2 cekal

57 %
43 %
Information about 2 cekal
Books

Published on March 19, 2014

Author: latifah_sabtu

Source: slideshare.net

Description

book

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI AKHIR TAHUN MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D2 Nama Murid : ARFAN HAZLAM BIN HAZININ No. MyKid / No. Murid : 051125010959 Nama Sekolah : SK TUANKU ABDUL RAHMAN Kod Sekolah : NBB5017 Tahun : D2 Kelas : CEKAL Nama Mata Pelajaran : MATEMATIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1100 Prestasi : Band 5 Pernyataan Pelaporan Prestasi : ARFAN HAZLAM BIN HAZININ telah menguasai : Menyelesaikan masalah matematik yang kompleks menggunakan pelbagai strategi1. ____________________________________________ ____________________________________________ Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MAGDALINA BINTI ARIFFIN Tarikh Cetakan : 11/11/2013 03:28:20 PM

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI AKHIR TAHUN MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D2 Nama Murid : DARSHINI A/P MANIVANNAN No. MyKid / No. Murid : 050825010912 Nama Sekolah : SK TUANKU ABDUL RAHMAN Kod Sekolah : NBB5017 Tahun : D2 Kelas : CEKAL Nama Mata Pelajaran : MATEMATIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1100 Prestasi : Band Pernyataan Pelaporan Prestasi : DARSHINI A/P MANIVANNAN telah menguasai : ____________________________________________ ____________________________________________ Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MAGDALINA BINTI ARIFFIN Tarikh Cetakan : 11/11/2013 03:28:20 PM

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI AKHIR TAHUN MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D2 Nama Murid : IDA FARIZA BINTI SHA'ABADDIN No. MyKid / No. Murid : 051111010114 Nama Sekolah : SK TUANKU ABDUL RAHMAN Kod Sekolah : NBB5017 Tahun : D2 Kelas : CEKAL Nama Mata Pelajaran : MATEMATIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1100 Prestasi : Band 2 Pernyataan Pelaporan Prestasi : IDA FARIZA BINTI SHA'ABADDIN telah menguasai : Memahami konsep kuantiti nombor bulat1. Memahami konsep nilai tempat dan nilai digit nombor bulat2. Memahami konsep pecahan3. Memahami konsep perpuluhan4. Memahami nilai wang5. Memahami muka jam dan muka alat pengukuran6. Memahami ciri-ciri bentuk 3D dan 2D7. ____________________________________________ ____________________________________________ Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MAGDALINA BINTI ARIFFIN Tarikh Cetakan : 11/11/2013 03:28:20 PM

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI AKHIR TAHUN MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D2 Nama Murid : MICHELLE TIONG No. MyKid / No. Murid : 050915130934 Nama Sekolah : SK TUANKU ABDUL RAHMAN Kod Sekolah : NBB5017 Tahun : D2 Kelas : CEKAL Nama Mata Pelajaran : MATEMATIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1100 Prestasi : Band 3 Pernyataan Pelaporan Prestasi : MICHELLE TIONG telah menguasai : Menyelesaikan operasi asas matematik1. Melakukan pembundaran ke atas nombor2. Mempersembahkan nilai pecahan wajar3. Mempersembahkan nilai nombor perpuluhan4. Melakukan perekodan waktu, pengukuran dan penganggaran dalam unit piawai5. Mengenal pasti bentangan bentuk 3D6. ____________________________________________ ____________________________________________ Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MAGDALINA BINTI ARIFFIN Tarikh Cetakan : 11/11/2013 03:28:20 PM

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI AKHIR TAHUN MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D2 Nama Murid : MOHAMAD KHAIRIL SHAHRIZAN BIN MAD ROSLI No. MyKid / No. Murid : 050614060469 Nama Sekolah : SK TUANKU ABDUL RAHMAN Kod Sekolah : NBB5017 Tahun : D2 Kelas : CEKAL Nama Mata Pelajaran : MATEMATIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1100 Prestasi : Band Pernyataan Pelaporan Prestasi : MOHAMAD KHAIRIL SHAHRIZAN BIN MAD ROSLI telah menguasai : ____________________________________________ ____________________________________________ Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MAGDALINA BINTI ARIFFIN Tarikh Cetakan : 11/11/2013 03:28:20 PM

