20131231 ceritificacio energetica informe 100000 ICAEN

0 %
100 %
Information about 20131231 ceritificacio energetica informe 100000 ICAEN

Published on February 4, 2014

Author: Efienar

Source: slideshare.net

Certificació d’eficiència energètica d’edificis Informe de seguiment dels primers 100.000 certificats

Aquest informe ha estat realitzat per l’Institut Català d’Energia del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa) de Creative Commons. Se’n permet la còpia, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi la font (Institut Català d’Energia). No es permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original. Per veure’n una còpia, visiteu la pàgina http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Barcelona, desembre 2013.

Índex CATALUNYA 7 Sol·licituds de certificació per dia 8 Sol·licituds de certificació per setmana 8 Qualificació energètica d’emissions 9 Qualificació energia primària 9 Motiu de la certificació 10 Ús de l’edifici 10 Tècnics certificadors 11 Sol·licituds per província 11 Qualificació energètica d’emissions per anys 12 Indicadors parcials de demanda al sector terciari 12 Indicadors parcials de demanda per habitatges 13 Demanda de calefacció Vs refrigeració per zona climàtica 13 Promig de consum d’energia primària per tipus d’habitatge 14 Promig de consum d’energia primària per tipus d’habitatge i zona climàtica 14 Promig de consums d’energia primària per calefacció, ACS i refrigeració per tipus d’habitatge 15 Procediment utilitzat 15 COMARQUES PIRINENQUES 16 Sol·licituds de certificació per mes 17 Qualificació energètica d’emissions 17 Motiu de la certificació 18 Ús de l’edifici 19 Tècnics certificadors 19 Indicadors parcials de demanda al sector terciari 20 Indicadors parcials de demanda per habitatges 20 Procediment utilitzat 21 CATALUNYA CENTRAL 22 Sol·licituds de certificació per mes 23 Qualificació energètica d’emissions 23 Qualificació energia primaria 24 Motiu de la certificació 24 Ús de l’edifici 25 Tècnics certificadors 25 Indicadors parcials de demanda al sector terciari 26 Indicadors parcials de demanda per habitatge 26 Procediment utilitzat 27 TERRES DE L’EBRE 28 Sol·licituds de certificació per mes 29 Qualificació energètica d’emissions 29 Qualificació energia primaria 30 Motiu de la certificació 30 Ús de l’edifici 31 Tècnics certificadors 31 Indicadors parcials de demanda al sector terciari 32 Indicadors parcials de demanda per habitatge 32 Procediment utilitzat 33

BARCELONA 34 Sol·licituds de certificació per mes 35 Qualificació energètica d’emissions 35 Qualificació energia primaria 36 Ús de l’edifici 37 Tècnics certificadors 37 Indicadors parcials de demanda al sector terciari 38 Indicadors parcials de demanda per habitatge 38 Procediment utilitzat 39 GIRONA 40 Sol·licituds de certificació per mes 41 Qualificació energètica d’emissions 41 Qualificació energia primària 42 Motiu de la certificació 42 Ús de l’edifici 43 Tècnics certificadors 43 Indicadors parcials de demanda al sector terciari 44 Indicadors parcials de demanda per habitatge 44 Procediment utilitzat 45 LLEIDA 46 Sol·licituds de certificació per mes 47 Qualificació energètica d’emissions 47 Qualificació energia primària 48 Motiu de la certificació 48 Ús de l’edifici 49 Tècnics certificadors 49 Indicadors parcials de demanda al sector terciari 50 Indicadors parcials de demanda per habitatges 50 Procediment utilitzat 51 TARRAGONA 52 Sol·licituds de certificació per mes 53 Qualificació energètica d’emissions 53 Qualificació energia primària 54 Motiu de la certificació 54 Ús de l’edifici 55 Tècnics certificadors 55 Indicadors parcials de demanda al sector terciari 56 Indicadors parcials de demanda per habitatges 56 Procediment utilitzat 56

