Временске реченице

80 %
20 %
Information about Временске реченице
Entertainment

Published on March 12, 2014

Author: vericaarula

Source: authorstream.com

ВРЕМЕНСКЕ РЕЧЕНИЦЕ: ВРЕМЕНСКЕ РЕЧЕНИЦЕ О временским реченицама: О временским реченицама Временске реченице означавају време и спадају у групу зависно-сложених реченица. Употребљавају се у функцији прилошке одредбре за време или прилошке одредбе за меру времена. Ако се зависна временска реченица налази испред главне ,онда се одваја запетом. Везници који се највише користе у временским реченицама су: кад, док, пошто, након што, чим, само што, откад, откако... Типови временских реченица: Типови временских реченица Радња се врши истовремено са рањом главне реченице: Док је падала киша, грмело је. Радња се врши пре радње главне реченице: Чим урадим домаћи, ићи ћу напоље. Радња се врши после радње главне реченице: Пре него што одем кући, свратићу до продавнице. 1. ЗАДАТАК: 1. ЗАДАТАК Да ли је следећа реченица правилно написана? Док сам ишао улицом наишао сам на новчић. ДА НЕ 2. ЗАДАТАК: 2. ЗАДАТАК Која од следећих реченица означава радњу која се врши упоредо са главном реченицом? Деца су најсрећнија када се забављају. Чим спремим собу, идем са друштвом у град. Погледаћу један филм пре него што урадим домаћи. Многа деца су се играла у парку пре него што су на његовом месту направили зграду. :  3. ЗАДАТАК Спој зависну временску реченицу са главном: Играли смо се напољу пре нестанка струје откад се нисмо видели Док су пили кафу Гледао сам филм док није пао мрак Док је возио бицикл Прошло је месец дана разговарали су слушао је музику

Add a comment

Related presentations

Related pages

Месне реченице | Ваздухопловци

Месне реченице имају месно прилошко значење и доминантно ... Временске реченице ...
Read more

tamarinaskola - Временске реченице са везником WENN

Ове реченице нам показују КАДА се нека радња десила у прошлости, КАДА се дешава или ...
Read more

Зависне реченице | Српски лако

ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ, аутор теста проф. Снежана Антић. ПРВА ГРУПА. 1. Повежи врсту зависне ...
Read more

Зависне реченице - Вавилонска кула-српски језик

Зависне реченице по значењу делимо на: ... Радња временске реченице може се дешавати ...
Read more

Узрочне реченице | Ваздухопловци

Узрочне (каузалне) реченице имају узрочно значење; означавају узроке због којих се ...
Read more

Зависне реченице | Српски лако

Зависне реченице. Feb16. 1. Временска ...
Read more

Зависне реченице by Svetlana Ćaćić on Prezi

ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ ... месне реченице временске ...
Read more

ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ | Gramatika i knjige

То су реченице које нису самосталне и улазе у састав виших јединица – независних ...
Read more

З А В И С Н Е Р Е Ч Е Н И Ц Е by Milena Macura on Prezi

Зависне реченице су оне реченице које не могу да стоје самостално, већ су део друге ...
Read more