2 mrt 2014 aan watter kant val jy

43 %
57 %
Information about 2 mrt 2014 aan watter kant val jy
Spiritual

Published on March 5, 2014

Author: ernestipotgieter

Source: slideshare.net

Woord na beroep Daar is wonderlike dinge oppad!! Heb 13:5 Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie TOTALE VERANDERING!!!! Jes 29:17-24

Isa 29:17-24 Sal dit nie nog ‘n baie kort rukkie duur dat die Líbanon in ‘n vrugteboord verander word, …die dowes Skrifwoorde hoor, … die oë van die blindes sien ….En die ootmoediges sal vreugde op vreugde smaak … die behoeftiges … sal juig in die Heilige van Israel, … Jakob sal nou nie meer beskaamd staan nie, en nou sal sy aangesig nie meer bleek word nie; … want as hy, as sy kinders die werk van my hande in sy midde sien, sal hulle … die Heilige van Jakob heilig en vir die God van Israel met ontsag vervul wees; …en hulle wat dwalende van gees is, sal insig verkry, en die murmureerders sal lering aanneem.

Jes 29:1-17 Wee Ariël, ... laat die feeste hulle kringloop volbring ... dan sal Ek Ariël benoud maak, en daar sal geklaag en geklag wees, ... En Ek sal in ‘n kring teen jou laer opslaan en jou met wagposte beleër en skanse teen jou oprig. ... En soos ‘n droom, ‘n naggesig, sal die menigte van al die nasies wees wat oorlog toe trek teen Ariël ...En soos ‘n hongerige droom dat hy eet, maar hy word wakker en—sy siel is leeg; .... só sal die menigte van al die nasies wees wat oorlog toe trek teen die berg Sion. ... Hulle is dronk, maar nie van wyn nie; hulle waggel, maar nie van sterk drank nie. Want die HERE het oor julle uitgegiet ‘n gees van diepe slaap, en Hy het julle oë toegesluit .... So het dan die gesig van al hierdie dinge vir julle geword soos die woorde van ‘n verseëlde boek wat hulle gee aan iemand wat kan lees, met die woorde

Lees dit tog! Maar hy sê: Ek kan nie, want dit is verseël. ... Omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en My eer met hulle lippe, terwyl hulle hul hart ver van My hou, ... daarom sal Ek voortgaan om wonderlik te handel met hierdie volk ... en die wysheid van hulle wyse manne sal vergaan, en die verstand van hulle verstandige mense sal wegskuil. Wee hulle wat planne diep verberg vir die HERE, wie se werk in duisternis plaasvind; en hulle sê: Wie sien ons en wie ken ons? o Julle verkeerdheid! Of moet die pottebakker beskou word as klei, dat die maaksel van sy maker kan sê: Hy het my nie gemaak nie, ...

Aan watter kant van die Woord val jy? Deu 30:15, 19 Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk. .... Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, Dalk vra jy: “wat van die koste? 2Kron 25:9 Maar Amásia sê aan die man van God: En wat moet met die honderd talente gemaak word wat ek aan die troepe van Israel gegee het? Die HERE kan u baie meer gee as dit.

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

GRAAD 12

Afrikaans Huistaal/V2 2 DBE/Feb.–Mrt. 2014 ... 2 vra menigeen aan die verhoog se kant ... 3.2 Watter woord in kwatryn 10 dui aan dat die spreker nie deel ...
Read more

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12

2.2.2 Hoe sou jy die gradiënt wat jy in VRAAG 2.2 .1 ... Dui ook die afstand aan wat jy sal reis. Pad ... Geografie/V2 8 DBE/Feb.–Mrt. 2014
Read more

GRAAD 12 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12

Motiveer jou antwoordén skryf die boodskap neer wat jy vir die tieners van 2014 wil ... (Teks 2) aan om jou antwoord ... 13.2 Watter ironie is in ...
Read more

VERVOER VERVOER - --- ONS VAL IN DIE PADONS VAL IN DIE ...

... 1 Augustus 2014 GEDIGGIE ... 2. Voertuie wat vir ... hand, oog, oor aan dieselfde kant van die liggaam. Dit is egter nie altyd so nie.
Read more

STRUKTURE Graad 8 - Tegnologie - Home

net aan die een kant ondersteun. ... Watter tipe struktuur dit is, ... Hulpbronopdrag 2 Kan jy ‘n boek ondersteun met ‘n vel koerantpapier?
Read more

PressReader - Goeie Huishouding: 2014-08-01 - LIEWE DANIEL ...

... “Watter kant toe val ’n boom? Dit hang af na watter kant toe dit leun.” Dis reg, te danke aan die ... 2. Dit sal jou laat lag omdat jy sal weet ...
Read more

Tieroog Volume 5 van 2014 by SchoolAlert

Tieroog 5 - Nuusbrief van Hoërskool Tygerberg ... Issuu on Google+
Read more

Let Wel - Afrikaans

A S S E S S E R I N G S P R O G R A M H U I S T A A L 2014 ... 1.2 Op watter twee ... As generaal van 'n supermoondheid se weermag moet jy aan jou ...
Read more

Resepte | Kyknet

2 Mrt 2014. Black Jack Tafel ... pere se sap 2 eetlepels droë hoenderaftreksel sout en peper na geur koppie kook water 1. ... te maak het jy die volgende ...
Read more