2014.03.03. happyweek 57

20 %
80 %
Information about 2014.03.03. happyweek 57

Published on March 3, 2014

Author: YELLOWMASTER1

Source: slideshare.net

TÝDEN OD 3.3. 2014 Č. 057 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ www.akademiestesti.webs.com www.akademiestesti.webs.com Každý člověk se narodí s určitým spektrem talentů. Někdo má jeden nebo pár velmi silných a vyhraněných talentů, jiní lidé mají zase větší soubor talentů, ale již ne tak silných. Přirozené talenty jsou klíčem k vaší životní cestě. Své přirozené talenty musíte znát. Jen tak si můžete správně zvolit svoji výjimečnou životní cestu. Ta má být základem vaší kariéry, vašeho úspěchu a štěstí. Cesta založená na přirozených talentech je cestou ke štěstí a úspěchu. Cílů dosahujete snadno, rychle, bez velkých stresů. Každý krok na této cestě vpřed vás naplňuje a dodává vám novou energii na další kroky vpřed. Dnešní rychlá doba má na lidi velké požadavky. Rychlost je často jedním ze základních kamenů úspěchu v dnešní době. Proto je dobré si osvojit několik „triků“, jak některé procesy urychlit. Jedním z nich je, jak se stát rychleji tím, kým chcete být ve svém životě. Někteří z vás touží být podnikateli, jiní zase chtějí udělat úspěšnou kariéru v mezinárodní firmě, jiní touží po slávě, někteří chtějí objevovat nové věci apod. Chcete se tedy stát podnikatelem, ředitelem společnosti, slavným hercem, nebo revolučním vědcem. Každá činnost vychází z vás. To znamená, že je „personifikovaná“. Abyste mohli být úspěšní v podnikání, musíte se stát podnikatelem. Chcete-li být slavným hercem či zpěvákem, musíte se jím stát. Zde platí velmi důležité pravidlo, které nemůžete nijak obejít, či přeskočit. Můžete se stát opravdu jen tím, kým opravdu jste. Musíte tuto osobu vnímat ve svém nitru. Teprve pak se touto osobou můžete stát i navenek. Pokud se cítíte být podnikatelem, pak se jím skutečně můžete stát. Je to jednoduchý trik. Cítíte ve svém nitru podnikatele, chcete být podnikatelem, tak se jím prostě hned teď stanete. Ukážete podnikatele ze svého nitra venkovnímu světu. Jak? Prostě se tak začnete chovat. Začnete vystupovat jako podnikatel, budete se chovat jako podnikatel, budete se oblékat jako podnikatel, budete hovořit jako podnikatel. Pokud spojíte své nitro se svým vnějším projevem, lidé vás začnou téměř okamžitě považovat za to, co opravdu jste. Uvidí to ve vašem vnějším projevu, ale zároveň to ucítí i z vašeho nitra. Tím jste vykročili na cestu podnikání. Teď jen stačí po ní začít kráčet a všem kolem jasně ukazovat, že zde kráčí podnikatel.

VÝJIMEČNÝ KURZ AKADEMIE ŠTĚSTÍ Jedinečná možnost studia Akademie štěstí – naučíte se vytvořit si šťastný život. Ve čtyřech dnech se naučíte, jak si nastavit 12 základních oblastí života pro svůj šťastný život. www.akademiestesti.webs.com Každý student obdrží svůj osobní Astrotyp a osobní letící hvězdu. Pozná tak svoji charakteristiku osobnosti, přirozené talenty a svoji typologii osobnosti. Na základně poznání sebe sama si pak každý studen nastaví své oblasti života, které mu umožní prožít šťastný život. 1.Den – 29.3. 10-18 hod. – JÁ – osobnost, přirozené talenty, typologie osobnosti na základě Astrotypu a osobní letící hvězdy – ŽIVOTNÍ CESTA A KARIÉRA – jak si zvolit svoji osobní cestu a kariéru na základě přirozených talentů – VIZE, CÍLE – jak si nastavit vize a cíle na své životní cestě a kariéře a jak jich dosáhnout 2.Den – 12.4. 10-18 hod. – VZTAHY – kdo je váš ideální partner pro šťastný život, podnikání či kariéru – RODINA – jak si vytvořit šťastný rodinný život – MINULOST, KOŘEN – jak využít síly, moudrosti a bohatství minulosti pro svoji šťastnou životní cestu 3.Den – 26.4. 10-18 hod. – DOMOV – jak si vytvořit krásný a šťastný domov pro sebe a svoji rodinu – BOHATSTVÍ A ROZMANITOST – jak si vybudovat bohatství a jak prožít bohatý a rozmanitý život – ZDRAVÍ – jak pečovat o své tělo i svoji psychiku, zachovat si zdraví a prožít dlouhý život 4.Den – 17.5. 10-18 hod. – BUDOUCNOST – jak ve svém životě získávat to, co vám přinese radost a štěstí, jak budovat budoucnost – POMOC OKOLÍ – jak žádat o pomoc, jak využít pomoci okolí, jak nebýt na vše sám/a – PRAVIDLA – jak si nastavit pravidla a systém, které vám pomohou vytvořit a udržet si šťastný život Cena kurzu: 7,200 Kč – v ceně je e-book ke každému tématu, který obdržíte před studiem Přihlášky posílejte nejpozději do 20. března na dasa@byu.cz, 602 556 479 Více info o kurzech: www.akademiestesti.webs.com

