2014.02.17. happyweek 55

33 %
67 %
Information about 2014.02.17. happyweek 55
Education

Published on February 20, 2014

Author: YELLOWMASTER1

Source: slideshare.net

Description

tipy a náměty na vytvoření šťastného života

TÝDEN OD 17.2. 2014 Č. 055 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ www.akademiestesti.webs.com www.akademiestesti.webs.com I-Ťing (Yi Jing) je „systém“, který ukazuje, jak se současná situace bude dále vyvíjet. Je to jedna z nejstarších a nejčtenějších knih na světě. Studovali ji a stále studuje spoustu vědců a moudrých lidí z celého světa. Mnozí jako např. Konfucius či Karl Gustav Jung ji označili za dokonalý popis chodu událostí. Byli si vědomi, že tato kniha v sobě uchovává daný systém vývoje energií, jejich vzájemnou návaznost a budoucí vývoj. Její studium může být v mnoha ohledech nekonečné. Obsahuje tolik informací, že z nich lze opravdu poskládat chod námi známého světa. Proto se tato kniha již od nepaměti používá jako mocné a velmi uznávané orákulum. Název knihy se překládá jako „Kniha proměn“. Ukazuje totiž, jak se současná situace změní a jak se dále bude vyvíjet a jaký bude výsledek této změny. Víte, že se říká: „Život je změna“. Říká se také, že jediné, co je na světě jisté je, že se stále mění. Je to logické, protože víte, že vše v celém vesmíru, na naší planetě, přírodě i v rámci vašeho těla je vše stále v neustálém pohybu. Nic není neměnné, vše se v každém okamžiku mění. Měníte se i v průběhu této chvíle, když čtete tyto řádky. Byli jste někým jiným, když jste začali číst tento článek a budete někým jiným, až ho dočtete. A budete se měnit dál a dál. Stejně tak se mění vše ve vašem životě. A právě I-Ťing vám odhalí, jak se tato změna bude vyvíjet a jak tato změna dopadne. Tato vzácná kniha je tak velmi kvalitním průvodcem vašeho života. Umí vám přesně odhalit, jak se vaše konkrétní situace bude dále vyvíjet, jak se v této situaci máte zachovat a jaký bude výsledek této změny. Chystáte-li se pustit do něčeho významného ve vašem životě, vytvoří vám velmi detailní mapu vašeho dalšího postupu a odhalí vám cíl této cesty. Na této cestě vás bude doprovázet a provede vás každým kouskem této cesty. Vytvoří vám detailní plán postupu. Určí vaší strategii a zvolí nejlepší taktiky jak daného cíle dosáhnout. Pokud budete doporučení knihy následovat a dodržíte všechny postupy, stane se vše tak, jak I-Ťing předpovídá. Stačí jen svého průvodce následovat a dodržovat přesně jeho pokyny.

