19 Eylül 1979-TMMOB Tarihinde Unutulan Bir Gün

67 %
33 %
Information about 19 Eylül 1979-TMMOB Tarihinde Unutulan Bir Gün
Others-Misc

Published on September 21, 2008

Author: ivmedergisi

Source: authorstream.com

TMMOB Tarihinde Unutulan Bir Gün; 19 Eylül 1979 : TMMOB Tarihinde Unutulan Bir Gün; 19 Eylül 1979 TMMOB İş Bırakma Eylemi 19 Eylül 1979 : 19 Eylül 1979 Devrimci mühendis ve mimarların gerçekleştirdiği bir günlük iş bırakma eyleminin tarihidir. 19 Eylül 1979, TMMOB tarafından, 54 ilde 736 işyerinde 100 binden fazla mühendis ve mimarın katılımıyla gerçekleştirilen büyük iş bırakma eyleminin tarihidir. : 19 Eylül 1979, TMMOB tarafından, 54 ilde 736 işyerinde 100 binden fazla mühendis ve mimarın katılımıyla gerçekleştirilen büyük iş bırakma eyleminin tarihidir. 17 Eylül 1979'da TMMOB ve Birliğe bağlı Elektrik, Fizik, Harita ve Kadastro, İnşaat, Jeoloji, Kimya, Maden, Makina, Metalurji, Meteoroloji, Mimarlar, Orman, Ziraat, Şehir Planlama Odaları yöneticileri Ankara'da bir basın toplantısı düzenlediler. 19 Eylül 1979 Çarşamba günü bir günlük iş bırakacak olan TMMOB üyelerinin dile getirdikleri sorunları şunlardır: : 17 Eylül 1979'da TMMOB ve Birliğe bağlı Elektrik, Fizik, Harita ve Kadastro, İnşaat, Jeoloji, Kimya, Maden, Makina, Metalurji, Meteoroloji, Mimarlar, Orman, Ziraat, Şehir Planlama Odaları yöneticileri Ankara'da bir basın toplantısı düzenlediler. 19 Eylül 1979 Çarşamba günü bir günlük iş bırakacak olan TMMOB üyelerinin dile getirdikleri sorunları şunlardır: “Maden ocaklarından-enerji santrallerine,fabrikalardan-tarlalara, şantiyelerden-bürolara dek hayatın her alanında çok zor koşullar altında görev yapan mühendis ve mimarlar,tüm emeği ile geçinenler gibi,giderek daha da büyüyen sıkıntılar içinde yaşamağa çalışmaktadırlar.” “Bugün,nicel ve nitel yönden her işimizi görecek teknik elemana sahip bulunulan Türkiye'de bütün önemli işler yüz binlerce lira aylıklar ödenerek yabancı sözde uzmanlara gördürülmekte, gelişmemizin, kalkınmamızın yönetim ve denetimi yabancılara terkedilmiş bulunmaktadır.” : “Maden ocaklarından-enerji santrallerine,fabrikalardan-tarlalara, şantiyelerden-bürolara dek hayatın her alanında çok zor koşullar altında görev yapan mühendis ve mimarlar,tüm emeği ile geçinenler gibi,giderek daha da büyüyen sıkıntılar içinde yaşamağa çalışmaktadırlar.” “Bugün,nicel ve nitel yönden her işimizi görecek teknik elemana sahip bulunulan Türkiye'de bütün önemli işler yüz binlerce lira aylıklar ödenerek yabancı sözde uzmanlara gördürülmekte, gelişmemizin, kalkınmamızın yönetim ve denetimi yabancılara terkedilmiş bulunmaktadır.” “Bu yapı içinde bilim ve tekniği emekçi halkının çıkarları doğrultusunda yalnızca onun hizmetine sunması engellenen yurtsever mühendis ve mimarlar,tüm çalışanlar gibi; bir yandan açlığa,işsizliğe,yurt dışına göçe zorlanmakta öte yandan aynı zamanda baskılara,kıymalara,faşist saldırılara hedef olmaktadırlar. Büyük bir kısmı kamu kesiminde çalışan,grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklara sahip bulunmadığı için ücretleri tek taraflı olarak belirlenen mühendis ve mimarların ücretlerinin hayati giderleri karşılayacak biçimde değil de,IMF buyruklarına göre düzenlenmesini kabul etme olanağı yoktur.” : “Bu yapı içinde bilim ve tekniği emekçi halkının çıkarları doğrultusunda yalnızca onun hizmetine sunması engellenen yurtsever mühendis ve mimarlar,tüm çalışanlar gibi; bir yandan açlığa,işsizliğe,yurt dışına göçe zorlanmakta öte yandan aynı zamanda baskılara,kıymalara,faşist saldırılara hedef olmaktadırlar. Büyük bir kısmı kamu kesiminde çalışan,grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklara sahip bulunmadığı için ücretleri tek taraflı olarak belirlenen