პრეზენტაციის რუბრიკა

60 %
40 %
Information about პრეზენტაციის რუბრიკა
Education

Published on March 7, 2014

Author: mziaegiashvili

Source: slideshare.net

შეფასების რუბრიკები- შეფასების სტრატეგიებიგანმავითარებელი შეფასება ახალციხის №1საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი მზია ეგიაშვილი / 2013-2014 სასწ. წელი/ პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა Share საინტერესო შესავალი : 0-1 ქულა კვლევის , ნაშრომის წარმოჩენის უნარი : შემოქმედებითი უნარი : 0-1 ქულა 0-1 ქულა თემის გასაგებად წარმოდგენა : 0-2 ქულა საუბრის ტემბრი და გამართულობა : 0-1 ქულა აუდიტორიასთან კონტაქტი : 0-1 ქულა ინფორმაციის ფლობის უნარი : 0-2 ქულა დროის ლიმიტის დაცვა : 0-1 ქულა ჯამი : 10 ქულა

Add a comment

Related presentations

Related pages

პრეზენტაციის ...

პრეზენტაციის შეფასების ... დისკუსიის შეფასების რუბრიკა;
Read more

შეფასების რუბრიკები

პრეზენტაციის ... ინფორმაციის მოძიების შეფასების რუბრიკა.
Read more

Untitled Document [tpdc.ge]

წილადების პრეზენტაციის ... როლის თამაშის რუბრიკა:
Read more

შეფასების სქემები ~ .

პრეზენტაციის შეფასების ... ჯგუფური მუშაობის რუბრიკა.
Read more

mzia gogoladze - Google+

... პრეზენტაციის რუბრიკა.დავამუშავეთ კოლაბორაციული ...
Read more

შეფასების რუბრიკა ...

შეფასების რუბრიკა. ... მოსწავლე აკეთებს პრეზენტაციის ...
Read more

ჟურნალი

პრეზენტაციის ვიზუალური ... პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა;
Read more

Microsoft OneDrive - Access files anywhere. Create docs ...

Store photos and docs online. Access them from any PC, Mac or phone. Create and work together on Word, Excel or PowerPoint documents.
Read more