דוגמה לסקר סיכונים

56 %
44 %
Information about דוגמה לסקר סיכונים
Templates & Forms

Published on March 10, 2014

Author: MoziBouton-Safety

Source: slideshare.net

Description

דוגמא לסקר סיכונים (ניהול סיכונים) מאת מוזי בוטון
מומחה בתחום הבטיחות, הבריאות ואיכות הסביבה.

‫11.9.1‬ ‫לכבוד‬ ‫עזרא דוידי‬ ‫מנהל פרויקט‬ ‫חברת אלקו‬ ‫הנדון: ביצוע סקר סיכונים במתקן גז טבעי רותם ‪PRMS‬‬ ‫עזרא שלום,‬ ‫בהמשך לבקשתך, בוצע במתקן גז טבעי רותם סקר סיכונים להליך התקנת סקיד חדש בצמוד למתקן‬ ‫הקיים.‬ ‫התהליך כלל:‬ ‫1 – סיור בשטח האתר בתאריך 11.8.32‬ ‫2 – פגישת עבודה בתאריך 11.8.32‬ ‫3 – כתיבת סקר הסיכונים.‬ ‫כללי:‬ ‫חברת אלקו מבצעת באתר גז טבעי רותם התקנה של סקיד חדש, בצמוד למערכת הקיימת.‬ ‫עבודה במתקן גז טבעי פעיל הינה עבודה ברמת סיכון גבוהה.‬ ‫הדבר מחייב תכנון מוקדם של כל פעילות תוך התייחסות לסיכונים ומציאת דרכים להקטנתם.‬ ‫מטרת הסקר:‬ ‫הסקר מפרט את מכלול הפעילות הקיימת באתר החל משלב ההתארגנות, התקנת הסקיד החדש‬ ‫וביצוע עבודות נוספות. כל פעילות חולקה לפעילויות משנה תוך הערכת הסבירות והחומרה הקיימים‬ ‫בה. לכל פעילות ניתנו דרכים להקטנת הסיכון, בהתאם לכך העורך מחדש הסבירות והחומרה.‬ ‫הסקר אמור להוות בסיס לכל פעילות המתבצעת באתר. הפעילות אמורה להתבצע רק לאחר שננקטו‬ ‫כל אמצעי הבטיחות.‬ ‫עמוד 1 מתוך 71‬

‫1. זיהוי מפגעים וגורמי סיכון בעזרת כלי ה- ‪PHA‬‬ ‫מס'‬ ‫1‬ ‫פירוט תהליך‬ ‫הקמת שטח‬ ‫התארגנות בכניסה‬ ‫לתחנה‬ ‫סיכונים אפשריים‬ ‫תנועת רכבים‬ ‫רמת‬ ‫הסיכון‬ ‫2‬ ‫העמסת ציוד על‬ ‫משאית משטח‬ ‫ההתארגנות‬ ‫והכנסתו לשטח‬ ‫העבודה‬ ‫הנפה והעמסה‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫פריקת הציוד‬ ‫מהמשאית בשטח‬ ‫העבודה‬ ‫הרמת משאות, הנפת‬ ‫ציוד, הכנסה והצבת‬ ‫הציוד‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫חיבור חלקי הצנרת‬ ‫והאביזרים בעזרת‬ ‫ברגים‬ ‫עבודה בגובה, עבודה‬ ‫חמה, עבודות חשמל‬ ‫1‬ ‫5‬ ‫חיבור הוונטים‬ ‫מהמערכת החדשה‬ ‫עבודה בגובה‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫בדיקות קרות (חנקן)‬ ‫לבדיקת דליפות‬ ‫בצנרת‬ ‫בדיקות מים לבדיקת‬ ‫דליפות בצנרת המים‬ ‫חיבור בקידוח של‬ ‫בסיסי הסקיד לרצפת‬ ‫הבטון‬ ‫‪5M‬‬ ‫אדם‬ ‫תרחיש אפשרי‬ ‫פגיעה מרכב‬ ‫נוסע.‬ ‫פגיעה מציוד בעת‬ ‫הכנתו להעמסה.‬ ‫ניהול פגיעה מציוד בזמן‬ ‫העמסה.‬ ‫אדם‬ ‫פגיעה מקריסת‬ ‫ציוד הערמה.‬ ‫.‬ ‫פגיעה מהסקיד‬ ‫אדם‬ ‫בעת הכוונתו‬ ‫למקומו.‬ ‫פציעה כתוצאה‬ ‫סביבה‬ ‫משימוש לא נכון‬ ‫אדם‬ ‫בכלי העבודה.‬ ‫ניהול‬ ‫נפילה מבמת‬ ‫ההרמה מגובה‬ ‫אדם‬ ‫של כ-5 מטר.‬ ‫חנקן‬ ‫1‬ ‫מכונה‬ ‫חשש מפריצת‬ ‫חנקן בלחץ גבוה‬ ‫לחץ‬ ‫1‬ ‫מכונה‬ ‫כמו 4‬ ‫עבודה חמה‬ ‫4‬ ‫סביבה‬ ‫נתזי הבטון‬ ‫עלולים לפגוע‬ ‫בעובד ו/או‬ ‫בצנרת קיימת‬ ‫חשש לניצוץ‬ ‫עמוד 2 מתוך 71‬

