2014.03.13 mudryk cs

0 %
100 %
Information about 2014.03.13 mudryk cs

Published on March 16, 2014

Author: vladimirmudryck

Source: slideshare.net

Description

Кластеризація даних в системі підтримки експлуатації транспортної мережі зв'язку.

OSS для операторів, чи оператори до OSS?

поточного стану телекомунікаційних мереж I want…

Алгоритм кластеризації Обчислювальна складність Ієрархічний )(0 2 n k-середніх )(0 nkl , де k – число кластерів, l – число ітераційc-середніх Виділення зв’язних компонент Залежить від алгоритму Мінімальне покриваюче дерево )log(0 2 nn Пошарова кластеризація )),(max(0 mn , де 2/)1(nnm

Прискорення

Висновки

Висновки (продововження)

Blog http://scientificgpgpu.blogspot.com VK Group http://vk.com/sgpgpu Facebook Group http://facebook.com/groups/sgpgpu @sgpgpu sgpgpu@outlook.com

Add a comment