Нарны аймаг, дэлхийн хөдөлгөөн хичээл

40 %
60 %
Information about Нарны аймаг, дэлхийн хөдөлгөөн хичээл
Education

Published on March 12, 2014

Author: purewdorjoo

Source: slideshare.net

Галактик ба одод • Орчлон ертөнц тоо томшгүй олон одод байна. • Оддын бөөгнөрлийг галактик гэнэ. • Манай нарны орших галактикийн нэр milky way гэх ба спирал хэлбэртэй. • ойролцоогоор 10 тэрбум одод байна.

Нар ба нарны аймаг Нар бол дэлхийн хамгийн ойрхон орших од юм.Бусад одтой харьцуулбал хэмжээ, гэрэлтэлт, темпратур зэргээр дунд зэрэгт тооцогдоно. Огторгуйд тоо томшгүй олон одод байдаг. Гэрэл ба дулаан ялгаруулдаг. Устөрөгчөөс гелид шилжих халуун цөмийн урвал тасралтгүй явагдаж байдаг шатаж буй хийн бөмбөлөг юм

Нарны аймаг Нар болон түүнийг тойрон эргэдэг 9 гариг сүүлт од, жижиг гаригуудыг хамтад нь нарны аймаг гэж нэрлэдэг. Нарны аймгийн гаригуудын ерөнхий шинж Бүх гаригууд нарыг тойрохдоо цагийн зүүний эсрэг эргэдэг. Нартай ойрхон гаригууд нарыг тойрох хурд их холдох тутам хурд багасна. Нартай ойрхон гаригууд тэнхлэгээ эргэх хурд бага холдох тутам ихэснэ. Гаригуудын хэмжээ эхнээсээ дунд хүртэл ихсээд цааш басасна. Нартай ойрхон гаригууд хоорондоо ойр холдох тутам зай их болно.

Дэлхийн хөдөлгөөн Дэлхий 2 үндсэн хөдөлгөөн хийдэг. Нарыг тойрох хөдөлгөөн Тэнхлэгээ эргэх хөдөлгөөн Өөрийн тэнхлэгээ 24 цагт цагийн зүүний эсрэг нэг бүтэн эргэдэг. Тэнхлэгээ эргэлтийн үр дүнд 2 үндсэн хурд үүснэ. oӨнцөг хурд 3600÷ 24ц = 150 oШугаман хурд ℧ш= ℧0 ∙ cos

Add a comment

Related presentations

Related pages

Нарны аймаг, дэлхийн хөдөлгөөн хичээл - Education

дэлхийн хөдөлгөөн 1. ДЭЛХИЙ ТЭНХЛЭГЭЭ ЭРГЭХ НЬ 2. Дэлхийн хөдөлгөөн Д Дэлхий нарыг ...
Read more

нарны аймаг :|: Газарзүй

нарны аймаг; дэлхийн ... Хичээл; Тест ... нарны аймаг; дэлхийн хөдөлгөөн;
Read more

ЕБС-ийн 10-р ангийн газарзүйн цахим хичээл: Нарны аймаг ба ...

Дэлхийн хөдөлгөөн, үр ... Нарны аймаг нь Нар, ... цахим хичээл.
Read more

дэлхийн хөдөлгөөн - Documents

Дэлхийн хөдөлгөөн Д Дэлхий нарыг тойрон ... Нарны аймаг, дэлхийн хөдөлгөөн хичээл 1.
Read more

дэлхийн хөдөлгөөн :|: Газарзүй

нарны аймаг; дэлхийн ... Хичээл; Тест ... нарны аймаг; дэлхийн хөдөлгөөн;
Read more

ЕБС-ийн 10-р ангийн газарзүйн цахим хичээл

Нарны аймаг ба ... цахим хичээл. ... Дэлхийн хөдөлгөөн, үр ...
Read more

purewdorjoo - HubSlide

Нарны аймаг, дэлхийн хөдөлгөөн хичээл 2 months ago. Education. Монгол орны байгалийн бүс
Read more

Нарны аймаг — Википедиа нэвтэрхий толь

Нарны аймаг нь ... Тэгвэл гэрэл дэлхийгээс Дэлхийн ван гариг хүрэхэд ... хөдөлгөөн, ...
Read more