2014.10.03. happyweek 58

75 %
25 %
Information about 2014.10.03. happyweek 58
Education

Published on March 10, 2014

Author: YELLOWMASTER1

Source: slideshare.net

www.akademiestesti.webs.com TÝDEN OD 10.3. 2014 Č. 058 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ www.akademiestesti.webs.com A co dál? To bývá častá otázka, když se krok za krokem učíte nějakému novému cvičení, nové metodě apod. Učitel vám většinou řekne, co máte udělat a pak kontroluje, jestli jste to udělali správně. Ale protože nevíte, jak pokračovat dál, tak se zaseknete na místě a čekáte na další „povel“. Pokud vás vede učitel, jste si téměř na sto procent jisti, že vám další krok ukáže a vy budete pokračovat dál. Co ale, když učitele nemáte? Jaký bude váš další krok? Jaký je ten další tah, který vás má opět posunout o něco blíže k cíli? V tomto okamžiku se mnoho lidí ocitá v pasti. Možná, že si dokonale naplánovali i načasovali svůj krok kupředu, ale zapomněli na ten pověstný a velmi důležitý „druhý“ krok. Určitě jste v životě takových prvních kroků bez rozmyšlených dalších kroků udělali v životě hodně. Někteří dokonce žijí způsobem, že udělají první krok s tím, že „pak se uvidí“. I to je možný způsob, ale musíte být připraveni na všechny možné situace, které mohou nastat a nesmíte být předem fixováni na určitý výsledek. Taková cesta do pouště může být zajímavým dobrodružstvím, kdy nebudete plánovat další kroky, ale jste předem připraveni např. umřít žízní, nebo se nechat přejet velbloudem . Pokud vám však o něco jde a chcete něčeho dosáhnout, pak je neplánování „dalšího kroku“ zbytečnou komplikací, kterou si přivodíte už jen tím, že jste daný krok nenaplánovali. Proto vždy, když se do něčeho pouštíte, naplánujte si předem alespoň dva kroky: první a „další“. Týká se to soukromého i profesního života. V soukromí to mohou být věci jako např.: první krok svatba, další krok nastěhování se do společného nového bytu. Při cestování to může být: přistání na letišti jako první krok, ubytování se v předem zamluveném hotelu jako druhý krok. V profesním životě to může být např.: prezentace nabídky jako krok první, žádost o zakázku jako krok druhý apod. Musíte být v každé situaci připraveni na to co bude (jak říkají Angličané) „NEXT“. Pokud totiž budete vždy plánovat minimálně dva kroky dopředu, neplánujete již jen kroky, ale tvoříte cestu. A to je úplně jiná energie. Krok vás posune o kousek dál. Ale cesta……to je energie vedoucí k cíli. Je to energie plynutí, tj. cesty bez překážek. Důležité je vědět, že plynutí, tj. energie elementu voda, má rádo pravidla, která toto plynutí vedou stále dál – a to jsou právě plány. Navíc, úspěšná cesta musí mít návaznost, tj. každý další

www.akademiestesti.webs.com VÝJIMEČNÝ KURZ AKADEMIE ŠTĚSTÍ Jedinečná možnost studia Akademie štěstí – naučíte se vytvořit si šťastný život. Ve čtyřech dnech se naučíte, jak si nastavit 12 základních oblastí života pro svůj šťastný život. Každý student obdrží svůj osobní Astrotyp a osobní letící hvězdu. Pozná tak svoji charakteristiku osobnosti, přirozené talenty a svoji typologii osobnosti. Na základně poznání sebe sama si pak každý studen nastaví své oblasti života, které mu umožní prožít šťastný život. 1.Den – 29.3. 10-18 hod. – JÁ – osobnost, přirozené talenty, typologie osobnosti na základě Astrotypu a osobní letící hvězdy – ŽIVOTNÍ CESTA A KARIÉRA – jak si zvolit svoji osobní cestu a kariéru na základě přirozených talentů – VIZE, CÍLE – jak si nastavit vize a cíle na své životní cestě a kariéře a jak jich dosáhnout 2.Den – 12.4. 10-18 hod. – VZTAHY – kdo je váš ideální partner pro šťastný život, podnikání či kariéru – RODINA – jak si vytvořit šťastný rodinný život – MINULOST, KOŘEN – jak využít síly, moudrosti a bohatství minulosti pro svoji šťastnou životní cestu 3.Den – 26.4. 10-18 hod. – DOMOV – jak si vytvořit krásný a šťastný domov pro sebe a svoji rodinu – BOHATSTVÍ A ROZMANITOST – jak si vybudovat bohatství a jak prožít bohatý a rozmanitý život – ZDRAVÍ – jak pečovat o své tělo i svoji psychiku, zachovat si zdraví a prožít dlouhý život 4.Den – 17.5. 10-18 hod. – BUDOUCNOST – jak ve svém životě získávat to, co vám přinese radost a štěstí, jak budovat budoucnost – POMOC OKOLÍ – jak žádat o pomoc, jak využít pomoci okolí, jak nebýt na vše sám/a – PRAVIDLA – jak si nastavit pravidla a systém, které vám pomohou vytvořit a udržet si šťastný život Cena kurzu: 7,200 Kč – v ceně je e-book ke každému tématu, který obdržíte před studiem Přihlášky posílejte nejpozději do 20. března na dasa@byu.cz, 602 556 479 Více info o kurzech: www.akademiestesti.webs.com

