надзвичайні ситуації воєнного характеру від дії зброї кучук рт

34 %
66 %
Information about надзвичайні ситуації воєнного характеру від дії зброї кучук рт

Published on March 14, 2014

Author: sansanych86

Source: slideshare.net

Автор: учитель Жовтневого НВК Кучук Р.Т. Надзвичайні ситуації воєнного характеру від дії зброї масового ураження та звичайної зброї

 Мета: розглянути надзвичайні ситуації, що виникли внаслідок використання ядерної, звичайної та хімічної, біологічної зброї, їх вплив на довкілля та життєдіяльність людини.  Учень повинен: - охарактеризувати особливості надзвичайних ситуацій воєнного характеру від дії зброї різноманітної дії; - пояснити вплив надзвичайних ситуацій воєнного характеру на середовище та життєдіяльність людини; - змоделювати правила безпечної життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях.

 Ядерна зброя 1.1 Види ядерної зброї 1.2 Особливості вражаючої дії 1.3 Сила вибуху ядерних боєприпасів 1.4 Види ядерних вибухів 1.5 Характеристика факторів ураження ядерного вибуху 1.6 Організація медичної допомоги ураженим

Ядерна зброя - це зброя, енергія уражальної дії якої виділяється при ядерних реакціях поділу, або синтезу, або поділу й синтезу одночасно.

Ядерні боєприпаси Ядерна зброя бойові частини ракет і торпед авіаційні і глибинні бомби артилерійські снаряди і міни засоби управління ними і доставки їх до цілі

У безповітряному просторі високоенергетичний рентгенівський промінь уражає ціль на відстані до 1000 км і більше. Нове покоління ядерної зброї Зброя направленої передачі енергії (рентгенівського лазера)

Види ядерної зброї Атомна Термоядерна Нейтронна

Атомна зброя  Атомні боєприпаси основані на принципі використання енергії поділу ядер урану-235 або плутонію-239, ядра яких легко розчіплюються на дві частки від ударів повільних нейтронів. Ядра природного урану - 238 розчіп- люються важко, тільки під дією удару дуже швидких нейтронів.  Ланцюгова реакція поділу, що при- зводить до ядерного вибуху, виникає лише при наявності певної кількості речовини, яка називається критичною масою.  Вибух атомного боєприпасу відбува- ється наступним чином. На певній висоті спрацьовує дистанційний дето- натор, підриваються порохові заряди, силою їх вибуху півкулі урану або плутонію зближуються, при цьому утворюється критична маса і від- бувається ланцюгова реакція поділу.

Термоядерна зброя Вибух термоядерного боєприпасу протікає в три стадії:  вибухає ядерний заряд урану або плутонію (ланцюгова реакція поділу ядер) з утворенням всередині бомби температури в декілька мільйонів градусів;  під дією високої температури відбуваються термоядерні реакції синтезу ядер гелію із дейтерію, тритію та літію з виділенням дуже швидких нейтронів з енергією 10-20 МеВ;  швидкі нейтрони, бомбардуючи ядра урану - 238, визивають поділ урану з додатковим виділенням величезної енергії.

Нейтронна зброя  Нейтронні боєприпаси являють собою малогабаритний термоядерний заряд потужністю не більше 10000 т, у якого основна доля енергії виділяється за рахунок реакції синтезу ядер дейтерію і тритію, а кількість енергії, отриманої внаслідок поділу важких ядер у детонаторі мінімальна, але достатня для початку реакцій синтезу. Нейтронна складова проникаючої радіації такого малого по потужності ядерного вибуху буде основною уражаючою силою для особового складу військ.  Для нейтронного боєприпасу на однаковій відстані від епіцентру вибуху доза проникаючої радіації приблизно в 5-10 разів більша, ніж заряду поділу такої ж потужності. Відповідно, зменшується частка енергії, що припадає на ударну хвилю, світлове випромінювання та радіоактивне зараження місцевості.

Сили вибуху ядерних боєприпасів  надмалий (ТЕ - тротиловий еквівалент – до 1 кт),  малий – (ТЕ – 1-10 кт),  середній (ТЕ – 10-100 кт),  великий (ТЕ – 100 кт-1 Мт),  надвеликий (ТЕ – більше ніж 1 Мт).