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI AKHIR TAHUN MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D2 Nama Murid : MOHAMAD NURSHAH ISKANDA BIN ABDUL RASHID No. MyKid / No. Murid : 050730080571 Nama Sekolah : SK TUANKU ABDUL RAHMAN Kod Sekolah : NBB5017 Tahun : D2 Kelas : CEKAL Nama Mata Pelajaran : MATEMATIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1100 Prestasi : Band 1 Pernyataan Pelaporan Prestasi : MOHAMAD NURSHAH ISKANDA BIN ABDUL RASHID telah menguasai : Mengetahui perkara asas tentang nombor bulat1. Mengetahui istilah dan perbendaharaan kata2. Mengetahui simbol operasi asas matematik dan simbol sama dengan3. Mengenal mata wang Malaysia4. Mengenal bentuk tiga dimensi (3D) dan bentuk dua dimensi (2D)5. ____________________________________________ ____________________________________________ Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MAGDALINA BINTI ARIFFIN Tarikh Cetakan : 11/11/2013 03:28:20 PM

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI AKHIR TAHUN MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D2 Nama Murid : MUHAMMAD AMIRUL BIN ITHNIN No. MyKid / No. Murid : 050810010557 Nama Sekolah : SK TUANKU ABDUL RAHMAN Kod Sekolah : NBB5017 Tahun : D2 Kelas : CEKAL Nama Mata Pelajaran : MATEMATIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1100 Prestasi : Band 3 Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUHAMMAD AMIRUL BIN ITHNIN telah menguasai : Menyelesaikan operasi asas matematik1. Melakukan pembundaran ke atas nombor2. Mempersembahkan nilai pecahan wajar3. Mempersembahkan nilai nombor perpuluhan4. Melakukan perekodan waktu, pengukuran dan penganggaran dalam unit piawai5. Mengenal pasti bentangan bentuk 3D6. ____________________________________________ ____________________________________________ Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MAGDALINA BINTI ARIFFIN Tarikh Cetakan : 11/11/2013 03:28:20 PM

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI AKHIR TAHUN MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D2 Nama Murid : MUHAMMAD AMIRUL HAKIM BIN NORAZIRUN No. MyKid / No. Murid : 050812011297 Nama Sekolah : SK TUANKU ABDUL RAHMAN Kod Sekolah : NBB5017 Tahun : D2 Kelas : CEKAL Nama Mata Pelajaran : MATEMATIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1100 Prestasi : Band 1 Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUHAMMAD AMIRUL HAKIM BIN NORAZIRUN telah menguasai : Mengetahui perkara asas tentang nombor bulat1. Mengetahui istilah dan perbendaharaan kata2. Mengetahui simbol operasi asas matematik dan simbol sama dengan3. Mengenal mata wang Malaysia4. Mengenal bentuk tiga dimensi (3D) dan bentuk dua dimensi (2D)5. ____________________________________________ ____________________________________________ Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MAGDALINA BINTI ARIFFIN Tarikh Cetakan : 11/11/2013 03:28:20 PM

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI AKHIR TAHUN MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D2 Nama Murid : MUHAMMAD FIRHANSHAH BIN KAMARUZAMAN No. MyKid / No. Murid : 051003010707 Nama Sekolah : SK TUANKU ABDUL RAHMAN Kod Sekolah : NBB5017 Tahun : D2 Kelas : CEKAL Nama Mata Pelajaran : MATEMATIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1100 Prestasi : Band 4 Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUHAMMAD FIRHANSHAH BIN KAMARUZAMAN telah menguasai : Menyelesaikan masalah matematik1. ____________________________________________ ____________________________________________ Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MAGDALINA BINTI ARIFFIN Tarikh Cetakan : 11/11/2013 03:28:20 PM

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI AKHIR TAHUN MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D2 Nama Murid : MUHAMMAD FUAD BIN HAMDAN No. MyKid / No. Murid : 050415010389 Nama Sekolah : SK TUANKU ABDUL RAHMAN Kod Sekolah : NBB5017 Tahun : D2 Kelas : CEKAL Nama Mata Pelajaran : MATEMATIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1100 Prestasi : Band 4 Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUHAMMAD FUAD BIN HAMDAN telah menguasai : Menyelesaikan masalah matematik1. ____________________________________________ ____________________________________________ Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MAGDALINA BINTI ARIFFIN Tarikh Cetakan : 11/11/2013 03:28:20 PM

