2 hafta

67 %
33 %
Information about 2 hafta
Education

Published on March 9, 2014

Author: kobikobi

Source: slideshare.net

Description

İletişim-2

Genel ve Teknik İletişim 2.Hafta Öğr.Gör.Doğan GÜRDAL KTU Beşikdüzü MYO

Başlıklar • İletişimin temel öğeleri • İletişim süreci nasıl işler 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 2

• "Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır. Yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar. " - Giordano Bruno (..... - 1600) 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 3

İletişimin temel öğeleri  Kaynak  Mesaj  Kanal  Hedef(Alıcı)  Mesajı Algılama/Filtre etme  Geri Bildirim(Dönüt)  Gürültü 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 4

Kaynak • Süreci başlatandır. • Kaynak,birey grup veya kuruluş olabilir. Tanım;Bir düşünce yada düşünce ile ilgili davranışı herhangi bir anlam yükleyerek alıcıya göndermek istediği zaman önce  Kelimeler,  Rakamlar,  Şekiller  İşaretler  Hareketler  Diğer semboller kullanarak bunları mesaj haline getirir 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 5

• Bu mesaj haline getirme işlemine KODLAMA diyoruz. • Etkin İletişim; Kaynak ve alıcının karşılıklı olarak birbirlerinin farkında olmaları ve mesaja aynı anlamı vermeleri. • Alıcının algılayamayacağı bir mesaj sadece gürültüdür. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 6

Mesaj • Kaynak ve alıcı için aynı anlamı taşıyan,sembollerle ifade edilen,duygu,düşünce ve tutumlardır. • Mesaj kaynaktan alıcıya,  Yazıyla,  Sözle,  İşaretlerle, İletilebilir.Ne kadar duyu organı kullanılırsa o derece iletilmedeki başarı şansı artar 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 7

• Sözsüz anlatımda bedenimizin oluşturduğu hareketler bir mesaj iletir.Ör? • Orijinal mesaj-Alınan mesaj=Farkın büyük olduğu ölçüde başarısız • Mesajın unsurları;  Sözcük,  Ses,  Beden dili Algılamada %55 beden,%38 ses,%7 sözcükler etkilidir 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 8

Kanal • Mesajın kaynaktan alıcıya,ulaşmasını sağlayan,  Ortam(Kaynak ile alıcı arasında,akan mesajların taşıyıcısıdır)Kanalı belirleyen alıcının kim olduğudur.Ör? İnsan,Telefon,Tv vs  Yöntem(hedefin istenilen davranışları geliştirmesi için yapılan çalışmalar)  Tekniklerdir. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 9

• Algılanan her mesaj alıcının beyin hücrelerinde bir iz bırakır .Buna YAŞANTI adı verilir. • Mesajlar geçmişin izleri ile yorumlanır. • Bu iletişim kanalları ,resmi(formel) yada gayri resmi(informel) olabilir? • Akış yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı yöne doğrudur 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 10

• İletişim kanalını seçerken,  Ulaşılmak istenen amaç,  Alıcının özellikleri,  Zaman ve mekan sınırları,  Olanaklar, dikkate alınmalıdır. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 11

Hedef/Alıcı • Kaynaktan gelen mesajları alıp yorumlayan ve bunlara sözlü,sözsüz tepkide bulunan birey yada gruplardır. • Mesajın algılanması ve çözülmesi esnasında ortaya çıkan,  Bilgilerin,  Fikirlerin,  Duyguların  Olaylar ve kanaatlerin kaynağını kodlarken zihinde tasarladığı anlamla aynı olması gerekiyor. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 12

• Etkili iletişimde hem kaynak hem de alıcının mesaja aynı anlamı vermeleri gerekiyor. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 13

Mesajı algılama/Filtre etme • Gönderen kadar mesajı alanında ,geçmiş tecrübeleri yorumlamaları vardır • Algılama, zihinle ve duygularla ilgili bir süreçtir. • Alıcı alabileceği kapasiteden fazla mesajı algılayamaz. • Bu yüzden alıcı ve vericinin eşdeğer olması önemlidir. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 14

