Магнитно поле

67 %
33 %
Information about Магнитно поле
Entertainment

Published on October 18, 2008

Author: mrgreen

Source: authorstream.com

Магнитно поле:  Магнитно поле Изготвил: Недялко Деянов Демирев X ‘a’ клас Взаимодействие между постоянни магнити:  Взаимодействие между постоянни магнити Постоянният магнит има два полюса – северен (N) и южен (S). Магнитите взаимодействат с магнитни сили: подобно на електрическите заряди, едноименните полюси се отблъскват, а разноименните се привличат. Магнитна индукция:  Магнитна индукция Посоката, която сочи северният полюс на малка магнитна стрелка, поставена в дадена точка от магнитното поле, се приема за посока на магнитната индукция (B) в тази точка от полето. Slide4:  Опитно установено е, че: Магнитни сили действат само на движещи се заряди. Магнитната сила зависи от посоката на движение: тя е нула (F=0), когато зарядът се движи успоредно на магнитната индукция, и е максимална (F=Fmax), когато посоката на движение е перпендикулярна на магнитната индукция. Максималната магнитна сила е както от големината на заряда q0 и на неговата скорост F=q0V Магнитни индукционни линии:  Магнитни индукционни линии Индукционните линии са мислени линии, които показват посоката на магнитната индукция: в всяка точка от полето магнитната индукция (B) е насочена по допирателната към индукционната линия, преминаващи към тази точка. Еднородно поле:  Еднородно поле Магнитно поле, чиято индукция (B) има една и съща големина и посока във всички точки от полето. Неговите индукционни линии са успоредни прави. Земното магнитно поле:  Земното магнитно поле Магнитното поле на земята е подобно на диапол, а оста му не съвпада с географската ос. Неговото действие е причина за образуването около Земята на радиационни пояси, открити още с първите изкуствени спътници. Така се наричат пръстенообразните образувания около екватора на Земята в които са концентрирани протони и електрони с високи енергии. Тестове с естествени и изкуствени магнити:  Тестове с естествени и изкуствени магнити Приближаваме един пръчковиден магнит към метални стърготини, и те прилепват към него. Ориентацията на компас Тестове с естествени и изкуствени магнити:  Тестове с естествени и изкуствени магнити Разнополюсовите магнити се привличат. Еднополюсовите магнити се отблъскват Тестове с естествени и изкуствени магнити:  Тестове с естествени и изкуствени магнити Действието на магнитното поле върху заредени частици. Slide11:  Използвана литература: Учебник по Физика за 9 клас – Булвест 2000, Максимов Христакудис http://www.geocities.com Снимки: http://www.google.bg

Add a comment

Related presentations

Related pages

Магнитно поле — Уикипедия

Магнитното поле е силово поле, което се създава от частици с ненулев магнитен момент ...
Read more

Земно магнитно поле — Уикипедия

Земното магнитно поле е изключително важно за живота на човечеството, тъй като ...
Read more

Магнитно поле | Новини за Земята ...

Вече няколко пъти през последните два месеца, в земното магнитно поле настъпват ...
Read more

Магнитно поле на електричен ток ...

МАГНИТНО ПОЛЕ И ЕЛЕКТРИЧЕН ТОК (методическа разработка на урок) Въпроси за проверка ...
Read more

Магнитно поле | Реферат от 'Физика

МАГНИТНО ПОЛЕ От опита е известно, че в пространството около проводник, по който тече ...
Read more

Магнитно-резонансная томография

Магнитно-резонансная ... При этом, так как поле должно быть весьма сильным, ...
Read more

Магнитное поле звёзд — Википедия

Магнитное поле звезды может быть измерено с помощью эффекта Зеемана. Обычно атомы в ...
Read more

Произход на магнитното поле на ...

От 1939 година се счита, че геомагнитното поле произлиза механизъм динамо, но не в ...
Read more

Магнитно поле - Tsetsa Hristova - ViSH

Slides presentation about Магнитно поле. В този урок ще се запознаем с магнитното поле на ...
Read more