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI AKHIR TAHUN MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D2 Nama Murid : MUHAMMAD IQBAL BIN MUHAMMAD WARIS No. MyKid / No. Murid : 050829010653 Nama Sekolah : SK TUANKU ABDUL RAHMAN Kod Sekolah : NBB5017 Tahun : D2 Kelas : CEKAL Nama Mata Pelajaran : MATEMATIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1100 Prestasi : Band 3 Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUHAMMAD IQBAL BIN MUHAMMAD WARIS telah menguasai : Menyelesaikan operasi asas matematik1. Melakukan pembundaran ke atas nombor2. Mempersembahkan nilai pecahan wajar3. Mempersembahkan nilai nombor perpuluhan4. Melakukan perekodan waktu, pengukuran dan penganggaran dalam unit piawai5. Mengenal pasti bentangan bentuk 3D6. ____________________________________________ ____________________________________________ Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MAGDALINA BINTI ARIFFIN Tarikh Cetakan : 11/11/2013 03:28:20 PM

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI AKHIR TAHUN MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D2 Nama Murid : MUHAMMAD IQBAL QUZAINY BIN MOHD RUSLI No. MyKid / No. Murid : 050927050077 Nama Sekolah : SK TUANKU ABDUL RAHMAN Kod Sekolah : NBB5017 Tahun : D2 Kelas : CEKAL Nama Mata Pelajaran : MATEMATIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1100 Prestasi : Band 3 Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUHAMMAD IQBAL QUZAINY BIN MOHD RUSLI telah menguasai : Menyelesaikan operasi asas matematik1. Melakukan pembundaran ke atas nombor2. Mempersembahkan nilai pecahan wajar3. Mempersembahkan nilai nombor perpuluhan4. Melakukan perekodan waktu, pengukuran dan penganggaran dalam unit piawai5. Mengenal pasti bentangan bentuk 3D6. ____________________________________________ ____________________________________________ Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MAGDALINA BINTI ARIFFIN Tarikh Cetakan : 11/11/2013 03:28:20 PM

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI AKHIR TAHUN MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D2 Nama Murid : MUHAMMAD NORAKMAL REEZA BIN CHE ROSZLAN No. MyKid / No. Murid : 050222010577 Nama Sekolah : SK TUANKU ABDUL RAHMAN Kod Sekolah : NBB5017 Tahun : D2 Kelas : CEKAL Nama Mata Pelajaran : MATEMATIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1100 Prestasi : Band 3 Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUHAMMAD NORAKMAL REEZA BIN CHE ROSZLAN telah menguasai : Menyelesaikan operasi asas matematik1. Melakukan pembundaran ke atas nombor2. Mempersembahkan nilai pecahan wajar3. Mempersembahkan nilai nombor perpuluhan4. Melakukan perekodan waktu, pengukuran dan penganggaran dalam unit piawai5. Mengenal pasti bentangan bentuk 3D6. ____________________________________________ ____________________________________________ Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MAGDALINA BINTI ARIFFIN Tarikh Cetakan : 11/11/2013 03:28:20 PM

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI AKHIR TAHUN MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D2 Nama Murid : NAZMI BIN NAZRI No. MyKid / No. Murid : 7036257 Nama Sekolah : SK TUANKU ABDUL RAHMAN Kod Sekolah : NBB5017 Tahun : D2 Kelas : CEKAL Nama Mata Pelajaran : MATEMATIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1100 Prestasi : Band 2 Pernyataan Pelaporan Prestasi : NAZMI BIN NAZRI telah menguasai : Memahami konsep kuantiti nombor bulat1. Memahami konsep nilai tempat dan nilai digit nombor bulat2. Memahami konsep pecahan3. Memahami konsep perpuluhan4. Memahami nilai wang5. Memahami muka jam dan muka alat pengukuran6. Memahami ciri-ciri bentuk 3D dan 2D7. ____________________________________________ ____________________________________________ Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MAGDALINA BINTI ARIFFIN Tarikh Cetakan : 11/11/2013 03:28:20 PM

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI AKHIR TAHUN MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D2 Nama Murid : NUR SALMA BINTI MOHD ASHRUL NAIM No. MyKid / No. Murid : 051220030480 Nama Sekolah : SK TUANKU ABDUL RAHMAN Kod Sekolah : NBB5017 Tahun : D2 Kelas : CEKAL Nama Mata Pelajaran : MATEMATIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1100 Prestasi : Band 2 Pernyataan Pelaporan Prestasi : NUR SALMA BINTI MOHD ASHRUL NAIM telah menguasai : Memahami konsep kuantiti nombor bulat1. Memahami konsep nilai tempat dan nilai digit nombor bulat2. Memahami konsep pecahan3. Memahami konsep perpuluhan4. Memahami nilai wang5. Memahami muka jam dan muka alat pengukuran6. Memahami ciri-ciri bentuk 3D dan 2D7. ____________________________________________ ____________________________________________ Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MAGDALINA BINTI ARIFFIN Tarikh Cetakan : 11/11/2013 03:28:20 PM

