advertisement

20090324 Het Nieuwe Werken Media Plaza V7

0 %
100 %
advertisement
Information about 20090324 Het Nieuwe Werken Media Plaza V7
Business & Mgmt

Published on March 24, 2009

Author: deverbondenmedewerker

Source: slideshare.net

advertisement

Mediaplaza 24 maart 2009 Het Nieuwe Werken Passie en Euro’s

De drijfveren om het nieuwe werken te implementeren verschillen per organisatie Versterking van onze interne en externe positionering (“zo Bank binnen, zo buiten”) vanuit een corporate programma Een nieuwe CAO met als motto flexibilisering van zowel Bank arbeidsvoorwaarden als werkconcepten Een nieuwe locatie die uitdaagt tot een nieuwe aanpak voor Energiebedrijf management en leiderschap, sturing, cultuur en technologie Een verhuizing en het sluiten van locaties als motivator, om Uitgeverij kosten te reduceren en de bereikbaarheid te vergroten De wens om gekochte software die voor de helft wordt gebruikt Uitvoeringsinstantie veel beter te benutten en daarmee de productiviteit te vergroten Logistieke Visie dat de mensen het verschil maken: als men hen helpt zich dienstverlener verder te ontwikkelen, versterkt men daarmee het bedrijf Positionering als maatschappelijk verantwoorde organisatie op Dienstverlener gebied van mobiliteit, wat betekent dat men ook zelf Het Nieuwe Werken moet omarmen

De kernboodschap gaat over Management en Leiderschap Kathedraal en de klant centraal Je gedraagt je zoals je gestuurd wordt Een integrale aanpak voor duurzaam succes: Management- middenmanagement- medewerker Functionele support: ICT, HRM; Finance en Facilitair

De bijna lineaire lijn Oude oplossingen zijn niet langer effectief Denken Doen Probleem Quick fix (Tijdsdruk)

De U-curve De context is complexer geworden en vraagt een nieuw oplossend vermogen Observeren Doen Probleem Echte oplossing Realising “werksnel en in een Sensing natuurlijke stroom” “waarnemen dialoog” Prototyping stop met nog meer plannen maken Presencing Durf een integrale aanpak te kiezen voor Het Nieuwe Werken

Kathedraal Welke kathedraal willen we bouwen?

Kiezen we voor middellangetermijn klantwaarde of voor shareholder value per kwartaal?

De klant staat in mijn nieuwe werken centraal Klanten bepalen zelf wat ze doen Ze kopen, komen terug, kopen meer, Ze lopen weg delen goede ervaringen, etc.

Echte klantbeleving realiseren we alleen met echt betrokken medewerkers Het effect op De visie op de dienstverlening Het effect op de klant… staat de in het teken van… medewerker… Oh… Hygiëne klantbeleving „Measure‟ Klant voelt zich Medewerker (dissatisfiers) een nummer vervult zijn taak Zo… Verwachte Klant voelt zich „Pleasure‟ klantbeleving Medewerker is tevreden tevreden Overtroffen klantbeleving „Treasure‟ Wow! Medewerker Klant is fan! voelt zich geïnspireerd Customer loyalty en klantbeleving Betrokken en geïnspireerde medewerkers

……….en met sturing gericht op klant en klantprocessen A B HRM Fin. HRM Fin. Sales Mkt Prod Service Sales Mkt Hogere klanttevredenheid Kortere doorlooptijden + Effectiviteit Multidisciplinair samenwerken Echt betrokken medewerkers

Het menselijke aspect staat daarbij centraal STAF Kan onze ICT- organisatie dit wel handelen? Mag dat juridisch dan allemaal zomaar? En hoe zit het met de beveiliging van onze gegevens? Doen onze mensen dan wel wat ze Dit wil ik helemaal moeten doen? niet, ik zou mijn collega‟s enorm Maar, onze mensen missen! moeten gewoon elke dag op UITVOERING kantoor zijn hoor!

Het Nieuwe werken gaat zeker over Leiderschap Vertrouwen Loslaten Aandacht Eenvoud Leren Reflectie Dialoog Verbinding

Onze aanpak luistert naar emoties en gedrag gedrag Ondersteunende processen Primaire processen Gedrag Emotie

We onderkennen meerdere organisatieniveaus ICT voor thuis & onderweg Individu Communicatie & samenwerken Afdeling Cultuur & sturing Organisatie

Werk vanuit een integrale context via pilots naar de volgende fase 1 Context en uitgangspunten per businessunit en pilotgroepen Uitgangspunten Aansluiting Ambitie Aandachtspunten 2 Ontwerp en inrichting cultuur & communicatie & passie ICT hrm & legal facilitair sturing samenwerking COMMUNICATIE COMMUNICATIE 3 Voorbereiden pilot ontwikkeling van het ontwerp tot de „live‟ status van de pilot 4 Uitvoeren pilot met beperkte groep productie draaien 5 Evaluatie lessons learned continu monitoren masterplan uitrol 14