‫מס'‬ ‫פירוט תהליך‬ ‫סיכונים אפשריים‬ ‫9‬ ‫העברת כבלים מחדר‬ ‫הבקרה לפיר חדר‬ ‫בקרה קיים‬ ‫פגיעה/נפילת עובד‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫העברת כבלים מפיר‬ ‫חדר בקרה קיים דרך‬ ‫תעלות קיימות עד‬ ‫לפיר הנמצא בסככת‬ ‫התחנה‬ ‫חיבור הכבלים‬ ‫לקופסאות חשמל‬ ‫שנמצאות לרגלי‬ ‫הסקיד. קיבוע‬ ‫קופסאות ‪ JB‬ע"י‬ ‫קידוח לרצפת בטון‬ ‫התקנת תעלות פח‬ ‫לרגלי הסקיד‬ ‫רמת‬ ‫הסיכון‬ ‫3‬ ‫פגיעה/נפילת עובד‬ ‫3‬ ‫עבודה עם כלים ידניים‬ ‫וחשמליים‬ ‫1‬ ‫כלים מטלטלים‬ ‫1‬ ‫‪5M‬‬ ‫סביבה‬ ‫אדם‬ ‫סביבה‬ ‫אדם‬ ‫31‬ ‫התקנת תמיכה‬ ‫לתעלת פח וקיבוע‬ ‫בסיס התמיכה‬ ‫לרצפת הבטון‬ ‫עבודה חמה‬ ‫עמוד 3 מתוך 71‬ ‫יש להתייחס‬ ‫לעובד שירד‬ ‫לתעלה כאילו‬ ‫עובד בחלל מוקף/‬ ‫תעלות פתוחות‬ ‫חשש מפגיעה‬ ‫בכבלים קיימים .‬ ‫פגיעה כזו עלולה‬ ‫לגרום להפסקת‬ ‫התחנה הפועלת‬ ‫כמו בסעיף 9‬ ‫אדם‬ ‫סביבה‬ ‫פציעה עקב‬ ‫עבודה עם כלים‬ ‫ידניים.‬ ‫חשש מניצוץ.‬ ‫העפת נתזי בטון‬ ‫ופגיעה בצנרת‬ ‫קיימת‬ ‫פציעה עקב‬ ‫עבודה עם כלים‬ ‫חשמליים‬ ‫מטלטלים‬ ‫סביבה‬ ‫עבודת קדיחה עם‬ ‫מברגה-חשש‬ ‫לניצוץ‬ ‫מכונה‬ ‫21‬ ‫4‬ ‫תרחיש אפשרי‬

‫רמת‬ ‫הסיכון‬ ‫מס'‬ ‫פירוט תהליך‬ ‫סיכונים אפשריים‬ ‫41‬ ‫חציבה ברצפת‬ ‫הבטון באזור‬ ‫העבודה לאורך 5.0‬ ‫מ' ועומק 51 ס"מ,‬ ‫לטובת תיעול כבלים‬ ‫כלים מטלטלים, חשמל,‬ ‫עבודה חמה‬ ‫4‬ ‫ריתוך הארקות‬ ‫לסקידים‬ ‫עבודה חמה‬ ‫4‬ ‫61‬ ‫הכנסת 4 לוחות‬ ‫חשמל לחדר הבקרה‬ ‫משטח ההתארגנות‬ ‫הנפה, חשמל‬ ‫2‬ ‫71‬ ‫הצבת הלוח, חיבורו‬ ‫וחיבור הכבילה‬ ‫כלים ידניים וחשמליים‬ ‫1‬ ‫81‬ ‫הצבת 2 דוודים ו-2‬ ‫מבערים על משטח‬ ‫בטון בחדר דוודים‬ ‫פגיעה מדוד או מבער‬ ‫91‬ ‫51‬ ‫3‬ ‫‪5M‬‬ ‫אדם‬ ‫סביבה‬ ‫אדם‬ ‫סביבה‬ ‫מכונה‬ ‫אדם‬ ‫אדם‬ ‫אדם‬ ‫תרחיש אפשרי‬ ‫נתזי הבטון‬ ‫עלולים לפגוע‬ ‫בעובד ו/או‬ ‫בצנרת קיימת-‬ ‫חשש לניצוץ‬ ‫שריפה- ניצוץ‬ ‫בעת העברת‬ ‫הלוחות מעל‬ ‫הגדר הם עלולים‬ ‫להתנדנד ולפגוע‬ ‫בעובד‬ ‫פציעה כתוצאה‬ ‫משימוש בכלים‬ ‫ידניים‬ ‫נפילה של דוד או‬ ‫מבער על רגלו‬ ‫של העובד‬ ‫חיבור הדוודים‬ ‫למערכת הסקידים‬ ‫החדשה‬ ‫כלים מטלטלים‬ ‫1‬ ‫אדם‬ ‫פציעה כתוצאה‬ ‫משימוש בכלים‬ ‫ידניים‬ ‫02‬ ‫התקנת תעלות‬ ‫חשמל בחדר דוודים‬ ‫עבודה בגובה, כלים‬ ‫מטלטלים‬ ‫2‬ ‫אדם‬ ‫נפילה מגובה של‬ ‫3-2 מטר/פציעה‬ ‫כתוצאה משימוש‬ ‫בכלים ידניים‬ ‫12‬ ‫התקנת ארובות‬ ‫למבערים בקיר‬ ‫החיצוני ל-‪PRMS‬‬ ‫עבודה בגובה‬ ‫עמוד 4 מתוך 71‬ ‫3‬ ‫אדם‬ ‫נפילה מגובה של‬ ‫כ-6 מטר/פציעת‬ ‫הידיים מעבודה‬ ‫עם ארובות‬ ‫ממתכת‬