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI AKHIR TAHUN MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D2 Nama Murid : NUR SYAFIQAH BINTI SALEHUDDIN No. MyKid / No. Murid : 050409080380 Nama Sekolah : SK TUANKU ABDUL RAHMAN Kod Sekolah : NBB5017 Tahun : D2 Kelas : CEKAL Nama Mata Pelajaran : MATEMATIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1100 Prestasi : Band 3 Pernyataan Pelaporan Prestasi : NUR SYAFIQAH BINTI SALEHUDDIN telah menguasai : Menyelesaikan operasi asas matematik1. Melakukan pembundaran ke atas nombor2. Mempersembahkan nilai pecahan wajar3. Mempersembahkan nilai nombor perpuluhan4. Melakukan perekodan waktu, pengukuran dan penganggaran dalam unit piawai5. Mengenal pasti bentangan bentuk 3D6. ____________________________________________ ____________________________________________ Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MAGDALINA BINTI ARIFFIN Tarikh Cetakan : 11/11/2013 03:28:20 PM

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI AKHIR TAHUN MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D2 Nama Murid : NURUL BATRISYIA BINTI SUHAIMY No. MyKid / No. Murid : 051104140412 Nama Sekolah : SK TUANKU ABDUL RAHMAN Kod Sekolah : NBB5017 Tahun : D2 Kelas : CEKAL Nama Mata Pelajaran : MATEMATIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1100 Prestasi : Band 3 Pernyataan Pelaporan Prestasi : NURUL BATRISYIA BINTI SUHAIMY telah menguasai : Menyelesaikan operasi asas matematik1. Melakukan pembundaran ke atas nombor2. Mempersembahkan nilai pecahan wajar3. Mempersembahkan nilai nombor perpuluhan4. Melakukan perekodan waktu, pengukuran dan penganggaran dalam unit piawai5. Mengenal pasti bentangan bentuk 3D6. ____________________________________________ ____________________________________________ Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MAGDALINA BINTI ARIFFIN Tarikh Cetakan : 11/11/2013 03:28:20 PM

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI AKHIR TAHUN MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D2 Nama Murid : NURUL SYAZWANI BINTI AZIZ No. MyKid / No. Murid : 050624010254 Nama Sekolah : SK TUANKU ABDUL RAHMAN Kod Sekolah : NBB5017 Tahun : D2 Kelas : CEKAL Nama Mata Pelajaran : MATEMATIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1100 Prestasi : Band 1 Pernyataan Pelaporan Prestasi : NURUL SYAZWANI BINTI AZIZ telah menguasai : Mengetahui perkara asas tentang nombor bulat1. Mengetahui istilah dan perbendaharaan kata2. Mengetahui simbol operasi asas matematik dan simbol sama dengan3. Mengenal mata wang Malaysia4. Mengenal bentuk tiga dimensi (3D) dan bentuk dua dimensi (2D)5. ____________________________________________ ____________________________________________ Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MAGDALINA BINTI ARIFFIN Tarikh Cetakan : 11/11/2013 03:28:20 PM

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI AKHIR TAHUN MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D2 Nama Murid : SHAHRUL IHSAN BIN AHMAD AZIZI No. MyKid / No. Murid : 051207050129 Nama Sekolah : SK TUANKU ABDUL RAHMAN Kod Sekolah : NBB5017 Tahun : D2 Kelas : CEKAL Nama Mata Pelajaran : MATEMATIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1100 Prestasi : Band 2 Pernyataan Pelaporan Prestasi : SHAHRUL IHSAN BIN AHMAD AZIZI telah menguasai : Memahami konsep kuantiti nombor bulat1. Memahami konsep nilai tempat dan nilai digit nombor bulat2. Memahami konsep pecahan3. Memahami konsep perpuluhan4. Memahami nilai wang5. Memahami muka jam dan muka alat pengukuran6. Memahami ciri-ciri bentuk 3D dan 2D7. ____________________________________________ ____________________________________________ Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MAGDALINA BINTI ARIFFIN Tarikh Cetakan : 11/11/2013 03:28:20 PM