TŘI KROKY K VNITŘNÍ ROVNOVÁZE www.akademiestesti.webs.com Vnitřní rovnováha je důležitá pro uchování šťastného života. Štěstí nesmíte vnímat jako moment či událost. Štěstí vás musí provázet celým vaším životem. Nehledejte proto své štěstí, prostě ho neustále prožívejte. Vnitřní rovnováha je velmi důležitá hlavně ve chvílích, kdy do vašeho života vstoupí neklidné vnější okolnosti. Celý vesmír a tak i celá příroda je nastavena na neustálé udržování rovnováhy. Avšak protože je vše v neustálém pohybu, mohou se dvě základní energie Jin a Jang (tedy klidná a aktivní energie) vychýlit z rovnováhy. Z přírody toto znáte např. jako příchod bouře, silného větru apod. Tyto náhlé změny se snaží vyrovnat nastalou nerovnováhu. Pokud nerovnováha překročí určitou mez a nastane extrém (např. extrémní horko, sucho apod.), je tento extrém vystřídán extrémem jiným. Stejné „bouře“ se však dějí i ve vašich životech. Děje se tak hlavně proto, že jste včas nerozpoznali nějakou nerovnováhu a nechali jste ji vyrůst do extrému. Pak vnější okolnosti vás přinutí k nastolení rovnováhy. Pokud nejste v této extrémní situaci sami v rovnováze, prožíváte velmi nepříjemné chvíle, které vás výrazně vyčerpávají. Hroutí se vaše psychika, dále pak i vaše fyzická kondice. K udržení rovnováhy můžete využít tyto tři poměrně snadné kroky: 1.Veškerá vaše rozhodnutí musí vést k vašemu cíli – – – Vše ostatní není důležité a proto vše, co vám nepomáhá dosáhnout vašeho cíle, ze svého života vyřaďte. Aktivity, které nevedou k vašemu cíli, zrušte. Lidé, kteří vám nepomáhají na cestě k vašemu cíli, vylučte ze svého života. 2.Zjednodušte si život – – – – Uvědomte si, kolik věcí ve svém životě máte a které k ničemu nevyužíváte. Takové věci nemají žádnou funkci, tj. nemají energii Jang. Proto vás v životě jen vyčerpávají a žádnou energii vám nedodávají. Jistě děláte v životě spousty věcí, které pro vás samotné nemají žádný smysl. Děláte je jen pro to, abyste se jaksi „zavděčili“ svému okolí. Tyto aktivity rozhodně zrušte. Jen vás vyčerpávají, nic vám nepřinášejí. Udělejte si seznam všech lidí, se kterými se v životě setkáváte a vyškrtněte všechny ty, kteří vám ničím nepřispívají (ať už hmotně, lidsky, duchovně či jinak). Vyškrtnout ale znamená opravdu VYŠKRTNOUT. Tj. musíte je vymazat ze svých mobilů, emailů. Naučte se říkat NE. Nedělejte věci jen pro to, že to od vás někdo vyžaduje. Dělejte jen to, co vám zároveň něco přináší. Nesmíte se věnovat ničemu, co vás jen vyčerpává. 3.Převezměte kontrolu nad svými myšlenkami – – Pokud zjistíte, že vám hlavou proudí myšlenky, které vás stresují nebo které vám navozují špatnou náladu, zbavte se jich. Jak? Začněte hned myslet na něco jiného. Vaše mysl neumí myslet na dvě věci najednou. Takže jakmile začnete myslet na něco příjemného, pak negativní myšlenka musí jít pryč. Myslete vždy směrem dopředu, k vašemu cíli. I když právě řešíte nepříjemnou situaci, nemyslete na její negativní důsledky, pokud se již nedají napravit. Myslete na to, co je třeba udělat, abyste se posunuli dál. Myslete na to, jak po vyřešení dané situace se vše zlepší. Přijdete-li např. o práci, nemyslete na to, co vše můžete ztratit, ale na to, jaké nové příležitosti máte a co naopak díky tomu můžete získat.