mühendis ve mimarların ücretlerinin hayati giderleri karşılayacak biçimde değil de,IMF buyruklarına göre düzenlenmesini kabul etme olanağı yoktur.” Sorunlarımız,baskılarla-faşist saldırılarla-kuyruklarla-yokluklarla-IMF'lerle ömür tüketen emekçi halkımızın sorunları ile birdir. TMMOB 19 Eylül 1979 İş Bırakma EylemininTalepleri : TMMOB 19 Eylül 1979 İş Bırakma EylemininTalepleri Slide 9: 1. Teknik hizmetin gerekli ve yeterli bir biçimde emekçi halkımızın çıkarları doğrultusunda ve yalnızca onun hizmetine sunulabilmesi için tüm anti-demokratik uygulamalar ve baskılar giderilmeli, faşist odakların üstüne kararlı bir biçimde gidilmelidir. 2. Kamu kesiminde çalışanların grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklarını elde etmelerinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. 3. Her alanda çalışanların arasındaki farklı uygulamalar kaldırılmalıdır. 4. Kısa sürede, mühendis-mimar-tekniker-teknisyen vb. teknik elemanlar arasında ayrıcalık yaratmayan, ön koşul olarak yalnızca yaşamak için gerekli ücretin sağlanmasını veri alan, eşit işe eşit ücretin uygulanmasını getiren bir düzenleme sağlanmalıdır. Teoman ÖZTÜRK başkanlığında TMMOB; : Teoman ÖZTÜRK başkanlığında TMMOB; 19 Eylül 1979 çarşamba günü bir günlük iş bırakmaya çağırmayı kararlaştırmıştır. -Teoman ÖZTÜRK : -Teoman ÖZTÜRK “TMMOB çağrısı uyarınca bu sabah başlayan 1 günlük iş bırakma eylemi başarı ile sürmektedir. Yetkililerin bugünkü basında yer alan demeçleri yıllardan beri haklı isteklerini sabırla ve bütün yolları deneyerek dile getiren mühendis ve mimarları aldatmayacaktır.” Slide 12: “Bugün Tüm Mühendis ve Mimarlar,Örgütleri TMMOB'nin Öncülüğünde ve tüm diğer çalışanlar ve örgütlerinin desteğini alarak anayasal haklarını kullanmaktadırlar. TMMOB bu karar ve uygulayıcı ile Kuruluş Yasasında kendisine yüklenmiş olan görevleri yerine getirdiği inancındadır ve üyelerinin bu kararı uygulamada gösterdikleri inanç ve kararlılık güven vericidir, haklarını elde edilmesi mücadelesinin mutlaka başarıya ulaşacağının en açık kanıtıdır.” TMMOB BAŞKANI TEOMAN ÖZTÜRK VE TMMOB’YE BAĞLI 18 ODANIN YÖNETİCİLERİ BİR BASIN TOPLANTISI YAPARAK,TMMOB’NİN ÇAĞRISIYLA YAPILAN 1 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA EYLEMİNİN BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİĞİNİ AÇIKLADILAR. : TMMOB BAŞKANI TEOMAN ÖZTÜRK VE TMMOB’YE BAĞLI 18 ODANIN YÖNETİCİLERİ BİR BASIN TOPLANTISI YAPARAK,TMMOB’NİN ÇAĞRISIYLA YAPILAN 1 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA EYLEMİNİN BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİĞİNİ AÇIKLADILAR. “Eylem öncesindeki açıklamalarımızda belirttiğimiz gibi hiçbir baskı bizleri haklı mücadelemizden alı koyamayacaktır. Yetkililerin son eylemde görülen kararlılık karşısında,bu konuda gereken dersi çıkaracaklarını umuyoruz.” “Mühendis ve mimarlar,diğer çalışanlarla birlikte, bugün sahip olmadıkları demokratik direnme haklarını er geç alacaklar,giderek kendi yaşam koşullarını belirlenmesinde söz ve karar sahibi olacaklardır.” Slide 14: “Bu günkü mücadelemizde bizlere omuz veren ve gücümüze güç katan tüm kuruluş ve üyelerine Mühendis ve Mimarlar adına Teşekkür ediyoruz. Diğer çalışanlar ve örgütleriyle birlikte önümüzdeki günlerde daha güçlü ve yaygın bir mücadeleyi başarıya ulaştırıncaya dek sürdüreceğimize inandığımızı açıklamayı bir görev sayıyoruz.” Slide 15: TMMOB, 19 Eylül 1979 tarihinde gerçekleştirdiği İş Bırakma Eylemi ile TMMOB ve bağlı odaların gelecek yıllara dair yol haritasını çizmiştir. Bugün tüm tarihsel bilincimizle Teoman Öztürk Başkanlığındaki TMMOB tarihine selam olsun. Slide 16: YAŞASIN 19 EYLÜL DİRENİŞİMİZ... SELAM 19 EYLÜL’Ü GERÇEKLEŞTİRENLERE... SELAM GELECEK 19 EYLÜL’LERE...