Види ядерних вибухів За висотою (глибиною) розрізняють такі види ядерних вибухів: космічні; висотні; повітряні; наземні; підземні; надводні; підводні

Космічні  вибух, який здійснюється на висоті декількох сотень кілометрів від поверхні землі, ( в космічному просторі). Оскільки в космічному просторі повітря практично відсутнє, ударна хвиля в такому середовищі не утворюється.  Значна енергія вибуху виділяється у вигляді видимого, ультрафіолетового та інфрачервоного, які перетворюють конструктивні матеріали боєприпасу та його носія (ракети) в сильно іонізований газ. Іонізація в атмосфері порушує роботу космічних засобів радіозв'язку.

Висотні  При висотному ядерному вибуху значна частина енергії виділяється у вигляді світлового, ультрафіолето- вого та інфрачервоного, тому характерною рисою ядерного вибуху на великій висоті є надзвичайно сильна яскра- вість вогняної кулі. Її світло- ве випромінювання може завдати пошкоджень зору на відстані більше 500 км, але опіки шкіри на таких відста- нях малоймовірні. Висотний ядерний вибух спричиняє сильну іонізацію у верхньому шарі атмосфери, що призво- дить до тривалого (протягом декількох годин) порушення

Повітряні  Повітряним називається вибух, який здійснюється на висоті декількох кілометрів від поверхні землі, тобто в межах тропосфери, але при цьому світлова куля не дотикається до поверхні землі. Повітряні вибухи, у свою чергу, поділяються на високі (відбуваються у верхніх шарах тропосфери) та низькі (відбуваються у нижніх шарах тропосфери).

Наземні  Наземним називається вибух, який здійснюється над землею, коли світлова зона дотикається до неї і, як правило, має форму півкулі, що лежить основою на поверхні землі. При наземному ядерному вибуху велика кількість ґрунту диспегується і втягується повітряними течіями у хмару, змішуючись з радіоактивними продуктами ядерного вибуху. Утворений таким чином радіоактивний пил, осідаючи на поверхню землі, створює сильне радіоактивне зараження місцевості як у самому районі ядерного вибуху, так і на сліді радіоактивної хмари.

Підземні  Підземним називається вибух, який здійснюється під землею на будь-якій глибині від її поверхні. При цьому слід розрізняти експериментальні і бойові підземні ядерні вибухи. Експериментальні підземні ядерні вибухи проводять у спеціальних шахтах на таких глибинах, при яких не відбувається викиду радіоактивних продуктів у відкритий простір.

надводні  Надводним називається вибух, під час якого світлова зона торкається поверхні води. Факторами ураження цього вибуху є ударна хвиля, а також хвилі, що утворюються на поверхні води. Дія світлового випромінювання і проникаючої радіації значно послаблюється екрануванням великої маси водяної пари. Сильне радіоактивне зараження води відбувається як у районі вибуху, так і в напрямі руху його хмари.

підводні  Підводним називається вибух під водою. Під час цього вибуху утворюється порожнистий водяний стовп (султан) з великою хмарою у верхній частині, яка складається з радіоактивної пари і газів. У результаті осідання водяного стовпа утворюється базисна хвиля. Основним фактором ураження є підводна хвиля, яка становить небезпеку для надводних кораблів і підводних човнів та різних споруд.

Характеристика факторів ураження ядерного вибуху Уражаючими факторами ядерного вибуху, що приводять до санітарних втрат серед особового складу військ (населення) є:  ударна хвиля,  світлове випромінювання,  проникаюча радіація під час вибуху,  радіоактивне зараження місцевості,  електромагнітний імпульс,  дія ядерного вибуху на психіку.

Уражаючі фактори ядерної зброї 50% — ударна хвиля 35% — світлове випромінювання 10% — радіаційне ураження місцевості 5% — проникаюча радіація Зони радіоактивного зараження А - помірного; Б - сильного; В - небезпечного; Г – надзвичайно небезпечного зараження.