www.akademiestesti.webs.com Štěstí není o tom, že člověk „má“ štěstí. Štěstí musíte prožívat. Je to, jak Angličané říkají: „State of mind“ – stav mysli. Prožívat něco je něco „žít“. Můžete žít smutný život, můžete žít veselý život, můžete žít šťastný život. Na šťastný život se musíte „nastavit“ – z hlediska energií říkáme „naladit“. Vy již víte, že vše je energie. I to, jak se cítíte je projevem energie, která vás ovládá. Pokud víte, jaká energie vám přináší šťastný život, pak si celý svůj život musíte naladit tak, aby vytvářel štěstí. Na jedné z přednášek mluvil Vishen Lakhiani (jeden z předních světových lídrů v oblasti osobního a firemního růstu) také o štěstí. Stejně jako čínská kosmologie, i on hovořil o plynutí. Hovořil o tzv. „state of flow“, tj. stav plynutí. V tomto stavu člověk kontinuálně prožívá štěstí. Žije tedy šťastný život. Je to přesně to, čemu my říkáme „jangová osa San Bao“, tj. osa, která spojuje Nebesa a Zemi a prochází člověkem. Je to stav, kdy člověk velmi lehce vychází z Gua 1 (tj. jde po své cestě života) a vchází do Gua 9 (dosahuje své vize, naplnění a štěstí). Tj. člověk musí neustále jít po své cestě za svým štěstím, vizí, za naplněním. Vishen zde hovoří o rovnováze mezi „být šťastný právě teď“ (tj. na své cestě) a mít svoji jasnou a velkou vizi, za kterou kráčíte. Musíte mít oboje: štěstí teď (Gua 1) a vizi (Gua 9). Když nemáte tuto rovnováhu, nemůžete tvořit své tři pilíře štěstí: rovnováha, naplnění, růst. Lidé se pak dělí na čtyři základní skupiny: 1. lidé, kteří nejsou šťastní a nemají žádnou vizi. Takoví lidé jsou nešťastní. Nejsou spokojení ani teď, ani nevědí, kam jít. Nemají sny, nemají touhy, nemají se kam vydat. Takoví lidé se pak stále více a více propadají ve svém životě do hloubky, ze které se pak velmi špatně dostávají zpět. Většinou v této hloubce utonou. 2. lidé, kteří jsou šťastní teď, ale nemají žádnou vizi. Takoví lidé jsou spokojení s tím, co mají. Jsou šťastní teď. Vishen tomuto stavu říká: past současné reality. Jednoho dne toto štěstí totiž pomine a tito lidé zjistí, že již nejsou ani šťastní, ani nemají vizi a dostanou se tak mezi lidi z první skupiny. 3. lidé, kteří nejsou šťastní, ale mají velké plány a očekávání. Tato skupina žije ve stresu, protože se jim právě nedaří, nejsou spokojeni s tím, co mají. Ale mají velká očekávání směrem k budoucnosti. Jsou to často lidé, kteří dělají zaměstnání, které je vůbec nebaví, ale mají představu, že jednoho dne si vydělají spousty peněz, někam se vypracují. Takže v současné době jsou velmi nespokojení, ale doufají, že za nějaký čas dojdou do svého cíle. 4. lidé, kteří jsou šťastní dnes a mají velké vize. To jsou lidé, kteří pracují na tom, co je baví, co je naplňuje a mají jasnou představu, čeho tím chtějí dosáhnout. Jsou to různí nadšenci, podnikatelé nebo charitativní pracovníci. Jejich současná aktivita je naplňuje a rozvíjí se tak, že neustále rostou a přesně vědí, kam tento růst má směřovat. Do které skupiny patříte vy? Pokud do skupiny číslo jedna, pak je důležité, abyste změnili celý svůj pohled na svůj život. Jste-li ve skupině dva, pak si musíte stanovit jasný cíl, jak chcete své současné štěstí rozvinout a kam se chcete v životě posouvat a začít pracovat na tomto postupu. Patříte-li do skupiny tři, pak musíte změnit svůj současný život a věnovat se své vizi, jít si za svým snem. Jste-li ve skupině čtyři, pak prožíváte šťastný život a musíte se jen snažit tento život dál rozvíjet, aby byl co nejbohatší.

