1900tot1950af

25 %
75 %
Information about 1900tot1950af
Entertainment

Published on November 12, 2007

Author: Crystal

Source: authorstream.com

1900 tot 1950:  1900 tot 1950 We moesten Eerste wereldoorlog tweede wereldoorlog de eerste vliegreis naar Nederlands Indië dood van Lenin De tweede wereld oorlog :  De tweede wereld oorlog In 1940 begon de tweede wereld oorlog Op 10 mei1940 vielen de Duitse 2e wereld troepen Nederland binnen na vijf dagen gaf Nederland zich over in Nederland-indië waren de mensen bang als Japan hun land ging overnemen de japanners hadden al het grootste deel van China bezet Japan wou graag grondstoffen als rubber en olie op 7 december 1941 viel Japan de marinehaven aan Pearl harbon van de verenigde staten van Amerika aan. Pearl harbour lag op het eiland Oahu, 1 van de eilanden in de Stille Oceaan. De Amerikaanse vloot werd in een kap vernietigd. Nederland verklaarde Japan al snel de oorlog. Eind februari 1042 vond er een grote slag plaats op de javazee, tussen Britse en Nederlandse schepen en een Japanse vloot. De japanners wonnen de slag en kort daarnaar gingen ze op verschillende plekken aan land in Nederland-indië. Op 8 maart gaf de Nederlands-Indische regering zich over. Bijna 40 duizend blanke militairen van het koninkrijk der Nederlands-Indisch leger (KNIL) en van het Britse en Australische leger werden krijgsgevangenen van gemaakt. Ook meer dan 50 duizend Indonesische soldaten werden gevangen genomen, maar de meesten van hen werden al snel vrij gelaten. Na de overgave moesten alle blanke mensen die ouder waren dan 17 jaar zich laten registreren en ze kregen identiteitskaart. In april ging de klok anderhalf uur vooruit. Het werd de tijd zoals het in Tokyo was, de hoofdstad van Japan. Ook werd de Japanse jaarteling ingevoerd, die begint bij 660 voor Christus. Het was niet mee 1942 maar 2602. kampen:  kampen Kampen Het Nederlandse en Engelse taal werd verboden. De scholen dus ook, en werden gesloten. In de villawijken van de grote steden werden hun huis uit gejaagd, omdat er Japanse officieren moesten wonen. Soms werden er hele straten leeg gehaald. De mensen die hun huis uitwaren gejaagd moesten maar zien waar ze naar toen gingen. Alle blanken Europeanen werden tussen midden 1942 en begin1943 opgesloten en kampen. Naar dat alle mannen waren opgesloten waren de kinderen en vrouwen aan de beurt. Ze werden ondergebracht in leegstaande woonwijken. In de huizen kregen ze per gezin een kamer in het voorjaar van 1943 werden de wijken afgezet met prikkeldraad en bamboe. Er kwamen toegangspoorten die goed werden bewaakt. Vrouwen en mannenkampen :  Vrouwen en mannenkampen Vrouwen- en mannenkampen. Gezinnen werden uit elkaar gerukt. Vrouwen kleinere kinderen en meisjes in vrouwenkampen en mannen en jongens boven de 10 in mannenkampen. Eerst waren de kampen, maar later werden door de Japanners aparte kampen met baraken gemakt. Uiteindelijk kwamen er 100 duizend burgers in een kamp terecht. Er was vaar slecht eten en de mensen hadden honger. Veel mensen gingen dood door verzwakking, ziekte of door te weinig eten. Japanse bewakers waren wreed en sloegen als er een bewaker langs kwam moest je diep buigen. Daar mee tonde je respect voor de Japanse keizer. Soms moesten gevangene uren in de hete zon staan luisteren naar de hoge officier die iets belangrijk te zeggen had en deed het vaak in het Japans, dus bijna niemand verstond het. Einde oorlog:  Einde oorlog Het einde van de oorlog. Langzamerhand verzwakte de Japanners. Vanaf 1943 veroverde de tegenstanders steeds meer land. De Japanners verdedigden sterkt. De Amerikanen eisten dat de oorlog voorbij moest gaan. Japan weigerde. Op 6 augustus van dat jaar gooiden ze een atoombom op Hiroshima. Zo’n 70 duizend mensen gingen dood direct en binnen 3 manden waren het al 130 duizend gestorven door een radioactieve straling. Jaren later stierven er nog steeds mensen aan de straling. Drie dagen later gooide Amerika een 2de atoombom, nu op de stad