I-Ťing….pokr. Kniha využívá znalostí působení základních energií Jin a Jang, tzv. pěti proměnných fází (pěti elementů), dále tzv. digramů a trigramů. Všechny tyto informace jsou pak vloženy to tzv. 64 hexagramů, které ukazují všechny možné procesy a situace, které mohou nastat v námi známém světě. Jin Jang Osm trigramů Pět proměnných fází www.akademiestesti.webs.com 64 hexagramů Když se na tento systém podíváme z hlediska západní kultury a vědy, pak vidíte, že vše se skládá ze dvou základních čar: čára plná je energie Jang a čára přerušovaná je energie Jin. Západní kultura těmto dvěma pojmům říká jednička a nula, což je známá binární soustava. Vy ze školy víte, že pomocí binární soustavy se dá zapsat každá informace. Systém jedniček a nul se využívá při programování počítačů a v dalších velmi náročných odvětvích. Jde o základní systém celé přírody – ANO nebo NE. 1 = ANO 0 = NE Je systém tzv. vývojových diagramů, které určují, jak se daný úkol (zadání) má řešit. Nevím přesně, od kdy západní kultura začala využívat binární systém, ale vy víte, že velkých rozmach tohoto systému začal s příchodem výpočetní techniky. A také víte, že programy počítačů jsou vytvářeny především pro zvolení nejlepší cesty k cíli. Počítači je zadán úkol, který pomocí vzorců binární soustavy vyhledá nejlepší řešení. Tedy stejný systém, který je již několik tisíc let znám právě díky knize I-Ťing. Stejně jako dnes lidem pomáhají počítače řešit složité úkoly, které bychom my lidé řešili velmi dlouho, počítače je zvládnou vyřešit během velmi krátkého času. A přesně tak je využívána kniha I-Ťing. Svěří se jí zadání určité situace a kniha I-Ťing vydá to nejlepší řešení. Kniha I-Ťing byla v minulosti využívána hlavně pro vládce a mocné lidi. I v současné době slouží vlivným lidem, vládcům, prezidentům, vlivným rodinám a firmám. Protože se jedná do jisté míry o tajné umění (není mnoho lidí na světě, kteří by dokázali z knihy číst), není často těmito lidmi zmiňováno, že své životy, rodiny, firmy či státy řídí také díky vedení této knihy. Díky informační revoluci, kterou rozvířil hlavně internet, se umění této knihy stále více dostává na světlo a stále více lidí v ní hledá radu, jak řešit své životy či různé situace. Krása této knihy je hlavně v tom, že vám jasné ukáže vaší cestu a vy se jen můžete nechat vést. Taková cesta není pak pro vás vyčerpávající, protože se jen „vezete“ na energiích, které vám kniha ukáže. Stejně, jako když se řídíte pokyny počítače, když využíváte jeho software. Pokud se pokyny neřídíte, pak software počítače přestane fungovat.

I-ŤING (YI JING) www.akademiestesti.webs.com ZEPTEJTE SE NEJSLAVNĚJŠÍHO ORÁKULA NA SVÉ PLÁNY VZHLEDEM K TOMU, ŽE JE VÍCE ZÁJEMCŮ, NEŽ JSME MOHLI DO KONCE LEDNA USPOKOJIT, PRODLUŽUJEME TUTO NABÍDKU AŽ DO KONCE ÚNORA. STÁLE JE ČAS SE NA NOVÝ ROK PŘIPRAVIT. NEVÁHEJTE A VYUŽIJTE TUTO NABÍDKU. BUDETE VĚDĚT, JAK ROK 2014 VYUŽÍT K DOSAŽENÍ SVÝCH CÍLŮ A ŠTĚSTÍ. I-ŤING (YI JING), Kniha proměn, vám dá velmi přesnou odpověď na všechny otázky, které se týkají vaší budoucnosti, plánů, rozhodování. Chcete-li se letos do něčeho pustit a chtěli byste vědět, co můžete očekávat, dáme vám jasnou odpověď. Díky Knize proměn získáte detailní návod, jak postupovat a kam vás daný postup dovede. Nechte si poradit od nejstaršího průvodce všech dob, který sloužil tisíce let již starým čínským vládcům a mocným dynastiím. Věštba trvá 2 – 3 hodiny (dle náročnosti otázky). Pouze v únoru 20% sleva. Cena pro ty, kteří se objednají ještě do konce února – 1,584 Kč.