www.akademiestesti.webs.com ŠTĚSTÍ JE NAKAŽLIVÉ Pamatujete si ještě na zákon rezonance? Možná jste o něm četli, slyšeli na našich přednáškách či jste se o něm dozvěděli na nějakém z našich kurzů. Zákon rezonance je úžasná věc a když tento zákon znáte a využíváte, pak je celý váš život daleko jednodušší. Tento zákon říká, že každá energie k sobě přitahuje podobné energie. Pokud tedy je ve vás energie štěstí, pak k sobě budete další štěstí přitahovat. Čím silnější vaše energie štěstí je, tím více štěstí si do života přitáhnete. Stejné pravidlo platí mezi lidmi (je to univerzální zákon a platí v celém systému přírody). Proto, když je vaše energie štěstí silná, bude vyvolávat energii štěstí i u lidí, se kterými se stýkáte. Pokud se stýkáte také se šťastnými lidmi, pak si navzájem posilujete energie štěstí. Proto je důležité si dobře vybírat lidi, se kterými se stýkáte. Každý člověk vás „nakazí“ svojí energií. Je-li jeho energie silnější než ta vaše, nakazíte se vy. Pokud je vaše energie silnější, nakazíte vy jeho. Tento zákon ale platí i z jiného pohledu. Pokud děláte vy sami lidi kolem vás šťastnými, pak o to víc jste šťastní i vy sami. Posilujete tak obecně hladinu energie štěstí, takže čím více šťastných lidí kolem sebe uděláte, tím šťastnější jste pak i vy sami. Proto je zřejmé, že nemůžete být šťastní, pokud lidé kolem vás děláte nešťastné. Pokud nežijete ve šťastné rodině, nemůžete být šťastní. Pokud pracujete v nespokojeném pracovním kolektivu, pak ani práce vás neučiní šťastnými. Proto jedním z nejdůležitějších úkolů lidí je dělat ostatní kolem sebe šťastnými. Tím neprospíváme jen jim, ale také silně sami sobě. Nikdy to nefunguje jinak. Každá zloba, každé násilí, každé poškození druhého vám odnáší kus vašeho štěstí. Proto se v dávných dobách, kdy se vytvářely základy moudra lidstva tak lpělo na dodržování různých pravidel, přikázání apod. Lidé již tenkrát věděli, že jejich porušování povede k všeobecnému neštěstí lidí. Budou-li lidé dělat zlo, budou jeho energii posilovat a ta se pak projeví u všech ostatních lidí. Proto se i v Bibli praví ústy Ježíše: „Když oni kamenem, ty chlebem.“ Věděl, že když se zlo bude oplácet zlem, pak energie zla zvítězí nad energií štěstí. Bohužel všechna tato moudra byla silně zprofanována a zneužita mocnými právě pro to, aby získali více sami pro sebe. Čímž se opět zvýšila energie „hromadění“ a celý svět začal hromadit. Pokud tedy budete kolem sebe rozdávat štěstí, budou lidé kolem vás šťastnější a tím vám budou posilovat vaše osobní štěstí. Zákon rezonance je totiž krásný v tom, že čím více rozdáte, tím více získáte zpět. Když rozdáte své štěstí dvěma lidem, dostanete zpět štěstí od dvou lidí, když deseti, pak se vám štěstí vrátí desetkrát. Uvědomte si to, až příště budete s někým jednat. Nestavte své zájmy na úkor druhého. Naopak, stavte své zájmy na zájmech druhých a tím si posílíte své vlastní štěstí. Jak jednoduché .

