αφαίρεση με δανεικό (2)

20 %
80 %
Information about αφαίρεση με δανεικό (2)
Education

Published on February 27, 2014

Author: IoannaChats

Source: slideshare.net

Λφςε τισ αφαιρζςεισ προςζχοντασ πότε χρειάηεςαι δανεικό και πότε όχι. Τώρα χρωμάτιςε κόκκινο το καπζλο των κλόουν που διαφορά είναι μικρότερθ από 20 και μπλε το καπζλο των κλόουν που θ διαφορά είναι μεγαλφτερθ από 40. Χατσίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr

Add a comment

Related presentations

Related pages

Πρόσθεση με υπερπηδηση ...

Αφαίρεση με δανεικό - Duration: 3:30. by Ioanna Chatsikou 4,142 views. 3:30 ... 2:47. by Ioanna Chatsikou 2,668 views. 2:47
Read more

Αφαίρεση με δανεικό - Τα ...

Αφαίρεση με δανεικό. ... Πριν από 2 χρόνια Το ξωτικό μας λέει την ώρα... Τι καιρό θα κάνει;
Read more

Αφαίρεση με δανεικό - YouTube

Πώς μάθαμε με τα αστεράκια μου την αφαίρεση με δανεικό. Το ποιηματάκι βοηθάει ...
Read more

Αφαίρεση με δανεικό κεφ. 35-36

αφαίρεση με δανεικό, κεφ. 35 36 from Ioanna Chats ... Πριν από 2 ημέρες Δραστηριότητες, ...
Read more

Αφαίρεση - Βικιπαίδεια

Η αφαίρεση δηλώνεται με το σύμβολο πλην, ... 5 μήλα πλην 2 μήλα αφήνουν 3 μήλα.
Read more

Β τάξη - Μαθηματικά - Κάθετη ...

Β τάξη - Μαθηματικά - Κάθετη αφαίρεση διψήφιων δίχως δανεικό | Εκπαιδευτικό Υλικό από ...
Read more

κάθετη αφαίρεση με δανεικό | emathima

Βρίσκουν το λάθος σε μία κάθετη αφαίρεση με δανεικό και το ... Φύλλο εργασίας 2. Φύλλο ...
Read more

Η Κάθετη Αφαίρεση - Το ...

Με την κάθετη αφαίρεση είμαστε όλοι εξοικειωμένοι. Τόσο που αδυνατούμε να ...
Read more