Geribildirim(Dönüt) • Bir iletişim sürecinde alıcıdan kaynağa yönelen tüm tepkilere geribildirim denir. • İngilizcesi Feed-Back tir. • Kaynak, alıcısına gönderdiği mesajın alınıp alınmadığını alındıysa yada ne denli anlaşıldığını geribildirimlerle anlayabilir. • Geribildirim iletişim sürecinin son aşamasıdır. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 15

• Örnek;yüz yüze iletişimde alıcının yüz ve mimikleri,yazılı iletişimde cevaben verilen yazı geribildirim sayılabilir. • En hızlı cevap alınan iletişim şekli sözlü iletişimdir.Aldıkları cevaba göre hemen iletişimin yönünü veya içeriğini değiştirebilirler. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 16

• Yazılı iletişimde ise geribildirim almak çabuk olmaz. • Geri bildirimde tepki 3 çeşittir.  Olumlu,  Olumsuz,  Tepkisizlik 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 17

• Kitle iletişim araçlarıyla yapılan iletişimlerde geribildirim oldukça sınırlıdır. • Geri bildirimin olmadığı iletişime,tek yönlü iletişim diyoruz.Etkili iletişim ise çift yönlü iletişimle mümkündür. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 18

• Geri bildirimde uyulacak kurallar,  Mesajla ilgisi olmayan geribildirimden kaçının,  Uygun zamanlamayı tercih edin, Amacınızı iyi tespit edin, Somut olun,beklediğiniz davranışı tanımlayın, Olumlu olun , Tepkinizle mesajın örtüşmesini sağlayın, 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 19

Gürültü • İletişim mutlaka bir çevrede gerçekleşir.Bu çevre koşullarına göre iletişim amacına uyar yada başarısız olur.İletişimi bozan en önemli dış unsurdur. • Bunlar sadece fiziki gürültümüdür.? • Kaynağın anlatmak istediği kodlar tam olarak mesajı ifade etmiyorsa buda bir gürültü yaratır. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 20

• Üç tür gürültü vardır.  Çevre koşullarından kaynaklanan gürültü  Kanaldan kaynaklanan gürültü  Semantik gürültü(Yanlış anlamadan kaynaklanan gürültü) 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 21

Gürültü İLETİŞİM SÜRECİ KAYNAK mesajın ileti birimi KAYNAK MESAJ İletişimin içeriği Kanal Mesaj Gürültü ALICI mesajın gönderildiği birim ALICI Yöntem Gürültü 09/03/14 KANAL mesajın sunuluş biçimi dogangurdal@hotmail.com DÖNÜT Alıcının mesaja verdiği tepki 22

İLETİŞİMİN UNSURLARI İletişimde etkili olan beş değişkenden söz edebiliriz: Kaynak 09/03/14 Dönüt Mesaj Kanal dogangurdal@hotmail.com Alıcı Algılama 23

• Bir mesaj verilebilmek için önce kaynak tarafından kodlanır.Kodlama yazılı yada sözlü olabilir. • Bazı mesajlar iletişim aracıyla iletilebildiği gibi bazı mesajlar birçok iletişim araçlarını kullanmaktadır. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 24

• Birey Birey Kanal Algılama Yorumlama Seçme Kod çizme Algılama Yorumlama Seçme Kod çözme Geribildirim 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 25

• Bireyler arasında iki türlü iletişim vardır.  Yüz yüze iletişim  Yüz yüze olmayan iletişim  Görsel İletişim,  Yazılı ve Görsel İletişim,  Uzaktan İletişim. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 26

İşleyiş açısından; • Tek yönlü İletişim Mesajın kaynaktan alıcıya ,alıcının herhangi bir geri bildirimi olmadan gerçekleştirilen iletişim biçimidir.En sık rastlanan şekli kaynak tek ,alıcı birden fazladır.Bu yöntem en çok yukarıdan aşağıya? mesajların iletilmesinde kullanılır. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 27