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI AKHIR TAHUN MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D2 Nama Murid : SITI UMAIRAH BINTI MD SAAD No. MyKid / No. Murid : 051025011508 Nama Sekolah : SK TUANKU ABDUL RAHMAN Kod Sekolah : NBB5017 Tahun : D2 Kelas : CEKAL Nama Mata Pelajaran : MATEMATIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1100 Prestasi : Band 1 Pernyataan Pelaporan Prestasi : SITI UMAIRAH BINTI MD SAAD telah menguasai : Mengetahui perkara asas tentang nombor bulat1. Mengetahui istilah dan perbendaharaan kata2. Mengetahui simbol operasi asas matematik dan simbol sama dengan3. Mengenal mata wang Malaysia4. Mengenal bentuk tiga dimensi (3D) dan bentuk dua dimensi (2D)5. ____________________________________________ ____________________________________________ Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MAGDALINA BINTI ARIFFIN Tarikh Cetakan : 11/11/2013 03:28:20 PM

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI AKHIR TAHUN MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D2 Nama Murid : SITI ZUKRINA IRDINA BINTI ZULKIFLI No. MyKid / No. Murid : 7036553 Nama Sekolah : SK TUANKU ABDUL RAHMAN Kod Sekolah : NBB5017 Tahun : D2 Kelas : CEKAL Nama Mata Pelajaran : MATEMATIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1100 Prestasi : Band 3 Pernyataan Pelaporan Prestasi : SITI ZUKRINA IRDINA BINTI ZULKIFLI telah menguasai : Menyelesaikan operasi asas matematik1. Melakukan pembundaran ke atas nombor2. Mempersembahkan nilai pecahan wajar3. Mempersembahkan nilai nombor perpuluhan4. Melakukan perekodan waktu, pengukuran dan penganggaran dalam unit piawai5. Mengenal pasti bentangan bentuk 3D6. ____________________________________________ ____________________________________________ Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MAGDALINA BINTI ARIFFIN Tarikh Cetakan : 11/11/2013 03:28:20 PM

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI AKHIR TAHUN MURID BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN D2 Nama Murid : YUSRI BIN AZHAR No. MyKid / No. Murid : 051211050279 Nama Sekolah : SK TUANKU ABDUL RAHMAN Kod Sekolah : NBB5017 Tahun : D2 Kelas : CEKAL Nama Mata Pelajaran : MATEMATIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1100 Prestasi : Band 2 Pernyataan Pelaporan Prestasi : YUSRI BIN AZHAR telah menguasai : Memahami konsep kuantiti nombor bulat1. Memahami konsep nilai tempat dan nilai digit nombor bulat2. Memahami konsep pecahan3. Memahami konsep perpuluhan4. Memahami nilai wang5. Memahami muka jam dan muka alat pengukuran6. Memahami ciri-ciri bentuk 3D dan 2D7. ____________________________________________ ____________________________________________ Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga MAGDALINA BINTI ARIFFIN Tarikh Cetakan : 11/11/2013 03:28:20 PM

Add a comment

Related presentations

Related pages

Cekal

CEKAL, association loi 1901 et organisme certificateur, délivre des certificats de produits aux fabricants de vitrages isolants, feuilletés ...
Read more

CEKAL - Produits

Vitrage isolant: Vitrage feuilleté: Vitrage trempé: U n vitrage isolant est composé de 2 ou 3 verres assemblés et scellés ...
Read more

2 CEKAL - YouTube

2 CEKAL atama12. Subscribe Subscribed Unsubscribe 0 0. Loading... Loading... ... Smk seremban 2 krs kawad kaki competition 2010 - Duration: 7:22.
Read more

2 Cekal - YouTube

2 Cekal, 2004 - Duration: 3:44. blueflagflying 209 views. ... VI Band in SMK Seri Hartamas at Hari Muhibah 2009 Part 2/3 - Duration: 6:07.
Read more

GERINHO.COM II Gerald Cekal II ENJOY THE LIFE

Gerinho, Gerald Cekal,leben, erleben, spren, fhlen,tasten ,riechen, lieben, hassen ,genieen ... 2 [ Homepage] Guestbooks @ NetGuestbook.com
Read more

2 Cekal 2009

We're still the Cekal you know. Just because we grown up, doesnt mean we have changed.
Read more

4 cekal - 2 visitors - Foursquare

See 1 photo from 2 visitors to 4 cekal. ... Write a short note about what you liked, what to order, or other helpful advice for visitors.
Read more

Marquage des vitrages certifiés - RIOU Glass

CEKAL “Déclaration de performances certifiées”, soit sur le site internet auquel le marquage fait référence ... V TREMPÉ EN 12150 CEKAL 999 1 2 3
Read more

2 Cekal 2014

Loving fuzzles, being fab and going cray since 2014 . Selfie. Oh, well, we're high-
Read more