Ударна хвиля- це область різкого стискання середовища, яка у вигляді сферичної кулі поширюється в усі сторони від місця вибуху зі швидкістю, яка перевищує швидкість звуку. Хвиля – виникає за рахунок величезної енергії, яка виділяється у зоні реакції, де наявна надзвичайно висока температура, а тиск досягає мільярдів атмосфер. Наслідками ударної хвилі для незахищеного населення і тварин є: значні травми, контузії та загибель. Непряме ураження людина може одержати внаслідок ударів уламками зруйнованих будівель або скла, камінням та іншими предметами, які летять із величезною швидкістю. Світлове випромінювання – це потік променистої енергії, який утворюється видимими ультрафіолетовими та інфрачервоними променями. Світлове випромінювання викликає опіки відкритих частин тіла, тимчасове осліплення й опіки сітківки очей, а на об'єктах і в населених пунктах воно викликає пожежі. Уражаючі фактори ядерної зброї, їх вплив на людей і територію

Проникаюча радіація – це потік гамма - випромінювання і нейтронів, альфа- й бета- частинок, які випромінюються із зони ядерного вибуху в навколишнє середовище. Час дії проникаючої радіації не перевищує 10 – 15 сек із моменту вибуху. Проникаюча радіація викликає у людини променеву хворобу. Ступінь ураження при цьому залежить від потужності дози та часу впливу на людей, а також від виду захисного матеріалу. Електромагнітний імпульс – це імпульс, який передається магнітними полями, які виникають при взаємодії альфа- променів з атомами й молекулами навколишнього середовища. “Приймачами ” імпульсу є об'єкти, які проводять електричний струм (лінії зв'язку, трубопроводи, електромережі, металеві конструкції тощо). Під дією різниці потенціалів спостерігається пробій ізоляції кабелів, вихід із ладу радіотехнічної апаратури.

Організація медичної допомоги ураженим  Надання медичної допомоги ураженим іонізуючим випромінюванням проводиться на основі системного етапного лікування поранених та хворих з евакуацією за призначенням, але з урахуванням умов обстановки, що складається в результаті застосування ядерної зброї.  Сучасна система лікувально- евакуаційного забезпечення у військах включає 5 видів медичної допомоги, які надаються на 3-х етапах медичної евакуації.

Долікарська допомога  надається у місцях виявлення уражених особовим складом медичних пунктів батальйонів (МПБ) і спрямована на усунення або послаблення початкових ознак променевої хвороби та проявів, погрожуючих життю постраждалих.  При зараженні відкритих ділянок шкіри обмундиру- вання продуктами ядерного вибуху - часткова санітарна обробка після виходу із зони радіаційного зараження

Лікарська допомога  Перша лікарська допомога надається на першому етапі медичної евакуації лікарями медичного пункту полку (МПП) і спрямована на усунення тяжких проявів променевої хвороби і підготовку уражених до подальшої евакуації.  При зараженні шкіри і обмундирування продуктами ядерного вибуху (вище допустимого рівня) проводять часткову санітарну обробку.

Кваліфікована медична допомога  при радіаційних ураженнях надається на другому етапі медичної евакуації лікарями окремого медичного батальйону (ОмедБ) або окремого медичного загону (ОМЗ) і направлена на усунення тяжких, погрожуючих життю, проявів променевої хвороби, боротьбу з різними її ускладненнями і підготовку уражених до подальшої евакуації.  При зараженні відкритих ділянок шкіри і обмундирування продуктами ядерного вибуху (більше допустимого рівня) проводять повну санітарну обробку у відділенні спеціальної обробки.

Хімічна зброя - це зброя масового ураження, дія якої ґрунтується на токсичних властивостях певних хімічних речовин. Основою хімічної зброї є бойові отруйні речовини, засоби їх застосування і доставки (хімічні боєприпаси) до цілі. Отруйні речовини (ОР) призначені для ураження людей та тварин. Вони забруднюють повітря, продукти харчування, воду, місцевість та місцеві предмети. Основними шляхами проникнення ОР до організму людини є: органи дихання, шкіра, шлунково – кишковий тракт, кров.

