Превентывне виховання

25 %
75 %
Information about Превентывне виховання
Books

Published on March 23, 2014

Author: kollshik

Source: slideshare.net

“ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ШКОЛИ” Педагогічна рада

Превентивне виховання – це цілісна система підготовчих, профілактичних дій, з метою запобігання формуванню негативних звичок, рис характеру та проявам асоціальної поведінки підлітків, а також організація належного догляду за їхньою діяльністю.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ:

1) створити умови для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної й іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів;

2) забезпечити соціально-психологічну діяльність, зорієнтовану на протидію втягуванню дітей і молоді в негативні ситуації;

3) надавати комплексну психолого-педагогічну та медико-соціальну допомогу тим неповнолітнім, які її потребують; 4) забезпечити адекватну соціальну реабілітацію неповнолітніх, які вчинили протиправні дії або зловживають психоактивними речовинами;

5) стимулювати неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації, сприяти валеологізації навчально- виховного процесу, навчанню з раннього віку навичкам охорони власного життя і здоров'я;

ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ТРЬОХ РІВНЯХ: - раннє, або первинне, превентивне виховання (соціально- педагогічна профілактика); - вторинне превентивне виховання (превентивна допомога і корекція); - третинне превентивне виховання (адаптація, реабілітація і ресоціалізація).

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ:  принцип комплексності ;  принцип системності ;  принцип науковості;  принцип інтегрованості;  принцип мобільності;  принцип наступності;  принцип конкретності;  принцип реалістичності;  принцип етичності.

Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє. А. Барбюс

Add a comment

Related presentations