презентація дк

50 %
50 %
Information about презентація дк

Published on September 5, 2015

Author: angelaolkhoskay

Source: slideshare.net

1. НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙНАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ Кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту 1

2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ - наукові дослідження, спрямовані на систематичний збір, відображення і аналіз інформації щодо потреб, думок, мотивацій, ставлення, поведінки суб'єктів ринку з метою прийняття обґрунтованих маркетингових рішень. Отримана інформація використовується для: Визначення можливостей і проблем маркетингу Розробки, оцінки та контролю виконання маркетингових заходів Удосконалення маркетингової діяльності суб'єктів господарювання та ін. 2

3. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ФАРМАЦІЇМАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ФАРМАЦІЇ як навчальна дисципліна:як навчальна дисципліна: 3

4. 4

5. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МАГІСТРМАГІСТР СПЕЦІАЛЬНОСТІСПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.120201018.12020101 «ФАРМАЦІЯ»«ФАРМАЦІЯ» 5

6. 6

7. 7

8. 8 У результаті вивчення навчальної дисципліни « »Маркетингові дослідження у фармації :магістрант буде знати

9. 9 . .Мнушко З Н Теория и практика маркетинговых : /исследований в фармации монография . . , . . . – .: , 2008.З Н Мнушко И В Пестун Х НФаУ – 308 .с :Маркетинговые исследования в фармации конспект лекций по учебной дисциплине для студентов специальности 8.12020101 «Фармация» / . . , . . . – . : , 2015. – 84 .А В Катаев В В Малый Х НФаУ с Режим доступу: http://bit.ly/13VavLG :Маркетинговые исследования в фармации методические рекомендации к практическим занятиям по учебной дисциплине для студентов специальности 8.12020101 «Фармация» / . . , . . . – . :А В Катаев В В Малый Х , 201НФаУ 5. – 116 .с Режим доступу: http://bit.ly/1wWfmaf

10. 10

11. 11

Add a comment

Related pages

Презентація на тему "Дворец Культуры им. Горького"

Презентація на тему Дворец Культуры им. ... История ДК им.
Read more

Презентація продукції. - club.dtkt.com.ua

Презентація продукції. 20 April, ... Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, ...
Read more

Перший звіт за виконанням ДК "Google-сервіс та BYOD ...

... ГРУПА курсанти не можуть спілкуватися у спільному документі-презентація, ... ДК у ...
Read more

Моя робота на ДК "Використання Google-сервісів у ...

Моя робота на ДК "Використання Google-сервісів у методичній роботі ... презентація ...
Read more

ДК 016: 2010 Державний класифікатор продукції та послуг ...

Название: ДК 016: 2010 Державний класифікатор продукції та послуг; Файл: n1.doc; Дата: 04.12.2012 ...
Read more

Тема 17. Внутрішня будова стебла — Гипермаркет знаний

Зміст уроку конспект уроку і опорний каркас презентація уроку ...
Read more

Життя Марії - Сергій Жадан | Мiжнародна Лiтературна ...

... прес-конференція для регіональних ЗМІ, а також дискусія-презентація книжки.
Read more

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: Створення ДК

Створення ДК; Дистанційна ...
Read more