ŠTĚSTÍ NENÍ CÍL ŠŤASTNÝ KAŽDÝ DEN Často se v životě setkáváme s tím, že lidé nevraživě koukají po těch, co pro sebe něco získávají. Může to tak být z jejich vlastní zkušenosti, kdy někdo něčeho získal na jejich úkor. Nebo je to jen závist, že oni sami ničeho získat nedovedou. www.akademiestesti.webs.com CO MÁM, TO DÁM Hovoříme o tom stále. Bohužel je to tak silné téma, že potřebuje hodně energie, aby bylo živé a oslovilo všechny naše studenty, čtenáře a posluchače. Proto toto téma neustále živíme a posilujeme. Pokud žijete v představě, že ke svému štěstí musíte dojít, pak jste ve třetí skupině lidí (viz předchozí článek), tj. nejste nyní šťastní, ale víte přesně, co vám štěstí přinese a tak po tom toužíte. Tento způsob ale není o šťastném životě. Ano, musíte mít cíle, vize a sny. A musíte si je splnit. O tom je přeci život nás všech. Ale nesmíte mít své štěstí svázáno pouze s těmito cíli a vizemi. Štěstí musí být teď a dosáhnutím cíle se štěstí zlepší, zvětší, bude ještě kvalitnější. Tj. nesmíte nyní žít nespokojeným a nešťastným životem a čekat, že až jednou, až dosáhnete na to, po čem toužíte, tak budete konečně šťastní. NE. Tak to nefunguje a nikdy fungovat nebude. Vaše štěstí již musí být na vaší cestě ke štěstí. Pokud není, změňte cestu. Nejste na své cestě, která je dána vašimi přirozenými talenty. Změňte své zaměstnání, podnikání či jiné činnosti, kde neprožíváte štěstí jen díky tomu, že děláte to, co děláte. Jen toto „dělání“ samo musí být zdrojem štěstí. To je ten stav „plynutí“, kdy v životě plynete jako řeka, stále spokojená, s každou další mílí sílí a nakonec dosáhne svého cíle. Sílit můžete jen, když vás vaše cesta naplňuje a dodává vám energii a to může jen v případě, pokud jste na této cestě šťastní. Jak říká moje maminka: život se skládá z maličkostí. Život se tak skládá ze dnů, hodin, minut. To jsou ty správné chvíle, kdy máte být šťastní. Ne zítra, ne odpoledne, ale teď, tuto minutu, tuto hodinu, tento den. Stále. Jak toho dosáhnete? Čím víc si o tom zde povídáme, tím snadnější to již pro vás musí být. Základem je to, že svůj život stavíte na svých přirozených talentech. Využíváte je ke svému životu. Stavíte na nich svoji kariéru, využíváte je pro své vztahy, rodinu, přátele apod. Neustále tak rozvíjíte své talenty a jen to vám již přináší krásné pocity štěstí. Dalším krokem je to, že každá vaše činnost, vás vede směrem k vaší vizi, k vašemu snu. Využíváte tak své talenty k tomu, abyste dosáhli své vize. Je-li váš sen mít krásný dům na pláži v jižní Francii, a vaším talentem je kreativita, pak díky své kreativitě vyděláte peníze na tento dům. Každé dílo, které vytvoříte, každý nový kreativní nápad, který vás napadne, vás posune blíže a blíže k vašemu vysněnému domu. Vaše aktivita proto vždy musí vycházet z vašeho talentu a zároveň vás musí posouvat kupředu ke splnění snu. Pokud ne, pak tuto aktivitu odmítněte. Umění říci: NE. Být šťastný není tak složité. Je to jen a jen na vašem rozhodnutí. Pokud si říkáte: „Ale to já nemůžu.“, pak asi máte pravdu, nemůžete být šťastní. Ale vězte, že ve skutečnosti můžete a pokud jde o mě: MUSÍTE. Hodně lidí se pak bojí získávat něco pro sebe. Mohou být vychováváni v tom, že bohatství je zlo, že peníze nejsou důležité apod. Tito lidé se pak bojí získávat cokoliv. Mají pocit, že mít něco, co ostatní nemají, není dobré. Bohužel se pak mnoho lidí bojí – ano BOJÍ – být šťastní. Bojí se být šťastní, když ostatní kolem jsou nešťastní. Ale to je velký nesmysl. Uvědomte si, že pokud chcete něco rozdávat, musíte to nejprve sami mít. Pokud chcete být filantrop, musíte nejprve vydělat peníze, abyste je mohli darovat. Pokud chcete někomu něco poskytnout, musíte to nejprve sami získat. Chcete-li rozdávat štěstí všem nešťastným, musíte být nejprve sami šťastní. Nešťastný nešťastného šťastným neudělá. Pracujte na svém štěstí, i když kolem vás je spousty nešťastných lidí. Až se vám podaří svého štěstí dosáhnout, pak jděte a využijte zákon rezonance a vyvolejte štěstí i u ostatních. Pak jim budete k užitku, pak i vaše štěstí v životě poroste.