www.akademiestesti.webs.com krok musí navazovat na krok předchozí a musí z něj vycházet. Pak jde o plynutí, volnou cestu k vašemu cíli. Představte si např. že pozvete svého partnera do kina (krok první) a před kinem mu sdělíte, že jste se rozhodli jít do restaurace na večeři. Tento druhý krok již nenavazuje na předchozí pozvání do kina. Proto tento druhý krok způsobí chaos, zmatek a dokonce může celou cestu zablokovat (partner do restaurace jít nechce apod.). Proto vždy dbejte na to, aby každý krok navazoval a vycházel z předchozího kroku. Tím právě zabezpečíte volné plynutí energie k předem stanovenému cíli. Tím se vyhnete velkému množství komplikací na vaší cestě. Zažijete méně nepříjemných překvapení, méně stresů apod. Vzhledem k tomu, že jsme určili, že plán je energie kovu, což jsou pravidla, pak nezapomínejte na to, že pravidla se nejen stanovují, ale také vyhlašují. Takže o svých dalších krocích vždy informujte všechny, kterých se to bude týkat. Pokud to neuděláte, může se opět stát to, že překvapení lidé vám v cestě budou dělat problémy. Čím lépe si svojí cestu předem nastavíte, tím lépe se pak můžete nechat unášet její cestou ke svému cíli, aniž byste se u toho sami museli namáhat. Využívejte moudrosti Wu Wei – konání nekonáním. Nechte za sebe působit všechny energie, které máte k dispozici – energie času, prostoru a člověka (lidí kolem vás). Čím více těchto energií využijete, tím méně budete investovat svoji vlastní energii. Tím si posilujete zdraví a prodlužujete život. ZNÁTE SVŮJ ÚČEL? V češtině existuje krásno slovo „POVOLÁNÍ“ (v angličtině CALLING – volání). Pokud jste někdo viděl krásný film Volání divočiny o lvici Elsa – příběh Joy Adamsové (a mimochodem, víte, že to byla z ČR?) pak víte, co to slovo VOLÁNÍ (povolání) vyjadřuje. Je to velmi silná jangová energie. Jang je energie funkce, fungování. Tj. určuje, jaká je vaše funkce. Již víte, že tuto svojí hlavní funkci zjistíte ze svého Astrotypu (pokud ho ještě neznáte, objednejte si ho u nás na dasa@byu.cz). Astrotyp vám jasně ukazuje, jaké jsou vaše přirozené talenty. Ty vám byly dány do vínku pro to, abyste mohli být „povoláni“. Tj. abyste dělali to, na co jste nejlépe naladěni. Pokud znáte svůj účel, tj. k čemu jste byli povoláni, pak je důležité, abyste tomuto povolání věnovali celý svůj život. Mnoho lidí dnes stále více a více hledá význam svého života. Ptají se sami sebe či lidí ve svém okolí, proč jsou vlastně tady. Jaký je smysl jejich života. Pokud smysl svého života neznáte, máte vše daleko složitější a těžší. Máte sice své přirozené talenty, ale nepoužíváte je. Děláte něco, k čemu nemáte „vybavení“ a potom je v životě vše složitější a vše vás daleko více vyčerpává. Zase zde můžeme využít příměru z filmu. Asi každý z vás viděl film Hrabě Monte Christo. Vzpomenete si na situaci, kde se snaží malým nástrojem uvolnit kámen ve zdi. Trvá mu to několik dní, možná týdnů. Tato činnost je pro něj velmi vyčerpávající. A teď si představte, kdyby měl k dispozici sbíječku. Pravděpodobně by kámen uvolnil během několika málo minut. Měl by prostě ten správný nástroj. A stejně tak je to ve vašem životě se vším, co děláte. Pokud využíváte své nástroje – své talenty – pak vám jde vše lehce a jednoduše. Pokud ne, pak je vše složité a namáhavé. Dostavuje se vyčerpání, stres. Váš život vám nepřináší žádné naplnění, nedostavuje se štěstí. Proto objevte svůj účel, poznejte své přirozené talenty a využívejte je jak v osobním tak i v profesním životě. Stále více osobních koučů, či konzultantů vybízí své klienty k tomu, aby opustili svá zaměstnání, pokud neodpovídá jejich talentům. A mají naprostou pravdu. Pokud ve svém životě děláte něco, k čemu nejste „povoláni“, ztrácí váš život smysl. Jste nuceni věnovat energii, které máte málo a tím si zhoršujete nejen své zdraví, ale zkracujete si i svůj život. Ani nemluvě o tom, že ve svém životě pak nikdy nedosáhnete naplnění a štěstí. Navíc, pokud děláte to, k čemu máte přirozený talent, pak do své práce, výrobku či služby vkládáte svoji silnou energii. Ta pak působí příznivě na všechny, kteří tuto energii potřebují. Takoví lidé se pak začnou kolem vás objevovat a budou se z nich stávat vaši zákazníci. Ani jim nebudete muset nic složitě prodávat, protože oni sami ucítí, že to, co jim dáváte, sami potřebují. Poznejte svůj životní smysl a buďte šťastní.