Presentació El 13 d’abril de 2013 es va publicar al BOE el Reial Decret 235/2013 pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. Aquest Reial Decret fixa l’1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual és obligatori disposar del certificat d’eficiència energètica per a edificis o vivendes que es venguin o es lloguin, així com per a edificis públics de més de 500 m2. La certificació d’eficiència energètica proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o vivenda que vol comprar o llogar. Alhora, també li ofereix opcions per millorar l’eficiència energètica de la seva vivenda mitjançant les recomanacions presents en el certificat d’eficiència energètica. En el cas d’edificis públics, segons la directiva europea 2010/31/UE d’eficiència energètica en els edificis, aquells ocupats per entitats públiques i freqüentats habitualment pel públic han de constituir un exemple de què els factors mediambientals i energètics es tenen en compte i, en conseqüència, han de ser certificats periòdicament. L’Institut Català d’Energia, com a organisme de la Generalitat de Catalunya encarregat de gestionar la certificació d’eficiència energètica d’edificis, ha elaborat el present document com a resultat de la informació obtinguda en els primers 100.000 certificats registrats fins a l’octubre de 2013, quatre mesos després que entrés en vigor el procediment de la certificació d’eficiència energètica d’edificis. Aquesta informació ha estat analitzada de manera global per a tota Catalunya, i també de manera més detallada per a les zones geogràfiques següents: Pirineus, Catalunya Central, Terres de l’Ebre, Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. Les dades sobre la qualificació d’energia primària i d’emissions obtingudes dels certificats registrats constaten que el conjunt d’edificis de Catalunya té un alt potencial d’estalvi energètic i econòmic pels seus propietaris (només un 15% dels edificis té una qualificació D o millor). Per aquest motiu, s’impulsarà la rehabilitació energètica d’edificis, ja sigui mitjançant actuacions passives, com un canvi de finestres o millora de l’aïllament de les façanes, o bé mitjançant una millora de l’eficiència energètica de les instal•lacions amb la renovació de calderes antigues per calderes de condensació o instal•lació de plaques solars tèrmiques entre altres mesures. Cal destacar que Catalunya és la Comunitat Autònoma amb més certificats registrats d’eficiència energètica d’edificis. Tot i això, durant el 2014 es continuarà millorant el procediment telemàtic amb el qual es registren els certificats i també s’organitzaran jornades i campanyes de difusió per tal que tots els edificis que es venguin o es lloguin tinguin el certificat d’eficiència energètica d’edificis obligatori.

CATALUNYA

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 8 CATALUNYA Sol·licituds de certificació per dia Sol·licituds de certificació per setmana

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 9 CATALUNYA Qualificació energètica d’emissions A 0,1% B 0,7% C 3,9% G 25,9% D 11,4% A B C D E F 13,3% E 44,7% F G Qualificació energia primària

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 10 CATALUNYA Motiu de la certificació [%] 70 58,7 60 50 40 39,8 30 20 10 0,1 0 Compra o venda Ús de l’edifici Habitatges de protecció oficial (HPO) Informe d'avaluació de l'edifici (antiga ITE) 0,6 0,1 Lloguer 0,7 Millora de l'eficiència energètica voluntària Renovació de l'etiqueta energètica

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 11 CATALUNYA Tècnics certificadors Sol·licituds per província Tarragona 11% Lleida 5% Barcelona Girona 12% Girona Lleida Barcelona 72% Tarragona

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 12 CATALUNYA Qualificació energètica d’emissions per anys Indicadors parcials de demanda al sector terciari

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 13 CATALUNYA Indicadors parcials de demanda per habitatges Demanda de calefacció Vs refrigeració per zona climàtica

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 14 CATALUNYA Promig de consum d’energia primària per tipus d’habitatge [kWh/m2·any] 250 200 150 100 50 0 Habitatge unifamiliar Bloc d'habitatges plurifamiliar Habitatge individual en bloc d'habitatges Promig de consum d’energia primària per tipus d’habitatge i zona climàtica [kWh/m2·any] 400 350 300 Habitatge individual en bloc d'habitatges Bloc d'habitatges plurifamiliar Habitatge unifamiliar 250 200 150 100 50 0 B3 C1 C2 D1 D2 D3 E1