www.akademiestesti.webs.com Každý z vás ví, že fungujete jen díky své energii. Dobře znáte pocity, když vám energie chybí a naopak, když jste energií přímo nabití. Z hlediska člověka rozeznáváme dvě různé energie: základní energii a aktivní energii. Základní energie vám byla dána do vínku od vašich předků a rodičů (dědičnost apod.). Každý máte různou kvalitu této energie a také různé množství. Tato energie slouží vašemu životu a závisí na ní také to, kolika let se dožijete. Čím více této energie vyčerpáváte v průběhu svého života tím rychleji odčerpáváte její zásoby a zkracujete si svůj život. Aktivní energii získáváte v průběhu svého života. Máte dva základní zdroje aktivní energie: potravu a vzduch (prostředí, ve kterém žijete). Díky této energii jste pak v životě aktivní a můžete tzv. „fungovat“ – pracovat, přemýšlet, sportovat, tj. vydávat svoji aktivitu. V případě, že vydáváte více aktivní energie, než ji načerpáte, saháte si do rezervy základní energie a tím se velmi vyčerpáváte. Proto je důležité, abyste získávali co nejkvalitnější aktivní energii a čerpali jí takové množství, které potřebujete ke svým aktivitám. Další důležitou součástí vašeho „fungování“ je regenerace organismu. Tu posilujete hlavně díky kvalitnímu a dlouhému spánku. Díky kombinaci základní a aktivní energie vzniká vaše osobní energie, která z vás posléze také vyzařuje. Vy již z předchozích čísel HAPPYWEEKu víte, že energie se projevuje formou jakési vibrace a ta vytváří vaši frekvenci. Čím silnější je vaše energie, tím lépe zvládáte všechny své činnosti a o to méně se vyčerpáváte. Síla vaší energie tak závisí hlavně na její kvalitě a pak také na množství, které přijímáte. To vše si regulujete vy sami. A to tím, jak kvalitní a jaké množství potravy přijímáte a v jak kvalitním prostředí žijete (sem patří hlavně váš domov a pracovní prostředí, neboť zde trávíte cca 2/3 svého aktivního života). Vy také víte, že na rychlosti vyčerpání vaší energie závisí také to, jak jste či nejste sladěni s energiemi, které na vás působí zvenčí. Pokud energie kolem vás ladí s vaší energií, pak se vaše energie vyčerpává jen málo a vy máte dostatek sil ke své činnosti a váš život plyne příjemně, jemně a prožíváte také díky tomu pocity naplnění a štěstí. Když ale okolní energie jdou proti vaší energii, pak musíte vydat ze sebe daleko více energie, abyste tyto okolní energie mohli zvládnout. Jinak vás vyčerpají a mohou vás i zahubit. Nejsilnější zdroje vnějších energií, která na vás neustále působí jsou tyto: • Strava • Prostředí, ve kterém žijete a pracujete • Lidé kolem vás • Společnost, ve které žijete • Aktivita, kterou se zabýváte (hlavně povolání) Proto je velmi důležité znát své vlastní energie (Astrotyp – objednat si ho můžete na dasa@byu.cz nebo 602 556 479), abyste věděli, jaké okolní energie si máte pouštět do svého života. Podle toho pak zvolíte správné stravování, vybudujete si správné prostředí, ve kterém žijete a pracujete, vyberete si ty správné lidi, najdete si správnou společnost a budete dělat jen ty činnosti, které jsou v souladu s vaší energií. Pokud dokážete tyto vnější energie sladit se svojí vlastní energií, život vás nebude vyčerpávat. Naopak, bude vás naplňovat, přinášet vám radost a štěstí. Nebudete muset s ničím v životě bojovat a můžete tak využít velmi důležité umění života: WU WEI – tj. konání nekonáním. Budete umět se vést na příjemných energiích vašeho života. Když ale naopak neumíte svůj života sladit se svojí vlastní energií, znamená to, že vás okolní energie budou neustále vyčerpávat, vy budete muset neustále vydávat velké množství energie, brát ze zásob základní energie a tím se oslabovat. To se projeví častou a silnou únavou, psychickými problémy, častým onemocněním, protože váš organismus je oslaben a zkrácením svého života.

SLADĚNÍ INTERIÉRU S NOVOU ENERGIÍ LETÍCÍ HVĚZDY GUA 4 Osobní konzultace přímo v interiéru vašeho domova či kanceláře. www.akademiestesti.webs.com • Upravíme vám celý interiér v souladu s letící hvězdou roku 2014 Gua 4 • Vyrovnáme vám energie, které jsou pro vás v tomto roce důležité – Vztahy – Kariéra – Peníze – Rodina – Děti – Apod. Cena za interiér do 100 m2 - 3.900,- Kč Cena za interiér nad 100 m2 - 5.700,- Kč Dopravné mimo hl. m. Praha 300 Kč + 8 Kč/km Osobní konzultaci si můžete objednat mailem dasa@byu.cz, nebo tel. 602 556 479