www.akademiestesti.webs.com Posledních několik století rostl tlak na materiální stránku života. Nástup strojů, vynálezů a v minulém století nástup techniky ukázal lidem, že zvyšovat své majetky je čím dál tím snadnější. Vše šlo také daleko rychleji. Vrcholné tempo bylo nasazeno s novými technologiemi, internetem a mobilními prostředky. Nebyl již žádný časový rozdíl mezi prací a časem pro soukromí. Lidé mohli pracovat kdykoliv, kdekoliv. To, co se zprvu zdálo jako krásný trend, se začalo vymykat lidem z rukou. Lidem bylo „vnuceno“, že mobilní prostředky je osvobodí. Mobil, to byla svoboda. Internet a wifi, to je svoboda. Vše mělo jít jednodušeji a ještě rychleji. Mohli jste všechno, všude a vždy. Ale „ejhle“, ze slibované svobody se vyklubaly velmi nepříjemné galeje. Místo „svobody“ díky možnosti volat odkudkoli, přišlo vězení „buď stále na příjmu“. A tak místo aby se lidé od práce osvobodili, stali se jejími otroky. Kdo dříve dělal v kanceláři 8 hodin denně, má nyní 24 hodinový pracovní den. Vypnout mobil? Nemožné. Co kdyby někdo volal?!!!! A tak jsou lidé v práci pořád. Nikdy neví, kdy jim někdo zavolá. Jsou stále ve střehu. Kdykoliv se ozve zvonění mobilu, hned se zvýší hladina stresu, protože na druhé straně mobilu může být problém. Kdysi se říkalo: „Žádné zprávy, dobré zprávy.“ Nyní každý den dostáváte desítky, někdo stovky zpráv, na které musíte reagovat. A tak se ze svobody stala noční můra, 24 hodinový úvazek. Netrvalo dlouho a lidé začali cítit, že takovýto způsob práce a života je pro ně devastující. Člověk není nastavený na to, aby byl 24 hodin, 7 dní v týdnu ve střehu. Došlo tedy k tzv. superpozitivitě aktivní energie. Superpozitivita se vždy zlomí v supernegativitu. Takže maximální aktivní energie se promění v maximální ne-aktivitu – únavu. Přišly nové nemoci jako vyhoření, únavový syndrom atd. Lidé se hroutí psychicky a mají silně podlomené zdraví. Ve třiceti se lidé cítí jako neporazitelní, ale po čtyřicítce již nemohou dál. Hroutí se. Psychicky, fyzicky. Naštěstí jsou lidé stále součástí přírody a ta se vždy snaží o rovnováhu. Proto na začátku třetího milénia dochází ke znatelnému zlomu energií (pomalu začal již v roce 1864). Silnou aktivní energii začíná vyrovnávat energie pomalá a klidná. Lidé se začínají více zajímat o spiritualitu. Jen když si srovnáte počet ezoterických knížek v roce 2000 a nyní, pak půjde o násobky. Knihy o osobním růstu, zdravém životním stylu atd. zaplavily knihkupectví. Internet se plní přednáškami, webináři apod. Spiritualita tak proniká i do byznysu, který ještě před deseti lety byl materiální na 1000 %. Nyní velké společnosti a úspěšní podnikatelé již vědí, že ohromné tempo a velké nasazení lidí není možné zvládnout bez pomoci spirituální energie. Velké firmy stále častěji najímají různé poradce, kouče apod. na osobní rozvoj svých zaměstnanců. Vytvářejí pro ně prostory, kde se mohou v klidu věnovat klidným energiím. Roste počet kurzů meditací, seminářů a webinářů, kde se lidé seznamují se spirituální energií. Úspěšní podnikatelé přednášejí o tom, jak silný a pozitivní vliv má meditace na jejich podnikání, na schopnost být úspěšný. Přicházejí nové, moderní techniky spirituálního tréninku. Lidé se učí pracovat se svojí duchovní energií. Tím harmonizují své obrovské nasazení v práci. Pokud nezačnete používat spirituální techniky ve svém podnikání, čekají vás asi jen dvě možnosti: nestačíte rychlému tempu a zbankrotujete, nebo se sami psychicky a fyzicky zhroutíte. Proto důležitost spirituálních cvičení vůbec nepodceňujte.

