γνωρίζω τους όρους της αφαίρεσης ασκήσεις παρουσίασης

27 %
73 %
Information about γνωρίζω τους όρους της αφαίρεσης ασκήσεις παρουσίασης
Education

Published on February 25, 2014

Author: IoannaChats

Source: slideshare.net

Κυκλϊςτε το μειωτζο. Κυκλϊςτε τον αφαιρετζο. Κυκλϊςτε τθ διαφορά. Χατσίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr

Βρείτε τθ διαφορά ςτισ παρακάτω αφαιρζςεισ. Τϊρα βάψτε κίτρινουσ τουσ μειωτζουσ , γαλάηιουσ τουσ αφαιρετζουσ και ροη τισ διαφορζσ. Κάντε και αυτζσ τισ αφαιρζςεισ γράφοντασ δίπλα ςε κάθε όρο το όνομά του. Χατσίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr

Add a comment

Related presentations

Related pages

γνωρίζω τους όρους της αφαίρεσης ασκήσεις παρουσίασης ...

1. Κυκλϊςτε το μειωτζο.Κυκλϊςτε τον αφαιρετζο.Κυκλϊςτε τθ διαφορά.Χατσίκου Ιωάννα http ...
Read more

Τάξη αστεράτη: Μαθαίνουμε τους όρους της αφαίρεσης ...

Ας κάνουμε το μάθημα παιχνίδι, τόσο για τα παιδιά όσο και για εμάς!
Read more

γνωρίζω τους όρους της αφαίρεσης - Education

γνωρίζω τους όρους της αφαίρεσης ... on Jul 31, 2015. Report Category: Education
Read more

Τάξη αστεράτη: Μαθαίνουμε τους όρους της αφαίρεσης ...

... Γνωρίζω τους όρους της ... Ασκήσεις παρουσίασης . γνωρίζω τους όρους της αφαίρεσης ...
Read more

Η Δευτέρα στον ... αέρα: Μαθαίνουμε τους όρους της ...

... τους όρους της αφαίρεσης ... γνωρίζω τους όρους της αφαίρεσης ασκήσεις παρουσίασης ...
Read more

Τάξη αστεράτη: Φεβρουαρίου 2014

... Γνωρίζω τους όρους της ... Ασκήσεις παρουσίασης . γνωρίζω τους όρους της αφαίρεσης ...
Read more

Τάξη αστεράτη: Φεβρουαρίου 2014

Ας κάνουμε το μάθημα παιχνίδι, τόσο για τα παιδιά όσο και για εμάς!
Read more

1.000+ εικόνες σχετικά με το Β´ δημοτικού στο Pinterest ...

1.000+ εικόνες σχετικά με το Β´ δημοτικού στο Pinterest ...
Read more

1.000+ εικόνες σχετικά με το Α΄ τάξη στο Pinterest ...

Εξερευνήστε τον πίνακα «Α΄ τάξη» του χρήστη Marina Ouzounidou στο Pinterest, τον κατάλογο ιδεών ...
Read more