2. Caroline Uyttendaele Radio In Vlaanderen Beleid En Wetgeving

53 %
47 %
Information about 2. Caroline Uyttendaele Radio In Vlaanderen Beleid En Wetgeving

Published on December 13, 2007

Author: recradiocentrum

Source: slideshare.net

Radio in Vlaanderen: beleid en wetgeving Caroline Uyttendaele Kabinet Geert Bourgeois, Vlaams minister van Media Symposium MediaNet Vlaanderen en (REC)RadioCentrum “ Radio 3.0: Radio voorbij het toestel” 6 december 2007

Overzicht Inleiding Regelgeving Erkenningen Inhoudelijke verplichtingen Recente initiatieven Handhaving Digitale radio Epiloog

Inleiding

Regelgeving

Erkenningen

Inhoudelijke verplichtingen

Recente initiatieven

Handhaving

Digitale radio

Epiloog

Inleiding: Rechtsbronnen Decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 Besluit VlaReg 30 juni 2006 betreffende de procedure voor Vlaamse Regulator voor de Media Besluit VlaReg 1 september 2006 houdende het frequentieplan en de frequenties die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen Besluit VlaReg 30 maart 2007 betreffende de procedure en de aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen Te consulteren op: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/media/Media/regelgeving/index.htm

Decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005

Besluit VlaReg 30 juni 2006 betreffende de procedure voor Vlaamse Regulator voor de Media

Besluit VlaReg 1 september 2006 houdende het frequentieplan en de frequenties die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen

Besluit VlaReg 30 maart 2007 betreffende de procedure en de aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen

Te consulteren op: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/media/Media/regelgeving/index.htm

Inleiding: bevoegdheid Gemeenschappen = bevoegd voor “radio-omroep en televisie” (art. 127-130 GW, art. 4, 6° BWHI) Federale overheid = bevoegd voor alle elektronische communicatie die geen “radio-omroep en televisie” is voor algemene politie van de radiogolven Bevoegdheidsconflicten i.v.m. radio Etherpolitie Betekenis van “radio-omroep en televisie”

Gemeenschappen = bevoegd voor “radio-omroep en televisie” (art. 127-130 GW, art. 4, 6° BWHI)

Federale overheid = bevoegd

voor alle elektronische communicatie die geen “radio-omroep en televisie” is

voor algemene politie van de radiogolven

Bevoegdheidsconflicten i.v.m. radio

Etherpolitie

Betekenis van “radio-omroep en televisie”

Regelgeving: erkenningen Categorieën: Landelijke radio-omroep: zendt uit voor gehele Vlaamse Gemeenschap Regionale radio-omroep: zendt uit voor maximaal één provincie Lokale radio-omroep: zendt uit voor een stad, een deel van een stad, een gemeente of een welbepaalde doelgroep Netwerk radio-omroep: zendt uit voor gehele Vlaamse Gemeenschap uitsluitend via netwerken Nodig: erkenning uitgereikt door Vlaamse Regering en zendvergunning uitgereikt door VRM (uitz: netwerkradio) Openbare omroep: Nodige frequenties ter beschikking gesteld door Vlaamse Regering

Categorieën:

Landelijke radio-omroep: zendt uit voor gehele Vlaamse Gemeenschap

Regionale radio-omroep: zendt uit voor maximaal één provincie

Lokale radio-omroep: zendt uit voor een stad, een deel van een stad, een gemeente of een welbepaalde doelgroep

Netwerk radio-omroep: zendt uit voor gehele Vlaamse Gemeenschap uitsluitend via netwerken

Nodig: erkenning uitgereikt door Vlaamse Regering en zendvergunning uitgereikt door VRM (uitz: netwerkradio)

Openbare omroep: Nodige frequenties ter beschikking gesteld door Vlaamse Regering

Regelgeving: erkenningen Radiodiensten (art. 54-55) = Particuliere radio-omroepen die zich met ‘andere soorten van diensten’ richten tot het publiek of een deel ervan = Particuliere radio-omroepen die hun programma’s uitsluitend doorgeven via het Internet Geen zendvergunning noch erkenning nodig, wel kennisgeving bij VRM Essentieel = dat de programma’s onderscheiden zijn van de gewone programma’s van de openbare omroep of van erkende particuliere radio-omroepen Bekendste voorbeeld: Internetradio’s

Radiodiensten (art. 54-55)

= Particuliere radio-omroepen die zich met ‘andere soorten van diensten’ richten tot het publiek of een deel ervan

= Particuliere radio-omroepen die hun programma’s uitsluitend doorgeven via het Internet

Geen zendvergunning noch erkenning nodig, wel kennisgeving bij VRM

Essentieel = dat de programma’s onderscheiden zijn van de gewone programma’s van de openbare omroep of van erkende particuliere radio-omroepen