www.akademiestesti.webs.com ŠTĚSTÍ – NOVÁ PRODUKTIVITA Štěstí je stále více tématem odborných seminářů velkých podnikatelů a firem. Úspěšní podnikatelé a manažeři velkých mezinárodních firem již vědí, že šťastný zaměstnanec je lepší zaměstnanec. Na toto téma bylo napsáno již velmi mnoho odborných článků a bylo provedeno mnoho vědeckých výzkumů. Vědci i podnikatelé se shodují, že šťastný pracovník dokáže zvýšit svůj výkon o desítky procent, aniž by byl nějak jinak motivován. Firmy začínají vytvářet speciální programy pro své zaměstnance, kde je učí nastavit si šťastný život. Šťastní lidé jsou více zapálení pro práci, jsou rychlejší, mají lepší nápady, snaží se o co nejvyšší kvalitu své práce. Přicházejí s inovacemi a posouvají firmu dopředu. Pokud jste i vy podnikateli či manažery velkých firem, měli byste se o tento nový trend v byznysu co nejvíce zajímat. Akademie štěstí např. dělá pro společnosti speciální programy, kde učí manažery a zaměstnance nastavit si šťastný život a využít svého štěstí ve své práci. Můžete také využít individuální konzultace a koučing. Vězte, že čím dříve „pozvete“ štěstí do své firmy, tím dříve se vašemu podnikání začne lépe dařit. Štěstí je nový zdroj produktivity a vy víte, že lidské zdroje jsou vždy nejdražším nákladem firmy a nemůžete si dovolit, aby nebyli dostatečně produktivní. Udělejte to dříve, než konkurence. Určitě již o tom přemýšlí. V dnešním světě byznysu se rychlost počítá. BYZNYS „ON THE GO“ Moderní technologie „natlačily“ lidi do svých pastí. Tyto pasti se budou ještě stále více uzavírat. Nebude trvat dlouho a lidé zjistí, že jsou naprostými otroky svých přístrojů. Budou o vás vědět všechno: kde jste, co kupujete, kolik utrácíte, kolik máte v bance, komu voláte, komu píšete, co píšete, co řešíte za problémy….. Znáte-li však práci s energiemi, pak víte, že každá mince má dvě strany. Víte, že každé negativum má také své pozitivní aspekty. Když vás již dnešní civilizace „dotlačila“ do využívání mobilních technologií, pak je také začněte využívat pro svůj prospěch. Začněte hned. Tento svět se nepočítá již na pětiletky, ani na roky, ani na kvartály, na měsíce. Dnes již ani den není měřítkem. Pracujete v minutách a vězte, že pomalu se budou počítat vteřiny. Svět se zbláznil, ale co naděláte. Nemůžete jít proti proudu. Fajn, tak proč se s ním nesvézt? Je to zadarmo . Berte vše, co vám nové technologie nabízejí. Nenechte se natlačit do toho, že všeho můžete zvládnout více či rychleji. Ano, někdy to může být výhoda. Ale proč se honit, když technologie mohou rychle pracovat za vás? Stejné množství práce, které zvládáte nyní, můžete díky technologiím zvládat s menším nasazením ve větší pohodě a strávíte u toho méně času. Tak proč si práci neužívat v pěkné kavárně, příjemném hotelu, nebo z teplé postele své ložnice? Dnes vám nic nebrání. Prostě si to užívejte. KOLIK VĚŘÍCÍCH JE VĚŘÍCÍCH? Nedělní dopoledne. Slunce krásně vyhřívá trávníky, pomalu se otevírají kavárny, lidé vyrazili na příjemné procházky. Uprostřed náměstí stojí velký kostel. Vše je takové příjemné, romantické. Cítíte příjemné energie kolem. A tak si řeknete, že se podíváte do kostela a načerpáte také příjemné duchovní energie. Vstoupíte dovnitř a vidíte, že kostel je plný lidí všech věkových kategorií. Od dětí v kočárku až po starce a stařenky. Všechny lavice jsou obsazené a mnoho lidí stojí za lavicemi a kolem nich. Probíhá nedělní mše. Díváte se kolem. Vidíte různé typy lidí. Mladý pár v džínách, rodinu v trošku svátečním, starou paní v elegantním klobouku, mladou dívku s baťohem na zádech….. U toho slyšíte slova kněze a citace z Bible. A tak si v duchu říkáte: Kdo z těchto věřících opravdu věří? Kdo z nich věří, že hněv je hřích, lenost je hřích, že smilstvo je hřích, že nestřídmost je hřích…..? Kdo z nich takto žije? Kolik jich je? Kdo jen tak chodí do kostela a říká, že věří v Boha a kdo z nich ví, že Bůh skutečně existuje? Kdo ví, že když dá, tak dostane? A kdo z nich dává dřív, než sám natáhne ruku? Kolik by jich v kostele stálo, kdyby pokrytectví bylo smrtelný hřích? Myslím, že málo.

