θεματα πληροφορικής ιουνίο 2012 13.doc

60 %
40 %
Information about θεματα πληροφορικής ιουνίο 2012 13.doc

Published on March 14, 2014

Author: ekrem1111

Source: slideshare.net

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΑΝΗ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 ΤΑΞΗ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΗΣ 14/06/2012 ΘΕΜΑΤΑ -- Απαντήστε μόνο στα ΕΞΙ(6) από τα εννιά (9) θέματα Θέμα 1. α) Εξηγείστε τι κάνει ένας Μεταγλωττιστές και τι ένας Διερμηνέας. β) Ποια είναι η διαφορά του λογικού από το συντακτικό λάθος όταν γράφουμε ένα πρόγραμμα. Θέμα 2. α) Τι ονομάζουμε Αλγόριθμο. β) Περιγράψτε 2 από τις ιδιότητες ενός Αλγόριθμου. . Θέμα 3. Θέμα 4. Ο καθηγητής σας, σας έβαλε να γράψετε για τιμωρία 100 φορές τη φράση, “θα διαβάζω περισσότερο!”. Έχετε στη διαθεσή σας το microWordsPro (Logo), τι θα κάνετε για να το αξιοποιήσετε; Θέμα 5. Σχεδιάστε το αποτέλεσμα των παρακάτω εντολών (θεωρήστε ότι η χελώνα στην αρχή «κοιτάζει» προς τα πάνω): a. επανάλαβε 3 [μπ 50 δε 90 μπ 50 αρ 90] b. πι 50 δε 90 μπ 50 αρ 90 μπ 50 δε 90 μπ 50 αρ 90 c. επανάλαβε 3 [πι 50 δε 90 μπ 50 αρ 90 μπ 50 δε 90 μπ 50 αρ 90] Θέμα 6. Γράψτε τι κάνει κάθε μια από τις παρακάτω εντολές στη LOGO και δώστε από ένα παράδειγμα προγράμματος χρησιμοποιώντας αυτές τις εντολές: αρ, πι, σβγ, στκ. Θέμα 7. Δίνονται τα παρακάτω σχήματα. Χρησιμοποιώντας την εντολή ‘Επανάλαβε’ σχεδιάστε τα. Θέμα 8. 8.α) Ποια εντολή θα σχεδίαζε έναν κύκλο; 1. Επανέλαβε 360[μπ 1 δε 1] 2. Επανέλαβε 1[μπ 360 δε 360] 3. Επανέλαβε 180[μπ 2 δε 2] 4. Επανέλαβε 180[μπ 1 δε 1] 8.β) Τί θα δείξει η εντολή «Δείξε 200 / 25» στη γλώσσα logo; 1. μήνυμα συντακτικού λάθους 2. τίποτα 3. τον αριθμό 8 4. 200 / 25 Θέμα 9.

Γράψτε διαδικασία με όνομα Ορθογώνιο η οποία να δημιουργεί, χρησιμοποιώντας επανάληψη, ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με πλευρές 50 και 100 pixels. Ο Διευθυντής Ο Εισηγητής Ο Εισηγητής Αλατζόγλου Αθανάσιος Γενιτζές Αναγνώστης Γιαγκούλης Νικόλαος Γυμναστής Πληροφορικός Πληροφορικός

Add a comment

Related pages

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ...

θεματα πληροφορικής ιουνίο 2012 13.doc ΘΕΜΑΤΑ ...
Read more

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2012

Θεματική πύλη πληροφορικής. ... ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2012; ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2011;
Read more

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2012

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2012 ... Copyright © 2010 Έπαφος Συστήματα Πληροφορικής. ...
Read more

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

Θεματική πύλη πληροφορικής. ... ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2012; ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2011;
Read more

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ...

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ... Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής.
Read more

10+ Μαθητικοί διαγωνισμοί ...

Η συμμετοχή των μαθητών στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής τους ... Skills Week 2012 ...
Read more