Бойові отруйні речовини за характером дії класифікуються на: - Нервово – паралітичні, -- загальноотруйні, -- шкіряно – наривні, -- загальноотруйні, - задушливі, -- психохімічні, -- подразнювальної дії,

Речовини, що є хімічною зброєю та їх характеристика групи речовини Ознаки отруєння Нервово – паралітичні. (Ураження ЦНС) -Зорін; зоман; -Ві-Ікс -Порушення зору; -Слинотеча; -Сильне потовиділення; -Запаморочення; -Втрата свідомості; -Швидка смерть Шкіряно – наривної дії. (Загальний вплив на організм) - Іприт; -Запаморочення; -Пухирці на шкірі; -Позбавлення зору Загально – отруйні. (Порушення клітинного дихання) -синильна кислота; хлорціан - Запаморочення; Слабкість, нудота, судоми Металевий присмак у горлі Задушливі. (Набряк легень) - фосген; -Запаморочення;кашель, -Загальна слабкість. Психотропні. (Ураження ЦНС) - Диметіламід лізергінової кислоти - галюцинації; Агресивність.

Біологічна зброя Бойові властивості біологічної зброї ґрунтуються на дії бактеріальних речовин на організм людини та тварин. Ця зброя призначена для масового знищення живої сили, сільськогосподарських тварин і посівів, псування деяких видів військових матеріалів і спорядження. Основою біологічної зброї - хвороботворні мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, грибки) та продукти їхньої життєдіяльності – токсини. Біологічні засоби викликають масові інфекційні хвороби, швидко передаються від хворого до здорового, мають прихований інкубаційний період, потребують часу для визначення збудника хвороби.

Біологічні засоби, їх види та вплив на організм людини і територію Рикетсії – це невеликі за розміром клітини – палички, які спричиняють тиф, лихоманку тощо. Бактерії – одноклітинні мікроорганізми – стають причиною тяжких інфекційних захворювань, таких як чума, сибірська язва, легіонельоз тощо. Віруси – не мають клітинної структури, розвиваються і розмножуються в живих клітинах, вони є причиною тяжких і небезпечних захворювань, таких як віспа, ящур тощо. Грибки – це багатоклітинні мікроорганізми рослинного походження, що утворюють спори, які викликають у людей інфекційні захворювання – бластомікоз, гістоплазмоз тощо.

Осередок біологічного ураження Осередок біологічного ураження характеризується видом біологічних засобів,кількістю уражених людей, тварин, рослин, тривалістю дії уражених властивостей збудників хвороб. Обсервація – це система заходів спостереження за ізольованими людьми або тваринами, які прибули з осередку, на який накладено карантин, або перебувають у загрозливій зоні. Карантин – це система державних заходів, які проводяться в епідемічному (епізоотичному, епіфітотичному) осередку для запобігання поширенню інфекційних захворювань та для його повної ізоляції і ліквідації.

Звичайна зброя До сучасних засобів знищення належать боєприпаси звичайного спорядження - осколкові, фугасні, запалювальні боєприпаси, а також засобів їх доставки. Особливістю осколкових боєприпасів є величезна кількість осколків масою від долі грама до декількох грамів. Фугасні боєприпаси призначені для ураження ударною хвилею великих наземних об'єктів. Заходами захисту від звичайної зброї є укриття у захисних спорудах. Боєприпаси об'ємного вибуху – це боєприпаси, принцип дії яких заснований на фізичному явищі – детонації, яка виникає в суміші горючих газів із повітрям.

Дякую за увагу! Автор: Учитель Жовтневого НВК Кучук Р.Т.

Add a comment

Related pages

надзвичайні ситуації соціального природного та ...

Надзвичайні ситуації (НС) соціального, природно го та техногенного походження, ...
Read more

природні надзвичайні ситуації - Education

... додаток 1 «Надзвичайні ситуації» ПРИРОДНІ НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ...
Read more

Скачать презентацию на тему надзвичайні ситуації ...

В •Надзвичайні ситуації ... воєнного характеру від ... від дії зброї кучук рт ...
Read more

Віртуальна Русь: спільний духовний простір

... риси національного характеру, ... від конкретної ситуації, ... зброї в них нема ...
Read more