Bekendste voorbeeld: Internetradio’s

Regelgeving: inhoudelijke verplichtingen Voor alle omroepen (art. 96): Bescherming van minderjarigen: geen programma’s die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten Programma’s die daaraan schade kunnen toebrengen: enkel als minderjarigen normaliter niet kunnen zien of luisteren Verbod op het aansporen tot haat op grond van ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit Voor alle omroepen van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap + voor alle radio- en televisiediensten (art. 97-111) Regels omtrent reclame, telewinkelen en sponsoring

Voor alle omroepen (art. 96):

Bescherming van minderjarigen:

geen programma’s die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten

Programma’s die daaraan schade kunnen toebrengen: enkel als minderjarigen normaliter niet kunnen zien of luisteren

Verbod op het aansporen tot haat op grond van ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit

Voor alle omroepen van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap + voor alle radio- en televisiediensten (art. 97-111)

Regels omtrent reclame, telewinkelen en sponsoring

Regelgeving: recente initiatieven Netwerkradiodecreet: 1 december 2006 Netwerkradio = radio die niet zelf signaal verspreidt maar daarvoor beroep doet op een netwerk (kabelnetwerk, radio- of televisieomroepnetwerk) Combinatie van 3 regelgevende initiatieven Statuut kabelradio uitgebreid naar radio die uitsluitend digitaal aards uitzendt Aanpassing erkenningscriteria lokale radio: informatie over eigen verzorgingsgebied, en aantoonbare en beschreven band met lokale gemeenschap (art. 50) Bewaren alle omroepsignalen gedurende 2 maanden

Netwerkradiodecreet: 1 december 2006

Netwerkradio = radio die niet zelf signaal verspreidt maar daarvoor beroep doet op een netwerk (kabelnetwerk, radio- of televisieomroepnetwerk)

Combinatie van 3 regelgevende initiatieven

Statuut kabelradio uitgebreid naar radio die uitsluitend digitaal aards uitzendt

Aanpassing erkenningscriteria lokale radio: informatie over eigen verzorgingsgebied, en aantoonbare en beschreven band met lokale gemeenschap (art. 50)

Bewaren alle omroepsignalen gedurende 2 maanden

Regelgeving: recente initiatieven Decreet 2 februari 2007: oplossing voor regionale radio-omroepen Uitbaten van maximaal twee landelijke en/of regionale radio-omroepen door één rechtspersoon Schrappen verbod op ontkoppelde uitzendingen voor landelijke particuliere radio-omroepen Verruimen van de samenwerkingsmogelijkheden van regionale radio-omroepen onderling en met andere particuliere radio-omroepen Invoeren van de mogelijkheid voor alle regionale radio-omroepen om te fuseren tot één derde particuliere landelijke radio-omroep Schrappen van de jaarlijkse rapporteringsplicht

Decreet 2 februari 2007: oplossing voor regionale radio-omroepen

Uitbaten van maximaal twee landelijke en/of regionale radio-omroepen door één rechtspersoon

Schrappen verbod op ontkoppelde uitzendingen voor landelijke particuliere radio-omroepen

Verruimen van de samenwerkingsmogelijkheden van regionale radio-omroepen onderling en met andere particuliere radio-omroepen

Invoeren van de mogelijkheid voor alle regionale radio-omroepen om te fuseren tot één derde particuliere landelijke radio-omroep

Schrappen van de jaarlijkse rapporteringsplicht

Regelgeving: recente initiatieven Besluiten Vlaamse Regering 2 februari 2007: Rechten bij wijziging zendvergunning geschrapt indien wijziging beperkt is 30 maart 2007: Aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor erkenning particuliere radio-omroepen 8 juni 2007: Retributies landelijke radio voor gebruik van frequenties proportioneel met bruto-inkomsten

Besluiten Vlaamse Regering

2 februari 2007: Rechten bij wijziging zendvergunning geschrapt indien wijziging beperkt is

30 maart 2007: Aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor erkenning particuliere radio-omroepen

8 juni 2007: Retributies landelijke radio voor gebruik van frequenties proportioneel met bruto-inkomsten

Regelgeving: recente initiatieven Nieuwe erkenningsronde lokale radio’s 16 frequenties vrijgekomen: Ingetrokken door VRM (14) Nooit toegekend (1) Vernietigd door Raad van State (1) 15 nieuwe erkenningen als lokale radio-omroep bij Ministerieel Besluit 24 september 2007 Eén erkenning kon niet worden uitgereikt: dossier voldeed niet aan decretale erkenningsvoorwaarden

Nieuwe erkenningsronde lokale radio’s

16 frequenties vrijgekomen:

Ingetrokken door VRM (14)

Nooit toegekend (1)

Vernietigd door Raad van State (1)