www.akademiestesti.webs.com HAPPILLIONAIRE SÍLA „PROČ“ www.happillionaire.wordpress.com Využívejte energií i ve svém podnikání. Vždy si snažte vše co nejvíce ulehčit. Určitě znáte lidi kolem sebe, kterým jakoby šlo všechno snadno, bez komplikací. Tento týden jsme byli pozváni do restaurace na oběd. Měli jsme rezervaci. Před vchodem do restaurace se vytvořila menší fronta, kdy všichni lidé čekali na uvedení ke stolu. Služba u vchodu všechny žádala, aby se zařadili do fronty, že budou hned uvedeni na svá místa. Načeš přišla milá, usměvavá mladá dáma, všechny ve frontě zdvořile pozdravila, pozdravila i službu u vchodu a suverénně, ale mile požádala o uvedení ke stolu. Služba u vchodu bez jakéhokoliv zaváhání tuto milou mladou dámu uvedla na místo. A co ta fronta? Rozčiloval se někdo? Ne. Zdálo se, že všichni to brali jako samozřejmost. Stalo se nějaké kouzlo, či něco zvláštního? Ne. Tato mladá dáma se chovala naprosto přirozeně: chovala se tak, že ani jediným pohybem či slůvkem neukázala pochybnost, že by ji ke stolu hned neuvedli. Byla to tak silná „samozřejmost“, že se to stalo samozřejmostí i pro lidi ve frontě, tak i pro obsluhu u vchodu. Ale tato dáma uměla ještě něco: znala sílu „PROČ“. Asi víte, že lidé nemají rádi nejistotu. Když to převedeme na energie pěti elementů, tak lidé obecně jsou zemití, tj. mají silnou energii země. Země patří hlavně do středu, tj. tam, kde máte vše pod kontrolou, nejsou zde žádné extrémy, vše je klidné a vládne zde největší jistota. A protože byznys je vždy hlavně o lidech, chtějí i lidé v byznysu nejvíce právě tuto jistotu. Určitě namítnete, že v byznysu moc jistoty není, naopak, je tu velké riziko. Ano, máte pravdu, byznys je vždy určité riziko, protože nikdy nevíte, zda-li prostředky investované do podnikání se vám vrátí a navíc ještě něco vyděláte. Ale i míra rizika se liší. Zde je zase důležitý Astrotyp každého člověka. Jsou lidé, kteří riskují více a jiní méně, někteří vůbec (to jsou většinou zaměstnanci). Ale obecně, každý člověk má rád svoji jistotu. Jistotu máte v případě, když víte, co se děje, když máte situaci pod kontrolou. A kdy máte věci pod kontrolou? Když jim rozumíte. A v tom je velká síla „PROČ“. Pokud umíte využít této síly, pak vám vše půjde rychleji a snadněji. Pokud umíte lidem kolem sebe umožnit, aby měli svoji situaci pod kontrolou, aby jí rozuměli, pak je získáte na svoji stranu. To jim umožníte tím, že jim vysvětlíte PROČ se děje to, co se právě děje. Přesně to udělala ta mladá dáme v restauraci. Zcela samozřejmě obsluze u vchodu (ale i nám ve frontě, protože mluvila dostatečně nahlas) vysvětlila, proč ji má hned uvést na její místo. Jednoduše řekla: „Já se omlouvám, mám tu rezervaci, ale bohužel musím za 20 minut odejít, mohla bych se jít hned posadit?“. Všichni hned situaci chápali a nikdo s ní neměl žádný problém a slečna – ač ve frontě poslední – byla usazena jako první. Využívejte síly PROČ i ve svém podnikání. Nenabízejte své zboží či službu „jen tak“. Sdělte svým zákazníkům PROČ, proč jim své služby nabízíte, proč je to pro ně výhodné, proč si je mají koupit zrovna od vás. Pokud ovládnete sílu PROČ, získáte daleko více zákazníků za daleko menší dobu, než ostatní obchodníci, kteří sílu PROČ nevyužívají. Tím, že svému potenciálnímu zákazníkovi vysvětlíte PROČ, mu vytvoříte naprosto přehlednou situaci, ve které se vyzná, kterou má pod kontrolou a kdy se bude cítit ve svém středu. Začleňte tuto jednoduchou taktiku do všech svých prezentací, do svých nabídek. Jděte se inspirovat např. do dobrých restaurací, kde šikovně popsané jídlo a hlavně zážitek z tohoto jídla, okamžitě vytvoří touhu si toto jídlo objednat. Proč? Protože budete přesně vědět, co od jídla očekávat. Pokud předem máte o jídle pochybnosti, nevíte, zda-li vám bude chutnat, pak si ho asi neobjednáte. Ale pokud se podaří tvůrci jídelního lístku vám vyvolat chuť tohoto jídla přímo v ústech, okamžitě se vám začnou sbíhat sliny .

