2014 cursos prestakuntza directiv@21 - INNOVACION

0 %
100 %
Information about 2014 cursos prestakuntza directiv@21 - INNOVACION
Education

Published on February 19, 2014

Author: SPRICOMUNICA

Source: slideshare.net

Description

El Departamento de Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno Vasco y SPRI te ofrecen un nuevo ciclo de cursos Prestakuntza-directiv@21 para 2014. Estos cursos diseñados como apoyo a la estrategia Innobideak, abordarán los seis grandes elementos contemplados dentro del Modelo de Gestión Avanzada de dicha estrategia. De este modo, desde marzo a diciembre, tienes a tu disposición 50 módulos independientes para profundizar en los 6 grandes elementos identificados como indispensables para innovar, y desarrollar un sistema de gestión que hará tu empresa más competitiva: CLIENTES, ESTRATEGIA, PERSONAS, RESULTADOS, INNOVACIÓN y SOCIEDAD.

Innobideak Prestakuntza Programa 2014 Programa 2014 Elementos clave Elementos clave para una gestión para una gestión avanzada

¿Cuáles son los objetivos del programa? Dotar a las personas asistentes de los conocimientos y nociones básicas sobre los elementos que componen la gestión avanzada y su impacto en la competitividad de las empresas. Conocer ejemplos y pautas para desplegarlos de forma práctica en la empresa. ¿A quién está dirigido? Gerentes y directivos de empresas industriales y de servicios conexos. ¿Cuáles son los contenidos? Las sesiones tratan sobre los seis grandes elementos contemplados en el Modelo de Gestión Avanzada, que sirve de referencia para desarrollar un sistema de gestión competitivo y es además el marco del programa Innobideak-Kudeabide. ¿Cuál es el formato? Seis sesiones independientes de 5 horas cada una, en horario de 9:00 a 14:00. Los participantes pueden inscribirse al número de sesiones que deseen. El coste de estas sesiones es gratuito. Clientes Estrategia Lo que los clientes nos pueden aportar Cómo hacer que nuestras intenciones sucedan • Gestión de los clientes como tarea colectiva • La información que tienes y la •Escucha y conocimiento de los clientes información que necesitas •Gestión sistemática de los clientes • Reflexión sistemática y participativa •Vinculación de los clientes con • Modelo de negocio, factor de nuestros proyectos diferenciación • De la intención a la acción Personas Personas comprometidas para organizaciones competitivas • La gestión basada en las personas: enfoque integral y sistemático • La escucha: habilidad de las organizaciones del futuro • Personas comprometidas en organizaciones saludables

Innovación Sociedad La empresa como ciudadana ejemplar Innovación a la medida de tu empresa • La necesidad de contar con objetivos y estrategias para innovar • Compromiso social como factor de • El contexto que facilita la competitividad innovación • Nuestro entorno social: necesidades • Gestión de ideas y proyectos y expectativas •La innovación se puede • Coherencia e integración con los cuantificar Resultados objetivos empresariales Competitividad: más allá de los resultados económicos •Medir lo importante y estratégico •Definir los objetivos y desplegarlos en todos los niveles de la empresa • Conocer las relaciones entre causas y resultados • Gestión con indicadores y anticipación Lugares de impartición Bilbao: SPRI-Edificio Plaza Bizkaia Zamudio: Parque Tecnológico, Edificio 101 Donostia: Colegio Oficial Ingenieros Industriales Vitoria : P. T. de Álava, Edificio Central Cómo inscribirse http://www.spri.es/s/cursos-directivo21

Próximas convocatorias (Marzo-Junio) ESTRATEGIA 11 marzo 1 abril 13 mayo 27 mayo 3 junio Bilbao Donostia Zamudio Vitoria-Gasteiz Donostia Alberto Etxeandia Tomás Elorriaga Tomás Elorriaga Tomás Elorriaga Alberto Etxeandia Zamudio Donostia Vitoria Donostia Bilbao Esteban Vicente Germán Gómez Esteban Vicente Germán Gómez Eduardo García Donostia Bilbao Vitoria Zamudio Donostia Gonzalo Serrats Ana Reoyo Gonzalo Serrats Gonzalo Serrats Ana Reoyo Bilbao Donostia Vitoria Isabel Fernández Javier San José Isabel Fernández Zamudio Donostia Vitoria Tomás Elorriaga Iñaki Arrieta Tomás Elorriaga Vitoria Bilbao Donostia Javier San José Javier San José Vicente Marino CLIENTES 6 marzo 27 marzo 6 mayo 22 mayo 5 junio PERSONAS 13 marzo 25 marzo 10 abril 29 mayo 12 junio SOCIEDAD 29 abril 15 mayo 10 junio INNOVACIÓN 20 marzo 3 abril 20 mayo RESULTADOS 18 marzo 8 abril 8 mayo

Innobideak Prestakuntza 2014 rako Programa Programa 2014 Elementos clave Kudeaketa aurreratu batetarako para una gestión osagai erabakigarriak