www.akademiestesti.webs.com JSME OPRAVDU TAK CHYTŘÍ? Za své praxe jako poradce Feng Shui a osobního a firemního růstu jsem potkal mnoho velmi „chytrých“ lidí. Žasl jsem nad tím, jak tito lidé vědí daleko více o tom, co a jak funguje, jak se má správně žít, jak se dobře stravovat apod. Jejich chytrost byla na takové výši, že dokázali během pár sekund smést se stolu všechna možná moudra prověřená tisíci lety praxe. Dokázali z těchto mouder hned bez dlouhého přemýšlení udělat ten největší blábol. Sebejistě tvrdili, že tak to není, že to jsou jen samé nesmysly a že oni moc dobře vědí, co je nejlepší. Tito lidé jsou tak chytří a sebejistí, že jsem nikdy nedostal odvahu se jich zeptat, jak dospěli tak rychle k takovému závěru. Mé znalosti byly ihned v porovnání s jejich argumenty absolutně bezcenné. A tak se vždy pozastavím nad tím, jak je možné, že ty „bludy“ (jak tomu tito chytří lidé tak často říkají), přežily tisíce let a tolik lidí v nich stále hledá rady a řešení. A proč ti chytří lidé jsou stále nespokojení a nešťastní na rozdíl od těch, kteří pokorně naslouchají staré moudrosti, nechají se jí vést a jsou šťastní. Kde je asi chyba? V těch chytrých lidech, nebo v tisíci let starých moudrech? ZMĚNÍTE PROSTOR, ZMĚNÍTE ČLOVĚKA Prostor má velmi silnou energii. Daleko silnější, než jsou energie člověka. Proto se člověk mění pod vlivem prostoru a ne naopak. Síla energií prostoru není až tak v její razanci (i když i některé prostory nám dokáží vyrazit dech hned, jak do nich vstoupíme). Síla prostoru je v její pomalém a dlouhodobém působení. Proto často vůbec nevnímáme, že by na nás prostor nějak působil. Necítíme, že se nějak pod jeho vlivem měníme. O to je působení prostoru nebezpečnější. Pokud ale známe energie prostoru a umíme s nimi pracovat, můžeme je využít k tomu, co právě v životě potřebujeme. Můžeme je využít k posílení svých vlastních energií. Proto je velmi důležité vždy vědět, k čemu nám daný prostor má sloužit a pak zjistit, jestli jeho energie k takové činnosti slouží či nikoliv. Pokud chci založit rodinu, mít děti a hledám vhodný domov, pak energie takového domova musí mít v sobě silné rodinné energie. Pokud ne, pak starost o rodinu a její šťastný život bude daleko těžší. Chcete-li v životě provést zásadní změnu, pak je důležité, abyste tuto zásadní změnu podpořili také změnou svého prostředí. Neznamená to vždy, že se musíte stěhovat jinam. Musíte ale v daném prostoru nastavit takové energie, které vám pomohou změnu uskutečnit. 22 CHYB NEŠŤASTNÝCH LIDÍ Vyvarujte se ve svém životě všech těchto 22 bodů. Pokud děláte jen jednu z těchto chyb, tak již tím zvete do svého života pocit neštěstí, nespokojenosti a blokujete si prožívání šťastného života. Pokud některé z těchto chyb děláte, tak s tím prostě přestaňte a uvidíte, že se váš život hned změní k lepšímu. 1.Chronické stěžování 2.Terapie nakupováním 3.Řešení pomocí pití alkoholu 4.Strach z budoucnosti 5.Čekání na budoucnost 6.Nedostatek zájmů a zálib 7.Konzumace nekvalitního jídla 8.Mluvit špatně o druhých 9.Pěstování záště a zloby 10.Přestat se učit 11.Nedotahovat věci do konce 12.Nesnáší svoji práci 13.Samotářský život, vyhýbaní se společnosti 14.Negativní myšlenky 15.Zbrklost 16.Zveličování 17.Negativně mluvit o sobě 18.Nemít cíl 19.Mít strach z toho, co si myslí druzí 20.Nechat cizí lidi řídit naši mysl 21.Chtít stále více peněz 22.Minimalizování