www.akademiestesti.webs.com Šestnáctá kapitola představuje pro naši civilizaci, západní kulturu velmi těžké téma: smrt. Silný vliv křesťanství a hlavně jeho vědomé zneužívání pro manipulaci lidí vedlo k tomu, že smrt je velmi často tabu v našich životech. Mnoho lidí vnímá smrt jako fenomén, který vlastně do života ani nepatří. Lidé se smrti děsí a proto se jí snaží jakkoliv vyhýbat. Bojí se, protože jim nikdy nikdo o smrti nic neřekl. Strach pochází z neznalosti. Lidé se bojí toho, co neznají. Je zajímavé, že téměř všechny ostatní kultury a náboženství kromě těch západních, o smrti mluví, píší, vysvětlují ji. Mnoho těchto kultur smrt často vítá a vnímá ji velmi pozitivně. Je důležité si uvědomit, že bez pochopení smrti jen stěží pochopíme život. Je to Jin a Jang. Jin je smrt, Jang je život. A náš svět je Jin-Jangový. Není život bez smrti a proto také není smrti bez života. Naučte se smrti porozumět. Vnímejte ji v širších souvislostech, než jako odchod z tohoto světa. Studujte Bibli, studujte Tao Te Ťing, Egyptskou a Tibetskou knihu mrtvých. Seznamte se s tímto tématem. Bez jeho pochopení nemůžete plně prožít šťastný život. Štěstí vám vždy pokazí právě strach ze smrti. Kapitola 17 V době dávných velkých vládců Lid sotva věděl, že je má. Jejich nástupce lid ctil a miloval, K dalším hleděl se strachem, Od dalších se s pohrdáním odvracel. Tam, kde chybí důvěra, Povstává nedůvěra. Jak uvážlivá a vzácná jsou tato slova! Když dílo bylo dokončeno, Práce ve svůj čas vykonány, Všechen lid si svorně říkal: Jsme a žijeme jako příroda. Správné vládnutí se projevuje v naprosté prostotě, důstojnosti a v nezasahování. Je to síla stejná, jako síla přírody. Jen tak se dá položit základ oboustranné důvěry. Pak i životy všech lidí se odvíjí přirozeně, jako příroda sama. Pokud vládci postupují v souladu s přírodními zákony, pak vše se vyvíjí přirozeně. Pak i životy všech lidí se přirozeně rozvíjí. Pak nemůže nastat nesoulad, disharmonie. Pak nemůže nastat stav protivenství. Vše je v harmonii. Pak lid sám své vládce následuje, sám jim naslouchá, neboť ví, že v přirozenosti jejich vládnutí je přirozenost jejich rozvoje. Pokud však vládci zasahují, svoji moc zneužívají, pak nastává nesoulad, není harmonie, není vše dle přirozenosti přírody. Pak automaticky se rodí síla, která toto chce zvrátit, chce vyrovnat. Tato síla se rodí jako odpor vůči vládci. Pokud vládci jednají v zájmu svém a ne v zájmu všeobecné harmonie, jejich vláda přirozeně skončí nezdarem. Pokud vládnou silou, budou silou z vlády odvoláni. Pokud řídí lid nepřirozeně, ztratí nepřirozeně i svoji moc. Pokud se vládnutí řídí přirozenou harmonií, celý lid přirozeně roste, pak je vládce přirozeně uznáván, uctíván a následován. Stejně tak vládce přirozeně miluje svůj lid a vzniká tak přirozená harmonie mezi vládci a lidem. Kéž by tato moudrá slova znali vládci současného světa. Kéž by si uvědomovali, kolik škody svému lidu činí svojí honbou za mocí a penězi. Vládnou jen pro svůj vlastní prospěch a neberou v potaz potřeby lidu. Vše ale má svůj konec. Vše, co začne, musí i skončit. Je jen otázka času, kdy současný vládní systém skončí. A je jen otázkou, zda-li bude ukončen v klidu, či v bouři bojů. Na to si ještě musíme počkat. TAO TE ŤING

