advertisement

2009 01 29 Esitys tulevaisuusselonteon asiantuntijaryhmalle

50 %
50 %
advertisement
Information about 2009 01 29 Esitys tulevaisuusselonteon asiantuntijaryhmalle
News & Politics

Published on February 5, 2009

Author: annukkaberg

Source: slideshare.net

advertisement

Kohti vähähiilistä Suomea: strategiat, kokeilut, kulutus Annukka Berg, HY Ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko, asiantuntijaryhmän kokous 29.1.2009

Esityksen sisältö Strategiat: Laaditaan, hyväksytään, toteutetaan vai…? Kokeilut : Miksi niiden on muutettava ihmisten arkeen? Kulutus : Olemmeko me reboundin herroja?

Strategiat: Laaditaan, hyväksytään, toteutetaan vai…?

Kokeilut : Miksi niiden on muutettava ihmisten arkeen?

Kulutus : Olemmeko me reboundin herroja?

Käyttäjänäkökulma poliittisiin strategioihin Ohjelma prosessi voi olla vaikuttavampi kuin sen lopputulos Sosiaaliset verkostot, oppiminen, sitoutuminen Myös keskustelun tyrehdyttäminen Hallinnossa ”ohjelmaähkyä” Konkreettisten ehdotusten ja tavoitteiden ohella tärkeitä käsitteet ja puhumisen tavat Mihin ohjelmaa/prosessia voi käyttää? Kuka sitä haluaa käyttää?

Ohjelma prosessi voi olla vaikuttavampi kuin sen lopputulos

Sosiaaliset verkostot, oppiminen, sitoutuminen

Myös keskustelun tyrehdyttäminen

Hallinnossa ”ohjelmaähkyä”

Konkreettisten ehdotusten ja tavoitteiden ohella tärkeitä käsitteet ja puhumisen tavat

Mihin ohjelmaa/prosessia voi käyttää? Kuka sitä haluaa käyttää?

Ohjelmatyö meiningin synnyttämisenä Larsen (2001): Strategian onnistuminen voi johtua sen synnyttämästä itseluottamuksesta, uskosta, hyväksyttävyydestä ja PR:stä Mediajulkisuus meiningin synty- ja elinehtona? Konkretia ja kasvot mediajulkisuuden edellytyksenä? -> Mitä voisi tarkoittaa ilmastoselonteon kohdalla?

Larsen (2001): Strategian onnistuminen voi johtua sen synnyttämästä itseluottamuksesta, uskosta, hyväksyttävyydestä ja PR:stä

Mediajulkisuus meiningin synty- ja elinehtona?

Konkretia ja kasvot mediajulkisuuden edellytyksenä?

-> Mitä voisi tarkoittaa ilmastoselonteon kohdalla?

Transitiot ohjelmatyön haasteena Van den Bosch & Rotmans 2007

Kokeiluyhteiskunta – rivakampaa kehitystä demokraattisemmin Taustalla sopeutuvan hallinnoinnin (adaptive governance) teoria Perusajatus: suurin viisaus yhteiskunnan muuttamiseen ei löydy pöydän ääressä pähkäillen Epävarmuus, monimutkaisuus, hajaannus Konkreettiset hankkeet saavat yhteiskunnan voimavarat paremmin käyttöön Intressitahojen aktivoituminen

Taustalla sopeutuvan hallinnoinnin (adaptive governance) teoria

Perusajatus: suurin viisaus yhteiskunnan muuttamiseen ei löydy pöydän ääressä pähkäillen

Epävarmuus, monimutkaisuus, hajaannus

Konkreettiset hankkeet saavat yhteiskunnan voimavarat paremmin käyttöön

Intressitahojen aktivoituminen

Kokeiluyhteiskunta ja toimijat Kun kokeiluja tehdään, laajempien kansanjoukkojen mahdollista hahmottaa, mitä muutos tarkoittaa heidän kannaltaan Laadukkaampi kansalaiskeskustelu Kokeiluja myös vaikeampi vastustaa Jämähdyksen murtaminen Tieteellisten arviointien hyödyntäminen -> Synnyttääkö ilmastoselonteko yhteiskunnallisia kokeiluja?

Kun kokeiluja tehdään, laajempien kansanjoukkojen mahdollista hahmottaa, mitä muutos tarkoittaa heidän kannaltaan

Laadukkaampi kansalaiskeskustelu

Kokeiluja myös vaikeampi vastustaa

Jämähdyksen murtaminen

Tieteellisten arviointien hyödyntäminen

-> Synnyttääkö ilmastoselonteko yhteiskunnallisia kokeiluja?