Nagasaki. Binnen een week op 15 augustus 1945 gaf Japan zich over. Bevrijding :  Bevrijding De bevrijding. In de kampen mekten de mensen haast niets van de bevrijding. Ze kregen nu opeens wel volop te eten maar moesten nog wel in het kamp blijven. Dat was beter omdat er grote groepen Indonesiërs de Nederlanders aan vielen. Zij wilden zelfstandigheid en sloegen er op los. Er werden veel Nederlanders gedood. Die tijd wordt ook wel de Bersiap-tijd genoemd. ‘Bersiap’ betekent: ‘Weest Paraat’. De japanners de mensen in de kampen beschermen. De eerste wereldoorlog:  De eerste wereldoorlog Eerste wereldoorlog:  Eerste wereldoorlog De eerste wereldoorlog 1914 tot 1918. Die wordt zo genoemd omdat het als de eerste oorlog werd gezien waar landen uit de hele wereld actief of die geen actie ondernamen (passief) betrokken waren. Begin :  Begin De eerste wereldoorlog werd tussen onderanderen Duitsland, Oostenrijk-Hongarije in midden Europa aan de andere kant Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en een aantal andere landen. Het kleinste land Servië was vanaf het begin betrokken. België werd er in mee gesleurd door dat de Duitse aanval via haar grondgebied liep. Tijdens de oorlog werd Midden Europa versterkt door deelname van het Ottomaanse rijk en Bulgarije terwijl Japan, Italië, Portugal, Roemenië en de verenigde staten die bij Rusland, Groot-Brittannië en Frankrijk. De omvang van de oorlog wordt duidelijk wanneer men beseft dat aan het eind van de oorlog 25 staten en hun koloniën met 1,35 miljard inwoners, of 3 kwart van de wereldbevolking. einde:  einde Na de moord op Frans Ferdinand van Oostenrijk en zijn Vrouw stelde Oostenrijk-Hongarije een uiterste datum (ultimatums) aan Servië. Toen deze niet ingevoerd werden, verklaarde Oostenrijk-Hongarije op 28 juli 1914 aan Servië de oorlog. Op 30 juli besloot Rusland tot steun aan Servië. Duitsland verklaarde de oorlog op 1 augustus met Rusland. Aan het oosten sloot het leger een loopgraven oorlog tot aan het westen. Rusland gebied aan Duitsland en begon te verliezen. Hierna nam Rusland geen deel meer aan de oorlog. Op de zee wist Duitsland niet te winnen van de Britten. De Duitsers begonnen een duikboten oorlog en leidde in 1917 tot deelname van de Verinnigende Staten. Na de terugtrekking van Rusland uit de oorlog zetten de Duitsers de vrij genomen troepen in aan het westen. Uiteindelijk was de oorlog afgelopen in 1918. De PNI:  De PNI in 1927. De PNI. De PNI (Partij National Indonesia) De partij van Soekarno word opgericht Gevangen gezet.:  Gevangen gezet. De PNI wilden vrijheid en onafhankelijkheid. Maar daar wilde de Nederlandse regering niet aan meewerken en de bekende partijleiders zoals Soekarno,Hatta en Sjahziz werden gearresteerd en gevangen gezet. Verbannen en weer vrij.:  Verbannen en weer vrij. Vooral in de jaren 30 van de 20e eeuw werden veel van deze politici verbannen naar ver afgelegen eilanden. De meesten kwamen pas in 1942 weer vrij. Strijden voor vrijheid:  Strijden voor vrijheid 1946: Javaanse revolutionairen strijden voor de onafhankelijkheid. De meesten dragen een bambu runcing een scherp gemaakte stok van bamboe. Een enkele draagt een geweer van de Japanners. Soekarno (1901-1970) de eerste president van het onafhankelijk Indonesië. Vladimir Lenin:  Vladimir Lenin Dit is Lenin De ministerraad van Lenin.:  De ministerraad van Lenin. De nieuwe regering kreeg de naam: Raad van Volkscommissarissen (dwz. ministerraad). Trotski had die naam verzonnen om afstand van de 'burgerlijke' ministerraden van de Westerse landen en daarmee werd ook duidelijk dat de nieuwe Russische regering een volledige breuk wensten met het kapitalistische Westen. Lenin werd voorzitter van de Raad van Volkscommissarissen (premier). Tevens leidde Lenin het centraal comité van de Bolsjewistische Partij, die vanaf februari 1918 de naam Russische Communistische Partij De 2e partij van Lenin.:  De 2e partij van Lenin. In december 1917 vormde Lenin zijn tweede regering, een coalitieregering (tevens de laatste coalitieregering in Sovjet-Rusland; in 1918 werden de coalitiegenoten uit de regering gezet.), waarin ook leden van de Linkse Sociaal-Revolutionaire Partij zitting hadden. De nieuwe regering zond een afvaardiging om vrede te sluiten met de Centralen (Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije en Turkije). De eerste besprekingen mislukten maar in februari 1918 werd de vrede van Brest-Litovsk gesloten. Rusland onttrok zich aan de Eerste Wereldoorlog, De Russische Burgeroorlog.:  De Russische Burgeroorlog. maar in eigen land begon de burgeroorlog (zie: Russische Burgeroorlog). Voormalige tsaristische officieren, burgerlijke politici, een deel der sociaaldemocraten (mensjeviki) en de sociaal-revolutionairen begonnen de nieuwe communistische regering te bestrijden. Deze 'Witte Legers' bestreden gedurende 3 jaar de 'Rode Legers'. In 1921 kwam de burgeroorlog formeel tot een 'einde' hoewel het nog tot 1924 onrustig zou blijven in Rusland, in Turkestan zelfs tot 1926 (op enkele gewapende groepen van de Basmatsjiopstand na, die doorvochten tot in de jaren '30). Gestorven :  Gestorven In mei 1992 werd Lenin getroffen door een beroerte, waarvan hij echter herstelde; later volgden er nog meer. Bij een latere beroerte werd Lenin van zijn spraakvermogen beroofd. Uiteindelijk stierf hij op 21 januari 1924 in Gorki Leninskije, een dorpje op 10 km ten zuiden van Moskou. Hoewel zijn weduwe Kroepskaja het er niet mee eens was, werd zijn gebalsemde lichaam permanent tentoongesteld in een grafkamer op het Rode plein in Moskou, waar hij nog steeds ligt. Iedere twee weken wordt zijn lijk speciaal behandeld en regelmatig moet het goed worden opgeknapt. Jozef Stalin:  Jozef Stalin Dit is Jozef Stalin. Jozef Stalin.:  Jozef Stalin. Jozef Stalin werd geboren in een zeer armoedig milieu. Hij overleefde als enige van de vier kinderen de armoede. Zijn vader sloeg hem en zijn moeder regelmatig als hij thuis was, wat niet vaak voorkwam. Meerdere malen schijnt hij bijna door zijn vader het graf te zijn ingeslagen. Zijn vader vertrok in 1888 naar Tbilisi, waardoor er rust in het gezin kwam. Stalin ging uiteindelijk naar Russisch-orthodoxe seminarie in Tbilisi, omdat die scholen in die tijd beter waren. In 1899 werd hij echter van de opleiding verwijderd; zowel afwezigheid bij examens als zijn revolutionaire ideeën worden als reden hiervoor genoemd. Man van staal.:  Man van staal. Na 5 jaar priesterstudie brachten zijn revolutionaire denkbeelden hem in contact met de bolsjewieken. Aanvankelijk nam hij de schuilnaam Koba aan, wat "de onbedwingbare" betekende in het plaatselijke dialect. Later, toen hij op nationaal niveau opereerde, zou hij zich de man van staal (Stalin) laten noemen, omdat hij dacht dat een Georgische naam op nationaal niveau geen impact zou hebben Gevangen en verbannen:  Gevangen en verbannen Hij zat enige malen gevangen en werd ook verbannen, maar in 1903 wist hij te ontsnappen uit zijn verbanningsoord Novaja Oeda (nu in Oest-Orda Boerjatië) in Siberië. In 1904 sloot hij zich aan bij Lenin's bolsjewistische vleugel binnen de Russische Sociaal Democratische Arbeiderspartij (RSDAP). Als gedelegeerde van de partij woonde hij conferenties te Tampere (1905) en Stockholm (1906) bij. Stalin ontwikkelde zich tot kenner van de niet-Russische volkeren, en werd als zodanig door Lenin gerespecteerd. Zijn kennis van het marxisme was niettemin gering. In 1912 vestigde hij zich korte tijd in Wenen en schreef samen met Nikolaj Boecharin een boekje over het nationaliteitenvraagstuk in Rusland. In dat jaar werd hij in het Centraal Comité gekozen. Terug in Rusland werd hij gearresteerd en naar de Siberische stad Narym verbannen. Hij wist echter al snel weer te ontsnappen. Op 23 februari 1913 werd hij opnieuw gearresteerd en via Krasnojarsk in september naar het dorpje Kostino bij de midden-Siberische stad Toeroechansk gebracht, waar hij onder strenge politiebewaking werd geplaatst. In maart 1914 werd hij