‫מס'‬ ‫פירוט תהליך‬ ‫סיכונים אפשריים‬ ‫22‬ ‫הזזת גלאי להבה‬ ‫הנמצא בתקרת ה-‬ ‫‪PRMS‬‬ ‫עבודה בגובה‬ ‫רמת‬ ‫הסיכון‬ ‫3‬ ‫‪5M‬‬ ‫אדם‬ ‫מקרא "רמת סיכון" – 1 - סיכון קביל, 4 – סיכון קריטי‬ ‫עמוד 5 מתוך 71‬ ‫תרחיש אפשרי‬ ‫נפילה מגובה של‬ ‫כ-5 מטר‬

‫2. זיהוי מפגעים וגורמי סיכון בעזרת כלי ה- "‪"What if Tool‬‬ ‫קביעת רמת הסיכון‬ ‫הסבירות למימוש הסיכון‬ ‫4‬ ‫8‬ ‫25‬ ‫65‬ ‫22‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫9‬ ‫25‬ ‫55‬ ‫4‬ ‫חמור מאד‬ ‫3‬ ‫חמור‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫6‬ ‫8‬ ‫25‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫2‬ ‫בינוני‬ ‫1‬ ‫קל‬ ‫סיכון נמוך – 5-1‬ ‫סיכון בינוני – 6-25‬ ‫עמוד 6 מתוך 71‬ ‫5‬ ‫קטסטרופלי‬ ‫סיכון גבוה – 51-52‬ ‫חומרה‬ ‫סבירות ‪ x‬חומרה = רמת הסיכון‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫55‬ ‫02‬ ‫52‬ ‫1‬ ‫מ‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫1‬ ‫זניחה‬ ‫2‬ ‫נמוכה‬ ‫3‬ ‫בינונית‬ ‫4‬ ‫גבוהה‬ ‫5‬ ‫גבוהה מאד‬

‫הערכת סיכונים‬ ‫מס'‬ ‫פעילות‬ ‫1‬ ‫הקמת שטח‬ ‫ההתארגנות‬ ‫2‬ ‫העמסת ציוד‬ ‫משטח‬ ‫ההתארגנות‬ ‫והכנסתו לשטח‬ ‫העבודה‬ ‫3‬ ‫פריקת הציוד‬ ‫בשטח העבודה‬ ‫4‬ ‫חיבור חלקי‬ ‫הצנרת והאביזרים‬ ‫בעזרת ברגים‬ ‫המלצות להפחתת הסיכון‬ ‫הסתברות‬ ‫חומרה‬ ‫סיכון‬ ‫פגיעה מרכב נוסע‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫פגיעה מציוד/כבלים‬ ‫הפזורים בשטח‬ ‫פגיעה מציוד תוך כדי‬ ‫הכנתו להעמסה‬ ‫פגיעה מציוד בזמן‬ ‫העמסה‬ ‫פגיעה מקריסת ציוד‬ ‫הרמה‬ ‫שילוטי אזהרה, סימון מקומות‬ ‫ייעודים לכלי רכב‬ ‫בדיקה יומית של השטח לפני הגעת‬ ‫העובדים‬ ‫הדרכת עובדים בטיחות בטרם ביצוע‬ ‫העבודה, קביעת נהלי עבודה ברורים‬ ‫‪What if‬‬ ‫הסת'‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫כנ"ל‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫8‬ ‫פגיעה מהסקיד בעת‬ ‫פריקתו מהמשאית‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫ציוד ההרמה מאושר ע"י בודק מוסמך‬ ‫בטרם ביצוע העבודה‬ ‫איסור המצאות עובדים מתחת לציוד,‬ ‫מספר עובדים מצומצם יקבל את‬ ‫הציוד שיפורק מהמשאית‬ ‫פגיעה בתשתיות‬ ‫קיימות בעת הפריקה‬ ‫פציעה כתוצאה‬ ‫משימוש לא נכון בכלי‬ ‫עבודה‬ ‫נפילה מגובה‬ ‫רמת סיכון מתוקנת‬ ‫הערות‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫21‬ ‫אתת יכוון את נהג המשאית‬ ‫הדרכת בטיחות מתאימה בטרם ביצוע‬ ‫העבודה, בדיקת כלי העבודה ע"י‬ ‫המשתמש לפני העבודה‬ ‫רק עובדים מורשים יעבדו בגובה,‬ ‫שימוש באמצעי המתאים לאופי‬ ‫העבודה (במת הרמה, פיגום נייד וכו')‬ ‫עמוד 7 מתוך 71‬ ‫חומרה‬ ‫סיכון‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫5‬ ‫01‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫מעקב‬

‫מס'‬ ‫פעילות‬ ‫5‬ ‫חיבור הוונטים‬ ‫מהמערכת החדשה‬ ‫6‬ ‫בדיקות קרות‬ ‫(חנקן) לבדיקת‬ ‫דליפות בצנרת‬ ‫7‬ ‫בדיקות מים‬ ‫לבדיקת דליפות‬ ‫בצנרת מים‬ ‫‪What if‬‬ ‫הסתברות‬ ‫חומרה‬ ‫סיכון‬ ‫פציעה כתוצאה‬ ‫משימוש לא נכון בכלי‬ ‫עבודה‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫רמת סיכון מתוקנת‬ ‫המלצות להפחתת הסיכון‬ ‫הערות‬ ‫הסת'‬ ‫נפילה מגובה‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫פריקת חנקן בלחץ‬ ‫גבוה‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫נפילה מגובה‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫פריצת מים בלחץ‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫נפילות מגובה‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫הדרכת בטיחות מתאימה בטרם ביצוע‬ ‫העבודה, בדיקת כלי העבודה ע"י‬ ‫המשתמש לפני העבודה‬ ‫רק עובדים מורשים יעבדו בגובה,‬ ‫שימוש באמצעי המתאים לאופי‬ ‫העבודה (במת הרמה, פיגום נייד וכו'),‬ ‫עבודה בהתאם לתקנות העבודה בגובה‬ ‫הדרכת בטיחות ייעודית לעבודה בטרם‬ ‫ביצוע העבודה, תכנון העבודה, ביצוע‬ ‫העבודה יעשה בעיקר ע"י עובדים‬ ‫מיומנים שביצעו עבודה דומה בעבר‬ ‫רק עובדים מורשים יעבדו בגובה,‬ ‫שימוש באמצעי המתאים לאופי‬ ‫העבודה (במת הרמה, פיגום נייד וכו'),‬ ‫עבודה בהתאם לתקנות העבודה בגובה‬ ‫הדרכת בטיחות ייעודית לעבודה בטרם‬ ‫ביצוע העבודה, תכנון העבודה, ביצוע‬ ‫העבודה יעשה בעיקר ע"י עובדים‬ ‫מיומנים שביצעו עבודה דומה בעבר‬ ‫רק עובדים מורשים יעבדו בגובה‬ ‫עמוד 8 מתוך 71‬ ‫חומרה‬ ‫סיכון‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫5‬ ‫01‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫5 – לפני ביצוע‬ ‫הבדיקות יש לבצע‬ ‫בדיקת סגירת‬ ‫אוגנים והידוק‬ ‫סגירת מחבר‬ ‫‪ LET_LOCK‬עם‬ ‫ֹ‬ ‫מדיד.‬ ‫2-יש לפנות‬ ‫לפרוצדורת‬ ‫התקנת ‪PRMS‬‬ ‫שמספרה-‬ ‫‪Gas&water leak‬‬ ‫‪procedure for‬‬ ‫‪prms – ETJ‬‬‫080-‪ESM-PRO‬‬ ‫מעקב‬

‫מס'‬ ‫פעילות‬ ‫8‬ ‫חיבור בקידוח של‬ ‫בסיסי הסקיד‬ ‫לרצפת הבטון‬ ‫9‬ ‫העברת כבלים‬ ‫מחדר הבקרה‬ ‫לפיר חדר בקרה‬ ‫קיים‬ ‫01‬ ‫העברת כבלים‬ ‫מפיר חדר בקרה‬ ‫דרך תעלות‬ ‫קיימות עד לפיר‬ ‫הנמצא בסככת‬ ‫התחנה‬ ‫‪What if‬‬ ‫הסתברות‬ ‫חומרה‬ ‫סיכון‬ ‫פיצוץ כתוצאה מניצוץ‬ ‫במכשיר החשמלי‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫רמת סיכון מתוקנת‬ ‫המלצות להפחתת הסיכון‬ ‫הסת'‬ ‫נתזי בטון יפגעו בצנרת‬ ‫קיימת או בעובד‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫21‬ ‫פגיעה של עובד בתוך‬ ‫התעלה‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫9‬ ‫פגיעה בכבלים קיימים‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫8‬ ‫פגיעה של עובד בתוך‬ ‫התעלה‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫פגיעה בצנרת קיימת‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫השימוש בכלי עבודה חשמליים‬ ‫יתאפשר רק לאחר בדיקה שאין גז‬ ‫בסביבת העבודה (ניטור) ויאושר ע"י‬ ‫נתג"ז.‬ ‫במהלך הקידוח יהיה נוכח נציג חברת‬ ‫הגז ויבצע בדיקות ניטור.‬ ‫הקמת גדר שתפריד בין המערכת‬ ‫הקיימת לזו המוקמת, הגדר תהיה‬ ‫עשויה מחומר שאינו נדלק/מעכב בערה‬ ‫ומחומר שיכול לספוג נתזי בטון‬ ‫כדוגמת איזכורית, גבס מעכב בערה‬ ‫וכו'‬ ‫התייחסות לעבודה כאילו היתה עבודה‬ ‫במקום מוקף, מעקב תמידי של עובד‬ ‫הנמצא מחוץ לתעלה‬ ‫זיהוי הצנרת הקיימת, הדרכה והנחית‬ ‫העובדים בהתאם, תכנון העבודה‬ ‫8‬ ‫2‬ ‫חומרה‬ ‫5‬ ‫הערות‬ ‫סיכון‬ ‫01‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫כמו בסעיף 9‬ ‫עמוד 9 מתוך 71‬ ‫העבודה תתבצע‬ ‫בניטור צמוד ע"י‬ ‫אנשי התפעול של‬ ‫נתג"ז.‬ ‫קיימת סכנה של‬ ‫פגיעה בכבלים‬ ‫סמוכים ולהשבתת‬ ‫התחנה כתוצאה‬ ‫מכך. יבוצע‬ ‫במרוכז לאחר‬ ‫הכנת כל‬ ‫התשתיות בשני‬ ‫הצדדים, תחת‬ ‫פיקוח צמוד.‬ ‫מעקב‬