Kokeiluyhteiskunta: Tukholman ruuhkamaksut Vuosina 2005 – 2006 Lähes 200 uutta bussia ; 16 uutta bussilinjaa Ruuhkamaksut Tukholman kantakaupungin ulkoreunoilla Kattava selvitys : ympäristö, talous, liikenne, kaupunkilaisten näkemykset Kunnallisvaalien yhteydessä kansanäänestys Tukholmalaiset niukasti puolesta Järjestelmä käyttöön 2007

Vuosina 2005 – 2006

Lähes 200 uutta bussia ; 16 uutta bussilinjaa

Ruuhkamaksut Tukholman kantakaupungin ulkoreunoilla

Kattava selvitys : ympäristö, talous, liikenne, kaupunkilaisten näkemykset

Kunnallisvaalien yhteydessä kansanäänestys

Tukholmalaiset niukasti puolesta

Järjestelmä käyttöön 2007

Kulutusnäkökulman kriittinen rooli ilmastopolitiikassa Rebound -ilmiö ekotehokkuuden sudenkuoppana Haaste: Miten reboundin mahdollisuus otetaan huomioon erityisesti merkittävimmillä kulutussektoreilla (asuminen, liikenne, ruoka) ? Ongelma erityisesti, jos talous kasvaa Vaikeutena, että suurimmat kulutusvirrat aiheutuvat osittain perustarpeiden tyydytyksestä

Rebound -ilmiö ekotehokkuuden sudenkuoppana

Haaste: Miten reboundin mahdollisuus otetaan huomioon erityisesti merkittävimmillä kulutussektoreilla (asuminen, liikenne, ruoka) ?

Ongelma erityisesti, jos talous kasvaa

Vaikeutena, että suurimmat kulutusvirrat aiheutuvat osittain perustarpeiden tyydytyksestä

Kohti henkilökohtaisia päästökiintiöitä? Ympäristöoikeudenmukaisuuden näkökulmasta jokaisella pitäisi olla yhtäläinen oikeus käyttää resursseja ja tuottaa päästöjä Ajatus kulutuksen rajoista sisäänleivottuna Keskustelu vilkasta Iso-Britanniassa Sopii yhteen ilmastolain vuosittaisten sitovien päästöleikkausten kanssa

Ympäristöoikeudenmukaisuuden näkökulmasta jokaisella pitäisi olla yhtäläinen oikeus käyttää resursseja ja tuottaa päästöjä

Ajatus kulutuksen rajoista sisäänleivottuna

Keskustelu vilkasta Iso-Britanniassa

Sopii yhteen ilmastolain vuosittaisten sitovien päästöleikkausten kanssa

Henkilökohtainen päästökauppa Personal carbon trading (PCT) Jokaisella päästökiintiö , jonka kokoa voi säädellä oikeuksia myymällä/ostamalla Eri malleja Mukana yksilöt (aikuiset ja mahd. lapset) sekä joissakin malleissa organisaatiot Kattavuus: sähkö ja lämpö (kaasu, hiilivoima, öljy), liikennepolttoaineet sekä mahd. lentäminen

Personal carbon trading (PCT)

Jokaisella päästökiintiö , jonka kokoa voi säädellä oikeuksia myymällä/ostamalla

Eri malleja

Mukana yksilöt (aikuiset ja mahd. lapset) sekä joissakin malleissa organisaatiot

Kattavuus: sähkö ja lämpö (kaasu, hiilivoima, öljy), liikennepolttoaineet sekä mahd. lentäminen

Iso-Britannian PCT-selvitysten tuloksia Puolesta Nykyiset politiikkatoimet eivät riitä; reilua ja tehokasta; osallistaa yksilöitä Ei ylitsepääsemättömiä teknisiä esteitä Vastaan Kansalaisten kannatus laimeaa : Järjestelmän reiluus ja läpinäkyvyys? Kaupankäynnin houkuttelevuus? Hinta toistaiseksi korkea : £700 milj. - £2 mrd. + £1 – 2 mrd./v. Kompromissit Vapaaehtoiset ja paikalliset järjestelmät

Puolesta

Nykyiset politiikkatoimet eivät riitä; reilua ja tehokasta; osallistaa yksilöitä

Ei ylitsepääsemättömiä teknisiä esteitä

Vastaan

Kansalaisten kannatus laimeaa : Järjestelmän reiluus ja läpinäkyvyys? Kaupankäynnin houkuttelevuus?

Hinta toistaiseksi korkea : £700 milj. - £2 mrd. + £1 – 2 mrd./v.

Kompromissit

Vapaaehtoiset ja paikalliset järjestelmät

Kuluttajan oikeus ilmastotietoon Ilmasto-/ympäristötiedon saanti oikeutena Vrt. Århusin sopimus Vastuullisen kuluttajakansalaisuuden edellytys teollisessa yhteiskunnassa Norjan ympäristötietolaki (Miljøinformasjonslov 1.1.2004) Valmistajan on annettava kuluttajalle tietoa tuotteen valmistuksen ja käytön aikaista ympäristövaikutuksista. Asiaa pohdittu Suomessa kuluttajapoliittisen ohjelman toteutuksen yhteydessä > Selvitys kuluttajien oikeudesta ympäristötiedon saantiin?