HAPPILLIONAIRE FIREMNÍ KULTURA www.akademiestesti.webs.com www.happillionaire.wordpress.com Firemní kultura je významným nástrojem pro šťastné a úspěšné podnikání. I velké firmy v současné době si uvědomují sílu firemní kultury. K jejich úspěchu nepřispívá jen jejich produkt či služba, reklama a marketing. Dá se říci, že jejich největším tahákem je jejich „energie“, která z nich vyzařuje. A ta z nich může vyzařovat jen tehdy, jde-li jim o víc než vydělávání peněz. Každý člověk bez rozdílu chce patřit k něčemu většímu, než je on sám. Přitahují ho příklady a vysoké aspirace. Vždy je to však spojeno s nějakou energií dobra, prospěšnosti. Jak říká Dalai Lama: „Člověk musí být šťastní a prospěšný.“ Pokud lidé vědí, že slouží větší myšlence, jsou ochotni se více zapojit, věnovat své aktivitě více energie. Tato činnost je pak velmi naplňuje a energii jim vrací. A to je podstatou šťastné firmy. Musí mít větší vizi, než jen podnikat pro zisk. To byla definice podnikání v předešlých dvou stoletích. Dokonce takto byly formulovány definice podnikání (byznysu) v učebnicích: podnikání – činnost za účelem tvorby zisku. Dnes je ale jiná doba a velmi rychle se mění. Určitě to cítíte sami ve svých životech. Vzhledem k tomu, že existuje zákon Region/Sezona, kterému se musí vše přizpůsobit, musí se této nové době (sezoně) přizpůsobit i vaše podnikání. Tvorba zisku je stále důležitá, protože žijeme ve společnosti ekonomicky založené na oběhu peněz. Nicméně zisk jako hlavní motivátor již nestačí a nepřináší naplnění, tedy štěstí. Firmy dnes musí uvažovat ve větší perspektivě. Musí mít vyšší a honosnější cíle. Společnosti, které toto chápou, začínají šplhat na žebříčku úspěšnosti stále výše. Proto je důležité, abyste si i vy ve svém podnikání či kariéře stanovili vyšší cíl. Cíl, kterým dáte jasně najevo, čemu chcete na tomto světě přispět svojí činností. Lidé, které svým posláním zaujmete se stanou vašimi příznivci a přívrženci. Stanou se vašimi zákazníky, zaměstnanci a dodavateli. Budou se chtít zapojit a spolu s vámi tak přispívat větší věci. Vaše poslání pak jasně definuje kulturu vaší společnosti. Dříve jste toto znali především z různých hnutí, hlavně spojené s kulturou a muzikou. Šedesátá léta přinesla rock-n-roll, hnutí hippies, pak přišle punk, sedmdesátá léta ovládlo kulturu disco atd. Od osmdesátých let se pozornost začíná posouvat ke společenským záležitostem. Svoji roli hraje Green Peace a v politice bodují strany zelených. Dnes je tento fenomén kultury stále silnější ve firmách. Lidé se s touto firmou rádi identifikují. Zaměstnanci jsou více motivováni posláním firmy, než výší platu. Zákazníci se chtějí také připojit a tak dávají přednost jejím výrobkům a motivátorem ke koupi již není jen nízká cena. Definujte si tedy i vy své poslání. Jasně ukažte, čím vaše firma či podnikání chce přispět a jakým způsobem. Na základě toho vytvořte příslušnou kulturu, ke které se přihlásí jak vaši zaměstnanci, tak i vaši zákazníci. Společně se tak stanete velkou komunitou, která dokáže přispívat tomuto světu. Zaměstnanci budou více loajální, více zapálení do práce, budou do práce chodit rádi, bude je to bavit, budou šťastní. Vaši zákazníci ocení vaše snažení a budou přispívat tím, že si budou kupovat vaše služby, produkty. Mnohé firmy si již sílu poslání a kultury uvědomily a staví na tom svůj úspěch. Čím dříve toto pochopíte i vy a zakomponujete poslání a kulturu do svého podnikání, tím dříve se dostaví i váš úspěch. Rádi vám osobně poradíme, jak si vytvořit své poslání a pomůžeme nastolit také vaši firemní kulturu.

