γνωρίζω τους όρους της αφαίρεσης

62 %
38 %
Information about γνωρίζω τους όρους της αφαίρεσης
Education

Published on February 25, 2014

Author: IoannaChats

Source: slideshare.net

Προςθζτω τον αφαιρετζο και τη διαφορά και πρζπει να βρω το μειωτζο. Αφαιρώ από το μειωτζο τη διαφορά και πρζπει να βρω τον αφαιρετζο. Κάνε κάθετα τισ παρακάτω αφαιρζςεισ και επαλήθευςζ τεσ και με τουσ 2 τρόπουσ. 78-23 , 49-25 , 57- 32 , 89-57 , 34-11 , 68-43 , 98-65 , 82-71 Χατσίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/

Add a comment

Related presentations

Related pages

γνωρίζω τους όρους της αφαίρεσης - Education

γνωρίζω τους όρους της αφαίρεσης ... on Jul 31, 2015. Report Category: Education
Read more

γνωρίζω τους όρους της αφαίρεσης ασκήσεις παρουσίασης ...

1. Κυκλϊςτε το μειωτζο.Κυκλϊςτε τον αφαιρετζο.Κυκλϊςτε τθ διαφορά.Χατσίκου Ιωάννα http ...
Read more

Τάξη αστεράτη: Μαθαίνουμε τους όρους της αφαίρεσης ...

... (φυλλάδιο "Γνωρίζω τους όρους της αφαίρεσης ... γνωρίζω τους όρους της αφαίρεσης from ...
Read more

Τάξη αστεράτη: Μαθαίνουμε τους όρους της αφαίρεσης ...

Μαθαίνουμε τους όρους της αφαίρεσης-επαλήθευση της αφαίρεσης ...
Read more

Η Δευτέρα στον ... αέρα: Μαθαίνουμε τους όρους της ...

78. μαθαίνουμε τους όρους της αφαίρεσης ... γνωρίζω τους όρους της αφαίρεσης ...
Read more

Το εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Microsoft ...

Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης ... Σύμφωνα με τους όρους των όρων της ... γνωρίζω αν ...
Read more

Θανάσης Αλαμπάσης: Προσοχή στους όρους των συμβάσεων ...

... υπηρεσία με τους όρους που εγώ ... της αφαίρεσης από ... όσων γνωρίζω- δεν ...
Read more

24877330-Για-τους-όρους-θεμελίωσης-της-επιστημολογίας-του ...

Φουρτούνης Γιώργος: "Για τους όρουςθεμελίωσης της επιστημολογίας του Αλτουσέρ" ...
Read more