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 15 CATALUNYA Promig de consums d’energia primària per calefacció, ACS i refrigeració per tipus d’habitatge [kWh/m2·any] 200 180 160 140 120 Habitatge individual en bloc d'habitatges 100 80 60 Bloc d'habitatges plurifamiliar 40 Habitatge unifamiliar 20 0 Calefacció ACS Refrigeració Procediment utilitzat

COMARQUES PIRINENQUES

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 17 COMARQUES PIRINENQUES Sol·licituds de certificació per mes Qualificació energètica d’emissions

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 18 COMARQUES PIRINENQUES Qualificació energia primaria Motiu de la certificació [%] 70 60 50 49,6 48,6 40 30 20 10 0,1 0 Compra o venda 1,0 0,1 Habitatges de Informe protecció oficial d'avaluació de (HPO) l'edifici (antiga ITE) Lloguer 0,6 Millora de l'eficiència energètica voluntària Renovació de l'etiqueta energètica

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 19 COMARQUES PIRINENQUES Ús de l’edifici Tècnics certificadors

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 20 COMARQUES PIRINENQUES Indicadors parcials de demanda al sector terciari Indicadors parcials de demanda per habitatges

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 21 COMARQUES PIRINENQUES Procediment utilitzat

CATALUNYA CENTRAL

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 23 CATALUNYA CENTRAL Sol·licituds de certificació per mes Qualificació energètica d’emissions

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 24 CATALUNYA CENTRAL Qualificació energia primaria Motiu de la certificació [%] 70 60 55,88 50 40 39,44 30 20 10 0,02 0 Compra o venda 1,06 0,05 Habitatges de Informe protecció oficial d'avaluació de (HPO) l'edifici (antiga ITE) Lloguer Millora de l'eficiència energètica voluntària 3,55 Renovació de l'etiqueta energètica

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 25 CATALUNYA CENTRAL Ús de l’edifici Tècnics certificadors

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 26 CATALUNYA CENTRAL Indicadors parcials de demanda al sector terciari Indicadors parcials de demanda per habitatge

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 27 CATALUNYA CENTRAL Procediment utilitzat

TERRES DE L’EBRE

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 29 TERRES DE L’EBRE Sol·licituds de certificació per mes Qualificació energètica d’emissions

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 30 TERRES DE L’EBRE Qualificació energia primaria B 0,04% A 0,09% D 2,91% A C 0,67% B C G 43,04% E 39,15% D E F F 14,09% G Motiu de la certificació [%] 70 65,58 60 50 40 31,87 30 20 10 0,04 0 Compra o Venda 0,58 0,36 Habitatges de Informe Protecció oficial d'Avaluació de (HPO) l'Edifici (antiga ITE) Lloguer 1,57 Millora de l'eficiència energètica voluntària Renovació de l'etiqueta energètica

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 31 TERRES DE L’EBRE Ús de l’edifici Tècnics certificadors

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 32 TERRES DE L’EBRE Indicadors parcials de demanda al sector terciari Indicadors parcials de demanda per habitatge

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 33 TERRES DE L’EBRE Procediment utilitzat

BARCELONA

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 35 BARCELONA Sol·licituds de certificació per mes Qualificació energètica d’emissions

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 36 BARCELONA Qualificació energia primaria Motiu de la certificació [%] 70 64,35 60 50 40 34,26 30 20 10 0,07 0 Compra o venda 0,56 0,05 Habitatges de Informe protecció oficial d'avaluació de (HPO) l'edifici (antiga ITE) Lloguer 0,71 Millora de l'eficiència energètica voluntària Renovació de l'etiqueta energètica

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 37 BARCELONA Ús de l’edifici Tècnics certificadors

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 38 BARCELONA Indicadors parcials de demanda al sector terciari Indicadors parcials de demanda per habitatge