naar het arctisch gebied gebracht, naar het dorpje Koerejka ten noorden van de noordpoolcirkel en onder nog zwaardere politiebewaking gesteld. Later werd hij weer overgeplaatst naar Toeroechansk, waar hij tot de Februarirevolutie (1917) bleef. Stalin:  Stalin Na de Februarirevolutie vestigde hij zich in Petrograd en volgde hij nauwgezet de revolutionaire koers van Lenin. Sommigen vermoedden dat Stalin wellicht de kat uit de boom aan het kijken was, zodat hij zich bij de overwinnaars kon aansluiten. Na de Oktoberrevolutie, die de bolsjewisten aan de macht bracht, werd Stalin benoemd tot volkscommissaris (minister) van Nationaliteiten. Gedurende de Russische Burgeroorlog (1918-1921) vervulde hij zijn dienstplicht en trad hij op als militair organisator en politiek commissaris in het Rode Leger. Hij wist als commandant de stad Tsaritsyn te verdedigen. Hij kwam echter spoedig in conflict met de volkscommissaris van Oorlog, Leon Trotski. De opperbevelhebber van het Rode Leger, Michail Toechatsjevski had regelmatig kritiek op Stalin. Lenin bemiddelde echter en haalde Stalin terug naar Moskou. Dit deed hij echter wel op eervolle wijze, zodat Stalin geen gezichtsverlies leed. Eerste vlucht naar indië!:  Eerste vlucht naar indië! Eerste vlucht naar Nederlands- indië :  Eerste vlucht naar Nederlands- indië Op 1 oktober 1924 vertrok het eerste vliegtuig naar Nederlands-Indië een fokkek F VII met een bemanning Van drie mensen. Ze vertrokken die dag om kwart voor negen vanaf schiphol na 7 een half uur vliegen landden ze een Praag. De volgende dag kwamen zee aan in Belgrado. Omdat ze tegenwind toestel niet harder dan 92 km uur. Op de 3de dag kregen ze motorpech en moesten ze een noodlanding maken in Bulgarije. Er moest een hele nieuwe motor in en dat duurde een maand. Op 2 november ging de tocht veder in Istanbul, Karachi, Calcutta, Bangkok, Medan en naar het eindpunt Batavia. De hele reis duurde 20 vliegdagen met een gemiddelde snelheid dan 120 km per uur. Aan boord waren 281 brieven en briefkaarten met een gewicht van totaal 4 kilo. Hoe lang?:  Hoe lang? Een paar jaar later gingen er vaker vliegtuigen naar Nederlands-Indië, de gemiddelde reis duurde toen 12 dagen. Zo’n reis was een hele onderneming. Weerberichten, zo als wij de kenen waren er niet. Op sommige vlieg velden was er niemand te vinden die kon helpen bij tanken. Meestal moest de benzine nog worden aangevoerd met kamelen of ossenwagens. Benzinepompen waren er niet. De mensen moesten uit blikken 16 liter benzine in de tank gooien. Kun je nagaan hoe lang zo iets duurde. In 1930 werden de vluchten nog uitsluitend gebruikt om post te vervoeren, maar vanaf 1931 begonnen ook passagiersvluchten. 1 keer in de 2 weken konden dan 1 hooguit 2 personen mee. Voor allen heen betaalde je 2500 gulden of terwijl bijna 1200 euro. In die tijd een gigantisch groot bedrag. Heel veel arbeiders verdienden in die tijd maar 250 euro per jaar. Vliegtuigen.:  Vliegtuigen. In 1932 kwamen eer nieuwere vliegtuigen die comfortabeler en sneller waren die zelfs 4 mensen kon meenemen. Daardoor kon de prijs van het kaartje ook om laagnaar 800 euro. In 1933 werden 784 passagiers. In 1934 878 passagiers. In 1935 kwam er een nieuwe vliegtuig, de douglas DC 2, die helemaal van metaal was het aantal vluchten werd verdubbeld. In 1937 werden de DC 2’s vervangen door de grotere en snellende DC 3, beter bekend als de Dakota. Het aantal Passagiers nam toe tot ongeveer 6000 per jaar. Einde:  Einde Dit was het……….bedankt. Gemaakt door: Erzsi, Sanne, Frank en Remon

Add a comment

Related presentations

Related pages

Nederlands Indie | leuk leren

Download 1900tot1950af.ppt De 5e powerpoint van 1950 tot heden Download nederlandsindie_1950heden.ppt De 6e powerpoint over de producten uit Nederlands ...
Read more

geschiedenis | leuk leren | Pagina 2

Download 1900tot1950af.ppt De 5e powerpoint van 1950 tot heden Download nederlandsindie_1950heden.ppt De 6e powerpoint over de producten uit Nederlands ...
Read more