15 nieuwe erkenningen als lokale radio-omroep bij Ministerieel Besluit 24 september 2007

Eén erkenning kon niet worden uitgereikt: dossier voldeed niet aan decretale erkenningsvoorwaarden

Regelgeving: recente initiatieven Kenniscentrum Radio Interdisciplinair en onafhankelijk Strategische doelstellingen: Kennis over radio beschikbaar stellen voor radiosector en media-onderwijs Begeleiden overgang van radio als medium naar radio als genre Actieve rol in radio-onderzoek voor Vlaamse hogescholen en universiteiten 1 jan – 31 okt 2007: voortraject en onderzoek naar de leefbaarheid van lokale radio in Vlaanderen, met steun van kabinet 2008: aanvraag budgetten voor vervolgonderzoek en werking

Kenniscentrum Radio

Interdisciplinair en onafhankelijk

Strategische doelstellingen:

Kennis over radio beschikbaar stellen voor radiosector en media-onderwijs

Begeleiden overgang van radio als medium naar radio als genre

Actieve rol in radio-onderzoek voor Vlaamse hogescholen en universiteiten

1 jan – 31 okt 2007: voortraject en onderzoek naar de leefbaarheid van lokale radio in Vlaanderen, met steun van kabinet

2008: aanvraag budgetten voor vervolgonderzoek en werking

Regelgeving: handhaving Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) Opgericht bij decreet 16 december 2005 Neemt taken over van vroegere Vlaams Commissariaat voor de Media (toezicht op de naleving van de mediadecreten, uitreiken van erkenningen en vergunningen) Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie (toezicht op naleving onpartijdigheid, non-discriminatie in informatieprogramma’s) Vlaamse Kijk- en Luisterraad (toezicht op bescherming van minderjarigen) Bedoeling: grotere transparantie en lagere drempel voor elke Vlaming Zie www.vlaamseregulatormedia.be

Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)

Opgericht bij decreet 16 december 2005

Neemt taken over van vroegere

Vlaams Commissariaat voor de Media (toezicht op de naleving van de mediadecreten, uitreiken van erkenningen en vergunningen)

Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie (toezicht op naleving onpartijdigheid, non-discriminatie in informatieprogramma’s)

Vlaamse Kijk- en Luisterraad (toezicht op bescherming van minderjarigen)

Bedoeling: grotere transparantie en lagere drempel voor elke Vlaming

Zie www.vlaamseregulatormedia.be

Regelgeving: handhaving Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) Controle op de uitzendingen in de omroepband Vroeger: KB 10 januari 1992 Nu: Rechtstreeks op basis van art. 15 wet elektronische communicatie: “ Het Instituut onderzoekt schadelijke storingen op eigen initiatief of na een klacht en legt de passende maatregelen op teneinde deze schadelijke storingen te doen ophouden …” Optreden op basis van KB etherpolitie Coördinatie van de frequenties

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)

Controle op de uitzendingen in de omroepband

Vroeger: KB 10 januari 1992

Nu: Rechtstreeks op basis van art. 15 wet elektronische communicatie:

“ Het Instituut onderzoekt schadelijke storingen op eigen initiatief of na een klacht en legt de passende maatregelen op teneinde deze schadelijke storingen te doen ophouden …”

Optreden op basis van KB etherpolitie

Coördinatie van de frequenties

Regelgeving: handhaving KB etherpolitie, 26 januari 2007 BIPT voert technische controles uit van de klankradio-omroepstations op eigen initiatief op gemotiveerde vraag van een Gemeenschap, een procureur des Konings, een natuurlijke of rechtspersoon die gerechtigd is om uit te zenden of een omroepregulator Radio zonder vergunning => BIPT stelt zender buiten dienst Radio houdt zich niet aan vergunning => BIPT stelt maatregelen voor, radio krijgt 15 dagen voor regularisatie Verzuim of herhaling => BIPT stelt zender buiten dienst Radio stoort andere radiocommunicatie dan omroep (vb. luchtverkeer of veiligheidsdiensten) => BIPT kan onmiddellijk maatregelen nemen om een einde te maken aan de schadelijke storingen (incl. buiten dienst stellen) Inwerkingtreding: uiterlijk 1 juni 2008

KB etherpolitie, 26 januari 2007

BIPT voert technische controles uit van de klankradio-omroepstations

op eigen initiatief

op gemotiveerde vraag van een Gemeenschap, een procureur des Konings, een natuurlijke of rechtspersoon die gerechtigd is om uit te zenden of een omroepregulator

Radio zonder vergunning => BIPT stelt zender buiten dienst

Radio houdt zich niet aan vergunning => BIPT stelt maatregelen voor, radio krijgt 15 dagen voor regularisatie