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 39 BARCELONA Procediment utilitzat

GIRONA

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 41 GIRONA Sol·licituds de certificació per mes Qualificació energètica d’emissions

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 42 GIRONA Qualificació energia primària A 0,03% B 0,78% C 3,76% G 27,94% A D 10,81% B C D E F 10,33% E 46,35% F G Motiu de la certificació [%] 70 60 50 49,61 48,87 40 30 20 10 0,03 0 Compra o venda 0,71 0,04 Habitatges de Informe protecció oficial d'avaluació de (HPO) l'edifici (antiga ITE) Lloguer 0,74 Millora de l'eficiència energètica voluntària Renovació de l'etiqueta energètica

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 43 GIRONA Ús de l’edifici Tècnics certificadors

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 44 GIRONA Indicadors parcials de demanda al sector terciari Indicadors parcials de demanda per habitatge

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 45 GIRONA Procediment utilitzat

LLEIDA

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 47 LLEIDA Sol·licituds de certificació per mes Qualificació energètica d’emissions

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 48 LLEIDA Qualificació energia primària Motiu de la certificació [%] 70 60 50 49,11 48,51 40 30 20 10 0,09 0 Compra o venda 1,66 0,25 Habitatges de Informe protecció oficial d'avaluació de (HPO) l'edifici (antiga ITE) Lloguer 0,38 Millora de l'eficiència energètica voluntària Renovació de l'etiqueta energètica

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 49 LLEIDA Ús de l’edifici Tècnics certificadors

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 50 LLEIDA Indicadors parcials de demanda al sector terciari Indicadors parcials de demanda per habitatges

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 51 LLEIDA Procediment utilitzat

TARRAGONA

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 53 TARRAGONA Sol·licituds de certificació per mes Qualificació energètica d’emissions

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 54 TARRAGONA Qualificació energia primària Motiu de la certificació [%] 70 60 56,58 50 42,09 40 30 20 10 0,19 0 Compra o venda 0,57 0,09 Habitatges de Informe protecció oficial d'avaluació de (HPO) l'edifici (antiga ITE) Lloguer 0,48 Millora de l'eficiència energètica voluntària Renovació de l'etiqueta energètica

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 55 TARRAGONA Ús de l’edifici Tècnics certificadors

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 56 TARRAGONA Indicadors parcials de demanda al sector terciari Indicadors parcials de demanda per habitatges

Certificació d’eficiència energètica d’edificis / 57 TARRAGONA Procediment utilitzat

gencat.cat/icaen

Add a comment

Related pages

Certificació d’eficiència energètica d’edificis

Informe d'avaluació de l'edifici (antiga ITE) Lloguer Millora de l'eficiència energètica voluntària Renovació de ... gencat.cat/icaen. Created Date:
Read more

Certificación de eficiencia energética de los ...

... http://www20.gencat.cat/docs/icaen/06_Relacions%20Institucionals%20I%20Comunicacio/04_Publicacions/Informes%20i%20estudis/2014/20131231%20Cerificacio%2
Read more

La oficina técnica de ARCO

... (ICAEN), órgano adscrito al ... 20Comunicacio/04_Publicacions/Informes%20i%20estudis/2014/20131231%20Cerificacio ... Informe del ICAEN de seguimiento ...
Read more

ISSUU - Dínamo Técnica Nº14 by Dínamo Técnica

... http://www20.gencat.cat/docs/icaen/06_Relacions%20Institucionals%20I%20Comunicacio/04_Publicacions/Informes%20i%20estudis/2014/20131231 ...
Read more

Light Environment Control - LEC // Sala de prensa

Un encuentro organizado por la Generalitat de Cataluña, el Instituto Catalán de la Energía (ICAEN) y CIMASA ... Exp.: REI-100000-2010-206, ...
Read more

Light Environment Control - LEC // Relaciones Institucionales

... ICAEN > Agència d'Energia de Barcelona ... Exp.: REI-100000-2010-206, dentro del programa de ayudas para actuaciones de Reindustrialización
Read more