ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Β2, 18-20

42 %
58 %
Information about ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Β2, 18-20
Education

Published on March 9, 2014

Author: georgiasofi

Source: slideshare.net

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Β΄, ΚΕΦ. 2, παρ. 18-20, σελ. 71) Η κρίσιμη συνεδρίαση - Η απόφαση της Σπάρτης Ι) Λύσανδρος δὲ ἔπεμψε τοῖς ἐφόροις Ἀριστοτέλην, ὄ ν τ α Ἀθηναῖον φυγάδα, μετ’ ἄλλων Λακεδαιμονίων ἀγγελοῦντα ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμένει ἐκείνους εἶναι κυρίους πολέμου καὶ εἰρήνης. ΙΙ) Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ, ἐ ρ ω τ ώ μ ε ν ο ι δὲ εἶπαν ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν ὅτι (ἥκοιεν) αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης, ΙΙΙ) μετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι ἐκέλευον καλεῖν αὐτούς. Ἐπεὶ δ’ ἧκον, ἐποίησαν ἐκκλησίαν, ἐν ᾖ Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων, ἀντέλεγον μὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις, ἀλλ’ ἐξαιρεῑν. ΙV) Λακεδαιμόνιοι δὲ ἔφασαν οὐκ ἀνδραποδιεῖν Ἑλληνίδα πόλιν εἰργασμένην μέγα ἀγαθὸν

ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι, ἀλλ’ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ’ ᾦ ἕπεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἄν ἡγῶνται, ν ο μ ί ζ ο ν τ α ς τὸν αὐτὸν ἐχθρόν καὶ φίλον κ α θ ε λ ό ν τ α ς τά τε μακρὰ τεῖχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καὶ π α ρ α δ ό ν τ α ς τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα καὶ κ α θ έ ν τ α ς τοὺς φυγάδας. ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ • ἐκκλησίαν ἐποίησαν: πρόκειται για συνέδριο από αντιπροσώπους της πελοποννησιακής συμμαχίας. • Οι Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι ήταν άσπονδοι εχθροί των Αθηναίων. Αργότερα οι Θηβαίοι δικαιολογήθηκαν στους Αθηναίους γι’ αυτή τη στάση τους, λέγοντας πως ήταν στάση ενός μόνο άντρα. • Λακεδαιμόνιοι δὲ ἔφασαν οὐκ ἀνδραποδιεῖν: Η στάση των Σπαρτιατών είναι αξιέπαινη και εκφράζει μεγαλοψυχία για τις υπηρεσίες που προσέφεραν οι Αθηναίοι κατά τη διάρκεια των περσικών πολέμων. Αναγνωρίζουν ότι ήταν οι βασικοί συντελεστές, ώστε να σωθεί ολόκληρη η Ελλάδα. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΑ: 8, 10/ ΣΕΛ. 76-77 ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ:

1. Πώς χαρακτηρίζετε τους Λακεδαιμονίους για την απόφασή τους σχετικά με την τύχη της Αθήνας; 2. Γιατί στους όρους της ειρήνης περιλαμβανόταν η κατεδάφιση των τειχών και η παράδοση όλων σχεδόν των πλοίων της; 3. Πόσο επαχθείς ήταν για τους Αθηναίους οι όροι της ειρήνης; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας. 4. Ήταν περιορισμένη η αρμοδιότητα του Θηραμένη και των άλλων Αθηναίων πρέσβεων στη διαπραγμάτευση με τους Σπαρτιάτες; 5. Ποιοι είναι οι «μέγιστοι κίνδυνοι» για τους οποίους γίνεται λόγος στο κείμενο; 6. ἀγγελοῦντα: μετοχή ενεστώτα ή μέλλοντα; ὄντα: ουδ. πληθ. ή αιτ. αρς; ὅτι: ειδικός σύνδεσμος ή ουδ. αναφ. αντων.; Θηραμένει: δοτ. ενικ. ή αιτιατ. ενικου; 7. μέγα, ἐχθρόν, φίλον: να σχηματιστουν στον άλλον αριθμό. 8. Να εντοπίσετε έξι σύνθετα με β΄ συνθετικό το ρ. ἀγγέλλω.

Add a comment

Related presentations

Related pages

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Β2, 18-20

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Β΄, ΚΕΦ. 2, παρ. 18-20, σελ. 71) Η κρίσιμη συνεδρίαση - Η απόφαση της ...
Read more

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Β2, 21-22

Information about ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Β2, 21-22. Education. ... Content. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Β΄, ΚΕΦ. 2, ...
Read more

ΞΕΝΟΦΩΝ (Κατάλογος κειμένων)

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ; ΞΕΝΟΦΩΝ, ...
Read more

ΑΡΧΗ Η11ΗΣΣ ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΑΣ - poukamisas.gr

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. §18-20) ΚΕΙΜΕΝΟ [4.18] ... Β2. Να ...
Read more

ODIGOS agoras Ilioupolis 2013 by Ilioupolis.gr Website - issuu

... Λ2 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β2 ΑΓ. ... ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ Ε2, ... 9750.060 ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ...
Read more

Βιβλία από ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | IANOS.gr

Ο Γεράσιμος Μαρκαντωνάτος γεννήθηκε στην Κεφαλονιά το 1938. Σπούδασε στη Φιλοσοφική ...
Read more

περιοδικό ΛΑΤΟΜΕΙΟ - Τεχνικά Έργα & Μηχανήματα by New ...

... Β2 Κωνικός θραυστήρας ... ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 115, ... 18; 20; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 38; 40; 41; 42; 43 ...
Read more

Calaméo - Eleftheria.gr_2/9/2009 - calameo.com

... Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση», ... ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΑΙΘΟΥΣΑ: ...
Read more

Διαφάνεια 1 - European Commission

Hellenic Republic Ministry of Environment, Energy and Climate Change Department for planning and coordination of NSRF co-financed actions (Energy sector)
Read more

Calaméo - Eleftheria.gr_2/7/2011 - calameo.com

Read the publication. ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Κατάθεση τιμίας εσθήτος Θεοτόκου, Λάμπρου ...
Read more