• Yukarıdan aşağı doğru yönetim politikaları,gelecekle ilgili plan ve stratejiler gider, • Aşağıdan yukarı ise düşünce,öneri ve şikayetler iletilir. • Aynı düzey de ise yatay iletişim görülür. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 28

Kaynak Mesaj Hedef/alıcı Tek Yönlü İletişim Bu hedef sayısı arttığında buna tek kaynak çok hedef diyoruz Yada çok kaynak tek hedef olabilir 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 29

• Özellikle işletmelerde etkin bir iletişim metodu olmasa da verilen mesajın açık ve netliği ile iletilmek istenen mesaj hız kazanır ve verimlilik artar. • Bilimsel aktivitelerde hedef aynı düzeydeyse geri bildirime gerek yoktur yine.Kongre seminer gibi 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 30

• Çift yönlü iletişim; Kaynak Mesaj Kanal/ Araç Alıcı Döngü Özellikle demokratik işletmelerde, çalışanlarında kararlara katılması ile olur. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 31

İki iletişim arasındaki farklar • • • • • Tek yönlü iletişim daha hızlıdır. Çift yönlü ilt.daha doğrudur. Hedef güven duygusu hisseder Çift yönlüde gürültü daha fazladır Çift yönlü daha demokratik bir ilet.biçimdir. 09/03/14 dogangurdal@hotmail.com 32

Add a comment

Related presentations

Related pages

hafta hafta gebelik - 2. hamilelik haftası (gebeliğin 2 ...

Hafta hafta gebelik (hamilelik) dönemi bilgileri - gebeliğin 2. haftası, hamilelikte 2. hafta
Read more

2.Hafta Premium Çekilişi Sonuçları! - YouTube

2. Hafta Premium Çekilişi Sonuçları 1!!1! - Duration: 2:58. AbdussBey 165 views. 2:58 2. Hafta Minecraft Premium Çekilişi - Duration: 1 ...
Read more

2. Hafta - YouTube

2. Hafta Ebru Eroğlu. Subscribe Subscribed Unsubscribe 1 1. Loading ... Building A 2-Story Villa In Sketchup - Duration: 4:26. hijlo 9,335 ...
Read more

anne karnında iki haftalık bebek gelişimi 2.hafta

2.HAFTA ANNE KARNINDA BEBEK GELİŞİMİ Anne adayının yumurtalıklarında yumurta hücresi gelişimi devam etmektedir. Bu esnada ...
Read more

Gebelikte 1. Hafta

Gebelikte 1. hafta neler yaşanıyor? 1. Gebelik haftası olup bitenleri hafta hafta gebelik farkıyla öğrenin.
Read more

arapca_09_hafta_2_ders_4 - Docs.com

Content published by Taşova Anadolu İmam Hatip Lisesi about arapca_09_hafta_2_ders_4. 0 Views, 0 Likes on Docs.com.
Read more

Hamilelikte 2 hafta : Anne Karnında Hafta Hafta Bebek ...

2 haftalık hamile misiniz? Hamilelikte 2. hafta bebek gelişimi ve anne karnında bebek gelişimi bilgileri Hürriyet Aile'de!
Read more

Stuckey 2 hafta yok - Detroit Pistons

Indiana Pacers guardı Rodney Stuckey'nin sakatlığı dolayısıyla 2 hafta kaçırması bekleniyor
Read more

2. Hafta Hamilelik (Gebelik) 2 hafta | Hafta Hafta ve Ay ...

hafta hafta hamilelik yazı dizimizin 2. haftası. ilk 3 hafta aslında hamile değilsiniz. 40 haftalık sürecin bu haftasında rahime ulaşmaya ...
Read more

Bebek Gelişimi 2. Hafta | Bebek

KOCAMAN BİR DÜNYAYA HOŞGELDİN Rahminizin için sıcak ve rahattı, bu yüzden sizin dışarınızdaki dünya ona çok sesli, renkli ve karışık
Read more