Het Nieuwe Werken stimuleert betrokken en geïnspireerde medewerkers Inspiratie Trots, winnen, groeien Cultuur Organisatie / sturing Ongeschreven Betrokken en Je gedraagt je regels van een geïnspireerde zoals je gestuurd succesvolle medewerkers wordt onderneming Ondersteunt een klantgerichte organisatie Technologie (faciliterend)

Er is behoefte aan een andere sturing

Onderken dat 78 % van de medewerkers gewoon hun ding doen en onvoldoende tot hun recht komen • Slechts 4 van de 11 spelers weten welk doel het eigen doel is! • Slechts 2 van de 11 spelers kan dat ook iets schelen! • Slechts 2 van de 11 spelers weten welke positie ze op het veld innemen en hoe ze moeten spelen • Negen spelers zouden vooral tegen elkaar spelen in plaats van tegen het andere team! • 78% van de medewerkers doet gewoon hun ding Wat is de speelstijl binnen uw bedrijf? *Steve Covey

Traditioneel worden de oplossingen rechtsonder gezocht Waarden Gedrag (intern) (extern) Persoonlijkheid Karakter Individueel Individuele waarden Individueel gedrag en overtuigingen Sociale Cultuur structuren Collectief Groepswaarden en ICT oplossingen overtuigingen Huisvesting HRM beleid Gebaseerd op het werk van Ken Wilber

Ambitie en visie hebben hun weerslag op de ICT, de huisvesting en de organisatie Ambitie en Kathedraal Wil je kosten besparen, een aantrekkelijke werkgever worden of zelfs klanten inspireren en binden? Inrichtingsconcept Organisatie Huisvesting ICT Leiderschap Flexibiliteit Digitalisering Betrokkenheid Diversiteit Ontsluiting Verantwoordelijkheid Comfort, ruimtelijkheid Samenwerking Passie Socialiteit Communicatie, presence Resultaten Organisatie Huisvesting ICT Minder verloop en verzuim Minder m² Minder zoekuren Minder open vacatures Minder interne verhuizingen Minder reistijd Hogere productiviteit Lagere energiekosten Minder vergadertijd

Een aantal cruciale huisvestingskeuzes bepaalt de soort en omvang van de resultaten Huisvestingskeuzes Mogelijke innovaties Resultaten Uniforme inrichting Flexibiliteit m² 1 of enkele flexplekken Energiekosten Diversiteit Transparante en multifunctionele ruimten Onderhoudskosten Comfort Grote verscheidenheid werkpleksoorten Aantal interne verhuizingen Verschillende sferen Ruimte(lijk) Personalisatie Productiviteit werkplekken Socialiteit Imago Tactische cateringspots 20

Besparingen op huisvestingskosten tot 35% zijn mogelijk m2 -/-40% interne onderhoud 20 - verhuizingen - 35% -/- 20% /-50% energie -/- 25%

Technologie is kans en bottle neck ICT–voorbeelden van relevante vragen in een contactcenter Vallen de nieuwe ontwikkelingen binnen de huidige Architectuur architectuurvisie? Zijn de nieuwe ICT-diensten al standaard ING-diensten of is er Infrastructuur ontwikkeling nodig? Voldoet de nieuwe manier van werken aan de strenge security eisen, Security bijv. in geval van IP-telefonie? Welke businessapplicaties hebben de medewerkers nodig en kunnen Applicaties deze nu al thuis worden aangeboden (bijv. via Citrix en VPN)? Kiezen we voor PSTN of IP, welke telefooncentrale wordt nu Telefonie gebruikt? Is er nieuwe hardware nodig, zoals een logger, een telefooncentrale, Hardware een kaart, een testserver, hardphones? Software Zijn er licenties nodig? Veranderen de specificaties bij het thuiswerken (bijv. gebruiken we Specificaties nog steeds de hardphone of kiezen we voor een softphone)?

Het Nieuwe Werken zorgt voor meer slagkracht en veerkracht Hogere Productiviteit: +10 tot 40% effectiviteit Reistijd: -5 tot -30% Slagkracht Lagere Kantooroppervlak: -15 tot -50% kosten ICT-kosten per werkplek: -5 tot -25% Verbonden Verzuim: -2 tot -20% medewerkers Veerkracht Geïnspireerde Aantrek/behoud talent: +5 tot +15% sollicitanten 25

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

20090324 Het Nieuwe Werken Media Plaza V7 - Business

Download 20090324 Het Nieuwe Werken Media Plaza V7. Transcript. 1. Mediaplaza 24 maart 2009 Het Nieuwe Werken Passie en Euro’s . 2.
Read more

Het Nieuwe Werken, de kennis(ver)werker en social media ...

Het Nieuwe Werken, de kennis ... Presentatie over social media en de rol van het nieuwe werken ... 20090324 Het Nieuwe Werken Media Plaza V7
Read more