advertisement

Рамков договор

33 %
67 %
advertisement
Information about Рамков договор
Business-Finance

Published on March 24, 2008

Author: pesho_kele6o

Source: authorstream.com

advertisement

Рамков договор : Рамков договор Асен Найденов и Петър Дъров 11К2 Г-жа Ели Русева Същност : Същност Договорът е спорозумение между две страни, за да се създаде, измени или прекрати едно отношение между тях. Следователно договора е двустранна сделка без ограничения на лицата, които участват. Вид на договора : Вид на договора Двустранен Възмезден Реален Комутативен Безсрочен Ненаименован Предмет на договора : Предмет на договора Сътрудничество и съвместна дейност Субекти по договора : Субекти по договора Физически,юридически лица или физически и юридически лица Страни по договора : Страни по договора Те са свободно договарящи се. Няма кредитор и длъжник. Задължения на страните : Задължения на страните Възложителя е длъжен: да приема работата и изплаща договорените суми. да съдейства при възникнали трудности. Изпълнителя е длъжен : да извършва работата в срок съгласно договора. да осигури гаранционно подържане и извънгаранционен сервиз Всяка от страните се задължава да пази търговската и производствена тайна Обект на договора : Обект на договора Всичко може да бъде предмет на договора. Неустойки, прекратяване на договора : Неустойки, прекратяване на договора При забавяне на определен срок При налични обективни условия

Add a comment

Related presentations

Related pages

www.nhif.bg

Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu.
Read more

Рамков договор | ALPHA BANK

Alpha Bank България е част от Alpha Bank Group – една от водещите финансови институции в Гърция и ...
Read more

РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА Author: bbb Last modified by: bbb Created Date: 4/2/2008 8:29:00 AM Other titles: РАМКОВ ...
Read more

Рамков договор - EVN Bulgaria - EVN Bulgaria

Рамков договор Всеки регистриран и лицензиран търговец може да сключи рамков ...
Read more

РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ПЛАТЕЖНИ ...

6 10.2. Настоящия рамков договор се предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ на хартиен носител на ...
Read more

Рамков договор new

Microsoft Word - Рамков договор_new.doc Author: iliyana.vachkova Created Date: 6/4/2012 11:51:47 AM ...
Read more

Национален рамков договор

Национален рамков договор за медицинските дейности Днес, г., в София между ...
Read more

Подписването на Националния ...

Подписването на Националния рамков договор между НЗОК и БЛС остава под въпрос
Read more

рамков договор - Превод на ...

Много преведени примерни изречения, съдържащи „рамков договор”- Английско ...
Read more

Подписването на Рамковия ...

Подписването на Националния рамков договор между Здравната каса и Лекарския съюз ...
Read more