แผนธุรกิจ วิชาผู้ประกอบการไฮเทค

68 %
32 %
Information about แผนธุรกิจ วิชาผู้ประกอบการไฮเทค
Education

Published on February 16, 2014

Author: cheeptham333

Source: slideshare.net

Description

สไลด์เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ วิชาผู้ประกอบการไฮเทค
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
โดย ชีพธรรม คำวิเศษณ์

แผนธุรกิจ สำหรับ วิชาผู้ประกอบการไฮเทค คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ชีพธรรม คำวิเศษณ์ อา 16 ก.พ. 2557

หนังสือแนะนำ

ความสนใจของผมสำหรับแผนธุรกิจ

Business Plan Competition แนวคิด ค้นหาธุรกิจ นวัตกรรมจากนักศึกษา

http://www.mit100k.org/

Drew Houston Founder/CEO, Dropbox

นักศึกษาไทย ชนะบ่อย ๆ http://asiaventurechallenge.org/

ตั้งคำถามกับธุรกิจเยอะ ๆ เจ๊งบนกระดาษก่อน

Bring Your Ideas into Focus • What your industry will look like • What Markets you want to compete in • What competition you’ll be up against • What products and services you want to offer • What value you can provide to customer • What long-term advantages you think you’ll have • How big and profitable your company can become

Thaiventure.com ปี ค.ศ.2000 เมื่อผมเขียนแผนธุรกิจขอการสนับสนุน สร้างบริษัท

Business Plan สำหรับ ผู้สนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ Venture Capital, Angel, ธนาคาร

Other People's Money

แผนธุรกิจ กับ โลกแห่งความเป็นจริง

http://www.paloalto.com/

เป้าหมายธุรกิจ

องค์ประกอบของแผนธุรกิจ

Executive Summary • Who We Are • What We Sell • Who We Sell To • Financial History

Company Chapter • Company Overview • Management Team

Product & Service • Product & Service • Competitors

Target Market • Market Review • Market Need • Key Customer • Market Trend • Market Growth

Strategy And Implementation • Marketing Plan • Milestones • Competitive Edge • Strategic Alliances

Financial Plan • Personel Plan • Sale Forecast • Budget • Cash flow Assumptions • Loan and Investment • Project Profit & Loss • Project Balance Sheet

Free Sample Plan http://www.paloalto.com/business_plan_software/ sample_business_plans/

3 Apps to Help You Write a Business Plan ! www.entrepreneur.com

ตัวอย่างแผนธุรกิจ Google “แผนธุรกิจ”

http://www.sme.go.th/Pages/business_guide.aspx

http://www.thaifranchisecenter.com/

เครื่องมือคำนวนทางการเงิน http://www.thaifranchisecenter.com/calculator/index.php

ข้อสอบปลายภาค ให้นักศึกษาเขียนแผนธุรกิจ

ถาม-ตอบ

Add a comment

Related presentations

Related pages

แผนธุรกิจ - Documents

แผนธุรกิจ (Business Plan) เอก บุญเจือ ek@ba.cmu.ac.th ภาควิชาการตลาด ...
Read more

แผนธุรกิจ.. - Documents

แผนธุรกิจ.. System is processing data Please download to view Download 1
Read more

แผนธุรกิจ - Documents

การริเริมธุรกิจกับการจัด ่ ทำาแผนธุรกิจ อาจารย์ ไพลิน ...
Read more

แผนธุรกิจ - Documents

การริเริมธุรกิจกับการจัด ่ ทำาแผนธุรกิจ อาจารย์ ไพลิน ...
Read more