Add a comment

Related presentations

Related pages

TMMOB Tarihinde Unutulan Bir Gün - 19 Eylül ... - wikibit.me

TMMOB Tarihinde Unutulan Bir Gün - 19 Eylül 1979 - Bölüm 1 видео İvme Dergisi tarafından gerçekleştirilen "TMMOB Tarihinde Unutulan Bir Gün ...
Read more

artiivmedergisi - YouTube

Karanfilköy Mahallesi'nde Artı İvme Dergisi'nin yapmış olduğu "Kentsel Dönüşüm Projesi" röportajı . 3:51. Play next; Play now; Karanfilköy ...
Read more

TEOMAN ÖZTÜRK'ÜN YOLUNDA 15 MAYIS'TA ANKARA ... - YouTube

DAHA GÜZEL BİR TÜRKİYE İÇİN TMMOB TMMOB - Duration: ... TMMOB Tarihinde Unutulan Bir Gün - 19 Eylül 1979 ... +YouTube; Terms; Privacy;
Read more

"19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI ...

"19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR ... Örgütlülüğüne yönelik olarak 10 Eylül 2012 tarihinde bir mesaj ... 1979 TMMOB tarihi açısından önemli ...
Read more

19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI ...

TMMOB‘NİN TARİHİNDE 19 EYLÜL 1979 NEDEN ÖNEMLİ BİR GÜNDÜR? 19 Eylül‘ün önemini dönemin ... 19 Eylül 1979: TMMOB Başkanı Teoman ...
Read more

TARİHTE BUGÜN 19 EYLÜL - 19 EYLÜL TARİHTE BUGÜN DOĞAN ...

Ana Sayfa; Hakkımızda; İletişim; Spor; TV; Müzik; Dizi; Güncel; Video; Eğitim; Biyografi; Sağlık
Read more

{ 19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI ...

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, `19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” üzerine TMMOB ...
Read more

19 Eylül 1979 | ivme dergisi

Bu toplantılardan sonra 19 Eylül 1979 tarihinde, ... memur, teknik elemanın desteklediği bir eylemdir. 19 Eylül 1979, ...
Read more

19 Eylül - Vikipedi

19 Eylül, Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 262. (artık yıllarda 263.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 103 gün vardır.
Read more