20140224 Valghalla-samarbejdsmøde Syddjurs OS2

67 %
33 %
Information about 20140224 Valghalla-samarbejdsmøde Syddjurs OS2
Technology

Published on March 1, 2014

Author: JonBadstuePedersen

Source: slideshare.net

Description

Oplæg om OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab fra Valghalla-samarbejdsmøde i Syddjurs Kommune den 24. februar 2014.

Fællesskabet der vil noget mere

Jon Badstue Pedersen Kommunal funktion OS2 funktion Afdelingsleder Udvikling og projektledelse Syddjurs Kommune Koordinator Arbejdsgruppen OS2 jbp@syddjurs.dk Tlf. +45 21 17 39 15

Agenda • Hvad er OS2 • Kendetegn • Organisering • OS2 og fællesoffentlig digitalisering • Økonomi • OS2 - typer af projekter • Hvem er med? • OS2’s metode og aktiviteter

OS2 – hvad er det • Åbent udviklingsfællesskab for digitale løsninger med deltagelse af offentlige brugere og leverandørvirksomheder • Kommuner og leverandører, der gerne vil udvikle og have indflydelse på fremtidens offentlige digitalisering • Kommuner som ikke har råd til at lade være med at dele udviklingsomkostninger • Kommuner der ønsker at eje deres løsninger • Kommuner som ønsker at samarbejde om at udvikle fælles digitale løsninger

OS2 kendetegn Det som kendetegner OS2, er at: • Skabe og dele relevante digitale løsninger og resultater i det offentlige til gavn for borgerne • Skabe og dele udviklingskraft og blive en del af relevant udvikling i andre fællesskaber • Opretholde det juridiske ejerskab til den kildekode, content og dokumentation som fællesskabet får udviklet eller som fællesskabets medlemmer donerer til OS2 Fortsættes…

OS2 kendetegn - fortsat • Agere åbent og fremme fri kildekode og Open Content • Frigøre informationer og systemer samt synliggøre viden og placere dem i en kontekst, der giver mening for medarbejdere og borgere • Skabe billigere digitale løsninger

OS2talk-styregruppe -----------------------------OS2talk-arbejdsgruppe OS2web.Team OS2search Bestyrelsen OS2kle -----------------Arbejdsgruppen OS2webmaster.Team OS2kontaktcenter OS2web Valhalla OS2dagsorden Se borgerens skærm OS2talk OS2core.Team OS2webanalyse OS2brønd.Team OS2kle.Team SMSbroker DokumentBroker CPRbroker CVRbroker Offentlige partnere Leverandørpartnere

OS2 fællesoffentlig digitalisering OS2 projekter kendetegnes ved at: • Digitalisere områder 'andre' ikke digitaliserer • Varetage fælles projekter efter aftale - fx med KOMBIT • OS2 projekter har o - Kort time to market o - Afgrænset økonomi o - Aktiv kommunedeltagelse i alle faser

OS2 fællesoffentlig digitalisering • Samarbejder åbent med alle relevante fællesoffentlige digitaliseringsorganer såsom: o KL, Digitaliseringsstyrelsen, KOMBIT, Arkitekturrådet, SBSYS mm. • Arbejder aktivt indenfor den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Hvad koster det 0,For medlemskab, kontingent, vedligehold, download og installation af OS2 software* * Hvis man selv installerer

OS2 økonomi • Medlemskab koster gratis • Projekter finansieres gennem deltagernes bidrag eller gennem fundraising • Alle OS2 produkter er frit tilgængelige at o Benytte o Modificere og udvide o Genudgive o Servicere

Hvis man vil være med • Underskriver chef eller direktør en partneraftale • Man er ikke forpligtiget til at deltage i projekter og udvikling, men OS2 bør ikke være et spareprojekt!

OS2 - typer af projekter • Udvikling af konkrete web-løsninger på baggrund af identificerede behov: o OS2web, OS2dagsorden, OS2kle, OS2kontaktcenter, OS2s earch, OS2webanalyse, Valhalla • Udvikle infrastrukturkomponenter: o CPRbroker og Dokumentbroker • Afholder workshops for at afklare behov: o SMSbroker, OS2XXXbroker • Markedsudviklende projekter: o OS2talk

OS2-partnere

OS2-leverandørpartnere

OS2’s metode • Ideer, nød, Linkedin og Doodle • Kaffe og inspirationsworkshop • Mere kaffe og endnu en workshop og/eller hacklab • Specificering/opgavebeskrivelse • Opgaven bestilles af en eller flere kommuner • Lokal implementering og test • Løsningen gøres frit tilgængelig via www.os2web.dk

Spørgsmål

Tak for denne gang Links til de interesserede: www.os2web.dk http://www.os2web.dk/document/valhalla-rekruttering-af-valgtilforordnede http://www.aarhus.dk/da/politik/valg/for-kandidater/valhalla.aspx https://os2web.atlassian.net/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=1&view=planning http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4670119&trk=anet_ug_hm

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...