η τεχνολογία της επικοινωνίας σ τη ζωή των νέων

50 %
50 %
Information about η τεχνολογία της επικοινωνίας σ τη ζωή των νέων
Education

Published on March 16, 2014

Author: ELENSOT

Source: slideshare.net

Description

COMMUNICSTION TECHNOLOGY
PROJECT
17 LYCEUM ATHENS
A TERM 2013-14

 Εισαγωγή  Η επικοινωνία μέσω της τεχνολογίας στην αρχαία Ελλάδα  Μέσα Επικοινωνίας στα Νεότερα Χρόνια(19ος αιώνας)  Πώς επικοινωνούν οι νέοι σήμερα ;  Mc Luhan(1911- 1980)  Wood(1996)  Debray (1940)  Levy  Τι σημαίνει η ουτοπία της εικονικής πραγματικότητας στην επικοινωνία ;  Επίλογος

 Τεχνολογία (τέχνη και λόγος) σημαίνει λόγος περί τεχνικής. Δεν υπάρχει λόγος χωρίς τεχνική ούτε τεχνική χωρίς λόγο. Με άλλα λόγια , δεν υπάρχει τεχνική χωρίς ιδεολογία ούτε ιδεολογία χωρίς τεχνική. Η επικοινωνία είναι ταυτόχρονα τεχνική και ιδεολογία.

 Αγγελιοφόροι  Ημεροδρόμοι  Ταχυδρομικά Περιστέρια  Φρυκτωρίες (φρυκτός = πυρσός + ώρα = φροντίδα )  Λακεδαιμονική ή κρύπτεια σκυτάλη  Τηλεβόας  Υδραυλικός Τηλέγραφος

 Ταχυγράφος Τηλέγραφος  Ηλεκτρικός Τηλέγραφος  Τηλέφωνο  Ασύρματος  Ταχυδρομείο

 μέσω Internet  μέσω τηλεφώνου  Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, Facebook

Τα μέσα μας διαμορφώνουν ολοκληρωτικά. Οι προσωπικές, πολιτικές, ψυχολογικές, ηθικές και κοινωνικές επιρροές τους είναι τόσο καθοριστικές, που δεν αφήνουν κανένα κομμάτι μας χωρίς να το αγγίξουν, χωρίς να το επηρεάσουν, χωρίς να το αλλάξουν.Το μέσο είναι το μήνυμα .

 Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει αρκετές αρνητικές επιπτώσεις στον τομέα της εξέλιξης και βελτίωσης του σύγχρονου κόσμου.

 Ο Debray ισχυρίζεται ότι τα Μέσα σκέφτονται. Η σκέψη του κυρίαρχου Μέσου γίνεται η κυρίαρχη σκέψη της εποχής

 Ο Levy είναι υπέρμαχος της τεχνολογίας και λάτρης του κυβερνοχώρου

Η ουτοπία της εικονικής πραγματικότητας είναι η ψευδαίσθηση που δημιουργείται στον άνθρωπο για την ύπαρξή του. Επικοινωνεί; Προοδεύει;

 Το θέμα είναι να μην γινόμαστε παθητικοί αποδέκτες της οποιασδήποτε επεξεργασμένης πληροφορίας που στόχο έχει να εξυπηρετήσει οικονομικά συμφέροντα.

Μαθητές: Παμπόρη Ελένη Παπαγιάννης Θανάσης Σουλιώτη Κωνσταντίνα Ψυλλάκης Φίλιππος Α3, Α τετράμηνο 2013.2014 17ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ Project : Τεχνολογία Επικοινωνίας στη ζωή των νέων.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Η γλώσσα των νέων - Πηνελόπη: Η ...

Η γλώσσα των νέων ... επικοινωνίας της , η ... ζωή. Ψυχολογικά, κατά τη ...
Read more

Η επίδραση των νέων τεχνολογιών ...

... ζωή των πολιτών. Η ... νέων μέσων επικοινωνίας ... τη σειρά της ...
Read more

Τεχνολογία - Τα ηλιοτρόπια ΣΤ2

Ο δικτυακός τόπος των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης ... Τεχνολογία. ... Η φωτογραφία της ...
Read more

Μνημονεύετε Αλέξανδρο ...

... και της επικοινωνίας ... με τη χρήση Τ.Π.Ε. Η ζωή σε ... των Νέων ...
Read more

Καινοτομία, τεχνολογία ...

Καινοτομία, τεχνολογία, ... Public · Hosted by ΕΠΙ Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας / URIAC. Guests. 32 interested.
Read more

Η Κρίση Και Η Τεχνολογία: Ένας ...

... των νέων προϊόντων της ... μου λείψει η τεχνολογία. ... και κάνει τη ζωή ...
Read more

Παιδαγωγική των και των ...

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας ... των Μέσων». Η ... Η ίδια όμως η Τεχνολογία
Read more

Η Διδασκαλία της Ελληνικής ...

... με χρήση των νέων ... και τη ζωή, ... Σ., Η διδασκαλία της Ιστορίας ...
Read more

Κριτική θεώρηση της χρήσης νέων ...

ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ της Εκπαίδευσης :: η ... από τη χρήση των νέων ... η τεχνολογία, ...
Read more