1kanrap

67 %
33 %
Information about 1kanrap
Entertainment

Published on June 16, 2007

Author: Peppar

Source: authorstream.com

Slide1:  Ingenieursvaardigheden Rapporteren Inhoud:  Inhoud inleiding tot de cursus belang, afbakening, doelstelling organisatie van de cursus communiceren rapporteren presenteren evaluatie Rapporteren:  Rapporteren definities en voorbeelden algemene richtlijnen enkele specifieke richtlijnen voor laboverslagen voor populair-wetenschappelijke teksten Definities en voorbeelden:  Definities en voorbeelden rapporteren = schriftelijk verslag uitbrengen populair-wetenschappelijk lezerspubliek bestaat uit niet-vakgenoten voorbeelden: persbericht, tekst in een populariserend tijdschrift wetenschappelijk lezerspubliek bestaat uit vakgenoten voorbeelden: laboverslag, tekst van een eindwerk, artikel in een gespecialiseerd wetenschappelijk tijdschrift Algemene richtlijnen:  Algemene richtlijnen wie is de lezer ? wat is het doel ? structuur, opbouw ! formulering ! Lezersprofiel:  Lezersprofiel opleiding ? wetenschappelijke woordenschat, abstractievermogen, ... wat weten ze over onderwerp ? wat is hun mening, wat willen ze weten, …? Doel:  Doel wat wil je bereiken? informeren, overtuigen, iets aanleren…? wat moet de lezer onthouden ? weten, kunnen, doen, ... Structuur, opbouw:  Structuur, opbouw kop - romp - staart opgelet: er bestaan andere structuren, hier niet behandeld Kop-romp-staart voorbeelden:  Kop-romp-staart voorbeelden Formulering:  Formulering duidelijk geen ingewikkelde zinnen vermijd: lange zinnen (max. 10 à 20 woorden) lange woorden vb. studentengedragsevolutie moeilijke woorden vb. polychromografie afkortingen dubbele ontkenningen vb. Ik denk niet dat het niet lineair is Formulering:  Formulering concreet gebruik: specifieke woorden vb. ijzer smelt bij een zeer hoge temperatuur - ijzer smelt bij een temperatuur van 1535 °C veelzeggende details vb. een waterverbruik van 300 m3, 2x het jaar-waterverbruik van een gezin met 2 kinderen voorbeelden / beelden cijfers / tabellen / grafieken ( zie ‘Computervaardigheden’) Formulering:  Formulering dynamisch tips: actief in plaats van passief ( recente evolutie) waar mogelijk tegenwoordige tijd; geen verspringende tijden geen nietszeggende formuleringen vb. onnodig te zeggen dat ... beperk: lijdende vorm ( er wordt gezegd ), deelwoordstijl ( dit werkt motiverend ), naamwoordstijl ( het uitleggen van een stelling) Formulering:  Formulering gevarieerd woordkeuze ( synoniemen) zinsbouw ( type, lengte) Formulering:  Formulering correct woordkeuze grammatica spelling leestekens Enkele specifieke richtlijnen -laboverslag:  Enkele specifieke richtlijnen - laboverslag ‘ kop - romp - staart ’ altijd van toepassing (zie transparant 9) romp ( resultaten, interpretaties) hoe probleem bestudeerd ( meetopstellingen, hulpmiddelen, …) weergave van de resultaten + bespreking ( tabellen) interpretatie van de gegevens ( grafieken) ( zie ‘Meten en experimenteren’) beelden ( schema ’s, foto ’s, …) versus woorden iedere ‘ figuur ’: nummering + verklarende legende verwijzing in de tekst Enkele specifieke richtlijnen -populair-wetenschappelijke tekst:  Enkele specifieke richtlijnen - populair-wetenschappelijke tekst titel trekt de aandacht wervelend begin spoort aan tot lezen anekdote, contrast, schokkende gegevens, ... slot bepaalt de indruk samenvatting, sfeerbeeld, aanbeveling, ... kaderstukken houden hoofdtekst kort technische details, verklarende woordenlijst,... De boodschap is ....:  De boodschap is .... Structureren

Add a comment

Related presentations

Related pages

Facebook wouldn’t let a Catholic priest use the title ...

Facebook wouldn’t let a Catholic priest use the title ‘father.’ Now he’s fighting back. The inside track on Washington politics.
Read more

EIS combined with SERS: a powerful tool to study ...

Title: EIS combined with SERS: a powerful tool to study adsorption phenomena Author: annick Last modified by: annick hubin Created Date: 7/14/1998 4:04:11 PM
Read more

bYTEBoss document search engine

Search Microsoft Office Files, Adobe PDF files and Rich Text Format Files. No membership is necessary to host files
Read more

PC oefeningen - Teaching and Research of Jan Lemeire and ...

1kanrap.ppt 1kanpres.ppt; Oefening (Powerpointtips) Vrije creatieve oefening (is dat leuker?): Maak een presentatie over een bepaald onderwerp mbv alle ...
Read more

Inleiding Betoog PPT - Ebook Market

http://parallel.vub.ac.be/education/pc/1kanrap.ppt. Date added: December 21, 2013 - Views: 3. Dia 1 - Uit De Marge.
Read more