www.akademiestesti.webs.com HAPPILLIONAIRE FIXUJTE SVÉHO FÉNIXE www.happillionaire.wordpress.com Happillionáři jsou nyní na vlně, která bude v průběhu dalších měsíců růst a přinese neskutečně krásný požitek z jízdy a velké plody. Pokud patříte mezi ně, pak je pro vás nyní důležité, abyste byli na vlně, o které víte, že ji zvládnete. Nesmíte z ní mít strach. Jakmile v této etapě budete mít pochyby o své schopnosti vlnu zvládnout, pak vězte, že ji nezvládnete. Nepřemýšlejte, jak se dostat na vrchol této velké vlny. Pokud se vám podařilo naskočit, pak se jen držte a vlna vás sama na vrchol vynese. Musíte jen držet pevně svoji rovnováhu a nenechat se odradit. Nyní jste v období, kdy musíte jen a jen konat. Konat velmi sebejistě, s plnou důvěrou v to, co chcete a dát tomu všechnu svoji pozornost a energii. Nerozptylujte se ničím jiným. To vás jen vyčerpá a vy pak nebudete mít dostatek síly na to, abyste svoji vlnu zvládali. Pozorujte jen a jen svoji vlnu, držte balanc a pokračujte dál. Důležité je, abyste v této situaci byli stále sami sebou. Tuto vlnu může zvládnout jen a jen VAŠE energie. Proto se nesmíte od sebe odvrátit. Posilujte svoji energii neustálým připomínáním si své velké vize. Nemyslete na malé cíle. Mějte před sebou velký cíl. Letošní rok pomáhá velkým idejím a velkým činům. Proto do všeho musíte vložit celou svoji vlastní energii. Každý máte své vlastní kvality, talenty, které jsou dány vaším Astrotypem. Použijte je a dosáhnete cíle. Posilněte si nyní svého fénixe, tj. obrázek či symbol svého cíle, kterého letos chcete dosáhnout. Dejte si fénixe všude tam, kam často míří váš zrak: na plochu svého počítače, na display svého mobilu, na zeď před váš pracovní stůl, v obýváku na zeď před vaší sedačkou, na zeď v ložnici před svojí postel. Mějte svého fénixe stále před sebou. K němu směřujte veškerou svoji pozornost. Ta vás k cíli dovede sama.

ČERNÁK INTERIOR DESIGN Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - klikněte ZDE www.akademiestesti.webs.com Špatné umístění domu na pozemku DŮM NA POZEMKU Chystáte-li se stavět nový dům, či si nový dům nebo byt hledáte, věnujte velkou pozornost postavení domů na pozemku. Postavení domu na pozemku je velmi důležité, protože vytváří silné energie, které působí jak na okolí domu, na pozemek, tak i na interiér domu. Nevhodné postavení domu na pozemku může vytvořit velmi silné negativní energie, které se již po krátké době mohou podepsat nejen na vaší celkové spokojenosti, ale (a to je horší) i na vašem zdraví. V dnešní době se bohužel staví více z hlediska „jak to vypadá“, než jak se v daném domě či bytu bydlí. Takové doby pak mají v sobě velké chyby, které vytvářejí velmi neharmonickou energii, která škodí zdraví. Věnujte proto velkou pozornost tomu, jak je váš budoucí dům umístěn na pozemku. Základní pravidlo je, že dům musí být souběžný s linií pozemku a s linií ostatních domů. To vytváří klidnou a harmonickou energii. Dům v žádném případě nesmí být umístěn „na štorc“ jak vůči pozemku, tak ani vůči okolním domům. Takový dům je nebezpečný nejen vůči svým obyvatelům, ale také vůči obyvatelům okolních domů. Bude tak vytvářet nepříjemné energie i v okolí a může velmi zhoršovat např. i vztahy s vašimi sousedy. Pokud je takto dům umístěn, pak se v žádném případě do takového domu nestěhujte. Budete muset vynaložit opravdu hodně úsilí k tomu, abyste jeho energii harmonizovali. V případě, že již v takovém domě bydlíte, musíte jeho nestabilní a někdy až útočnou energii harmonizovat v interiéru. V první řadě musíte vytvořit větší pocit stability a rovnováhy. V takovém interiéru tak musíte posílit energie elementu země. Toho dosáhnete zemitými barvami, pomocí kamenů (ne velké a těžké, ale menší, oblé a hladké kameny). Ty umístěte pod okna, ke vstupním dveřím a pokud máte dlouhou chodbu tak také tam. Dále si pořiďte keramické doplňky, které rozmístěte v interiéru. Vhodné jsou také velké keramické květináče, kamenné truhlíky na kytky. Dále si jdete květiny v keramických květináčích do oken. Služby ČERNÁK INTERIOR DESIGN si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479 www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com