www.akademiestesti.webs.com PŘEDPOVĚĎ PRO ČR – ENERGIE Ani tento týden (od 10.3.) nám nepřináší příliš mnoho silné podpory pro velké akce. Je to spíše vhodný čas pro konsolidaci a taktické aktivity. V měsíci Zajíce tak využijte vše pro posílení svého zázemí. Doma se věnujte svému domovu, v práci pak týmu a přípravám na větší akce, které budou v následujícím měsíci podpořeny garantem Drakem. •PONDĚLÍ – HAVRAN 7-8-3 •Začátek týdne tedy opravdu nebude nic moc. Vše se bude zprvu jevit jako špatné, zkažené, chybné. Pokud dnes máte něco ukazovat, prezentovat, pak se nelekněte, když vám to vše totálně zkritizují. Připravte se a mějte potřebné argumenty u ruky. Ale nepouštějte se do boje. Vysvětlujte, argumentujte, ale nebojujte. – Jídlo: Dnes si doma vyzkoušejte něco nového. Může se sice stát, že nejprve k tomuto novému jídlu budete přistupovat s nedůvěrou, ale pak se může stát, že vás i mile překvapí. •ÚTERÝ – OPICE 6-9-4 •V úterý opravdu pozor. Dodržujte pravidla. Dělejte vše tak, jak se má. Vhodný den pro pomoc přátelům, či sami můžete pomoc od nich žádat. Opice je velmi chytrá, takže se vám dnes může podařit vyřešit něco komplikovaného. Dnes opravdu nelžete. Opice to hned pozná. – Jídlo: Vyjděte si s přáteli ven. Udělejte si příjemný program spojený s jídlem. Důležitá je atmosféra, ne jídlo jako takové. •STŘEDA – LIDOOP 5-1-5 •Ve středu se můžete věnovat svým záležitostem, svému postupu v kariéře a podobně. Dívejte se na vše realisticky a hodnoťte vše na základě faktů, ne domněnek. – Jídlo: Dnešní jídlo by mělo být jednoduché. Musí to být něco, co máte opravdu rádi. •ČTVRTEK – TAPÍR 4-2-6 •Dnešní den má vládu empatická energie. Využijte ji v případě, kdy chcete o něco požádat. Pozor však na to, že dnes se budou naplňovat potřeby, ne tužby. Takže pokud budete žádat o něco, co doopravdy nepotřebujete, pak nemusíte uspět. – Jídlo: Dnes si pochutnejte na jídle hlavně se svým partnerem. Udělejte si doma menší hostinu. Lépe více malých chodů, než jedno velké jídlo. Hlavně dnes nezvěte žádné přátele. •PÁTEK - KOZA 3-3-7 •Dnešní energie jsou poněkud nejisté. Opřete je o své zkušenosti, o zkušenosti někoho moudrého, opřete se o své učitele, rodiče nebo jiné rádce. Dělejte vše na jistotu, nic neriskujte. Nemuseli byste to zvládnout. – Jídlo: Dnešní den je vhodný pro rodinné, tradiční jídlo. Ideální je, když se kolem jídla sejde celá rodina. •SOBOTA – MUNTJAK 2-4-8 •Ideální den pro mazlení se svým partnerem. Čas na něžnosti, romantiku, milování. Dnes se nepouštějte do ničeho velkého, složitého, vychutnejte si přítomnost svého partnera a opětujte mu jeho lásku a něžnosti. – Jídlo: Oběd či večeře pro dva. Krásná restaurace, milý personál a zajímavé jídlo. To je ideál pro dnešní den. •NEDĚLE – KŮŇ 1-5-9 •Dnes vládnou silné a rychlé energie. Jsou ideální pro rychlý posun na vaší cestě k cíli. Dnes se můžete věnovat naplňování vaší vize. Dnešní energie vás podpoří. – Jídlo: Dnes se jídlem tolik nezdržujte. Věnujte se raději něčemu jinému. Jídlo by mělo být jednoduché a mělo by to být něco, co máte rádi.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Year 2 - Brookmead Blogs Summer 2014 - Google Sites