‫מס'‬ ‫פעילות‬ ‫11‬ ‫חיבור הכבלים‬ ‫לקופסאות חשמל‬ ‫שנמצאות לרגלי‬ ‫הסקיד וכן קיבוע‬ ‫קופסאות ‪ JB‬ע"י‬ ‫קידוח לרצפת‬ ‫הבטון‬ ‫21‬ ‫התקנת תעלות פח‬ ‫לרגלי הסקיד‬ ‫‪What if‬‬ ‫הסתברות‬ ‫חומרה‬ ‫סיכון‬ ‫פציעה משימוש בכלים‬ ‫ידניים‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫חשש מניצוץ-שימוש‬ ‫במקדחה‬ ‫3‬ ‫המלצות להפחתת הסיכון‬ ‫הסת'‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫פגיעת נתזי בטון‬ ‫בצנרת קיימת‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫21‬ ‫פציעה עקב עבודה עם‬ ‫כלים חשמליים‬ ‫מטלטלים‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫חשש לניצוץ‬ ‫רמת סיכון מתוקנת‬ ‫הערות‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫הדרכת בטיחות מתאימה בטרם ביצוע‬ ‫העבודה, בדיקת כלי העבודה ע"י‬ ‫המשתמש לפני העבודה‬ ‫השימוש בכלי עבודה חשמליים‬ ‫יתאפשר רק לאחר בדיקה שאין גז‬ ‫בסביבת העבודה (ניטור) ויאושר ע"י‬ ‫נתג"ז.‬ ‫במהלך הקידוח יהיה נוכח נציג חברת‬ ‫הגז ויבצע בדיקות ניטור.‬ ‫הקמת גדר שתפריד בין המערכת‬ ‫הקיימת לזו המוקמת, הגדר תיהיה‬ ‫עשויה מחומר שאינו נדלק/מעכב בערה‬ ‫ומחומר שיכול לספוג נתזי בטון‬ ‫כדוגמת איסכורית, גבס מעכב בערה‬ ‫וכו'‬ ‫חומרה‬ ‫סיכון‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫5‬ ‫01‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫הדרכה מתאימה, בדיקת הכלי לפני‬ ‫השימוש‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫השימוש בכלי עבודה חשמליים‬ ‫יתאפשר רק לאחר בדיקה שאין גז‬ ‫בסביבת העבודה (ניטור) ויאושר ע"י‬ ‫נתג"ז.‬ ‫במהלך הקידוח יהיה נוכח נציג חברת‬ ‫הגז ויבצע בדיקות ניטור.‬ ‫2‬ ‫יש להביא לאשור‬ ‫נתג"ז כל עבודה‬ ‫חמה בעזרת תכנית‬ ‫+ פרוצדורה‬ ‫ספציפית‬ ‫שתתייחס פרטנית‬ ‫לסיכונים ולאמצעי‬ ‫הבטיחות.‬ ‫ניטור צמוד.‬ ‫עמוד 11 מתוך 71‬ ‫כנ"ל‬ ‫5‬ ‫01‬ ‫מעקב‬