TAO TE ŤING V předchozí kapitole nám Tao Te Ťing ukázal, že každý z nás přišel na svět s nějakým darem. Ten dar jsme dostali proto, abychom se o něj podělili s ostatními. Radí nám, že nemáme dávat s tím, abychom něčeho dosáhli, ale pro to, že máme něco, co rozdávat můžeme, protože toho máme více, než ostatní. Proto má každý člověk pečovat o své já, tedy o svůj dar, aby jej mohl darovat. Nemá žít pro pocty, odměny a slávu. Žijeme sami pro sebe a tím jsme užiteční pro druhé. Protože čím více pečujeme o svůj dar (talent), tím více ho můžeme dávat ostatním, kteří z toho mají prospěch. Pokud s tím přichází i odměna a ocenění, pak je vše v pořádku. Ale nesmí být pocta a odměna naším cílem. Stačí tedy, pokud budete rozvíjet svůj talent, rozdávat ho ostatním a zjistíte, že tím dosahujete svého naplnění, rovnováhy a růstu. Stáváte se stále lepším a lepším člověkem, žijete šťastný a naplňující život. Zpět pak dostáváte vše, co sami potřebujete a k čemu talent nemáte. Kapitola 14 www.akademiestesti.webs.com Patřšíš na ně – a nevidíš je, Proto se nazývá nepatrné. Nasloucháš mu – a neslyšíš je, Proto se nazývá nevýrazné. Chceš je uchopit – a nezachytíš je, Proto se nazývá neurčité. Toto trojí nelze dále probádat. Směšuje se a prolíná v jedno. Jeho nejvyšší část není jasná, Jeho nejnižší část není temná. Je nepřetržité a neustálé, Je nepojmenovatelné. Vždy znovu se vrací k původní nebytnosti. To je, proč se nazývá Tvar beztvarého, obraz nezobrazeného. Proto se nazývá neurčitelné. Jdeš-li mu vstříc – nevidíš jeho tvář, Sleduješ-li je – nevidíš jeho záď. Kdo obsáhne Tao dávných dob, Může řídit přítomné jsoucno, Může poznat počátek pradávnosti. To je, co nazývám odvěkostí Tao. Tato kapitola se v mnohém podobá začátku Bilbe, knize Genesis – o stvoření světa. I zde Bůh nabádá člověka, aby nepojedl ze stromu poznání dobrého a zlého. Proč? Protože nelze poznat nepoznatelné. Vše bylo stvořeno tak, aby to sloužilo k obecné harmonii. V celé přírodě vládne snaha o rovnováhu. Tyto zákony působí neustále, veškeré změny, které probíhají, se vždy vrací ke svým počátkům. Proč a jak byly zákony stvořeny není třeba zkoumat. Bible říká, že když se o to člověk bude snažit, propadne smrti. Neustálá honba člověka za poznáním proč je velmi vyčerpávající. Člověk má věci přijmout tak, jak jsou, využívat je pro své dobro a dále se jimi nezabývat. Nebyly stvořeny pro zkoumání, ale pro užitek. Užívejte tedy všeho, co máte a tím budete svůj život naplňovat. Neptejte se, proč dnes svítí slunce, ale využijte ho pro růst plody, neptejte se, proč dnes prší, ale využijte déšť pro vláhu svých plodů. Zajímejte se o to, jak zákony fungují a ne proč fungují.

