2014 onomastiek

33 %
67 %
Information about 2014 onomastiek
Education

Published on March 13, 2014

Author: wereldbol

Source: slideshare.net

De Standaard, 1/1/2014

De Morgen, 5/3/2014

De Morgen, 25/2/2014

Reynaert de Vos Canteclaer Cuwaert Courtois Hersinde Malpertus Nobel voilà c'est ça 't is uit zei Beschuyt gedaan zei Balcaen fini zei Dupuis pourquoi zei Debra 'k ben moe zei Deboe allez zei Dornez 'k hè vaak zei Jaak 'k en doe zei Devroe ba nink zei Vinck ba toet zei Cloet 'k ben 't beu zei Deleu salu zei Sercu bonjour zei Dufour voilà zei Delva c'est ça zei Tyteca Mijn moeder is mijn naam vergeten. Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe moet ik mij geborgen weten? Noem mij, bevestig mijn bestaan, Laat mijn naam zijn als een keten. Noem mij, noem mij, spreek mij aan, o, noem mij bij mijn diepste naam. Voor wie ik liefheb, wil ik heten. Neeltje Maria Min

OEF 4

6. De keuze van voornamen vandaag Op je identiteitskaart staat je voornaam genoteerd, zoals die officieel geregistreerd is bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je geboren bent. Tot niet zo lang geleden werd de keuze van voornamen geregeld door de Napoleontische wet van 11 Germinal jaar 11 (1 april 1803): alleen namen die voorkwamen op allerlei kalenders (heiligen, etc.) en historische namen werden toegelaten. De burgerlijke stand aanvaardde namen als ‘Piet’, ‘An’ of ‘Bea’ dus niet, officieel werd je toen als ‘Petrus’, ‘Anna’ of ‘Beatrijs’ geregistreerd. Het spreekt vanzelf dat ouders niet altijd deze officiële naam gebruikten, maar opteerden voor een variant die ze liever hoorden. Tegenwoordig worden een roepnaam officieel aanvaard, maar het heeft geduurd tot de wet van 15 juni 1987 vooraleer die vrijheid ook een juridische basis kreeg. Die wet stipuleert alleen dat “de ambtenaar van de burgerlijke stand in de akte van geboorte geen voornamen mag opnemen die aanleiding geven tot verwarring dan wel het kind of derden kan schaden”. In de praktijk zijn er nauwelijks nog taboenamen. Gevolg daarvan is de diversiteit de jongste jaren enorm is toegenomen. (zie extra LEUVEN) OEFENING WERKBLAD: 1. VOORNAMEN

Voornaam kiezen – Stad Leuven De wet van 15 juni 1987 bepaalt dat het kiezen van een voornaam bij de geboorte van een kindje vrij is, maar die vrijheid is niet onbeperkt. De gekozen voornaam moet effectief bestaan, mag niet schaden, noch aanleiding geven tot verwarring. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de beoordelingsbevoegdheid en moet in het belang van het kind handelen. Daarom zal hij de volgende voornamen weigeren: • absurde, aanstootgevende of belachelijke voornamen • bestaande familienamen die geen gangbare voornamen zijn • een overdreven aantal voornamen (maximum 5) • een voornaam die niet met het geslacht van het kind overeenkomt: aan een meisje mag geen jongensnaam en aan een jongen geen meisjesnaam gegeven worden • een voornaam bestaande uit 1 letter of uit een opeenvolging van medeklinkers • allerlei verkleiningen, verkortingen en troetelnamen Kiezen de aanstaande ouders een voornaam die voor beide geslachten kan worden gebruikt, dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand eisen dat een tweede voornaam wordt toegekend waaruit duidelijk het geslacht van het kind blijkt. Deze wet is enkel van toepassing op kinderen van Belgische nationaliteit. Het behoort tot de taak van de ouders om aan te tonen dat de gekozen voornaam effectief bestaat. Als er twijfels zijn over de aanvaardbaarheid van een bepaalde voornaam en om problemen te vermijden bij de geboorteaangifte, is het wenselijk dat de aanstaande ouders voor de bevalling en voor het drukken van de geboortekaartjes, contact opnemen met de dienst burgerlijke stand, afdeling geboorten. De dienst burgerlijke stand heeft 3 voornamenboeken: '4.000 moderne en klassieke voornamen' door Ingrid Nijkerk-Pieters, uitgeverij Deltas (Aartselaar/Hardewijk), 'Woordenboek van voornamen' door dr. J. Van der Schaar, uitgeverij het Spectrum (Utrecht/Antwerpen), 'Het groot voornamenboek' door Marc van Rooyen, deel 1 (ongeveer 65.500 voornamen) Je kan deze werken raadplegen tijdens de openingstijden van de dienst burgerlijke stand. Als de gekozen voornaam niet voorkomt in deze boeken, verwijzen we de aanstaande ouders door naar de universiteitsbibliotheek. Daar is het aanbod voornaamboeken veel groter, zodat de kans klein is dat de gekozen naam niet wordt teruggevonden. Bij de geboorteaangifte moet dan een kopie gevoegd worden waaruit blijkt dat de gekozen voornaam bestaat.

