Намерне реченице

43 %
57 %
Information about Намерне реченице
Entertainment

Published on March 12, 2014

Author: vericaarula

Source: authorstream.com

НАМЕРНЕ РЕЧЕНИЦЕ: НАМЕРНЕ РЕЧЕНИЦЕ Намерне реченице показују циљ или сврху вршења радње више реченице и у оквиру ње најчешће имају функцију одредбе циља. :  Намерне реченице показују циљ или сврху вршења радње више реченице и у оквиру ње најчешће имају функцију одредбе циља. PowerPoint Presentation: Најчешче су обележене везником -да (са глаголом у презенту и потенцијалу). Да би стигао на време , пожури ! Пожури , да не закасниш ! -како (са глаголом у потенцијалу) Отишао је у бању како би се излечио. -л и (са потенцијалом у одричном облику) Отићи ћемо на море не бисмо ли се добро одморили. PowerPoint Presentation: Изузеци Намерне реченице се понекад могу заменити предлошко-падежном конструкцијом с предлогом ради. Отишао је у бању ради лечења од реуме.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Зависне реченице - Вавилонска ...

Изричне реченице - Њима се казује садржај глагола говорења, мишљења, ...
Read more

З А В И С Н Е Р Е Ч Е Н И Ц Е by Milena ...

З А В И С Н Е Р Е Ч Е Н И Ц Е Зависне реченице су оне реченице које не могу да стоје ...
Read more

Морфосинтакса арапског језика 1

Изричне реченице. Намерне реченице. Модални глаголи. Author: DV Created Date: 3/26/2014 8:25:05 AM ...
Read more

Зависно сложене реченице ...

Зависно сложене реченице. Из Википедије, слободне ... Намерне: да, како, ли, не би ...
Read more

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ...

52. Граматика: Односне реченице ... 60 Граматика: Узрочне и намерне реченице
Read more

Зависно-упитне реченице – RAIT Wiki

Зависно-упитне реченице јесу посебна врста изричних. ... Намерне реченице ...
Read more

I Пријемни испит - Припрема за ...

Намерне реченице ca pour que, afin que. Концесивне реченице ca bien que, quoique, quoi que. Последичне ...
Read more

Гимназија "Вељко Петровић ...

кондиционалне реченице; намерне реченице; начинске реченице; поредбене реченице;
Read more

Пријемни испит - Филолошко ...

Узрочне реченице са parce que, puisque, comme (уз презент). Намерне реченице ...
Read more