PŘEDPOVĚĎ PRO ČR – ENERGIE www.akademiestesti.webs.com Tento týden (od 17.2.) Tento týden je dobré se držet více při zemi a jednat realisticky. Není vhodné spouštět „bláznivé věci“ nebo se pouštět do velmi náročných podniků. V pátek se ale energie dramaticky promění a budete moct využít rychlé energie k postupu vpřed. •PONDĚLÍ – ČERV 1-5-9 •Tento den jsou energie velmi nevýrazné až submisivní. Proto není vhodný den na velké a významné aktivity. Spíše se věnujte zamyšlení nad svojí cestou, nad svými cíli a zkoumejte je z ohledu, jak dále pokračovat. – Jídlo: Dnešní pokrm by měl být velmi jednoduchý, nic složitého, nezkoušejte nic nového. Měli byste jíst jídlo, které máte rádi a dnes jezte raději doma. •ÚTERÝ – BEZROHÝ DRAK 9-6-1 •V úterý se energie zesílí. Je to vhodný den na realizaci svých cílů a vizí. Jednejte však realisticky a ke všemu přistupujte objektivně. Není vhodný dne pro emotivní jednání. Dávejte přednost rozumu. – Jídlo: V úterý využijte energie ke společnému jídlu se svými přáteli, kolegy či pomocníky. Vyjděte si do lepší restaurace a využijte příjemného místa k debatě o svých cílech. •STŘEDA – DRAK 8-7-2 •I dnes pokračujte v práci na svých cílech. Věnujte jim všechnu svoji energii. Nebojte se velkých plánů. Buďte velkorysí a myslete na rozvoj, růst a expanzi. Své plány řádně promýšlejte a vždy myslete i na další krok. – Jídlo: Dnes bude vhodné, pokud se budete věnovat jídlu v uzavřené společnosti. Můžete jíst doma, nebo využít pozvání k sobě domů od svých kolegů či přátel. Bude vhodné ochutnat něco nového, netradičního. •ČTVRTEK – JEZEVEC 7-8-3 •Dnes se věnujte svému zázemí. Může jít o váš domov, nebo sídlo firmy. Vytvořte si zde silné a pevné energie, které vám budou pomáhat v realizaci vašich cílů. Rozhodně do svého zázemí dejte něco nového. Nový nábytek, novou výzdobu apod. Výsledkem však musí být pocit pevného zázemí, jistoty a stability. – Jídlo: Dnes se věnujte jídlu raději doma. Zkuste experimentovat. Dnes není vhodný den pro tradiční nebo známou kuchyni. Můžete se pustit i do něčeho exotického. •PÁTEK - ZAJÍC 6-9-4 •I dnešní energie jsou vhodné na zvelebování svého sídla. Ujistěte se, že vše doma či v sídle firmy, funguje. Můžete k sobě pozvat i své přátele či kolegy, aby vaše úsilí podpořili. – Jídlo: Dnes je vhodný den uspořádat společné jídlo pro své přátele, pomocníky, či kolegy. Rozhodně dnes jezte v přítomnosti větší společnosti. •SOBOTA – LIŠKA 5-1-5 •Sobota bude pravděpodobně chytřejší než vy. Proto se nesnažte někoho přechytračit. Jednejte upřímně a pokud možno se nevěnujte důležitým jednáním. Snažte se tento den co nejvíce věnovat sami sobě a své životní cestě. – Jídlo: Dnešní jídlo je hlavně o vás. Musí jít o jídlo, které máte sami rádi a které si i sami rádi připravíte. Nemá se však jednat o nic složitého. •NEDĚLE – TYGR 4-2-6 •Dnešní den by měl být v podobě rozmanitosti. Věnujte se různým aktivitám. Můžete se pustit i do něčeho zcela nového, co obohatí váš život. Využijte také pomoci partnera. – Jídlo: I jídlo by dnes mělo být rozmanité. Chce to více rozmanitých chodů a menších porcí. Užijte si jídlo se svým partnerem.

Add a comment

Related presentations