7. Wat bepaalt voor ouders de keuze van een voornaam? 1. 2. 3. 4. 5. Leestekst HB. blz. 529-530 De gekkenamengekte Vragen WB. blz. 266 Top 20 bizarste Vlaamse kindernamen van 2013 (bron: Knack.be) 1. Godiswithme (f) 2. Torrex O'West (m) 3. Myemmy Blue (f) 4. Anaa'Ol (m) 5. Flotty Paradis (m) 6. Endiorance (f) 7. Phinneas Rex (m) 8. Tamme Jonathan (m) 9. Ecclesiaste (m) 10. Xy (m) 11. Miracle Julius (f) 12. Rivaldo Christ (m) 13. Yxiliana (f) 14. Wodan (m) 15. Sierra Nevenoza (f) 16. Pippa Bluebell (f) 17. Lifted Osarugue (f) 18. Yombotoutblanc (f) 19. Khaleesi (f) 20. Prodige (m) De Nederlandse blog Vernoeming.nl, gespecialiseerd in alles wat met namen te maken heeft, publiceerde een lijstje met 200 bizarre voornamen die ouders in Vlaanderen in 2013 aan hun pasgeboren kind gaven. Uit deze lijst trokken wij geheel eigenzinnig de top 20 van bizarre Vlaamse kindernamen van 2013. Tussen haakjes m voor jongensnamen en f voor meisjesnamen.

9. Wat is de betekenis van een voornaam? Hoe zijn voornamen historisch verspreid? http://www.meertens.knaw.nl/nvb/ 8. Hulpmiddelen bij de keuze (naast voornamenboeken) http://www.kindengezin.be/zoekvoornaam/ Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Het Meertens Instituut is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. [Let op: alle Nederlandse voornamen] OEFENING: 2 & 3: afkomst & etymologie voornamen.

= Patronymicum / Patroniem = Matronymicum / Matroniem ( ook sma, ma van man)

10. Wat is de betekenis van een familienaam en de verspreiding (NL)? OEFENING: 5, 6, 7 & 8: familienamen. http://www.familienaam.be/ 11. Wat is de betekenis van een familienaam? http://www.meertens.knaw.nl/nfb/ 12. Veranderen van familienaam of voornaam. http://www.belgium.be/nl/familie/identiteit/naamsverandering/ OEFENING WB blz. 268 13. Wetenschappelijk belang van de naamstudie.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Das Image von Namen, Studie zur Vornamen-Konnotation 2014 ...

In Zusammenarbeit mit dem Namenkundlichen Zentrum der Universität Leipzig wurde die Befragung zum Sommer 2014 grundlegend überarbeitet – das betrifft ...
Read more

"Sonstige" Namenarten – Stiefkinder der Onomastik

"Sonstige" Namenarten – Stiefkinder der Onomastik Tagung 2014. Vom 15. bis zum 17. September 2014 fand in der Akademie der Wissenschaften und der ...
Read more

Onomastik-Blog: Deutsche Gesellschaft für Namenforschung e.V.

Onomastik-Blog Das Onomastik-Blog ... 2014. Dezember 2014 (4 Artikel) November 2014 (11 Artikel) Oktober 2014 (5 Artikel) September 2014 (3 Artikel) August ...
Read more

Artikel: Deutsche Gesellschaft für Namenforschung e.V.

19.02.2014 Onomastik Online Robin Ehrhardt. Online-Studie zu Namen von Haushaltsgeräten und Bürogegenständen – TeilnehmerInnen gesucht. Kameras, ...
Read more

Namen, Namensbedeutung, Namensforschung

Jeder Name bedeuten etwas und die Onomastik ist die Wissenschaft der Namen. Hier gehst du deiner Namensbedeutung auf den Grund!
Read more

Jahresprogramm 2014: Deutsche Gesellschaft für ...

Siehe auch Onomastik-Blog vom 17.02.2014. Namen und Kulturlandschaft. 1. und 2. Oktober 2014 ... 24. Oktober 2014 Ort: Universität Leipzig Programm als PDF
Read more

IGU Regional Conference 2014 | www.onomastik.at

Monday, August 18, 2014 - 12:15 to Friday, August 22, 2014 - 12:15. Home; Personen; Projekte; Publikationen; Rezensionen; Reihen; Kalender; Links
Read more

Katharina Schön — Institut für Romanistik

Sommersemester 2014. PSi Onomastik – Namen in Spanien und Hispanoamerika, Mo 14-16. PSi Onomastik – Namen in Spanien und Hispanoamerika, Mi 12-14.
Read more

Stiefkinder der Namenforschung: Von Kanonen- und ...

Stiefkinder der Namenforschung: Von Kanonen- und Glockennamen bis zur Benennung von Finanzprodukten Tagung »Stiefkinder der Onomastik« vom 15. bis 17.
Read more

Onomastik der Kykladen: Einige Beispiele aus den ...

Indogermanistisches Graduiertenkolloquium SoSe 2014 Domenico G. Muscianisi Onomastik der Kykladen Köln, 4. Juni 2014 ONOMASTIK DER KYKLADEN Einige ...
Read more