана Калюжна // Сільські обрії. – 2015. – 26 червня (№ 25). – С. 3. 6. Козак, О. Овочі для виготовлення «сухих борців» воїнам АТО везуть з усіх куточків Черкащини / Ольга Козак // Акцент. – 2015. – 7 жовтня (№ 41). – С. 7. 7. Леонов, Д. Депутати дали зелене світло новій програмі підтримки воїнів АТО: [Черкаський район] / Дмитро Леонов // Сільські обрії. – 2015. – 19 червня (№ 24). – С. 3. 8. У Черкаській області 430 учасників АТО вже користуються наданою їм землею // Нова Доба. – 2015. – 3 грудня (№ 96-97). – С. 3. 9. Там передова – тут надійний тил: [Допомога армії жителями Черкаського району] // Сільські обрії. – 2015. – 31 липня (№ 30). – С. 3. 10. Червонослобідські капелани розкажуть про посттравматичні розлади та навчать як допомогти бійцям // Сільські обрії. – 2015. – 24 квітня (№ 16). – С. 3. 11. Швед, О. У координаційному центрі обговорювали надання допомоги учасникам АТО: [Черкаський район] / Оксана Швед // Сільські обрії. – 2014. – 26 грудня (№ 50). – С. 3. 12. Швед, О. У районі створили центр допомоги учасників АТО: [Черкаський район] / Оксана Швед // Сільські обрії. – 2015. – 6 листопада (№ 44). – С. 3. 11

12. Науково-популярне видання Автор-укладач Т.В. Крупченко Комп’ютерний набір Т.В. Крупченко Відповідальна за випуск В.М. Канюка Підписано до друку 14.01.2016 Тираж 35 Видавець: Комунальний заклад «Черкаський районний організаційно- методичний центр бібліотечної та краєзнавчої роботи» Черкаської районної ради 18000 м. Черкаси вул. Дахнівська,52 e-mail: bibliotekaromc@gmail.com 12

Add a comment

Related pages

Оскарження дій та рішень суду

Бібліографічний список літератури .. 18 ... закріпленому ст. 123 КПК України, ...
Read more

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА ...

Поточний бібліографічний список ... Захисник станцював ... музеї літератури України ...
Read more

НЕОГОЛОШЕНА ВІЙНА НА СХОДІ УКРАЇНИ | Бібліотека НЛТУ

Місто літератури ... І оживе добра слава, Слава України! (До Дня Соборності України)
Read more

Антитерористична операція by Lesya... - issuu

Інформаційний список літератури. ... Війна на сході України ... Захисник Вітчизни ...
Read more

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. - pravolib.pp.ua

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1.: ... Адміністративне право України | ... як захисник ...
Read more

Наукові та науково-методичні матеріали що видаються ...

Наукові та науково-методичні матеріали що видаються ...
Read more

Городская молодежная библиотека "Молодая гвардия" г. Киев ...

Городская молодежная библиотека "Молодая гвардия" г. Киев, Киев. 605 likes · 4 talking about this ...
Read more

національно патріотичне виховання - Education

Transcript. 1. З досвіду роботи бібліотеки Токмацької ЗОШ № 5 Бібліотекар Симоненко Галина ...
Read more