การระงับความเจ็บปวดในทารกแรกเกิด

75 %
25 %
Information about การระงับความเจ็บปวดในทารกแรกเกิด
Health & Medicine

Published on March 6, 2014

Author: dmslibrary1

Source: slideshare.net

Description

ผลการระงับความเจ็บปวดขณะแทงเข็มให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำในทารกแรกเกิด ในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแพร่ จำนวน 90 ราย ระหว่างมกราคม - กรกฏาคม 2552

Add a comment

Related presentations

Related pages

การระงับความเจ็บปวดในทารกแรกเกิด by suwan samrit - issuu

การระงับความเจ็บปวดในทารกแรกเกิด. suwan samrit Follow publisher Unfollow publisher
Read more