Zeintzuk dira programaren helburuak? Bertaratutakoei, Kudeaketa Aurreratua osatzen duten elementuen inguruko oinarrizko ideiak, eta erakundeen lehiakortasunean duten eragina azalduko zaizkie. Adibide eta jarraibideak ezagutuko dituzte, bere enpresan modu praktikoan garatzeko. Nori zuzenduta dago? Industria eta horiekin harremana duten zerbitzu sektoreko enpresetako kudeatzaile eta zuzendaritzako kideei. Zeintzuk dira edukiak? Saioak Kudeaketa Aurreratuaren Ereduaren sei elementuen ingurukoak dira, kudeaketa sistema lehiakor bat garatzeko erreferentzia gisa balio duena, eta gainera Innobideak-Kudeabide programaren barne dagoena. Zein da formatua? Bost ordutako sei saio desberdin, goizeko 9:00etatik 14:00ak arte. Parte-hartzaileek nahi duten saio kopurura inskriba daitezke. Saioak doakoak dira. Bezeroak Bezeroak egin diezaguketen ekarpenak Estrategia Nola gauzatu ditugun asmoak •Bezeroen kudeaketa erakundeko • Daukazun informazioa eta behar osoaren lana bezala duzun informazioa •Bezeroak entzun eta ezagutu •Parte-hartzailea eta sistematikoa •Bezeroen kudeaketa sistematikoa den hausnarketa •Gure proiektuekiko bezeroen •Negozioaren eredua, desberdintasunaren lotura eragilea • Asmotik ekintzara Pertsonak Konprometitutako pertsonak lehiakorrak diren erakundeentzat •Pertsonetan oinarritutako kudeaketa: ikuspegi osoa eta sistematikoa •Entzutea: etorkizuneko erakundeen trebetasuna •Osasuntsuak diren erakundeetan konprometitutako pertsonak

Berrikuntza Berrikuntza zure enpresaren neurrira •Berritzeko helburu eta estrategien Gizartea Enpresa herritar eredugarri gisa beharra •Konpromiso soziala lehiakortasun •Berrikuntza errazten duen giltzarri bezala testuingurua •Gure giza ingurunea: beharrak •Ideia eta proiektuen kudeaketa eta itxaropenak •Berrikuntza kuantifikatu daiteke •Enpresa-helburuekin koherentzia eta integrazioa Emaitzak Lehiakortasuna: emaitza ekonomikoetatik haratago •Garrantzitsua eta estrategikoa dena neurtu •Helburuak zehaztu eta enpresako maila guztietan zehar zabaldu •Zergati eta emaitzen arteko harremanak ezagutu •Adierazleekin aurrea hartuz kudeatu Tokiak Bilbao: SPRI-Plaza Bizkaia eraikina Zamudio: Teknologi Parkea, 101 eraikina Donostia: Gipuzkoako Industri Ingeniarien Elkargoa Vitoria : Arabako Teknologi Parkea, eraikin nagusia Nola inskribatu http://www.spri.es/s/kurtso-directivo21

Próximas convocatorias (Marzo-Junio) ESTRATEGIA Martxoak 11 Apirilak 1 Maiatzak 13 Maiatzak 27 Ekainak 3 Bilbao Donostia Zamudio Vitoria-Gasteiz Donostia Alberto Etxeandia Tomás Elorriaga Tomás Elorriaga Tomás Elorriaga Alberto Etxeandia Zamudio Donostia Vitoria Donostia Bilbao Esteban Vicente Germán Gómez Esteban Vicente Germán Gómez Eduardo García Donostia Bilbao Vitoria Zamudio Donostia Gonzalo Serrats Ana Reoyo Gonzalo Serrats Gonzalo Serrats Ana Reoyo Bilbao Donostia Vitoria Isabel Fernández Javier San José Isabel Fernández Zamudio Donostia Vitoria Tomás Elorriaga Iñaki Arrieta Tomás Elorriaga Vitoria Bilbao Donostia Javier San José Javier San José Vicente Marino BEZEROAK Martxoak 6 Martxoak 27 Maiatzak 6 Maiatzak 22 Ekainak 5 PERTSONAK Martxoak 13 Martxoak 25 Apirilak 10 Maiatzak 29 Ekainak 12 GIZARTEA Apirilak 29 Maiatzak 15 Ekainak 10 BERRIKUNTZA Martxoak 20 Apirilak 3 Maiatzak 20 EMAITZAK Martxoak 18 Apirilak 8 Maiatzak 8

Add a comment

Related presentations

Related pages

Prestakuntza Directiv@21: Innovación. Innovación a la ...

Inicio / Prestakuntza ... de 2014. El Departamento de ... y SPRI te ofrecen un nuevo ciclo de cursos Prestakuntza-directiv@21. Estos cursos diseñados como ...
Read more

2015 cursos prestakuntza directiv@21 - INNOVACION EN EL ...

Download 2015 cursos prestakuntza directiv@21 - INNOVACION EN EL MODELO DE NEGOCIO Y GESTION AVANZADA. ... Programa 2014 Elementos clave para una gesti&# ...
Read more

PIE....Proyectos de Innovación Educativa 2012-2014

CURSOS DE FORMACIÓN. ... Prestakuntza Directiv@21. ... 22/10/2014 00:00:00 The European Parliament gave its strong support to the new European ...
Read more

ADI Alertas - SPRI en Pinterest | Internet, Wisconsin y ...

Alerta (21/02/2014): Prestakuntza Directiv@21 - Cursos de gestion avanzada para tu empresa Más Pin enviado desde. spri.es. 006 ADI! Alerta (20/02/2014 ...
Read more

EUSKALIT Kudeaketa Aurreratua - Gestión Avanzada

Convocatoria Prestakuntza-Directiv@21 2016 Formación básica para una gestión avanzada ... Próximos cursos. LA GESTIÓN DE PERSONAS. 13-09-2016.
Read more