Франция Абсолютната монархия

60 %
40 %
Information about Франция Абсолютната монархия
Entertainment

Published on October 18, 2008

Author: mrgreen

Source: authorstream.com

Франция – Абсолютната монархия:  Франция – Абсолютната монархия 1.Същност на абсолютизма:  1.Същност на абсолютизма -Френският абсолютизъм е построен върху абсолютната и неограничена власт на краля върху провинциалната аристокрация - крал Луи 16 (кралят Слънце) : “Държавата – това съм аз“ ; поданиците имат само задължения – те нямат права. Slide3:  същност на френския абсолютизъм: монархът притежава пълна политическа, военна законодателна власт; олицетворява държавата и властта му ; има божествен характер Съсловие във Франция съсловие : духовенство съсловие : аристокрация съсловие : буржоазия, селяни, занаятчии и наемни работници 2. Реформите на “краля Слънце”:  2. Реформите на “краля Слънце” -кралят премахва провинциалните парламенти (съдилища) и става главен съдия и събирач на данъците -успехи в икономиката : Развитие в манифактурното производство и търговията Меркатализъм на Колбер - старият режим : привилегированите  съсловия не плащат данъци , съществува продажба на служби ; огромна бюрокрация. 3. Френското столетие :  3. Френското столетие Съвременниците наричали времето на Луи 16 “велика епоха” , в която Франция диктувала модата в литературата , обществената мисъл, изкуствата , образованието и маниерите.Редом с Жан – Батист Молиер в полето на литературата сияели имената на Лафонтен , Расин, Лабрюйер, Босюе, Корней и други творци, представители на класицизма(направление в литературата, живописта и архитектурата което се вдъхновявало от сюжети и теми, почерпани от класическата древност). Жан – Батист Молиер Slide6:  В изобразителното изкуство най-изявеният представител на френският бароков класицизъм бил Никола Пусен(1594-1655), който поставял ударение на величието и класическата красота. Барок ( стил в изкуството, популярен през 16 век , отличаващ се с необичайни форми , бляскавост и претрупани орнаменти. Slide7:  Благодаря за вниманието!! Автор:Полина Кехайова от Xб клас.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Абсолютна монархия — Уикипедия

Абсолютна монархия; ... Абсолютната монархия е ... Генералните щати във Франция. ...
Read more

Монархия — Уикипедия

При абсолютната монархия ... в някои случаи (Англия, Франция), отсътства крепостното ...
Read more

Франция - абсолютната монархия ...

Франция- абсолютната. монахия. Същност на абсолютизма. Докато Англия залагала на ...
Read more

Франция- абсолютната монархия ...

монархия,Франция предложила друг път за модернизация на държавата и обществото-
Read more

Франция - абсолютната монархия ...

Същност на абсолютизма Франция - създател на абсолютната монархия - тази тенденция ...
Read more

Франция- абсолютната монархия ...

Франция-абсолютната монархия Докато Англия залага на местното самоуправление и на ...
Read more

10. Франция - абсолютната монархия

Франция - абсолютната монархия презентация на урок №10 по история и цивилизация за 9 ...
Read more

10-9-Франция-абсолютната_монархия

Франция. ... Абсолютната . монархия .
Read more

Защо Франция тръгнала по пътя ...

Защо Франция тръгнала по пътя на абсолютната монархия,а Англия на ограничената ...
Read more