ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Β2, 21-22

71 %
29 %
Information about ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Β2, 21-22
Education

Published on March 9, 2014

Author: georgiasofi

Source: slideshare.net

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Β΄, ΚΕΦ. 2, παρ. 21-23, σελ. 71) Η ανακοίνωση της συνθήκης στην Αθήνα  Θηραμένης δὲ καὶ οἱ πρέσβεις σὺν αὐτῷ ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας. Ε ἰ σ ι ό ν τ α ς δ’ ὄχλος πολύς περιεῖχετο φοβούμενοι αὐτούς, μὴ ἄπρακτοι ἤκοιεν. οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ.  Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ (ἡμέρᾳ) οἱ πρέσβεις ἀπήγγελλον ἐφ’ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο  Θηραμένης δὲ λέγων ὡς προηγόρει χρὴ τὴν εἰρήνην. αὐτῶν, πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις και περιερεῖν τὰ τεῖχη.  Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ, πολὺ δἐ πλειόνων συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην.  Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ φυγάδας κατῇσαν

καὶ κατέσκαπτον τὰ τεῖχη ὑπ’ αὐλητριδῶν πολλῇ προθυμίᾳ ν ο μ ί ζ ο ν τ ε ς ἄρχειν ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῆς ἐλευθερίας τῇ Ἑλλάδι. ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: o εἰσέρχομαι - εἰσῂειν/εἰσῇα - εἰσειμι - εἰσῆλθον - εἰσελήλυθα - εἰσεληλύθειν o πείθομαι - ἐπειθόμην - πείσομαι - ἐπιθόμην/ἐπεισάμην/ἐπεισθην - πέπεισμαι ἐπεπείσμην δέχομαι - ἐδεχόμην - δέξομαι/δεχθήσομαι - ἐδεξάμην/ἐδέχθην - δέδεγμαι - o ἐδεδέγμην φέρω - ἔφερον - οἴσω - ἤνεγκον - ἐνήνοχα - ἐνηνόχειν o ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ 1. ὄχλος περιείχετο πολύς : το ρήμα κανονικά χρησιμοποιείται για υγρά (κατακλύζω). Χρησιμοποιείται μεταφορικά για να τονιστεί η μεγάλη αγωνία των Αθηναίων. 2. ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην : η αποδοχή των όρων της ειρήνης και η παράδοση της Αθήνας έγιναν τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου του 404 π.Χ. 3. τὰ τεῖχη κατέσκαπτον ὑπ’ αυλητριδῶν : οι Σπαρτιάτες και οι ολιγαρχικοί της Αθήνας συνόδευσαν την κατεδάφιση των τειχών με τη μουσική κοριτσιών που έπαιζαν αυλό, όπως συνηθίζονταν στα γλέντια, για να δώσουν πανηγυρικό χαρακτήρα στην πράξη αυτή. 4. νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας : οι Έλληνες πίστεψαν ότι θα απελευθερώνονταν από την καταδυνάστευση των Αθηναίων. Στη συνέχεια, αποδείχτηκε πως οι Σπαρτιάτες ήταν ανίκανοι να διασφαλίσουν αυτή την ειρήνη.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Από ποια συναισθήματα διακατέχονται οι Αθηναίοι κατά την επάνοδο του Θηραμένη από τη Σπάρτη; 2. Ποια αξία αποκτά ως προς την εξιστόρηση των γεγονότων η χρήση στο χωρίο αυτό πολλών ρηματικών τύπων που δηλώνουν διάρκεια; 3. Ποια αποδοχή είχαν οι απόψεις του Θηραμένη στην Αθήνα; 4. Ποια σημασία είχε η επιστροφή των Αθηναίων ολιγαρχικών στην πόλη; 5. Ποια εντύπωση σας προκαλεί η αφήγηση του τρόπου κατεδάφισης των τειχών; 6. Σε ποια επιχειρήματα νομίζετε ότι στήριξαν τις απόψεις τους όσοι εξέφραζαν την αντίθετη άποψη από τον Θηραμένη; 7. Ποιος ήταν ο καθοριστικός λόγος, ώστε να αποδεχτούν τους όρους της ειρήνης οι Αθηναίοι;

Add a comment

Related presentations

Related pages

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Β2, 21-22

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Β2, 21-22 Education presentation. ... Tweet. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Β2, 21-22.
Read more

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β2 16-17

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β2 16-17 Education presentation. ... ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Β΄, ΚΕΦ. 2, παρ. 16-17, σελ.
Read more

ΞΕΝΟΦΩΝ (Κατάλογος κειμένων)

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ; ΞΕΝΟΦΩΝ, ...
Read more

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ " ΕΛΛΗΝΙΚΑ" - Education

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ 2Ο ΚΕΦ.1 ... Β2 . «αἱροῦσι ... αρχαια ελληνικα απο_μεταφραση ...
Read more

⭐Α. ΚΕΙΜΕΝΟ (ΘΟΥΚΥ Ι ΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ 3, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71, 72, 73, 74[1])

Β2. Οι ... βιβλίου 21-22: ... Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ...
Read more

1Ο ΓΕΛ ΣΠΑΤΩΝ ΣΧΟΛ - lyk-spaton.att.sch.gr

21, 22, 23, 29, 30 και 34 ... ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ... Προόδου αν και μόνο αν β2 = ...
Read more

BIBLIOPHILIA 147 by SPANOS RARE BOOKS BIBLIOPHILIA - issuu.com

... δερματόδετη ράχη. 50-100 102 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ... ΤΌΜΟΙ Α΄, Β1΄, Β2΄, εκδ. 1972, σσ. 768+1216 ...
Read more

ΤΑΞΗ Α΄ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Κεφ. 2 2.2 Σελ.57 58, § 4-

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 8,10, 11,13,14,21,22,23,24,25,26; 7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ...
Read more

Φιλολογικά - filologikarxaia.blogspot.com

ΘΕΜΑ Β2. Αντλώντας ... ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ... ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ...
Read more

BIBLIOPHILIA 147 by SPANOS RARE BOOKS BIBLIOPHILIA (page ...

BIBLIOPHILIA 147 March 2015 issue ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ 147 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 | Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish ...
Read more