2008 Persbericht. Scholieren Rekenen Zich Rijk

56 %
44 %
Information about 2008 Persbericht. Scholieren Rekenen Zich Rijk
Education

Published on July 28, 2009

Author: YoungSense

Source: slideshare.net

Description

Monitor 2007 is gevraagd naar de verwachtingen van middelbare scholieren over hun toekomst: scholieren rekenen zich rijk! Uit de resultaten blijkt ook dat zowel havisten (84%) en vwo’ers (86%) zeer positief zijn over het vinden van een passende baan binnen een jaar na hun vervolgopleiding. Vmbo’ers zien het minder rooskleurig tegemoet. Slechts 51% van de vmbo’ers geeft aan binnen een jaar een passende baan te vinden na hun vervolgopleiding (MBO).

Persbericht Raakt de snaar bij jongeren! hester@YoungSense.nl www.YoungSense.nl Scholieren rekenen zich rijk 8 feb 2008 – Amsterdam. De krapte op de arbeidsmarkt is een trend die zich (waarschijnlijk) ook voortzet in 2008. In de TKMST Monitor 2007 is gevraagd naar de verwachtingen van middelbare scholieren over hun toekomst: scholieren rekenen zich rijk! Vwo’ers denken 10% meer te ontvangen als aanvangssalaris ten opzichte van 2005. Dachten vwo’ers in 2005 nog euro 1795,- netto per maand als aanvangssalaris te ontvangen, in 2007 was dat al euro 1970,- netto per maand. Ook de havisten rekenen zich rijk, maar wel wat gematigder dan de vwo’ers: een stijging van 3% van het aanvangssalaris ten opzichte van 2005. Uit de resultaten blijkt ook dat zowel havisten (84%) en vwo’ers (86%) zeer positief zijn over het vinden van een passende baan binnen een jaar na hun vervolgopleiding. Vmbo’ers zien het minder rooskleurig tegemoet. Slechts 51% van de vmbo’ers geeft aan binnen een jaar een passende baan te vinden na hun vervolgopleiding (MBO). Aan de hand van deze resultaten zou men mogen verwachten dat de keuze voor een soort bedrijf/ organisatie samenhangt met de motivatie “veel geld verdienen.” Dit is echter niet het geval: zowel vmbo’ers (45%), havisten (24%) als vwo’ers (25%) gaven aan dat de motivatie “leuk” het belangrijkste motief was om voor een bepaalde soort bedrijf/ organisatie te kiezen. Er is ook gevraagd naar de branche en type organisatie waar leerlingen willen werken. Zo bleek de gezondheidszorg voor zowel vmbo’ers (25%), havisten (24%) en vwo’ ers (30%) de meest gewilde branche om in te werken. Als organisatiesoort bleek dat 25% van de vmbo’ers en 26% van de havisten kiezen voor zelfstandig ondernemerschap en 19 % van de vwo’ ers zien zichzelf werken bij een multinational. De TKMST Monitor van Educatieve Uitgeverij Malmberg is een landelijke onderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs en mbo. Sinds 1996 worden jaarlijks de keuzes en motieven in het studie- en loopbaanoriëntatieproces onderzocht. In 2007 hebben ruim 24.000 scholieren deelgenomen aan de TKMST Monitor. Marketing Tribune, 8 febr 2008 Hester van den Akker TKMST Monitor, Uitgeverij Malmberg

Add a comment

Related presentations

Related pages

2008 Persbericht. Scholieren Rekenen Zich Rijk - Education

Milieutrefdag 12 juni 2008 ISOLEER JE RIJK Milieutrefdag 12 juni 2008 ISOLEER JE RIJK. WAT : Isolatie van daken en muren, maar ook….. WAAR : Jeugdlokalen ...
Read more

Ecrivus International Translation Agency - Vertaalbureau ...

Scholieren Rekenen Zich Rijk 1. Persbericht Raakt de snaar bij jongeren! hester@YoungSense.nl www.YoungSense.nl Scholieren rekenen zich rijk8 feb 2008 ...
Read more

Eindexamenkandidaten gesteund door omgeving | Scholieren.com

Een citaat uit ons persbericht: "Scholieren die zich voorbereiden op de landelijke ... Door Scholieren.com op 01/01/2008. My ... Tofik Dibi wil jou! rijk ...
Read more

Werkstuk Maatschappijleer Werk | Scholieren.com

Door Scholieren.com te bezoeken ga je ... met 7% per jaar tot 40 biljoen dollar in 2008. PERSBERICHT ... zich in de verschillen tussen rijk en ...
Read more

NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

... vindt de steun die vanuit het Rijk wordt ... Hongaren mogen zich middels een ... De app moet de veiligheid in het verkeer onder scholieren ...
Read more

FI - opening

... en ICT-rijk lesmateriaal. Het ... Rekenen is een project dat zich richt op de ... op de Panama-conferentie 2008. Zie ook het persbericht. ...
Read more

Chemie Magazine - april 2013 by VNCI - issuu

... royeer ze en stuur daarover een persbericht ... wereldhandel te liberaliseren in 2008 mislukte omdat de ... rekenen zich rijk, ...
Read more