advertisement

класифікація надзвичайн.ситуацій рижкова т.в.

100 %
0 %
advertisement
Information about класифікація надзвичайн.ситуацій рижкова т.в.

Published on March 14, 2014

Author: sansanych86

Source: slideshare.net

advertisement

Автор: учитель основ здоров'я та Захисту Вітчизни Решетилівської гімназії імені І.Л.Олійника Т.В. Рижкова

 Поняття “надзвичайна ситуація”  Класифікація надзвичайних ситуацій  Надзвичайні ситуації природного характеру  Надзвичайні ситуації техногенного характеру  Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру  Надзвичайні ситуації воєнного характеру  Захист від надзвичайних ситуацій

Надзвичайна ситуація – порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та (або) значних матеріальних втрат. Загальними ознаками надзвичайних ситуацій є: наявність або загроза загибелі людей, значне погіршення умов їх життєдіяльності; заподіяння економічних збитків; істотне погіршення стану здоров’я.

Природного характеру Техногенного характеру Соціально- політичного характеру Воєнного характеру Надзвичайна ситуація

- це небезпечні природні, геологічні, метеорологічні, гідрологічні, морські та прісноводні явища. Деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо.

- це транспортні катастрофи та аварії, пожежі, неспровоковані вибухи чи загрози аварії з викидом небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо.

- це ситуації, пов’язані з протиправним діями терористичного і антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту, викрадення чи знищення суден, захоплення, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, зникнення та крадіжка зброї, виявлення застарілих боєприпасів.

У першу чергу до НС воєнного характеру відноситься дія вражаючих чинників зброї масового знащення, зброї не вибіркового характеру дії та звичайної зброї, що приносить страждання потерпілому.

Утворюється при появі в атмосфері й на місцевості небезпечних хімічних речовин в небезпечних для людини й інших живих організмів концентраціях у наслідок чого виникають масові враження людей, тварин, рослин.

Зона зараження характеризується типом (отруйних заражень) ОР або (сильнодіючих ядучих речовин) СДЯР, розмірами, розміщенням об'єкта господарювання чи населеного пункту, ступенем зараженості навколишнього середовища і зміною цієї зараженості з часом.

Схема зони хімічного зараження і осередку хімічного ураження: а) при застосуванні ОР: З1 — зона зараження; Д — довжина; Г — глибина; Ш — ширина; У1, У2 — осередки ураження; б) — при розливі СДЯР: З2 — зона зараження; Г — глибина; Ш — ширина; У3, У4 — осередки ураження

Інформу- вання та оповіще- ння Спосте- реження Укриття в захисних спорудах Евакуа- ційні заходи Медич- ний захист Радіацій- ний і хімічний захист Основними заходами у сфері захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру є:

1.Завчасного створення і підтримки в постійній готовності загальнодержавної і територіальних автоматизованих систем центрального оповіщення населення;

2.Централізованого використання загальнодержавних і галузевих систем зв’язку, радіо провідного, телевізійного оповіщення, радіотрансляційних мереж та інших технічних засобів передавання інформації.

З метою своєчасного захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру, запобігання та реагування на них відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади здійснюється: створення і підтримання в постійній готовності загальнодержавної і територіальних систем спостереження і контролю з включенням до них існуючих сил і засобів контролю; організація, збирання, опрацювання і передавання інформації про стан довкілля, забруднення харчових продуктів, продовольчої сировини, фуражу, води з радіоактивними, хімічними речовинами, мікроорганізмами та іншими біологічними агентами.

Укриттю в захисних спорудах, у разі необхідності, підлягає населення відповідно до його належності до груп (працююча зміна, населення, яке проживає в небезпечних зонах).

Евакуація проводиться шляхом вивезення населення із небезпечних зон усіма видами наявного транспорту, а у разі його відсутності чи недостатності, а також у випадку руйнування транспортних шляхів – організоване виведення населення пішим ходом по заздалегідь розроблених маршрутах.

Лікування та психологічне відновлення даних категорій людей у санаторно-курортних закладах, при яких створені центри медико-психологічної реабілітації. Державна служба медицини катастроф - як особливий вид державних аварійно-рятувальних служб Надання безоплатної медичної допомоги постраждалим від НС техногенного та природного характеру громадянам, рятувальникам та особам, які беруть участь у ліквідації наслідків НС техногенного та природного характеру

включає:  заходи щодо виявлення та оцінки радіаційної і хімічної обстановки,  організацію та здійснення дозиметричного і хімічного контролю,  розроблення типових режимів радіаційного захисту,  забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту,  організацію та проведення спеціальної обробки.

1)підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів; 2)проведення оцінки рівнів ризику; 3)завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайна ситуація на основі даних моніторингу (спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій із метою недопущення їх переростання у надзвичайна ситуація або пом’якшення її можливих наслідків.

Add a comment

Related pages

1. класифікація хімічних реакцій. реакції сполучення ...

1. класифікація хімічних реакцій. реакції сполучення, розкладу, заміщення, ...
Read more

www.ukrbook.net

www.ukrbook.net
Read more

www.library.univ.kiev.ua

666001: Кремень В. "Методологічно і науково забезпечувати розвиток інноваційної освіти ...
Read more

доник т.в. - Education - documents.tips

доник т.в. by allagureva. on Jul 24, 2015. Report Category: Education. Download: 0 Comment: 0. 42. views. Comments. Description. Download ...
Read more

петрик т.в. - Education - documents.tips

петрик т.в. System is processing data Please download to view Download 1
Read more