2014320 eiz ujkn_ffuk

50 %
50 %
Information about 2014320 eiz ujkn_ffuk
eiz

Published on March 20, 2014

Author: syrovar

Source: slideshare.net

Elektronické informační zdroje (EIZ) pro Ústavu jazyků a komunikace neslyšících Radka Syrová radka.syrova@ff.cuni.cz Knihovna Jana Palacha FF UK http://kjp.ff.cuni.cz 20.3.2014

20.3.2014 Radka Syrová  Centrální katalog UK tištěné a elektronické, které jsou zakoupené anebo předplacené některé knihy na UK jsou v lístkových katalozích  Metalib UK tištěné a elektronické, vč. doporučených volně dostupných (+např. bonusové „EBSCO eBooks“: 144 nakoupených a 3 630 celkem)  JIB.cz (knihovny z ČR) – meziknihovní výpůjční služba (MVS i mezinárodní)  Google Scholar (globálně) Kde najdu knihu

Kniha v katalogu 20.3.2014 Jméno Příjmení

e-kniha s tištěnou v katalogu 20.3.2014 Jméno Příjmení

Čtení e-knih  on-line - internetový prohlížeč  off-line stažením PDF - omezení v počtu stránek  off-line výpůjčka  EBSCO eBook a ebrary se zabezpečením Adobe DRM 20.3.2014 Radka Syrová

20.3.2014 Jméno Příjmení Služba ePrezenčka záznam v katalogu

20.3.2014 Radka Syrová UK:  Centrální katalog UK vyhledávání v bázi: „VŠ kvalifikační a závěrečné práce“ viz print el. verze v repozitářích a starší pouze tištěné ČR:  Theses  Nušl Zahraniční:  Proquest Dissertation and Theses (neplatíme, bude zkušební přístup) Kde najdu diplomku

Radka Syrová

Licencované e-zdroje  druhy e-zdrojů na FF UK  databáze (kolekce e-časopisů a e-knih)  nejčastější typy: fulltextové, bibliografické a citační  e-časopisy  e-knihy 20.3.2014 Radka Syrová

Přístup k licencovaným EIZ 20.3.2014 Jméno Příjmení  PŘÍMÝ PŘÍSTUP z PC fakultních / univerzitních (návštěva knihovny pro přístup ke zdrojům jiné fakulty)  VZDÁLENÝ PŘÍSTUP dostupné EIZ on-line 24 hodin 7 dní v týdnu! nutné přihlášení (jako do IS) Dále:  zkušební přístupy (vyzkoušíme ale neplatíme, nejlépe na přání)  volně dostupné zdroje

INTERNET přístup e-zdroje přihlášení služba PŘÍMÝ z fakulty UK FF (+ v knihovnách jiných fakult) bez hesla (IP adresa PC) ePrezenčka VZDÁLENÝ „24/7“ (2 technologie) UK FF jako do ISu (heslo CAS - vázáno ke studiu, pracovnímu poměru) EIZ pro absolventy: http://ezproxy.cuni.cz /ONELOG-18.html po registraci / přihlášení Shibboleth osobní funkce, stahování e-knih VOLNÝ Open Access (OA) bez hesla Public domain - bez autorských práv bez hesla (+část knihovny OpenLibrary.org po přihlášení) Přehled přístupů k EIZ

EIZ na UK 20.3.2014 Radka Syrová VZDÁLENÝ PŘÍSTUP KE ZDROJŮM:

20.3.2014 Radka Syrová SFX dostupnost časopisu: SFX: záznam časopisu PLNÉ TEXTY

SFX Informace o dostupnosti časopisu v databázích – různé ročníky! Citace PRO: 20.3.2014 Jméno Příjmení SFX: záznam časopisu

Praktická část semináře 20.3.2014 Radka Syrová  Katalog UK  knihy  diplomky  Vyhledávání (vč. volných zdrojů)  Portál e-zdrojů UK + Metalib  Google Scholar  Multioborové databáze:  EBSCOhost  Proquest + e-knihy ebrary  Snadné citování s CITACE PRO

Tipy pro vyhledávání 20.3.2014 Radka Syrová jednoduché / pokročilé? mnoho výsledků: zpřesnit/zúžit vyhledávací dotaz málo výsledků: rozšířit vyhledávání/upravit klíčová slova/ využít thesaurus, zdroje jiné instituce operátory: AND (oba termíny) OR (alespoň jeden z termínů) NOT (vylučuje druhý termín) zástupné znaky: ?, # (pre?ident anebo pre#ident),* (krácení podle slovních kořenů)

Užitečné odkazy Knihovna FF UK http://knihovna.ff.cuni.cz Katalog předplacených zdrojů na UK http://ckis.cuni.cz Portál e-zdrojů UK http://ezdroje.cuni.cz Snadné generování citací http://www.citacepro.com Portál studijních materiálů Elektra http://elektra.ff.cuni.cz 20.3.2014 Radka Syrová radka.syrova@ff.cuni.cz

Add a comment