Εξοικονόμηση ενέργειας στο ζεστό νερό χρήσης - σεμινάριο για ξενοδοχεία

100 %
0 %
Information about Εξοικονόμηση ενέργειας στο ζεστό νερό χρήσης - σεμινάριο για ξενοδοχεία

Published on November 18, 2016

Author: mechagr

Source: slideshare.net

1. Εξοικονόμηση ενέργειας σε ξενοδοχειακές μονάδες ζεστόνερόχρήσης

2. Η παροχή ζεστού νερού χρήσης όπως και η θέρμανση και ο κλιματισμός , είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στον πελάτη κάθε ξενοδοχειακής μονάδας. Το κόστος παραγωγής ενέργειας για την θέρμανση, τον κλιματισμό και το ζεστό νερό χρήσης αποτελεί σημαντικό ποσοστό επί του συνολικού κόστους λειτουργίας μιας ξενοδοχειακής μονάδας. Και είναι σημαντικό η εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας να λειτουργεί αξιόπιστα και αποδοτικά. Δυστυχώς στη χώρα μας, οι εγκαταστάσεις δεν κατασκευάζονται πάντοτε με τον καλύτερο τρόπο και δεν είναι λίγες οι μονάδες που υποφέρουν από υψηλά κόστη για την θέρμανση και τον κλιματισμό.

3. …θέρμανση – κλιματισμός – εξαερισμός - δροσισμός. Παράγοντες που καθορίζουν το κόστος ενέργειας

4. Σωστός σχεδιασμός και καλή κατασκευή λεβητοστασίου.

5. Εξοπλισμός υψηλής απόδοσης.

6. Εξοπλισμός υψηλής απόδοσης.

7. Επιλογή του σωστού εξοπλισμού.

8. Σωστός σχεδιασμός και χρήση της εγκατάστασης εξαερισμού.

9. Σωστές μονώσεις σωληνώσεων.

10. Σωστές μονώσεις σωληνώσεων.

11. Σωστές μονώσεις σωληνώσεων.

12. …η επιλογή του σωστού τρόπου εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας του ξενοδοχείου. Τρόποι παραγωγής ζεστού νερού χρήσης…

13. Θέρμανση ZNX από τον ήλιο

14. Θέρμανση ZNX από τον ήλιο

15. Καθοριστικός παράγοντας για την αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης ΖΝΧ από τον ήλιο είναι ο σωστός σχεδιασμός και η σωστή διαστασιολόγηση όλων των στοιχείων της εγκατάστασης.

16. Θέρμανση ZNX από τον ήλιο – ποιότητα boiler

17. Θέρμανση ZNX από τον ήλιο – ποιότητα boiler

18. Θέρμανση ZNX από τον ήλιο – άλατα

19. Θέρμανση ZNX από τον ήλιο – ποιότητα boiler

20. Θέρμανση ZNX από τον ήλιο – ποιότητα συλλέκτη

21. Θέρμανση ZNX από τον ήλιο – ποιότητα συλλέκτη

22. Θέρμανση ZNX από τον ήλιο – ποιότητα συλλέκτη

23. Θέρμανση ZNX από τον ήλιο – μονώσεις κλειστού κυκλώματος

24. Θέρμανση ZNX με αντλία θερμότητας

25. Θέρμανση ZNX με αντλία θερμότητας

26. Θέρμανση ZNX με αντλία θερμότητας το καλοκαίρι

27. Θέρμανση ZNX με αντλία θερμότητας

28. Θέρμανση ZNX με αντλία θερμότητας

29. Θέρμανση ZNX με αντλία θερμότητας – ποιότητα boiler

30. Θέρμανση ZNX με εναλλάκτη θερμότητας

31. Θέρμανση ZNX με εναλλάκτη θερμότητας

32. Θέρμανση ZNX με συσκευή λέβητα θέρμανσης ΖΝΧ

33. Ευχαριστούμε!

Add a comment