ČERNÁK INTERIOR DESIGN www.akademiestesti.webs.com Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - klikněte ZDE OKNA, OKNA, OKNA…..VŠUDE SAMÁ OKNA V naší každodenní praxi, kdy pomáháme lidem vytvořit si krásný a harmonický interiér domova či pracovního místa, se stále setkáváme s jedním velkým nešvarem architektury dnešní doby: OKNA. Jsou všude. Vpředu, vlevo, vpravo….. Nové byty, kancelářské budovy i rodinné domy se dnes staví s převahou skleněného a ocelového materiálu. Architektura těchto budov je prazvláštní. Někdy se jedná o umělecké vyjádření architekta a pak by toto dílo mělo stát spíše na nějaké umělecké výstavě či galerii a ne na stavebním pozemku, nebo je to výplod škrtání nákladů na stavbu a pak takové architektonické dílo nemá místo nikde. Lidé se však často nechávají unášet pocity, názory, které vytvářejí média, různí „odborníci“ či přátelé. Žijeme v době, kdy každý může dělat cokoliv a tak máme přehršel odborníků na všechno. Stačí si přečíst knížku na nějaké téma a ejhle, máme nového mistra v oboru . Dnešní architektura může být z hlediska interiéru velmi zajímavá. Máte-li na třech zdech ze čtyř samá okna, většinou francouzská, tedy od stropu k podlaze, pak se cítíte unešení tou rozlehlostí prostoru, výhledem. Navíc ten velký výhled ven opticky zvětšuje prostor, takže můžete mít pocit, že 50-ti metrový pokoj má 100 m2. A tak nadšeně kývete: „Ano, ano, to bereme, tady chceme bydlet.“ Poté se do tohoto prostoru nastěhujete, stěhováci vám přivezou veškerý nábytek a vy začnete vzrušeně a nedočkavě rozmisťovat jednotlivé kusy. A pak pomalu zjišťujete, že tahle skříňka se do tohoto pokoje nevejde, protože u zdi již máte sedačku a jinou zeď tu nemáte, jen okna. Do ložnice ji také nedáte, protože u zdi máte postel, na druhé stěně je okno až na zem, na další straně také a čtvrtá zeď…..tam jsou dveře vedle nich se již nic většího nevejde. Pozor tedy na byty či kanceláře s okny na všechny strany. Mohou vypadat hezky, ale k bydlení či práci to velmi často není. Jak se říká: „Umění není to samé, jako bydlení.“ Služby ČERNÁK INTERIOR DESIGN si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479 www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com

TAO TE ŤING V patnácté kapitole nás Starý Mistr učí střídmosti. Ukazuje nám, jak moudří lidé znají nebezpečí, které přináší přemíra čehokoliv. Jak byli ve svých životech opatrní, aby se této nástraze co nejvíce vyvarovali. To jim pomáhalo žít naplněný a šťastný život, život v rovnováze. Moudrost této kapitoly je velmi důležitá právě v tomto roce. Vládne nám energie dřevěného koně. Dřevo v roce 2014 je obzvláště silné, neboť kromě energie růstu přináší i energii expanze, rozšiřování, zvětšování. Nadšení koně pak může vést k tomu, že mnoho lidí bude strhnuto k tomu, že budou chtít všeho moc. Budou mít pocit, že s tak silnou energií to vše ustojí. Navíc je to rok plný Jangové energie a tak nemusíme cítit „úpění“ těla, které vše nebude zvládat. Může tak dojít k tomu, že super pozitivita Jangu se náhle zlomí v jeho náhlý úbytek a my budeme zlomeni přemírou toho, co nedokážeme zvládnout. Letošní kůň nám nedovolí vše promyslet. Žene se kupředu emotivně a rozumu nedá sluchu. Proto všichni musíme být obezřetní, abychom to letos nepřeháněli. Kapitola 16 www.akademiestesti.webs.com Dosáhnout vrcholu prázdna! Požívat plnosti klidu! Ve společném procesu rodí se všechno tvorstvo, A vše, jak pozoruji, vrací se zase zpět. Každý tvor rozkvétá a roste do plnosti A každý se znovu vrací ke svému prazákladu. Návrat k prazákladu znamená plnost klidu. To je, čemu se říká naplnit své určení. Naplnit své určení – znamená věčnost. Znát věčnost – znamená osvícenost. Neznat věčnost – znamená zaslepenost a zkázu. Kdo zná věčnost, obsahuje všeobsáhlost, Kdo má všeobsáhlost, obsahuje nestrannost, Kdo má nestrannost, obsahuje důstojenství královské. Královské důstojenství vede k nebesům, Nebesa vedou k Tao, Tao vede k stálému trvání. Pak zánik těla není hrozbou. Lidé v našem známém světě žijí neustále ve strachu z konce. Bojíme se, že to, co je, to co máme, jednou skončí. Neumíme se věcí a lidí kolem nás vzdát. Chceme mít vše navěky, napořád. Neuvědomujeme si koloběh života. Vše, co začíná, nastupuje cestu ke svému zániku. Když si toto uvědomíme, pak víme, že konec je cíl, kterého všichni musíme dosáhnout. Budeme-li ale žít s touhou mít vše navěky, vyhýbat se koncům, pak nedosáhneme nikdy žádného klidu. Každý konec přináší s sebou klid a mír. Přináší uvolnění a nabrání energie pro nový začátek. Každý den končí klidem spánku pro to, abychom se ráno probudili plní síly do nového dne. Pokud tento klid nepřijmeme a neprožijeme, nedostaneme sílu k novým začátkům. Touha po neustálém trvání všeho nás velmi vyčerpává. Při každém začátku se musíme hned smířit, že přinese konec. A pokud přijmeme konec, víme, že přijde nový začátek a tím přispíváme ke věčnému koloběhu, k věčnosti. Ta nás vede k nebesům a harmonii, k Tao. Pak se nesmíme bát ani konce našeho fyzického bytí, smrti těla, protože víme, že tím vzniká něco nového. Tím jsme nesmrtelní, tím náš koloběh stále pokračuje dál.