Verzuim of herhaling => BIPT stelt zender buiten dienst

Radio stoort andere radiocommunicatie dan omroep (vb. luchtverkeer of veiligheidsdiensten) => BIPT kan onmiddellijk maatregelen nemen om een einde te maken aan de schadelijke storingen (incl. buiten dienst stellen)

Inwerkingtreding: uiterlijk 1 juni 2008

Digitale radio: inleiding Genève RRC-06: internationale verdeling van digitaal frequentiespectrum voor omroep. Resultaat voor Vlaanderen: 3 muxen voor digitale radio: (12 tot 16 landelijke omroepen + 6 tot 8 voor elke helft van Vlaanderen) 7 muxen voor digitale televisie, die toegewezen kunnen worden aan DVB-T of DVB-H; per DVB-T mux kunnen 3 tot 5 programma’s verdeeld worden, per DVB-H mux minstens 20 (voor klein scherm) 1 mux naar keuze voor digitale radio of televisie

Genève RRC-06: internationale verdeling van digitaal frequentiespectrum voor omroep. Resultaat voor Vlaanderen:

3 muxen voor digitale radio: (12 tot 16 landelijke omroepen + 6 tot 8 voor elke helft van Vlaanderen)

7 muxen voor digitale televisie, die toegewezen kunnen worden aan DVB-T of DVB-H; per DVB-T mux kunnen 3 tot 5 programma’s verdeeld worden, per DVB-H mux minstens 20 (voor klein scherm)

1 mux naar keuze voor digitale radio of televisie

Digitale radio: regelgeving Digitale transmissie: r adio- en televisieomroepnetwerken (art. 134 e.v.) Digitale transmissie via aardse zenders van radio- en/of televisieomroepprogramma’s Vergunning uitgereikt door VRM Decretaal kader is klaar, voorwaarden en procedure nog te bepalen bij Besluit Vlaamse Regering Openbare omroep: nodige frequenties ter beschikking gesteld door Vlaamse Regering

Digitale transmissie: r adio- en televisieomroepnetwerken (art. 134 e.v.)

Digitale transmissie via aardse zenders van radio- en/of televisieomroepprogramma’s

Vergunning uitgereikt door VRM

Decretaal kader is klaar, voorwaarden en procedure nog te bepalen bij Besluit Vlaamse Regering

Openbare omroep: nodige frequenties ter beschikking gesteld door Vlaamse Regering

Epiloog In voorbereiding = Uitrol digitale ether Grondige herziening van de Vlaamse mediadecreten Omzetting nieuwe richtlijn Audiovisuele Mediadiensten Incoherenties uit de mediadecreten verwijderen Mediadecreten meer toekomstgericht maken

In voorbereiding =

Uitrol digitale ether

Grondige herziening van de Vlaamse mediadecreten

Omzetting nieuwe richtlijn Audiovisuele Mediadiensten

Incoherenties uit de mediadecreten verwijderen

Mediadecreten meer toekomstgericht maken

Dank voor uw aandacht dr. Caroline Uyttendaele Raadgever Media   Kabinet van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme   T: 02/552.70.00 F: 02/552.70.01 [email_address]  

dr. Caroline Uyttendaele

Raadgever Media

 

Kabinet van de Vlaamse minister van Bestuurszaken,

Buitenlands Beleid, Media en Toerisme

 

T: 02/552.70.00

F: 02/552.70.01

[email_address]

 

Add a comment

Related pages

2. Caroline Uyttendaele Radio In Vlaanderen Beleid En ...

Wetgeving en beleid rondom Bodemenergie Presentatie van Selina Roskam van tijdens het Gebruikersplatform Bodemenergie op 25 november in het Holland Casino ...
Read more

PPT - Radio in Vlaanderen: beleid en wetgeving PowerPoint ...

... beleid en wetgeving. Caroline Uyttendaele Kabinet Geert ... Radio in Vlaanderen: beleid en wetgeving. ... Bewaren alle omroepsignalen gedurende 2 ...
Read more

2. tv, radio, kranten en internet - Documents - docslide.nl

2. Caroline Uyttendaele Radio In Vlaanderen Beleid En Wetgeving 1. ... beleid en wetgeving Caroline Uyttendaele Kabinet Geert Bourgeois, ...
Read more

PPT - Overzicht bedragen wetgeving overheidsopdrachten ...

De nieuwe wetgeving inzake de ... Radio in Vlaanderen: beleid en wetgeving ... Geschiedenis van Antarctica - Door laura maes, caroline ...
Read more

De geschreven bronnen van de audiovisuele media (1)

Vlaanderen: analyse en beleid. ... Radio en televisie in Vlaanderen: ... sten en producten; rapport 2 : ...
Read more

Het Europees regelgevend kader voor elektronische ...

UYTTENDAELE, Caroline, ‘Nieuw Europees regelgevend kader voor elektronische communicatienetwerken en . ...
Read more