advertisement

2014-03-11 Voogt et al VELON ICT bekwaamheid

50 %
50 %
advertisement
Information about 2014-03-11 Voogt et al VELON ICT bekwaamheid
Education

Published on March 12, 2014

Author: pfisser

Source: slideshare.net

Description

Presentatie tijdens VELON 2014: In het door Kennisnet gesubsidieerde onderzoek naar didactische ICT-bekwaamheid (Voogt, van Braak, Heitink, Verplanken, Fisser & Walraven 2013) richt zich op een inventarisatie en analyse van videocases van aspecten van de didactische ICT-bekwaamheid van docenten. De videocases zijn aangeleverd door docenten. In de videocases wordt zowel het ICT-gebruik in de lespraktijk zien als de redenering om ICT op die bepaalde wijze in te zetten. Het onderzoek levert een casuïstiek van ICT-gebruik in de onderwijspraktijk ten behoeve effectieve vormen van leren en instructie.
advertisement

Aspecten van didactische ICT bekwaamheid: Hoe enwaaromlerarenICTinzetteninhun onderwijs Joke Voogt, Johan van Braak, Maaike Heitink, Liesbet Verplanken, Petra Fisser en Amber Walraven Velon2014 1

Joke Voogt (UvA/ Windesheim) Johan van Braak (UG) Liesbet Verplanken (UG) Maaike Heitink (UT) Amber Walraven (ITS) Petra Fisser (SLO) Onderzoeksteam 2

Didactische ICT bekwaamheid Didactische ICT-bekwaamheid • wordt gevormd door de kennis-en vaardigheden, houdingen en opvattingen, ervaringen en het zelfvertrouwen van de docent. • komt tot uiting in het didactische handelen met betrekking tot de inzet van ICT in de lespraktijk en het vermogen om hierover professioneel te redeneren. Kortom: • We wilden graag weten hoe docenten ICT inzetten in hun lespraktijk en waarom doen ze wat ze doen. • We hebben docenten uitgenodigd een videocase aan te leveren waarin ze laten zien hoe ze ICT inzetten en waarom ze ICT zo gebruiken Velon2014 3

Onderzoeksvragen • Hoe kunnen de aangeleverde voorbeelden worden getypeerd in termen van effectief onderwijs met ICT? • Hoe kan de professionele redenering van docenten die aan bepaald ICT-gebruik ten grondslag ligt worden getypeerd? Velon2014 4

Analysemodel - Kennis en vaardigheden - Ervaring - Houding en opvattingen - Zelfvertrouwen Professioneel redeneren Onderwijs- eigenschappen Bijdrage van ICT aan effectief, efficiënt en aantrekkelijk onderwijs Context Didactische ICT-bekwaamheid docent Het waarom achter het handelen van de docent. De manier waarop de docent zijn/haar onderwijs inricht. …op het gebied van ICT in onderwijs. Velon2014 5

Methode Verzamelen videocases • Leerkrachten werden uitgenodigd om videocases in te sturen waarin ze laten zien hoe zij ICT inzetten in hun lespraktijk en waarom ze dat doen (N=157) De videocases (+/- 10 minuten) aan de hand van een protocol Additionele vragenlijst (TPACK, ICT vaardigheden, visie) (N=129) Aantal VO (N=40) en PO (N= 117) Representativiteit steekproef Velon2014 6

Observatiechecklist Handelen in de praktijk • Specifieke situatie in kaart brengen • Onderwijseigenschappen en de rol van ICT • Curriculumeigenschappen • Sociale klasorganisatie • Docent rol • Leerling rol • Sturing onderwijsactiviteit • Evaluatie en feedback • ICT integratie • Fit • Geschiktheid Professioneel redeneren • De meerwaarde • vakinhoudelijke kennis, ICT en didactiek • Leerlingen • Leerproces • Les doel • Curriculum • Instructie • Interactie • Kosten en baten • Leerlingenvoortgang Velon2014 7

Voorbeeldcase • Het gebruik van digibord en foto’s voor het bevorderen van gespreksvaardigheden in het kleuteronderwijs Velon2014 8

Scoren voorbeeld op Professioneel redeneren (deel) over de meerwaarde van ICT-gebruik • Aantrekkelijk (aansluiting bij belevingswereld, betrokkenheid, motivatie). • Effectief (het geleerde blijft beter hangen). over vakinhoudelijke kennis, ICT en didactiek • De samenhang tussen vakinhoud, didactiek en ICT. over ICT en het leerproces • De relatie tussen ICT-toepassingen en ondersteuning van leerprocessen van leerlingen Velon2014

Scoren voorbeeld handelen (deel) Curriculumeigenschappen • Authentiek Sociale klassenorganisatie • Klassikaal Docentrol • Gids Leerlingrol • Uitvoerder & toehoorder Fit • Er is een fit tussen inhoud, didactiek en ICT Match tussen redeneren en handelen Velon2014 10

Resultaten Praktijk (didactisch handelen): • Beperkt aantal aspecten van didactische ICT bekwaamheid • Vooral gericht op kennisoverdracht • Weinig gericht op inzet van ICT bij begeleid ontdekkend leren, leren leren en (formatief) toetsen/ evalueren • Inzet van ICT is ondersteunend en niet essentieel Professioneel redeneren is vooral gericht op • Faciliteren leerproces • Realisatie doel • Aantrekkelijk Slechts in de helft van de videocases is er een match tussen professioneel rederen en didactisch handelen Velon2014 11

Conclusies ICT toepassingen kunnen worden geduid in relatie tot onderwijseigenschappen, maar onderwijseigenschappen als zodanig zeggen niet zoveel over Didactische ICT bekwaamheid Bruikbare indicatoren voor Didactische ICT bekwaamheid: • Meerwaarde: effectief onderwijs • Fit tussen ICT toepassing, en/of vakinhoud en/of didactiek • Geschiktheid: is ICT essentieel om het doel te bereiken • Match: Is er een match tussen denken en doen Volgende stap: • Hoe kunnen de inzichten en de filmpjes worden gebruikt voor de inrichting van profssionaliseringsarrangementen Velon2014 12

Meer weten? • http://www.kennisnet.nl/onderzoek/nieuws/didactische-ict- bekwaamheid-van-docenten/ Velon2014 13

Professioneel redeneren Vakkennis Leerlingen Leerprocessen en begripsvorming van leerlingen Doelen Curriculum Instructie- technieken http://www.evolllution.com/wp-content/uploads/2012/10/reflective-teaching.jpg Velon2014 14

Add a comment

Related presentations

Related pages

2014-03-11 Voogt et al VELON ICT bekwaamheid - Education

1. Aspecten van didactische ICT bekwaamheid: Hoe enwaaromlerarenICTinzetteninhun onderwijs Joke Voogt, Johan van Braak, Maaike Heitink ...
Read more

Didactische ICT- bekwaamheid van docenten - Documents

2014-03-11 Voogt et al VELON ICT bekwaamheid ... In het door Kennisnet gesubsidieerde onderzoek naar didactische ICT-bekwaamheid (Voogt, van Braak, ...
Read more

Aspecten van didactische ICT bekwaamheid: hoe en waarom ...

2014-03-11 language English UGent ... “Aspecten Van Didactische ICT Bekwaamheid: ... Maaike Heitink, et al. “Aspecten Van Didactische ICT Bekwaamheid: ...
Read more