‫רמת סיכון מתוקנת‬ ‫מס'‬ ‫פעילות‬ ‫31‬ ‫התקנת תמיכה‬ ‫לתעלות הפח‬ ‫וקיבוע בסיס‬ ‫התמיכה לרצפת‬ ‫הבטון‬ ‫41‬ ‫חציבה ברצפת‬ ‫הבטון באזור‬ ‫העבודה לאורך 5.0‬ ‫מ' ועומק 51 ס"מ,‬ ‫לטובת תיעול‬ ‫כבלים‬ ‫51‬ ‫ריתוך הארקות‬ ‫לסקידים‬ ‫‪What if‬‬ ‫הסתברות‬ ‫חומרה‬ ‫סיכון‬ ‫הערות‬ ‫המלצות להפחתת הסיכון‬ ‫הסת'‬ ‫חשש מניצוץ-שימוש‬ ‫במקדחה‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫נתזי בטון עלולים‬ ‫לפגוע בעובד ו/או‬ ‫בצנרת קיימת‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫21‬ ‫חשש לניצוץ-שימוש‬ ‫בכלים חשמליים‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫שריפה‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫פיצוץ כתוצאה מניצוץ‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫שימוש בכלי עבודה מוגני התפוצצות,‬ ‫השימוש בכלי עבודה חשמליים‬ ‫יתאפשר רק לאחר בדיקה שאין גז‬ ‫בסביבת העבודה (ניטור) ויאושר ע"י‬ ‫נתג"ז.‬ ‫במהלך הקידוח יהיה נוכח נציג חברת‬ ‫הגז ויבצע בדיקות ניטור.‬ ‫הקמת גדר שתפריד בין המערכת‬ ‫הקיימת לזו המוקמת, הגדר תיהיה‬ ‫עשויה מחומר שאינו נדלק/מעכב בערה‬ ‫ומחומר שיכול לספוג נתזי בטון‬ ‫כדוגמת איסכורית, גבס מעכב בערה‬ ‫וכו'‬ ‫השימוש בכלי עבודה חשמליים‬ ‫יתאפשר רק לאחר בדיקה שאין גז‬ ‫בסביבת העבודה (ניטור) ויאושר ע"י‬ ‫נתג"ז.‬ ‫במהלך הקידוח יהיה נוכח נציג חברת‬ ‫הגז ויבצע בדיקות ניטור .‬ ‫עבודה על פי נוהל "עבודה חמה"-ניקוי‬ ‫השטח מכל חומר דליק ברדיוס של 01‬ ‫מ' לפחות, צופה אש, 2 מטפי כיבוי של‬ ‫6 ק"ג.‬ ‫השימוש בכלי עבודה חשמליים‬ ‫יתאפשר רק לאחר בדיקה שאין גז‬ ‫בסביבת העבודה (ניטור) ויאושר ע"י‬ ‫נתג"ז.‬ ‫במהלך הקידוח יהיה נוכח נציג חברת‬ ‫הגז ויבצע בדיקות ניטור.‬ ‫עמוד 11 מתוך 71‬ ‫חומרה‬ ‫סיכון‬ ‫2‬ ‫5‬ ‫01‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫5‬ ‫01‬ ‫2‬ ‫5‬ ‫01‬ ‫2‬ ‫5‬ ‫01‬ ‫מעקב‬

‫מס'‬ ‫פעילות‬ ‫61‬ ‫הכנסת 4 לוחות‬ ‫חשמל לחדר‬ ‫הבקרה משטח‬ ‫ההתארגנות‬ ‫71‬ ‫הצבת הלוח,‬ ‫חיבורו וחיבור‬ ‫הכבילה‬ ‫‪What if‬‬ ‫הסתברות‬ ‫חומרה‬ ‫סיכון‬ ‫פגיעת הלוחות בעובד‬ ‫בעת העמסה ובעת‬ ‫העברה לשטח העבודה‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫9‬ ‫פגיעה מהלוחות בעת‬ ‫הכנסתם לחדר‬ ‫הבקרה‬ ‫81‬ ‫91‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫פציעה כתוצאה‬ ‫משימוש בכלים ידניים‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫8‬ ‫חיבור הדוודים‬ ‫למערכת הסקידים‬ ‫החדשה‬ ‫פציעה כתוצאה‬ ‫משימוש בכלים‬ ‫ידניים/מטלטלים‬ ‫המלצות להפחתת הסיכון‬ ‫הסת'‬ ‫4‬ ‫פגיעה ברגלו של עובד‬ ‫כתוצאה מנפילה‬ ‫הצבת 2 דוודים ו-2 דוד/מבער‬ ‫מבערים על משטח‬ ‫בטון בחדר דוודים‬ ‫פציעה כתוצאה‬ ‫משימוש בכלים ידניים‬ ‫רמת סיכון מתוקנת‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫תכנון מוקדם של העבודה, איסור‬ ‫המצאות אדם מתחת לארון בעת‬ ‫העמסה והעברה לשטח העבודה,‬ ‫בדיקת המנוף וציוד ההרמה ע"י בודק‬ ‫מוסמך‬ ‫הורדת הלוחות לכלי המסוגל להכניס‬ ‫את הלוחות לתוך החדר (מלגזת יד‬ ‫וכו')‬ ‫הדרכת בטיחות מתאימה בטרם ביצוע‬ ‫העבודה, בדיקת כלי העבודה ע"י‬ ‫המשתמש לפני העבודה‬ ‫שימוש בכלי העמסה המתאים לגודל‬ ‫ולמשקל, העברת הציוד למשטח‬ ‫תתבצע ע"י מכשיר הרמה שהמכשיר‬ ‫ואביזריו נבדקו ע"י בודק מוסמך‬ ‫הדרכת בטיחות מתאימה בטרם ביצוע‬ ‫העבודה, בדיקת כלי העבודה ע"י‬ ‫המשתמש לפני העבודה‬ ‫הדרכת בטיחות מתאימה בטרם ביצוע‬ ‫העבודה, בדיקת כלי העבודה ע"י‬ ‫המשתמש לפני העבודה/ השימוש‬ ‫בכלי עבודה חשמליים יתאפשר רק‬ ‫לאחר בדיקה שאין גז בסביבת העבודה‬ ‫(ניטור) ויאושר ע"י נתג"ז.‬ ‫במהלך הקידוח יהיה נוכח נציג חברת‬ ‫הגז ויבצע בדיקות ניטור.‬ ‫עמוד 21 מתוך 71‬ ‫2‬ ‫חומרה‬ ‫3‬ ‫הערות‬ ‫סיכון‬ ‫6‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫יש להתייחס‬ ‫לפרוצדורת‬ ‫התקנה של ‪PRMS‬‬ ‫שמספרה -‬ ‫‪LIFTING‬‬ ‫‪PLAN:ETJ‬‬‫970-‪ESM-PRO‬‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫יש להתייחס‬ ‫לפרוצדורת‬ ‫התקנה של ‪PRMS‬‬ ‫שמספרה -‬ ‫‪LIFTING‬‬ ‫‪PLAN:ETJ‬‬‫970-‪ESM-PRO‬‬ ‫מעקב‬