Year 2. Subscribe to posts. ... Avery [ updated 14 Jun 2014, 08:58] Eagerly, we all waited in the sunshine at Tring Station ...
Read more

Mister F "Vocoder" LIVE 3-1-2013 - YouTube

Mister F 2014-10-03 The Hot Spot ... My Happy Week 736,005 views. ... New Haven, CT - Full Show [HD] - Duration: 2:26:58. mk devo ...
Read more

2 Beautiful machines, printing hands for kids | Ultimaker ...

2 Beautiful machines, printing hands for kids. ... 2014 - 10:03 PM ... Posted Dec 15, 2014 - 8:58 AM.
Read more

Express yourself: Black & Blue - blogspot.com

Black & Blue Superata la scuola ... Fabiola Tinelli 10 ottobre 2014 10:03. ... Just love it <3 happy week-end :) Rispondi Elimina. ThanksToFashion 11 ...
Read more

enmoda.com Facebook fan page - Sosyal Medya Ölçümleme ...

enmoda.com Facebook fan page social media analytics, analysis, measurement, performance and reports.
Read more

Express yourself: A Golden Flash - blogspot.com

A Golden Flash Lucente, ... happy week Pao. ... Eleonora Petrella 29 ottobre 2014 10:03. Questo completo è spaziale!
Read more

Madelief: Rose is a rose is a rose, is a rose

Marian 4 juni 2014 10:03. ... Indeed, a rose is a rose and her beauty always draws attention; ... Wishing you a happy week. Helen xox.
Read more

My new sunglasses...love it! - Very's Fashion Planet

Very's Fashion Planet. by Veronica Vannini. HOME; ... 24 aprile 2014 @ 10:03 ... 25 aprile 2014 @ 16:58
Read more

THE HOUSE HOTEL Facebook fan page - Sosyal Medya ...

THE HOUSE HOTEL Facebook fan page social media analytics, analysis, measurement, performance and reports. ok. OK. Cancel örnek raporu ...
Read more

Generations Teasers - January 2014 - TVSA - The South ...

Generations Teasers - January 2014; Generations Teasers ... 03 Jan 2014 07:58. Goku ... 09 Jan 2014 10:03.
Read more