Уређење и друштво у држави Немањића

50 %
50 %
Information about Уређење и друштво у држави Немањића
Education

Published on March 6, 2014

Author: jovkeus

Source: slideshare.net

Description

О положају владара, цркве, властеле, слојевима српског друштва, себрима, утицају слоја на слој становништва.

УРЕЂЕЊЕ И ДРУШТВО У ДРЖАВИ НЕМАЊИЋА www.casistorije.tk

Ипак, није све у освајањима. Немањићи су морали некако да управљају својом државом. Како су то радили и на кога су се ослањали? Прича се наставља овако: - Држава се развијала под утицајима и са севера и са југа. У средњем веку, државом је управљао владар (краљ, цар, кнез...). Он је био господар све земље и сви су се, у принципу, њему покоравали. Сваки владар је тежио повећању утицаја и угледа, па су тако и српски владари прешли пут од великог жупана, преко краља, све до титуле цара. Али, владар није могао целокупном територијом да господари сам. - Државна територија је била подељена на властелинства, којима су управљали феудалци (властела). Они су владали у владарево име са потпуном влашћу над становништвом. У градовима је краљ постављао управнике - кефалије, који су владали у његовом име.

- Краљу су саветима помагали крупни феудалци и црквени великодостојници (клер), окупљени у Државном сабору. За разлику од Државног сабора у Француској и Парламента у Енглеској, у српски нису улазили грађани, јер је грађанска класа у Србији остала неразвијена. - Како је владару, због неразвијене путне мреже, било тешко да стигне у све крајеве државе, морао је да се ослони на феудалце. У граничним територијама је управљао властелин крајишник. Он је бринуо о реду и одговарао за нарушавање границе. Страним трговцима и гостима је била загарантована безбедност по Душановом законику. - Сви Немањићи су се ослањали на цркву. Она је, као крупан феудалац са доста зависног становништва и утицаја, имала значајну улогу у стварању државног заједништва.

Град Рас Маглич

- Господар се у владању ослањао на владајући слој, велику властелу (велможе) и малу властелу. Малих је било више и служили су као ратници, док је велможа било много мање и они су управљали великим територијама и саветовали владара. - Ипак, владар и владајућа класа су морали неким да управљају. Ту на сцену ступа зависно становништво себри (кметови). Као слој себри су се делили на: меропхе (земљопоседнике), сеоске занатлије, влахе (путујуће сточаре, пастире), сокалнике (обављали су разне послове за господаре), отроке (најнижи ранг, најтежи послови, у статусу робова). Поред основних послова, себри су по закону су имали и посебне работе (послове) за господаре.

Козник, “Јеринин град”

- Са пар речи бих објаснио и илустрацију која се налази у уџбенику и радној свесци, а везана је за утицај једног слоја на други. - Владар је вршио директан утицај на велику властелу, малу властелу и високи клер, а преко њих и на кметове, а и сам је имао кметове на својим личним поседима. Такође, стране занатлије и трговци су били под његовом заштитом.

-Клер је вршио духовни утицај на све, а директно је управљао зависним становништвом на црквеним поседима (метох). - Крупна властела је управљала малом властелом и кметовима на својим поседима. Мала властела је управљала само кметовима на својим поседима. - Зависно становништво није управљало, већ је морало да слуша све који су изнад њих, по праву првенства. - Да би мало боље разумели положај становника погледајте емисију и Душановом законику.

Кључне белешке: - Владар-врховни господар; властелинства - Кефалија-управник града; Државни сабор; жупани, крајиште-погранична област - Црква-крупан и утицајан феудалац - Велика и мала властела - Себри (зависно становништво)-меропси, отроци, сокалници, власи, занатлије Кључне речи: владар, властелинство - привредна и управна целина, кефалија, намесник, деспот, севастократор, кесар, византијски церемонијал, непостојање добрих путева, жупе, жупани, судска власт жупана, крајиште, властелин крајишник, властела, велика властела, мала властела, убоги људи, себри, меропси, сокалници, сеоске занатлије, власи, отроци, работе

Голубачки град на Дунаву

Add a comment

Related presentations

Related pages

Војска и наоружање у држави ...

ДРУШТВО. Хроника ... разних обавеза и према држави и према својим ... у доба Немањића, ...
Read more

ОПШТИ ПОДАЦИ Назив школе ...

... Природа и друштво ... СРБИЈА У ДОБА НЕМАЊИЋА– држава ... Немањића- држави и ...
Read more

ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ И ...

... компанију и друштво лица; 8) ... Ауторске накнаде могу се опорезивати и у држави ...
Read more

САВЕЗНЕ ВЛАДЕ САВЕЗНЕ ...

... компанију и друштво лица; 6) ... Ауторске накнаде могу се опорезивати и у држави ...
Read more

Десетине људи повређено у ...

... нереде у индијској држави ... у индијској држави Џаму и ... , Друштво.
Read more

Извештај о транспарентности

... њено правно и структурно уређење. ... уносе промене својих удела у gims и (3) Друштво, ...
Read more

Deloitte д.о.о. Београд за 2014. годину

... њено правно и структурно уређење ... у оквиру gims; и (3) Друштво периодично ...
Read more

Рашка област у југословенској ...

је у „првој српској држави у ... било постоље сили Немањића ... штима у Скопљу и у ...
Read more