‫מס'‬ ‫פעילות‬ ‫02‬ ‫התקנת תעלות‬ ‫חשמל בחדר‬ ‫דוודים‬ ‫‪What if‬‬ ‫נפילה מגובה של 3-2‬ ‫מטר‬ ‫הסתברות‬ ‫חומרה‬ ‫סיכון‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫נפילה מגובה של כ- 6‬ ‫מטר‬ ‫12‬ ‫המלצות להפחתת הסיכון‬ ‫הסת'‬ ‫פציעה כתוצאה‬ ‫משימוש בכלים‬ ‫ידניים/מטלטלים‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫התקנת ארובות‬ ‫למבערים בקיר‬ ‫החיצוני ל-‪ PRMS‬פציעה כתוצאה‬ ‫משימוש בכלים‬ ‫ידניים/מטלטלים‬ ‫רמת סיכון מתוקנת‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫רק עובדים מורשים יעבדו בגובה,‬ ‫שימוש באמצעי המתאים לאופי‬ ‫העבודה (במת הרמה, פיגום נייד וכו'),‬ ‫עבודה בהתאם לתקנות העבודה בגובה‬ ‫הדרכת בטיחות מתאימה בטרם ביצוע‬ ‫העבודה, בדיקת כלי העבודה ע"י‬ ‫המשתמש לפני העבודה/ השימוש‬ ‫בכלי עבודה חשמליים יתאפשר רק‬ ‫לאחר בדיקה שאין גז בסביבת העבודה‬ ‫(ניטור) ויאושר ע"י נתג"ז.‬ ‫במהלך הקידוח יהיה נוכח נציג חברת‬ ‫הגז ויבצע בדיקות ניטור.‬ ‫רק עובדים מורשים יעבדו בגובה,‬ ‫שימוש באמצעי המתאים לאופי‬ ‫העבודה (במת הרמה, פיגום נייד וכו'),‬ ‫עבודה בהתאם לתקנות העבודה בגובה‬ ‫הדרכת בטיחות מתאימה בטרם ביצוע‬ ‫העבודה, בדיקת כלי העבודה ע"י‬ ‫המשתמש לפני העבודה/ השימוש‬ ‫בכלי עבודה חשמליים יתאפשר רק‬ ‫לאחר בדיקה שאין גז בסביבת העבודה‬ ‫(ניטור) ויאושר ע"י נתג"ז.‬ ‫במהלך הקידוח יהיה נוכח נציג חברת‬ ‫הגז ויבצע בדיקות ניטור.‬ ‫עמוד 31 מתוך 71‬ ‫1‬ ‫חומרה‬ ‫3‬ ‫הערות‬ ‫סיכון‬ ‫3‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫מעקב‬

‫מס'‬ ‫פעילות‬ ‫22‬ ‫הזזת גלאי להבה‬ ‫הנמצא בתקרת ה-‬ ‫‪PRMS‬‬ ‫הסתברות‬ ‫חומרה‬ ‫סיכון‬ ‫נפילה מגובה של כ- 5‬ ‫מטר‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫‪What if‬‬ ‫רמת סיכון מתוקנת‬ ‫המלצות להפחתת הסיכון‬ ‫הסת'‬ ‫פציעה כתוצאה‬ ‫משימוש בכלים‬ ‫ידניים/מטלטלים‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫הפסקת פעילות‬ ‫מערכת הגילוי בזמן‬ ‫העבודה‬ ‫5‬ ‫5‬ ‫52‬ ‫רק עובדים מורשים יעבדו בגובה,‬ ‫שימוש באמצעי המתאים לאופי‬ ‫העבודה (במת הרמה, פיגום נייד וכו'),‬ ‫עבודה בהתאם לתקנות העבודה בגובה‬ ‫הדרכת בטיחות מתאימה בטרם ביצוע‬ ‫העבודה, בדיקת כלי העבודה ע"י‬ ‫המשתמש לפני העבודה/ / השימוש‬ ‫בכלי עבודה חשמליים יתאפשר רק‬ ‫לאחר בדיקה שאין גז בסביבת העבודה‬ ‫(ניטור) ויאושר ע"י נתג"ז.‬ ‫במהלך הקידוח יהיה נוכח נציג חברת‬ ‫הגז ויבצע בדיקות ניטור.‬ ‫עם תחילת העבודה יש להפעיל גלאים‬ ‫ידניים במרחב העבודה, במידה והגלאי‬ ‫מתריע יש להפסיק מידית את העבודה‬ ‫עמוד 41 מתוך 71‬ ‫2‬ ‫חומרה‬ ‫3‬ ‫הערות‬ ‫סיכון‬ ‫6‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫יבוצע ללא כלי‬ ‫עבודה חשמליים,‬ ‫אלא ידניים בלבד.‬ ‫מעקב‬

‫כללי:‬ ‫כל עבודה העלולה ליצור ניצוצות כדוגמת ריתוך וכו' מוגדרת כעבודה חמה ומחייבת עבודה על פי נוהל "עבודה חמה"-ניקוי השטח מכל חומר דליק ברדיוס של 01 מ'‬ ‫לפחות, צופה אש, 2 מטפי כיבוי של 6 ק"ג.‬ ‫יש להביא לידיעת נתג"ז כל ביצוע עבודה חמה ואמצעי הבטיחות שינקטו.‬ ‫יש לוודא שבעת עבודה חמה מתבצע ניטור צמוד של אנשי תפעול נתג"ז.‬ ‫בברכה,‬ ‫רונן גבאי‬ ‫מנהל תפעול וממונה בטיחות‬ ‫מוזי בוטון-בטיחות ואיכות סביבה בע"מ‬ ‫עמוד 51 מתוך 71‬

‫שטח ההתארגנות לפני הכניסה למתקן.‬ ‫מתקן גז טבעי רותם ‪PRMS‬‬ ‫מקום עמידת המשאית‬ ‫ופריקת הציוד לתוך שטח‬ ‫העבודה‬ ‫שטח העבודה בצמוד למתקן הקיים‬ ‫עמוד 61 מתוך 71‬ ‫מבט משטח העבודה על מיקום המשאית‬ ‫שתפרוק את הציוד. תשומת לב לגובה תקרת‬ ‫הכניסה.‬

‫אזור פריקת הציוד וכניסה לחדר דוודים‬ ‫התעלה שאליה אמור להכנס‬ ‫עובד ע"מ להעביר את‬ ‫הכבלים‬ ‫מבט מבפנים על חדר הדוודים. הדוודים החדשים‬ ‫יונחו בסמוך לישנים. יש לוודא שהדוודים הישנים‬ ‫לא יפגעו במהלך העבודה.‬ ‫התקנת ונטים כדוגמת אלו‬ ‫שבתמונה‬ ‫ניתוק גלאי הלהבה וחיבורו‬ ‫מחדש‬ ‫עמוד 71 מתוך 71‬ ‫יש להגדיל את גובה דלת‬ ‫הכניסה לחדר הדוודים‬

Add a comment

Related presentations

Related pages

דוגמא לסקר סיכונים – DOCTORS

דוגמנה לסקר סיכונים דורון . 05/11/05 01:39 re: דוגמא לסקר ...
Read more

עמית נתנאל, מנהל סיכונים ראשי ...

דוגמה לסקר סיכונים דוגמא לסקר סיכונים (ניהול סיכונים) מאת מוזי בוטון מומחה בתחום ...
Read more

ניהול סיכונים – ויקיפדיה

ניהול סיכונים הוא תהליך הקשור בניהול שוטף ומטרתו לאתר סיכונים / מפגעים, הערכת עוצמת ...
Read more

takam.mof.gov.il

שם ההוראה: ביצוע ותחזוקת סקר סיכונים ... נספח ה – דוגמה לדוח מסכם לסקר הסיכונים.
Read more

ניהול סיכונים – סקר ומעשים ...

חברות וארגונים עושים כיום סקר סיכונים תקופתי. בדרך כלל המניע לסקר הינו אסדרה (רגולציה ...
Read more

ניתוח סיכונים פרויקטים בפיתוח

אנו מבצעים ניתוח סיכונים בשלבי הפיתוח של ... דוגמה לסקר סיכונים שבוצע עבור פרויקט ...
Read more

מי לומד ניהול סיכונים?, מי קהל ...

דוגמה לסיכונים פיננסיים היא עליה בשער ... המניע לסקר הוא לרוב ... מנהל סיכונים cro
Read more

נספחים - אתר המוסד לבטיחות וגיהות

דוגמאות לסקר סיכונים ואיתור מפגעים ... (דוגמה) במסגרת הפעילות לקידום הבטיחות ב ...
Read more