PŘEDPOVĚĎ PRO ČR – ENERGIE www.akademiestesti.webs.com Tento týden (od 3.3.) není příliš příznivý pro nějaké velké akce. Bude lepší se zaměřit na menší kroky. Zkontrolujte si, zda vám vše funguje, že máte vše dobře nastavené. Věnujte se spíše vnitřním záležitostem. Příliš složité aktivity budou tento týden náročnější. •PONDĚLÍ – VLAŠTOVKA 5-1-5 •Dnešní den vám přináší mírné a moudré energie. Je vhodné tyto energie využít pro zkoumání a zamyšlení se nad sebou samými, nad naší cestou, naším posláním. Měli byste tedy vše zkoumat z pohledu svých zájmů, své cesty svých cílů. Rozhodujte se moudře, ne rychle. – Jídlo: Dnešní den by měl být celý jen a jen o vás. Proto i jídlo by mělo být vaše oblíbené. •ÚTERÝ – VEPŘ 4-2-6 •Úterý bude přát energiím hojnosti. Je to vhodný den pro rozšiřování, expanzi, zvyšování příjmů, platů apod. Je to také vhodný den pro požádání o pomoc. – Jídlo: Dnešní jídlo musí být velmi bohaté. Měli byste mít pocit, že máte všeho dostatek, nesmí vám nic chybět. Ideální den pro hostinu ve dvou s vaším partnerem. •STŘEDA – DIKOBRAZ 3-3-7 •Dnešní den bude nahrávat všemu tradičnímu. Proto se nepouštějte do ničeho, co nemá nějakou návaznost na vaše minulé úspěchy, zkušenosti či učení. Snažte se vycházet z něčeho, co již existuje, co jste již vyzkoušeli. – Jídlo: Ve středu bude vhodné, když uspořádáte příjemnou rodinnou sešlost kolem jídla. Bude vhodné, když se bude podávat něco tradičního. Využijte staré rodinné recepty. Něco, u čeho bude celá rodina ráda vzpomínat na vše hezké, co jste spolu prožili. •ČTVRTEK – VLK 2-4-8 •Dnes pozor na přehrávání či různé přetvářky. Nesnažte se vypadat jinak, než ve skutečnosti jste. Neprezentujte něco, co tak není. Snažte se také vyhýbat konfliktům. Je lépe se dnes snažit být empatický a příjemný. Dobrý den pro řešení věcí společně s partnerem. – Jídlo: Dnes si vyjděte s partnerem do společnosti a spojte to s rozmanitým jídlem. Ideální by byla akce spojená s bohatým rautem. Ochutnejte vše, ale od ničeho si nenabírejte příliš velké porce. •PÁTEK - PES 1-5-9 •Dobrý den pro kontrolu. Zkontrolujte, zda jde vše tak, jak má. Zda vše odpovídá vašim plánům, vaší cestě. Zkoumejte detaily a dodržování pravidel. Vhodný den též na nastavení nových pravidel. Rozhodně dnes žádné pravidlo neporušujte. – Jídlo: Dnešní jídlo by mělo být jen jednoduché. Nic složitého, ani nic rozmanitého. Jednoduchost bude dnes výhrou. Každopádně musí jít o jídlo, které vám chutná. •SOBOTA – BAŽANT 9-6-1 •V sobotu budou vládnou pomalejší a možná i těžké energie. Není to dobrý den pro rozhodování. Spíše pro lehkou a nezávaznou zábavu s přáteli. – Jídlo: Ideální den pro klidné setkání s přáteli u večeře či u oběda. •NEDĚLE – KOHOUT 8-7-2 •V neděli byste se měli věnovat sobě, či svému domovu. Chtělo by to nějakou novinku, možná nové oblečení, boty, nebo nějaké doplňky. Stejně tak můžete pořídit něco nového do svého domova. – Jídlo: Dnes bude nejlepší, když si doma vyzkoušíte nějaký nový recept. Něco, co jste ještě nezkoušeli vařit. Důležité bude, aby jste se na tom shodli se svým partnerem.

Add a comment