Ilmasto-/ympäristötiedon saanti oikeutena

Vrt. Århusin sopimus

Vastuullisen kuluttajakansalaisuuden edellytys teollisessa yhteiskunnassa

Norjan ympäristötietolaki (Miljøinformasjonslov 1.1.2004)

Valmistajan on annettava kuluttajalle tietoa tuotteen valmistuksen ja käytön aikaista ympäristövaikutuksista.

Asiaa pohdittu Suomessa kuluttajapoliittisen ohjelman toteutuksen yhteydessä

> Selvitys kuluttajien oikeudesta ympäristötiedon saantiin?

Millaista kulutuksen ilmastotietoa? Kolmesta kulutuksen suuresta osa-alueesta elintarvikkeet ongelmallisin Väliajan ratkaisut? Liikennevälineille laskuri ja päästötieto bensamittariin ja joukkoliikenteen lippuihin Koteihin reaaliaikaiset mittarit sähkölle, lämmölle ja lämpimälle vedelle sekä mahdollisuus henkilökohtaiseen neuvontaan

Kolmesta kulutuksen suuresta osa-alueesta elintarvikkeet ongelmallisin

Väliajan ratkaisut?

Liikennevälineille laskuri ja päästötieto bensamittariin ja joukkoliikenteen lippuihin

Koteihin reaaliaikaiset mittarit sähkölle, lämmölle ja lämpimälle vedelle sekä mahdollisuus henkilökohtaiseen neuvontaan

Yhteenvetoa: pohdittavaa selontekotyöhön Mikä on selonteon ” käytettävyys ”? Minkälaista meininkiä se synnyttää? Tukeeko se yhteiskunnallisia kokeiluja ? Onko rebound -ilmiö otettu työssä vakavasti? Pitäisikö keskustelu henkilökohtaisesta päästökaupasta käynnistää myös Suomessa? Miten kuluttajien oikeutta ilmastotiedon saantiin voisi edistää?

Mikä on selonteon ” käytettävyys ”? Minkälaista meininkiä se synnyttää?

Tukeeko se yhteiskunnallisia kokeiluja ?

Onko rebound -ilmiö otettu työssä vakavasti?

Pitäisikö keskustelu henkilökohtaisesta päästökaupasta käynnistää myös Suomessa?

Miten kuluttajien oikeutta ilmastotiedon saantiin voisi edistää?

Kiitos! Kommentteja? Kysymyksiä? [email_address]

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Salatut elämät (esityskausi 2008–2009) – Wikipedia

Ensimmäinen esitys: 18. elokuuta 2008: Viimeinen esitys 1 ... 29.01.2009 / 1680. Kohtalo kouraisee kipeästi Joonatania: 30.01.2009 / 1681.
Read more

Salatut elämät (esityskausi 2009–2010) – Wikipedia

24. elokuuta 2009: Viimeinen esitys 31 ... 01.09.2009 / 1773. Lasse etsii ... 29.09.2009: 1793. Miron bisnekset ...
Read more

Surkein esitys maajoukkueessa - FutisForum2

Aihe: Surkein esitys maajoukkueessa ... Vastaus #1 : 06.11.2009 klo 15:01:39. ... 06.11.2009 klo 15:04:29.
Read more

Vakiotanssien SM-21.2.2009-esitys - YouTube

Eira Nevanpään taideliikuntakoulun esitys vakiotanssien SM-kilpailuissa 21.2.2009. ... Vakiotanssien SM-21.2.2009-esitys ... 29:01. yoyo41538 ...
Read more

HALLITUS § 29 23.02.2009 VASTAUS ALOITTEESEEN KOY ...

HALLITUS § 29 23.02.2009 ... 1039/02/07/01/2008 HALL § 29 ... Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Ossi Heinonen, ...
Read more

Korkeakoulujen arviointineuvosto: Esitys korkealaatuisen ...

Korkeakoulujen arviointineuvoston esitys opetusministeriölle korkealaatuisen aikuiskoulutuksen yliopistoiksi vuosille 2007–2009: ... PL 29 00023 ...
Read more

GPMM Tomasz Komalski 2009 ABB Fuses Competitive Advantages

ABB Fuses Competitive Advantages. ... 0,01 0,1 1 10 100 1000 10 100 1000 10000. ... 5/14/2009 11:14:29 AM ...
Read more

Jokeri 2, Hankesuunnitelma - Helsingin kaupunki

Jokeri 2, Hankesuunnitelma - Helsingin kaupunki
Read more